Items where Subject is "06. Humanities"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ó | Ú | Č
Number of items at this level: 518.

A

Abonyiné Palotás Jolán and Balázs György and Csató Sándor and Czagány László and Deák István and Égető Emese and Fenyővári Zsolt and Halmai Csongor and Huhn Edit and Imreh Szabolcs and Kiss Ákos and Kovács Péter and Kürtösi Zsófia and Majó Zoltán and Misz József and Serfőző Zoltán and Sipos Márta and Tóth János and Vilmányi Márton: Gazdálkodási és menedzsment szak : távoktatás tagozat, I-III. évfolyamos tananyag 2008/2009. I. félév. (2008) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Alberti Gábor: Generatív grammatikai gyakorlókönyv : magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések III. : a háttérelmélet. (2006) [Note, textbook]

Allen Richard and Gyepes Mónika: Reprezentáció, illúzió és a film ; A látás elméletei. [Presentation]

Almási Tibor: A római feliratoktól a humanista szépírásig : a latin írás antik és középkori típusai. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Képtől a betűig : az írástörténet kezdetei. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Oklevéladás a középkori Magyarországon. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Pecséthasználat a középkorban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Pecséttani alapismeretek. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Íráshagyó kezek nyoma : fejezetek az íráshordozók történetéből. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor and Kőfalvi Tamás: A történelem segédtudományai. [Note, textbook]

Anderléné Sajti Enikő: Háború, kisebbségpolitika, megtorlás. (2011) [Presentation]

Annus Irén and Federmayer Éva and Szőllősy Judith: Netting America : introduction to the culture and literature of the United States. (2006) [Note, textbook]

Apjokné Mécs Erzsébet and Borbás Tibor and Réhon Judit and Simon Péter and Tasné Szalacsek Margit and Várhelyi Flórián: English B2-C1 exam preparation. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Artiaga Loic and Gyimesi Tímea: Littératures sérielles et humanités numériques. (2018) [Video]

B

Baditzné Pálvölgyi Kata: La aplicación de modelos entonativos en la descripción de las interlenguas : el caso del húngaro-español. (2020) [Note, textbook]

Badurik Jozef and Balogh Judit and Barta János and Bársony István and Bitskey István and Czigány István and Dáné Veronka and G. Etényi Nóra and Gebei Sándor and Gyulai Éva and Jeney-Tóth Annamária and Kiss András and Kónya Péter and Nyakas Miklós and Oborni Teréz and Orosz István and Péter Katalin and Papp Klára and Papp Sándor and Rokay Péter and Sipos Gábor and Szabadi István and Szabó András and R. Várkonyi Ágnes and Zachar József: „Frigy és békesség legyen...” a bécsi és a zsitvatoroki béke. (2006) [Note, textbook]

Bakti Mária and Csetényi Korinna and Szabó Klára: English for sports teachers. (2015) [Note, textbook]

Balogh László and Dobrovits Mihály and Farkas Csaba and Galamb György and Gálffy László and Hunyadi Zsolt and Kovács Szilvia and Polgár Szabolcs and Sinkovits Balázs and Szántó Richárd and Tamási-Tóth Zsuzsa: Középkori egyetemes történelem: térképvázlatok gyűjteménye; Függelék: Segédlet szemináriumi- és szakdolgozat készítéséhez. (2006) [Note, textbook]

Balogné Bérces Katalin and Szentgyörgyi Szilárd: Az angol nyelv kiejtése = The pronunciation of English. (2006) [Note, textbook]

Balázs Mihály and Bognár Péter and Fazekas Sándor and Gere Zsolt and Labádi Gergely and Ötvös Péter: Bevezetés az irodalomtudományba : digitális tananyag az irodalomtudományi proszemináriumhoz. [Note, textbook]

Balázs Mihály and Keserű Gizella: Az első tudományos folyóiratok : oktatási segédanyag. [Note, textbook]

Baracs Gabriella: Gazdasági etika : távoktatási jegyzet az alábbi kurzusokhoz: MMF211 Gazdasági etika. (2004) [Note, textbook]

Baracs Róbert: "Bioi paralelloi", avagy a kongói és az algériai nemzeti függetlenség két jelentős személyiségének komparatív portréja. [Presentation]

Barcsa Krisztina: A buddhizmustól az ateizmusig : bevezetés 1. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Barcsa Krisztina and Máté-Tóth András: A buddhizmustól az ateizmusig : bevezetés 2. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Barcsa Krisztina and Szugyiczki Zsuzsanna and Hegedüs Gabriella and Cserháti Sándor and Tóth Péter and Szabó Csaba: Religion is all around us. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Barcsák János and Dubs Kathleen E. and Fabiny Tibor and Kiss Attila and Mecsnóber Tekla: Bevezetés az angol nyelvű irodalomba. (2006) [Note, textbook]

Barta Vera: Vera's Pepperland presentation : The Beatles and the year 1967. (2020) [Presentation]

Bartha Elek: Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége I. : vallási terek szellemi öröksége. (2006) [Note, textbook]

Bartosiewicz László: Tafonómia. [Presentation]

Bencsik Péter: A jelenkori egyetemes történelem alapjai: bevezetés. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Az Európán kívüli világ a 20. században. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Kelet-Európa a két világháború között, 1918-1939. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Kelet-Európa a második világháború után, 1945–1990. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Nemzetközi diplomáciai kapcsolatok a huszadik században. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Nyugat-Európa államai és az Egyesült Államok belpolitikai fejlődése 1939-ig. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Nyugat-Európa államai és az Egyesült Államok belpolitikája 1945-1990. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Politikai eszmék és ideológiák a 20. században. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter and Deák Ágnes and Farkas Csaba and Giczi Zsolt and Löffler Tibor and Marjanucz László and Miklós Péter and Pelyach István and Szabó Pál Csaba: A magyar állam története 1711-2006. (2006) [Note, textbook]

Benet Iván and Bodnár Gábor: A magyar vidék társadalmának elmúlt másfél évtizede : regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai kutatási fórum. (2012) [Presentation]

Bernáth Árpád: Arisztotelész Poétikája. (2012) [Presentation]

Bernáth Árpád and Orosz Magdolna and Radek Tünde and Rácz Gabriella and Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés : digitális tananyag a modern filológiai képzési ág „Az irodalomtudomány alapjai” tantárgyának oktatásához. (2006) [Note, textbook]

Berta József Tibor: Aportaciones de la lingüística diacrónica a la enseñanza del español = A nyelvtörténet a nyelvoktatásban. [Note, textbook]

Bibok Károly: A lexical-constructional treatment of the Russian locative alternation. (2012) [Note, textbook]

