Items where Subject is "06.01. History and archaeology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 176.

A

Almási Tibor: A római feliratoktól a humanista szépírásig : a latin írás antik és középkori típusai. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Képtől a betűig : az írástörténet kezdetei. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Oklevéladás a középkori Magyarországon. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Pecséthasználat a középkorban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Pecséttani alapismeretek. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor: Íráshagyó kezek nyoma : fejezetek az íráshordozók történetéből. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási Tibor and Kőfalvi Tamás: A történelem segédtudományai. [Note, textbook]

Anderléné Sajti Enikő: Háború, kisebbségpolitika, megtorlás. (2011) [Presentation]

B

Badurik Jozef and Balogh Judit and Barta János and Bársony István and Bitskey István and Czigány István and Dáné Veronka and G. Etényi Nóra and Gebei Sándor and Gyulai Éva and Jeney-Tóth Annamária and Kiss András and Kónya Péter and Nyakas Miklós and Oborni Teréz and Orosz István and Péter Katalin and Papp Klára and Papp Sándor and Rokay Péter and Sipos Gábor and Szabadi István and Szabó András and R. Várkonyi Ágnes and Zachar József: „Frigy és békesség legyen...” a bécsi és a zsitvatoroki béke. (2006) [Note, textbook]

Balogh László and Dobrovits Mihály and Farkas Csaba and Galamb György and Gálffy László and Hunyadi Zsolt and Kovács Szilvia and Polgár Szabolcs and Sinkovits Balázs and Szántó Richárd and Tamási-Tóth Zsuzsa: Középkori egyetemes történelem: térképvázlatok gyűjteménye; Függelék: Segédlet szemináriumi- és szakdolgozat készítéséhez. (2006) [Note, textbook]

Baracs Róbert: "Bioi paralelloi", avagy a kongói és az algériai nemzeti függetlenség két jelentős személyiségének komparatív portréja. [Presentation]

Bartosiewicz László: Tafonómia. [Presentation]

Bencsik Péter: A jelenkori egyetemes történelem alapjai: bevezetés. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Az Európán kívüli világ a 20. században. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Kelet-Európa a két világháború között, 1918-1939. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Kelet-Európa a második világháború után, 1945–1990. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Nemzetközi diplomáciai kapcsolatok a huszadik században. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Nyugat-Európa államai és az Egyesült Államok belpolitikai fejlődése 1939-ig. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Nyugat-Európa államai és az Egyesült Államok belpolitikája 1945-1990. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter: Politikai eszmék és ideológiák a 20. században. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter and Deák Ágnes and Farkas Csaba and Giczi Zsolt and Löffler Tibor and Marjanucz László and Miklós Péter and Pelyach István and Szabó Pál Csaba: A magyar állam története 1711-2006. (2006) [Note, textbook]

Benet Iván and Bodnár Gábor: A magyar vidék társadalmának elmúlt másfél évtizede : regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai kutatási fórum. (2012) [Presentation]

Bimbóné Polenyik Anikó: A kínai migráció és a hukou rendszer. [Presentation]

C

Cora Zoltán and Kiss Mária Rita and Olasz Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből : II. kötet : a második világháború végétől a rendszerváltásig (1945–1989). (2019) [Note, textbook]

Cora Zoltán and Kiss Mária Rita and Olasz Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. köt. : a kiegyezéstől a második világháború végéig (1867-1944). (2019) [Note, textbook]

D

Depauw Mark: Sales in demotic documents : an overview. [Teaching Resource]

Depauw Mark: Sales in demotic documents : an overview. [Presentation]

Dávid Nóra: Az ókori Közel-Kelet világa : Nyugat felé : Szíria, Főnícia, Kánaán és Palesztina 1. (2020) [Presentation]

Dávid Nóra: Qumran : a holt-tengeri tekercsek. (2020) [Presentation]

Dávid Nóra: Szíria és Palesztina története a második Szentély korában 1. : a babilóni fogságtól a hellénisztikus korig : I.e. 539-322. (2020) [Audio]

F

Farkas Zsófia: Az 1970-es évek Irakja : a Baasz Párt magyar szemmel. (2012) [Presentation]

Felföldi Szabolcs: Új eredmények a Selyemút történetének kutatásában. [Presentation]

Ferenczi László and Gyöngyössy Márton and Kubinyi András and Laszlovszky József and Nagy Balázs and Rácz Lajos and F. Romhányi Beatrix and Szabó Péter: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : jegyzet és forrásgyűjtemény. (2006) [Note, textbook]

Ferwagner Péter Ákos: A Lisszaboni Szerződés és az Európai Unió előtt álló kihívások a 2010-es években. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: A Maastrichti Szerződés és az Európai Unió létrejötte. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: A Szén- és Acélközösség története Európában. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: A páneurópai eszme a két világháború között. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Az Európa-fogalom a történelemben. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Az európai integráció története : az európai egységtervek a középkorban és az újkorban. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Az európai integrációs folyamat az 1970-es, 1980-as években. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Az európai integrációs folyamat kezdetei 1945 után. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos: Intézményi reformok, bővítés és alkotmányozás : elektronikus tananyag. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fijałkowska Lena: Politics, market and social needs in 2nd millennium Syrian sale formularies : the case of Emar. [Teaching Resource]