Bimbóné Polenyik Anikó: A kínai migráció és a hukou rendszer. [Presentation]

Bocsor Péter: Modern English literature. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bocsor Péter: Modern English literature : II. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bolonyai Gábor and Forró Orsolya and Kulin Veronika and Lukianos : Istenek beszélgetései : görög nyelvkönyv. (2006) [Note, textbook]

Bors Edit and Csűry Andrea and Csűry István and Marádi Krisztina: Le français au bout des doigts manuel dynamique de perfectionnement linguistique en langue française. (2006) [Note, textbook]

Brenner Kálmán and Huszka Balázs and Werk-Marinkás Csaba: Deutsche Phonetik : eine Einführung. (2006) [Note, textbook]

Bánki Dezső and Bognár László and Garai Zsolt and Forrai Gábor and Margitay Tihamér and Máté András and Mekis Péter and Tanács János and Zemplén Gábor: Esszéírás és informális logika. (2006) [Note, textbook]

Bárdosi Vilmos: Francia kiejtésiskola = Cours de phonétique française. (2006) [Note, textbook]

Bártházi Eszter: A topik jelenségének vizsgálata a jelentés három szintjén : a megnyilatkozás-példány, a megnyilatkozás-típus, valamint a mondat szintjén. (2012) [Presentation]

Báthory Erzsi and Boronyák Rita and Fejes Katalin and Lendvai Erzsi and Nyeste Györgyi and Reichenberger János and Schweier László and Somogyi Lia and Szlaukó Katalin and Szudolszky Piroska: Filmévkönyv 2010 : a magyar film 2009-ben : Magyar Nemzeti Filmarchívum. (2010) [Note, textbook]

Bényei Ágnes and P. Csige Katalin and P. Lakatos Ilona and Minya Károly and Szabó G. Ferenc: Grammatikai gyakorlókönyv : mintaelemzésekkel és segédanyagokkal. (2006) [Note, textbook]

C

Cora Zoltán and Kiss Mária Rita and Olasz Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből : II. kötet : a második világháború végétől a rendszerváltásig (1945–1989). (2019) [Note, textbook]

Cora Zoltán and Kiss Mária Rita and Olasz Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. köt. : a kiegyezéstől a második világháború végéig (1867-1944). (2019) [Note, textbook]

Cs. Jónás Erzsébet and Fried István and Hajnády Zoltán and Heé Veronika and Horváth Géza and Hetesi István and Király Gyula and Kiss Szemán Róbert and Kondor-Szilágyi Mária and Kovács Árpád and Kroó Katalin and Lukács István and Molnár Angelika and Nagy István and Péter Mihály and Solti Gergely and Szekeres Adrienn and Szilágyi Zsófia and Téren Gyöngyi and Zöldhelyi Zsuzsa: Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I. : alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (2006) [Note, textbook]

Cs. Jónás Erzsébet and Fried István and Hajnády Zoltán and Heé Veronika and Horváth Géza and Hetesi István and Király Gyula and Kiss Szemán Róbert and Kondor-Szilágyi Mária and Kovács Árpád and Kroó Katalin and Lukács István and Molnár Angelika and Nagy István and Péter Mihály and Solti Gergely and Szekeres Adrienn and Szilágyi Zsófia and Téren Gyöngyi and Zöldhelyi Zsuzsa: Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe II. : alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (2006) [Note, textbook]

Csatár Péter and Farkas Orsolya and Iványi Zsuzsanna and Molnár Anna and Barna János: Übersetzungswerkstatt : ein praxisorientiertes Übungsbuch. (2006) [Note, textbook]

Cserháti Sándor and Barcsa Krisztina: A buddhizmustól az ateizmusig : kereszténység. A kereszténység alakváltozásai : egy zsidó szektától a jóléti államig. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Csillag Ádám: Dokumentumfilm a társadalom szolgálatában. (2012) [Presentation]

Csönge Tamás: Pszichopatológia vagy világállapot? : a Gólyakalifa személyiségképe. [Presentation]

Czeglédi András: Filozófiatörténet és kortárs filozófia - Nietzsche. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Czeglédi András: Kafka filozófiája. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

D

Danka Balázs: Hypercorrect orthographic forms in the Pagan Oγuz-nāmä : a phonetic analysis. [Teaching Resource]

Depauw Mark: Sales in demotic documents : an overview. [Teaching Resource]

Depauw Mark: Sales in demotic documents : an overview. [Presentation]

Devésa Jean-Michel and Gyimesi Tímea: Médiations interculturelles francophones : les études francophones à l’heure du numérique. (2019) [Audio]

Dolovai Dorottya and Kozmács István and Körtvély Erika and Mészáros Edit and Sipőcz Katalin and Szeverényi Sándor: Uralisztika : uráli nyelvészet. (2006) [Note, textbook]

Dombi Józsefné: Az előadóképesség fejlesztésének lehetősége. [Presentation]

Drahota-Szabó Erzsébet: Reáliák - intertextualitás - fordítás. (2012) [Presentation]

Draskóczy Eszter: "Locutus sum in lingua trina" : aspects of using different languages in Dante. (2013) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: A betegség mint büntetés a Pokol XXIX-XXX. énekében : Ovidiusi allúziók és bibliai előképek. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: A hamisítók átváltozásai : ovidiusi allúziók, bibliai előképek és a betegség teológiája a Pokol XXIX-XXX. énekében. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: Intertesti ovidiani e biblici, scienza medica e simbolismo teologico nella bolgia dei falsari : la peste di Egina emulata dalla lebbra e scabbia dei falsari di metallo. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: Ovidiusi mítoszok és növényi metamorfózis a Földi Paradicsom énekeiben. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: The notions of space and the other world : comparisons between Dante’s Comedy and Jewish medieval thought. [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: Zsidó motívumok Dante Színjátékában. (2012) [Teaching Resource]

Dávid Nóra: Az ókori Közel-Kelet világa : Nyugat felé : Szíria, Főnícia, Kánaán és Palesztina 1. (2020) [Presentation]

Dávid Nóra: Qumran : a holt-tengeri tekercsek. (2020) [Presentation]

Dávid Nóra: Szíria és Palesztina története a második Szentély korában 1. : a babilóni fogságtól a hellénisztikus korig : I.e. 539-322. (2020) [Audio]

E

Erlauer Balázs: Filmtudomány videoleckék. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Erős Istvánné: A kutatási téma szakirodalmi háttere. (2012) [Presentation]

Erős Istvánné: A tudományos dolgozat tartalmi és formai követelményei. (2011) [Presentation]

Espinosa Marcos Eduardo De Juana: La interacción en el aula : experiencias en España y Hungría = Az interakció a spanyol nyelvórán : spanyolországi és magyarországi tapasztalatok. [Note, textbook]

F

Farkas Zsófia: Az 1970-es évek Irakja : a Baasz Párt magyar szemmel. (2012) [Presentation]

Felföldi Szabolcs: Új eredmények a Selyemút történetének kutatásában. [Presentation]

Fenyvesi Anna: Address systems : unit 9. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Introduction to sociolinguistics : unit 1. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Introduction to sociolinguistics : unit 2 : language, dialects, and varieties. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Introduction to sociolinguistics : unit 3 : code choice. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Language and culture : unit 7. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Language and gender : unit 8. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Language planning : unit 10. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Unit 4 : Pidgins and creoles. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Unit 5 : Regional variation. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Unit 6 : Social and stylistic variation. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna and Forrás Gabriella: Language attitudes to L1 vs. FL : minority Hungarian and Hungary Hungarian students’ language attitudes towards Hungarian vs. English. (2012) [Presentation]

Ferenczi László and Gyöngyössy Márton and Kubinyi András and Laszlovszky József and Nagy Balázs and Rácz Lajos and F. Romhányi Beatrix and Szabó Péter: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : jegyzet és forrásgyűjtemény. (2006) [Note, textbook]

Ferwagner Péter Ákos: A Lisszaboni Szerződés és az Európai Unió előtt álló kihívások a 2010-es években. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: A Maastrichti Szerződés és az Európai Unió létrejötte. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: A Szén- és Acélközösség története Európában. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: A páneurópai eszme a két világháború között. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Az Európa-fogalom a történelemben. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Az európai integráció története : az európai egységtervek a középkorban és az újkorban. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Az európai integrációs folyamat az 1970-es, 1980-as években. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Az európai integrációs folyamat kezdetei 1945 után. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Intézményi reformok, bővítés és alkotmányozás : elektronikus tananyag. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fijałkowska Lena: Politics, market and social needs in 2nd millennium Syrian sale formularies : the case of Emar. [Teaching Resource]

Fijałkowska Lena: Politics, market and social needs in 2nd millennium Syrian sale formularies : the case of Emar. [Presentation]

Font Márta and Varga Beáta: Ukrajna története. (2006) [Note, textbook]

Forró Lajos: Televíziós műsortípusok és szerkesztőségi kooperatív szakmai gyakorlat. (2019) [Other]

Fried Ilona: Modern olasz irodalom és színház : problémák és művek : kultúrák találkozása: Svevo, Pirandello, Calvino, Gadda, Rodari, Strehler, Ruccello, Valiani, Baricco. (2006) [Note, textbook]

Füzi Izabella: A klasszikus filmműfajokról. (2012) [Presentation]

Füzi Izabella: A korai mozi és a digitális mozgókép. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Füzi Izabella and Török Ervin: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. [Note, textbook]

Füzi Izabella and Török Ervin: Elbeszélés a tömegkultúra korában. [Note, textbook]

Füzi Izabella and Török Ervin: Vizuális és irodalmi narráció : komparatív vizsgálat. (2006) [Note, textbook]

Fűzné Kószó Mária: A kutatásetikai kérdések elmélete és gyakorlata. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: A természetismeret tanításának módszertana. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fűzné Kószó Mária: A tudományos dolgozat bemutatásának formai követelményei. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: Adatgyűjtési módszerek : kérdőívek szerkesztése. (2012) [Presentation]

G

Giraud Jean-Christophe and Tóth Ferenc and Tringli Zita and Zambeaux Ariane: Parler et vivre en français. (2006) [Note, textbook]

Gazdik Anna: On coordination in Hungarian multiple questions. [Teaching Resource]

Gaál Zsuzsanna: Előadói és prezentációs technikák. (2012) [Presentation]

Gaál Zsuzsanna: Konferenciák és kerekasztalok előadói sajátossága 2. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Egy kultúra továbbélése : a klasszikus szöveghagyomány útja az ókortól a nyomtatott könyvig. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Könyvtárak, könyvgyűjtemények, könyvkiadók Hellászban és Rómában. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Papirusz, tábla, pergamen : az íráshordozók története. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Írásbeliség és szóbeliség - szöveg és olvasás a klasszikus antikvitásban. (2012) [Presentation]

Gerencsér Péter: Mozgókép a digitális környezetben. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Gulyás László: A szaúdi-szovjet kapcsolatok a brit levéltári források tükrében, 1955-1958. (2013) [Presentation]

Gulyás László: Szaúdi reformok a hatvanas években. (2012) [Presentation]

Gyenge Zoltán László: 19. századi eszmetörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Gyimesi Tímea: A francia és frankofón irodalomtudomány alapjai. [Note, textbook]

Gyimesi Tímea and Kovács Ilona and Balázs Péter: Introduction aux méthodes de la critique littéraire. (2006) [Note, textbook]

Gyovai Ágnes and Dombi Józsefné: Natural phenomena in music. (2011) [Note, textbook]

Gyovai Ágnes and Dombi Józsefné: Természeti jelenségek a zenében. (2011) [Note, textbook]

Gyucha Attila and Parkinson William A.: Tellen innen, tellen túl : a neolitikum és rézkor kutatásának új eredményei a Dél-Alföldön. [Presentation]

Gyuris Beáta and Varasdi Károly and Maleczki Márta: Formális szemantika. (2006) [Note, textbook]

Győri Zsolt: Az élet érzéke. (2012) [Presentation]

Gécseg Zsuzsanna: Topics in focus position in Hungarian. (2013) [Presentation]

Górász Judit and Horváth József and Kenesei Andrea and Kiszely Zoltán and Lázár A. Péter and Richter Borbála and Szemere Pál and Szitó Judit: First steps in theoretical and applied linguistics. (2006) [Note, textbook]

H

H. Molnár Emese: Kooperatív módszerek a gyakorlatban : szövegértés, szövegalkotás, anyanyelvi tapasztalatszerzés : módszertani kézikönyv tanító szakos hallgatók és gyakorló tanítók számára. [Note, textbook]

Haensch Rudolf: Die Städte des Imperium Romanum und der Getreidepreis in Notzeiten : Verkürzte Fassung, nicht zum Zitieren geeignet. [Teaching Resource]

Hannus István: A kémia és a "társművészetek". (2012) [Presentation]

Harsányi Iván: Eurokommunizmus : genézis, analízis, program, hanyatlás. (2012) [Teaching Resource]

Hegedűs Veronika and Dékány Éva: Across the river and into the syntactic trees. (2012) [Note, textbook]

Hegyi Ádám: Könyvtártudományi kutatások módszertana, a TDK dolgozat gyakorlati kérdései. (2011) [Presentation]

Hegyi Ádám: Könyvtártudományi kutatások módszertana, a TDK dolgozat gyakorlati kérdései : levelező tagozatosoknak. (2011) [Presentation]

Heidegger Martin: Mi a metafizika? (1945) [Note, textbook]

Herczeg Adrienn: A török-szovjet kapcsolatok alakulása Törökország NATO-csatlakozása után. (2012) [Presentation]

Hettinger Sándor: Angol szakfordítási gyakorlat I. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hoffmann Ildikó: A nyelv mint lehetséges diagnosztikai eszköz a nyelvvesztéses zavarok vizsgálatában. (2013) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Beszédpercepció és beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Gyermeknyelv. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Klinikai nyelvészet : pszicholingvisztika. [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Kísérletes nyelvészet. (2012) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Nyelvi folyamatok és agyi működések. [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Oktatási segédanyagok a Morfológia előadáshoz. [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Vizuális nyelv : olvasás és írás. (2011) [Presentation]

Horti Gábor: A Római Birodalom védelmi rendszerei a Kr. u. 3-5. századokban. [Presentation]

Horváth Henrietta: A művész valósága és nyelve. (2012) [Presentation]

Horváth Márta: Az egyetem felépítése és helye a társadalomban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Az irodalomtudomány helye a tudományok rendszerében. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Drama und Theater : Aufbau des Dramas. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Drama und Theater : Merkmale des Dramas. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Dráma és színház. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Formalizmus. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Kognitív poétika. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Recepcióesztétika. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hunyadi Zsolt: A középkori "szakkollégiumok". (2011) [Presentation]

Hárs Endre: "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik. [Note, textbook]

Hárs Endre: "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik Vortragsfassung. [Note, textbook]

Hárs Endre: Aufklärung über den Menschen : Einführung in die Kultur- und Mediengeschichte des 18. Jahrhunderts. (2020) [Note, textbook]

Hász-Fehér Katalin: Petőfi hiányzó napjai. (2011) [Presentation]

I

Illés Imre Áron: A 4. század és Makedonia felemelkedése. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: A görög-perzsa háborúk. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: A peloponnésosi háború és következményei. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: A spártai állam. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Az archaikus Hellas. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Az athéni demokrácia kialakulása. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Gazdaság és társadalom a klasszikus Hellasban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Görög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Homéros világa - a mykénéi és a sötét kor. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Mire jó a felirattan? (2011) [Presentation]

Illés Imre Áron: Periklés és Athén aranykora. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ivaskó Lívia and Komlósi Boglárka and Lengyel Zsuzsanna: Now, I will be the storyteller. [Teaching Resource]

J

Janacsek Karolina: A nyelv biológiai alapjai. (2011) [Presentation]

Jancsó Katalin: Temas Latinoamericanos en la clase de e/le : estereotipos y variedades lingüísticas = Latin-Amerika a spanyolórán : sztereotípiák és nyelv. [Note, textbook]

Juhász Krisztina: XX. századi európai történelem. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Juhász Valéria: A tanulók megszólalási esélyei a tanórán : a tantermi verbális kommunikáció egy lehetséges elemzési módja. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: Társadalmi nem és nyelvhasználat. (2012) [Presentation]

K

Kalmár Dávid: Dubai fejlődése : Rásid bin Szaíd uralkodása (1958-1990) idején. (2012) [Presentation]

Kalmár Zoltán: Makáriosz érsek szerepe a független Ciprus létrejöttében. [Presentation]

Kapás Judit: Hogyan vezettek az intézmények az angol ipari forradalomhoz? [Presentation]

Karikó Sándor: Gyermekfilozófia. [Note, textbook]

Katona Péter: Sciences sociales. (2019) [Video]

Katona Tünde: A szerelemről udvariatlanul : Mennyire idegen a minnesangtól az erotika? (2011) [Presentation]

Katschthaler Karl: Natur - Kunst - Mensch : Einführung in kulturgeschichtliches Denken. (2006) [Note, textbook]

Kaye Noah: Sizing up the fiscal role of Hellenistic monarchy in shaping sale. [Presentation]

Keményfi Róbert: Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége II. : a magyar nemzeti tér megszerkesztése : térképzetek, térképek: fogalomtár. (2006) [Note, textbook]

Kerekes Amália and Teller Katalin: En passant : zur minimalistischen Symbolik der Budapester Ringstrasse 1916-1920 : Vortragsfassung. [Note, textbook]

Kincses-Nagy Éva and Ótott-Kovács Eszter: On the use of the accusative case in the passive clauses. (2012) [Presentation]

Kis Tamás: Szleng : a hétköznapok karneváli nyelve. (2013) [Presentation]

Kiss Tímea: Módszertani kérdések a földrajzi kutatásban : a cikkírás. (2011) [Presentation]

Knipf Erzsébet and Rada Roberta and Bernáth Árpádné: Aspekte des deutschen Wortschatzes : ausgewählte Fragen zu Wortschatz und Stil. (2006) [Note, textbook]

Kocsisné Kálló Veronika Györgyi and Túriné Gál Anikó and Ruzsics Ilona: Kommunikáció fejlődése és fejlesztése értelmileg akadályozott személyeknél. [Note, textbook]

Kodaj Dániel: Interszubjektivitás elmefüggetlen közvetítők nélkül. [Presentation]

Kodó Krisztina: An anthology of English poetry from the Middle Ages to the end of the 1930s. (2006) [Note, textbook]

Kovács Dániel: Spanyolország Észak-Afrika politikája és az algériai felkelés. [Presentation]

Kovács György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. (2012) [Presentation]

Kovács Gábor: Historical dance. (2011) [Note, textbook]

Kovács Gábor: Historikus tánc. (2011) [Note, textbook]

Kovács Krisztina: A tér alakzatai a kávéházi diskurzusban : a helyben utazás változatai Hunyady Sándor Szűrve, habbal és Nagy Lajos Budapest nagykávéház című regényében. [Note, textbook]

Kovács Krisztina: Hosszabbítás után - Bombitz Attila: Harmadik félidő – Osztrák/magyar történetek. [Teaching Resource]

Kovács Krisztina: Terek és bűnök : a bűnelkövetés helyei a századfordulós magyar irodalomban. (2012) [Presentation]

Kovács Szilvia: A Mongol Birodalom, 1206-1368. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kovács Szilvia: Az Arany Horda, 1242-1502. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kristeva Julia: Holbein Halott Krisztusa. [Presentation]

Kruse Thomas: Die Fiskalverkäufe von Land im römischen Ägypten und ihre Dokumentation. [Presentation]

Krémer Sándor: Filozófiatörténet és kortárs filozófia - Heidegger : Bevezetés a Lét és idő olvasásába. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Krémer Sándor: Pragmatizmus. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kugler Katalin: Segédanyag orosz tolmácsolási gyakorlatokhoz. (2015) [Note, textbook]

Kántor Judit and Rigó Róbert: Kompetenciafejlesztési lehetőségek a hon- és népismeret területén. [Note, textbook]

Kékes Szabó Marietta: Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetencia : modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára - Táncművészet tanszak, 8-10. életév. (2010) [Teaching Resource]

Kékes Szabó Marietta: Flexibilitás és lelki egészség a mindennapokban : moderntánc - modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára. (2011) [Teaching Resource]

Kékes Szabó Marietta: Lélekhangok műhely : moderntánc - modul az alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára. (2010) [Teaching Resource]

Kékes Szabó Marietta: Metamorfózis : moderntánc - modul az alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára. (2011) [Teaching Resource]

Kékes Szabó Marietta: Énkép és önismeret-önértékelés-önszabályozás : moderntánc - modul az alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára. (2010) [Teaching Resource]

Kőfalvi Tamás: A történelem tanítása a Horthy-korszakban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi Tamás: A történelem tanítása a Kádár-korszakban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi Tamás: Dekretális kútfők. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi Tamás: Történeti forrástípusok : diplomatikai források. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi Tamás: Történeti forrástípusok : elbeszélő források. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

L

Labádi Gergely: A filológiai tudás formái. (2013) [Presentation]

Labádi Gergely: A pikareszk Magyarországon a 18-19. század fordulóján. [Note, textbook]

Laczi Júlia: Pódium és éneklés. (2011) [Presentation]

Lamár Erzsébet: Bevezetés a szubjektivitás filozófiájába. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Langellotti Micaela: Sales in the grapheion archive of Kronion. [Teaching Resource]

Langellotti Micaela: Sales in the grapheion archive of Kronion. [Presentation]

Lerouxel François: La vente de biens immobiliers par un homme et son épouse en Egypte romaine. (2012) [Other]

Losoncz Alpár: "Posztmodern" és a kultúra jelentésváltozásai 1. (2012) [Presentation]

Lovas Kiss Antal: Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége III. : a rendszerváltozás utáni gazdálkodói magatartásformák és üzemszervezetek néprajzi vizsgálata. (2006) [Note, textbook]

Lukács István: Szláv civilizáció. (2006) [Note, textbook]

Lukács József: Avar határkérdés Északkelet-Magyarországon. (2011) [Presentation]

Lukács Krajčír: A tudományos szocializmus építése Jemenben - csehszlovák segítséggel. [Presentation]

Lénárt András: A spanyol monarchia és a demokratikus átmenet felé vezető út. [Presentation]

Lénárt András: En busca del concepto del cine nacional español. (2013) [Teaching Resource]

Lénárt András: Hollywood és a spanyol fasizmus. (2012) [Teaching Resource]

Lénárt Tamás: Ringstrasse als Perspektive : Vortragsfassung. [Note, textbook]

Lövei Gábor L.: Scientific communication and publishing : course notes. (2012) [Teaching Resource]

M

M. Nádasi Mária and Hunyady Györgyné and Trencsényi László: Pedagogikum a hétköznapokban és a művészetekben. (2006) [Note, textbook]

Maczelka Csaba: "Something is rotten in the state of Shee-lande" : aspects of gender in a dystopia from Shakespeare’s age. [Note, textbook]

Maczelka Csaba: Kérdések a kora újkori angol utópia műfajiságával kapcsolatban. (2011) [Presentation]

Maczelka Csaba: Néhány szó a kora újkori angol utópiákról. (2011) [Presentation]

Maczelka Csaba: Traveller’s dialogues and early modern utopia. (2012) [Teaching Resource]

Maczelka Noémi: Előadói és prezentációs technikák tréning. (2012) [Presentation]

Manovich Lev: Mi a film? - a film és a digitális média. [Presentation]

Margitházi Beáta: Közelkép és filmstílus. (2012) [Presentation]

Mayer Péter: Két és félezer éves, mégis modern : Mit mond az ógörög költészet a ma emberének? (2012) [Presentation]

Medve Anna and Sz. Hegedűs Rita: Az anyanyelvi beszélő és a mondatok 2. (2006) [Note, textbook]

Medve Anna and Sz. Hegedűs Rita: Az anyanyelvi beszélő és a mondatok I. : gyakorlókönyv. (2006) [Note, textbook]

Meggyesné Hosszu Tímea: Anyaggyűjtés, forráskutatás : kutatási beszámoló elemzése - fogyatékos személyek szerhasználati jellemzői. (2011) [Presentation]

Meggyesné Hosszu Tímea: Az OTDK, OTDT : a tudomány értelmezése - a TDK dolgozat készítése. (2011) [Presentation]

Micallef Robert: The changing profile of Malta : from state paternalism to an EU member state. [Presentation]

Milián-Bogyai Réka Orsolya and Berényi Csaba and Benke Attila and Beke Zsolt and Király Hajnal: Könnyűzene és film. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Minyán Lajos: A nyelvi fordulat helye a német nyelvfilozófiai tradícióban : megfontolások a Hamann-Herder-Humboldt-Heidegger-tengely kapcsán. [Note, textbook]

Mistreanu Diana and Gyimesi Tímea: Introduction aux etudes litteraires cognitives I. (2020) [Video]

Mistreanu Diana and Gyimesi Tímea: Séminaires sur Andreï Makine. (2020) [Audio]

Mitnyán Lajos: Zum Problem von Hermann Hesses dichterischem Selbstverständnis anhand seines Aufsatzes Die Sprache. [Teaching Resource]

Mogyoródi Emese: A Szókratész-per. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Mogyoródi Emese: Antik eszmetörténet. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Mogyoródi Emese: Filozófiatörténet és kortárs filozófia : Platón. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Molnár Andor: Előadói és prezentációs technikák fejlesztése tréning. (2012) [Presentation]

Molnár Andor: TDK munkák kivitelezése. (2011) [Presentation]

Molnár Gábor Tamás: Korszakolás és irodalmi közvetítő rendszerek. (2012) [Presentation]

Molnár-Tóth Alinka: Fonetika és fonológiai ismeretek szerepe a beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikájában, terápiájában. [Note, textbook]

Máté-Tóth András: Sebzett identitás Kelet-Közép-Európában. [Note, textbook]

Máté-Tóth András and Barcsa Krisztina: A buddhizmustól az ateizmusig : ateizmus. Bevezetés a vallástudományba : ateizmus. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Máté-Tóth András and Szilárdi Réka and Barcsa Krisztina: Jelenkori vallási diskurzusok és vallásközi párbeszéd. (2019) [Presentation]

N

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatai, 1962-1971. (2013) [Presentation]

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatainak kezdetei. (2012) [Presentation]

Nagy Gergely: Filológia és fikcionalitás : J. R. R. Tolkien filológiai világa. (2012) [Presentation]

Nagy Gábor Dániel: A buddhizmustól az ateizmusig : új vallási mozgalmak. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Nemesi Attila László: Figurativitás a nyelv határain túl : mono- és multimodális alakzatok játékfilmekben. (2013) [Presentation]

Newson Mark and Pap Dániel and Tóth Gabriella and Szécsényi Krisztina and Hordós Marianna and Vincze Veronika: Basic English syntax with exercises. (2006) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: A -va,-ve személyragozása és a -ván,-vén független cselekvéshordozóval a nyelvemlékek tükrében. (2012) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: Az Univerzális Grammatika szempontjából lehet-e a -ván,-vén-nek alanya? (2011) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: Minimalist research of prenominal restricted finite relative constructions with person marking morphemes in Hungarian. (2012) [Presentation]

Németh Miklós: Szavak, amik Szegeden születtek. (2012) [Presentation]

Németh Zsuzsanna: Repair operations in Hungarian. [Presentation]

O

Ohnmacht Magdolna: A temporális topik és a spatio-temporális argumentum. [Note, textbook]

Ohnmacht Magdolna: Az aspektus mint determináns : a progresszív aspektus és az általánosított kvantorok elmélete. [Presentation]

Orha Viktória Réka: Deutsche Substantivvalenz und Ihre untersuchung im Frühneuhochdeutschen. [Presentation]

Orha Viktória Réka: Főnévi valencia és vizsgálatának nehézségei a korábbi nyelvállapotokban. (2013) [Presentation]

Orlovszky Géza: Magyar barokk költészet. (2006) [Note, textbook]

Orosz Magdolna: Das Bild der Stadt in Gyula Krúdys Prosa : Vortragsfassung. [Note, textbook]

P

Pajor Enikő: A tudományos dolgozat szakirodalmi háttere. (2011) [Presentation]

Palotás Zsolt: "Ha háború a célja, köteles leszek megadni neki azt!" : az 1805-ös krízis az Amerikai Egyesült Államok és a Tuniszi Kormányzóság között a források tükrében. (2013) [Presentation]

Paléologue Maurice: A cár országa a nagy háborúban III. [Note, textbook]

Pataki Elvira: Achilleus leánykora és Dionysos hatalma : Vienne császárkori mozaikjainak ikonográfiája és a hellénisztikus irodalom. (2013) [Presentation]

Pavlovits Tamás: A tudományos munka módszertani elvei. (2011) [Presentation]

Pavlovits Tamás: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiai szövegértelmezés és a filozófiai értekezés. (2012) [Presentation]

Pavlovits Tamás: Bevezetés a politikai filozófiába. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pavlovits Tamás: Észlelés. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pavlovits Tamás: Újkori és felvilágosodáskori eszmetörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pavlovski Róbert: Dewey személyiség re-konstrukciójának szerkezeti felépítése : John Dewey neveléselmélete és társadalomfilozófiája a személyiség tükrében. (2013) [Presentation]

Peckham Donald William: Commonly held views about Second Language Acquisition. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit #7 : Theories of SLA. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit #8 : Classroom language learning. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit 10. : Balancing form- and meaning-focused instruction. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit 5. : Individual differences 2. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit 9. : Research on language learning : How to read a research article? (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: What is the study of Second Language Acquisition? How to read a research article. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pethő József: Jelentéstan : tankönyv a BA képzés számára. (2006) [Note, textbook]

Pfeifer Guido: The legal framework of a "Marketless" economy in the old Babylonian period with regard to "sale and community". [Presentation]

Polgár Szabolcs: A Rusz a 11-12. században. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: A mongol hódítás és Kelet-Európa, 1236-1242. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Az orosz fejedelemségek : 1240-1380. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Az orosz fejedelemségek : 1380-1505. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Besenyők, oguzok, kunok Kelet-Európában : 10-13. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa a kazár korban : 7-10. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa a középkorban (500-1500). (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa erdővidéke a 6-10. században : keleti szlávok, baltiak, finnugorok és a Rusz kialakulása. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa erdőzónája a 4-8. században : gótok, szlavinok, anták. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa sztyepzónája a korai középkorban a türk uralom végéig : kb. 600. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa és a nomád birodalmak, 9-13. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Volgai Bulgária : 9-13. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Porció Tibor and Barcsa Krisztina: A buddhizmustól az ateizmusig : buddhizmus. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Praefort Veronika: La enseñanza del español y los problemas de aprendizaje técnicas, métodos, actividades = Nyelvoktatás a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében : technikák, módszerek, tevékenységek. [Note, textbook]

Péter Róbert: Digitális és módszertani fordulat a sajtókutatásban : a 17-18. századi magyar vonatkozású angol újságcikkek "távolságtartó olvasása". [Note, textbook]

Péter Róbert: What is digital humanities? (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pétervári Máté: A közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezet változásai a polgári kortól napjainkig. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

R

Regourd Anne: Traders at Quseir al-qadim on the basis of the Arabic documents. [Presentation]

Rittling László: Eszterházy Antal, a császár katonája és Rákóczi tábornoka. [Presentation]

Ronkay Margit: Objektív vs személyes tudás : a tudásra jutás és igazolás kérdése Polányi Mihály filozófiájában. (2013) [Presentation]

Rácz Lajos: Ember és környezet : bevezetés a környezettörténetbe. (2018) [Note, textbook]

Rácz Lajos: The birth of the world economy system. (2020) [Note, textbook]

Rákosi György: Reduplicating particles in Hungarian. (2012) [Presentation]

Révay Valéria and Haaparanta Anja and Bogár Edit and Novotny Júlia: Finn nyelv és kultúra magyar szakosoknak. (2006) [Note, textbook]

S

Scheibl György: Nemek, számok és nyelvek. (2013) [Presentation]

Scheibl György and Gyáfrás Edit: e-Grammatik des Deutschen : Studienbegleitende Übungsgrammatik für Grammatikkurse im Grundstudium. [Note, textbook]

Schirm Anita: A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái. (2012) [Presentation]

Shultz Márton: Magánjogi alapismeretek : fordítóképzésben résztvevő hallgatóknak tekintettel a jogi dogmatika és a szakfordítás sajátosságaira. (2018) [Note, textbook]

Shultz Márton: Segédanyag a magánjog angol jogi szaknyelvi alapjaihoz. (2018) [Note, textbook]

Simon József: A tudományos munka módszertani elvei. (2011) [Presentation]

Simon József: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiatörténet német nyelvű szakirodalma. (2012) [Presentation]

Simon József: Középkori és reneszánsz eszmetörténet. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Simon József: Metafizika. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Simon József: Természetjog és morálfilozófia. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sipőcz Katalin: Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség finnugor nézőpontból. (2013) [Presentation]

Somhegyi Zoltán: Művészeti központok. (2012) [Presentation]

Stipta István: Híres magyar bűnperek. [Presentation]

Sutyák Tibor: 20. századi eszmetörténet. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sutyák Tibor: Ismeretelmélet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sutyák Tibor: Logika. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Der Russische Formalismus. (2022) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: A szerző. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Der Strukturalismus. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Einführung in die Gattungstheorie. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Epik. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Epika. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Irodalomtörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Lyrik. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Líra. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Műfajelméleti bevezető. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Strukturalizmus. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Gábor: Kritikus figyelem : Radnóti Sándort Szabó Gábor kérdezte. [Note, textbook]

Szabó Norbert: A digitális kottázás alapjai. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szalisznyó Lilla: "...Az alsó reklimet és testszín kesztyűt is tedd hozzá édes" : Egressy Gábor színészi pályájának mellékszereplői. (2012) [Note, textbook]

Szalisznyó Lilla: A Shakespeare-t játszó és tanító Egressy Gábor. (2012) [Note, textbook]

Szalisznyó Lilla: Ami szegény Hamlettől telnék : a hivatásos színészi identitás problematikája Egressy Gábor Magyar Színházi Lapjában. [Note, textbook]

Szente-Varga Mónika: Gibraltár az 1960-as években : spanyol, angol és helyi érdekek a Sziklán. (2012) [Presentation]

Szilágyi Tamás and Barcsa Krisztina: A buddhizmustól az ateizmusig : hinduizmus. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szilárdi Réka and Barcsa Krisztina: A buddhizmustól az ateizmusig : iszlám. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szilárdi Réka and Barcsa Krisztina: A buddhizmustól az ateizmusig : zsidó vallás. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szirmai Éva: A témaválasztástól a nyomdáig. (2011) [Presentation]

Szász Géza: Des Capétiens aux Valois. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Illusions et réalités : les années folles, 1919-1932. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Images et réalité : la représentation des villes. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Introduction a l'étude des genres brefs et "mineurs". (2021) [Presentation]

Szász Géza: L'Empire. (2020) [Presentation]

Szász Géza: L'art roman et l'art gothique. (2020) [Presentation]

Szász Géza: L'essor du XIIe siecle, 1075-1180. (2020) [Presentation]

Szász Géza: L'objet de la romanistique. (2021) [Presentation]

Szász Géza: L'époque de Philippe VI. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Belle Époque. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Deuxieme République. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La France d'avant-guerre. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La France dans la Deuxième guerre mondiale. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La France de Henri IV. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La France de l'An Mil. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Gaule et les Gaulois. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Grande Guerre. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie dans la Deuxieme Guerre mondiale. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie dans les revues littéraires - Deuxième partie : la Revue des Deux Mondes (I). (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie dans les revues littéraires - Troisième partie : la Revue des Deux Mondes (II). (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie dans les revues littéraires : première partie: la Revue de Paris. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie entre les deux guerres - Deuxième partie : de la consolidation aux bouleversements. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie entre les deux guerres - Première partie : le traité de Trianon. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Restauration. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Révolution : de l'assemblée législative au 9 Thermidor. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Révolution : des états généraux a la constitution. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Révolution : du 9 Thermidor au 18 Brumaire. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La guerre de Cent Ans. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La naissance du tourisme. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La renaissance en France. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La romanisation des Gaules. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La réalité d'une crise: les "années sombres", 1932-1939. (2021) [Presentation]

Szász Géza: Latin 1. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Latin 2. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Latin 3. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le "beau" 16e siecle: les guerres d'Italie. (2021) [Presentation]

Szász Géza: Le Consulat. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le Tour d'Europe centrale d'Édouard de Thouvenel. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le dandy voyageur. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le dernier Voyage avant 1848 : Xavier Marmier. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le rassemblement capétien. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le relèvement de la France sous Louis XI. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le récit de voyage. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le rôle des rencontres personnelles dans les récits de voyage. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le second Empire. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les Carolingiens. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les Mérovingiens. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les changements du XIXe siecle. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les changements du premier 16e siecle : découvertes et croissance. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les changements du premier XVIe siècle : seconde partie - le pouvoir royal et la Réforme. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les débuts de la Troisieme République. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les méthodes du voyage : premiere partie. (2021) [Presentation]

Szász Géza: Les méthodes du voyage, 2e partie. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les temps difficiles. (2021) [Presentation]

Szász Géza: Les transformations du public de la littérature des voyages. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les voyages en Hongrie du maréchal Marmont. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les voyages en Hongrie pendant la premiere moitié du XIXe siecle. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les voyages et le récit de voyage dans la vie et les mémoires de Casanova. (2021) [Presentation]

Szász Géza: Les écrivains voyageurs. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Mille ans de voyages en Hongrie : du Moyen-Age au XVIIIe siecle. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyage et colonisation 1. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyage et utopie. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyage et vision de l'étranger: L'approche ethnographique. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyages et colonisation 2. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyages et colonisation 3e partie : Récit de voyage et colonisation. (2020) [Presentation]

Szász Géza: À la recherche d'une issue. (2021) [Presentation]

Szécsényi Krisztina: Word order and scope in finite embedded non-argument clauses. [Presentation]

Szécsényi Krisztina: Word-order and scope in finite embedded non-argument clauses. [Teaching Resource]

Szécsényi Tibor: Nyelv és logika. (2012) [Presentation]

Szörényi László: Új érdekességek a magyarországi neolatin irodalom kutatásában. (2012) [Presentation]

Szőke Bernadett: A minősítő értelmezős szerkezet mint ellipszis. [Note, textbook]

Sándor Klára: Mítoszok, tévhitek és adatok a székely írásról. (2013) [Presentation]

Sándorné Kérchy Anna: Horror fiction as a body genre : lesson for The Literary Fantastic BA lecture course. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Introduction to romanticism in English literature and culture. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Introduction to the cultural and historical context of the victorian period. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Lake poets and lyrical ballads: Wordsworth and Coleridge's literary friendship and creative collaboration. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Magic/al ir/realism : lesson for The Literary Fantastic BA lecture course. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Postmodern young adult fantasy and contemporary children’s gothic : lesson for The Literary Fantastic BA lecture course. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and Victorianism in English literature - Regional realism and moral philosophy in Thomas Hardy’s work : lesson 11. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and Victorianism in English literature - Symbolism, sensation, adventure, and high fantasy in the Victorian novel : from Oscar Wilde to Bram Stoker : lesson 12. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and victorianism in english literature : lesson 10. : gothic romanticism in the novels of the Brontë Sisters. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and victorianism in english literature : lesson 7 : Victorian poetry from Tennyson to the Pre-Raphaelite Brotherhood. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and victorianism in english literature : lesson 8. : the novel in transition: Jane Austen, Walter Scott, William Thackeray, George Eliot. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and victorianism in english literature : lesson 9. : the novel in transition: fusing sentimentality and social criticism in Charles Dickens’s fiction. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: The second generation of Romantic poetry: revolution and imagination in Byron's, Shelley's, Keats' oeuvre. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Victorian children's literature for all ages : lesson 13. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: [Introduction to romanticism] : William Blake's poetry. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: [Introduction to romanticism] : gothic fiction in the romantic period. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sárosdy Judit and Farczádi Bencze Tamás and Poór Zoltán and Vadnay Marianna: Applied linguistics I. for BA students in English. (2006) [Note, textbook]

Sümegi Pál and Törőcsik Tünde and Gönczy Sándor and Papucs András: Paleohidrológia. (2020) [Note, textbook]

T

Takács László: Világirodalmi kalandozások "A véres költő" forrásai közt. (2011) [Presentation]

Tari-Keresztes Noémi: Bevezetés a tudományos kutatásba. (2011) [Presentation]

Tarnay László: A tér-idő filmi ábrázolásának lehetőségei. (2012) [Presentation]

Thékesné Németh Anikó: Az angol tanítás innovációi és legújabb módszerei a tanítóképzésben 'e-learning' segítségével. [Note, textbook]

Tomka Béla: Bevezetés Európa újabbkori társadalom- és gazdaságtörténetébe. (2006) [Note, textbook]

Torgyik Judit and Karlovitz János Tibor: Multikulturális nevelés. (2006) [Note, textbook]

Tronka Krisztián: Phonetik und Phonologie des Deutschen mit kontrastiven (deutsch-ungarischen) Aufgaben. (2006) [Note, textbook]

Tápainé Balla Ágnes Anna: Introduction to English learning and teaching. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Tóth Alinka: Szerzett nyelvi zavarok diagnosztizálásának újabb lehetőségei a nyelvtudományok tükrében. (2013) [Presentation]

Tóth Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében, 1683-1690. (2013) [Note, textbook]

Tóth I. János: Környezetetika. [Note, textbook]

Tóth Iván: Az ezerarcú Klió. (2011) [Presentation]

Tóth János: Bioetika. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Tóth János: Társadalomfilozófia. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Tóth Szergej: Kriminalisztikai nyelvészet mint alkalmazható módszer az igazságszolgáltatásban. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: Városi tünettan : hatalom, jelek, nyelv. (2013) [Presentation]

Tóth Szergej and Basch Éva and Erdei Tamás and Gaál Zsuzsanna and Herbszt Mária and Juhász Valéria and Klippel Rita and Sulyok Hedvig and Rozgonyiné Molnár Emma and Tóth Eszter and Vass László: Jegyzetek a nyelvről. [Note, textbook]

Tóth I. János: Filozófia alapjai : filozófiatörténet közgazdászoknak. (2010) [Note, textbook]

Török Ervin: Filmtörténetírás. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

V

Vandorpe Katelijn: Sale and community in Hellenistic Egypt. [Presentation]

Vukman Péter: A Rajk-per harmadrendű vádlottja : Lazar Brankov. (2013) [Presentation]

Vukman Péter: Nagy-Britannia és a jugoszláv-görög-török együttműködés öt éve, 1954-1959. (2012) [Presentation]

Vér Ádám: Módszertani kihívások az Újasszír Birodalom adminisztrációjának rekonstrukciójában. (2011) [Presentation]

Vőneki Máté: A buddhizmustól az ateizmusig : kínai univerzalizmus. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

W

Wagner-Nagy Beáta Boglárka and Várnai Zsuzsa and Szeverényi Sándor: Chrestomathia nganasanica. (2002) [Note, textbook]

Wunsch Cornelia: Neo-Babylonian real estate sale and clear title procedure. (2012) [Presentation]

Z

Z. Karvalics László: Az innováció arcai - fogpiszkálók, önkioldó csapdák, metaforák és a többiek. (2012) [Presentation]

Zalai Anita: "Híd" diktatúrából demokráciába : a '60-as évek kaleidoszkópja Spanyolországban. (2012) [Presentation]

Zimonyi István: Forradalom Egyiptomban. (2012) [Presentation]

Zámbóné Kocic Larisa: Coffehouse culture and satire. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Dramatic Opera, Ode and Oratorio : Theatre III. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Epic conventions : from Gondibert to Paradise lost. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Heroic poesy/drama : Theatre II : post-restoration theatre. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Historical background to restoration and eighteenth-century English literature. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: New readership and Pamela : the rise of the novel. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Oroonoko and travel literature : race, class and gender. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Paradise lost : Milton's grand epic. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Restoration Comedy/Comedy of Manners (Restoration Theatre). (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Theatre and art : Gay and Hogarth - art imitating life or life imitating art? (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Á

Ács Gergő Péter: Age of dualism. (2020) [Video]

Ács Gergő Péter: Demoratic attempt ; Rákosi era ; antecedents of 1956. (2020) [Video]

Ács Gergő Péter: Hungarian history 1914-45 (for dentist students). (2020) [Video]

Ács Gergő Péter: Road to political change ; Political change ; Third Republic. (2020) [Video]

Ács Gergő Péter: War of independence, reprisals, Bach era, road to compromise. (2020) [Video]

Ó

Ótott-Kovács Eszter: Syntactic passive structures in old Turkic. (2012) [Presentation]

Ú

Újvári Edit: A kultúr- és művelődéstörténeti témájú tudományos dolgozat : OTDK tapasztalatok. (2012) [Presentation]

Újvári Edit: „Jelet hagyni” : vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése. (2015) [Note, textbook]

Č

Čudić Marko and Virág Zoltán: Az utazásregény kezdetei és mai kontextusai. (2012) [Presentation]

This list was generated on 2024. április 14. 09:46:55 CEST.