Fijałkowska Lena: Politics, market and social needs in 2nd millennium Syrian sale formularies : the case of Emar. [Presentation]

Font Márta and Varga Beáta: Ukrajna története. (2006) [Note, textbook]

G

Gellérfi Gergő: Egy kultúra továbbélése : a klasszikus szöveghagyomány útja az ókortól a nyomtatott könyvig. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Könyvtárak, könyvgyűjtemények, könyvkiadók Hellászban és Rómában. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Írásbeliség és szóbeliség - szöveg és olvasás a klasszikus antikvitásban. (2012) [Presentation]

Gulyás László: A szaúdi-szovjet kapcsolatok a brit levéltári források tükrében, 1955-1958. (2013) [Presentation]

Gulyás László: Szaúdi reformok a hatvanas években. (2012) [Presentation]

Gyucha Attila and Parkinson William A.: Tellen innen, tellen túl : a neolitikum és rézkor kutatásának új eredményei a Dél-Alföldön. [Presentation]

H

Haensch Rudolf: Die Städte des Imperium Romanum und der Getreidepreis in Notzeiten : Verkürzte Fassung, nicht zum Zitieren geeignet. [Teaching Resource]

Harsányi Iván: Eurokommunizmus : genézis, analízis, program, hanyatlás. (2012) [Teaching Resource]

Herczeg Adrienn: A török-szovjet kapcsolatok alakulása Törökország NATO-csatlakozása után. (2012) [Presentation]

Horti Gábor: A Római Birodalom védelmi rendszerei a Kr. u. 3-5. századokban. [Presentation]

Hunyadi Zsolt: A középkori "szakkollégiumok". (2011) [Presentation]

Hárs Endre: "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik. [Note, textbook]

Hárs Endre: "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik Vortragsfassung. [Note, textbook]

I

Illés Imre Áron: A 4. század és Makedonia felemelkedése. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: A görög-perzsa háborúk. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: A peloponnésosi háború és következményei. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: A spártai állam. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Az archaikus Hellas. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Az athéni demokrácia kialakulása. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Gazdaság és társadalom a klasszikus Hellasban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Görög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Homéros világa - a mykénéi és a sötét kor. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron: Periklés és Athén aranykora. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

J

Jancsó Katalin: Temas Latinoamericanos en la clase de e/le : estereotipos y variedades lingüísticas = Latin-Amerika a spanyolórán : sztereotípiák és nyelv. [Note, textbook]

Juhász Krisztina: XX. századi európai történelem. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

K

Kalmár Dávid: Dubai fejlődése : Rásid bin Szaíd uralkodása (1958-1990) idején. (2012) [Presentation]

Kalmár Zoltán: Makáriosz érsek szerepe a független Ciprus létrejöttében. [Presentation]

Kapás Judit: Hogyan vezettek az intézmények az angol ipari forradalomhoz? [Presentation]

Kaye Noah: Sizing up the fiscal role of Hellenistic monarchy in shaping sale. [Presentation]

Kerekes Amália and Teller Katalin: En passant : zur minimalistischen Symbolik der Budapester Ringstrasse 1916-1920 : Vortragsfassung. [Note, textbook]

Kovács Dániel: Spanyolország Észak-Afrika politikája és az algériai felkelés. [Presentation]

Kovács György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. (2012) [Presentation]

Kovács Szilvia: A Mongol Birodalom, 1206-1368. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kovács Szilvia: Az Arany Horda, 1242-1502. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kruse Thomas: Die Fiskalverkäufe von Land im römischen Ägypten und ihre Dokumentation. [Presentation]

Kőfalvi Tamás: A történelem tanítása a Horthy-korszakban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi Tamás: A történelem tanítása a Kádár-korszakban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi Tamás: Dekretális kútfők. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi Tamás: Történeti forrástípusok : diplomatikai források. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi Tamás: Történeti forrástípusok : elbeszélő források. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

L

Lerouxel François: La vente de biens immobiliers par un homme et son épouse en Egypte romaine. (2012) [Other]

Lovas Kiss Antal: Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége III. : a rendszerváltozás utáni gazdálkodói magatartásformák és üzemszervezetek néprajzi vizsgálata. (2006) [Note, textbook]

Lukács István: Szláv civilizáció. (2006) [Note, textbook]

Lukács József: Avar határkérdés Északkelet-Magyarországon. (2011) [Presentation]

Lukács Krajčír: A tudományos szocializmus építése Jemenben - csehszlovák segítséggel. [Presentation]

Lénárt András: A spanyol monarchia és a demokratikus átmenet felé vezető út. [Presentation]

Lénárt Tamás: Ringstrasse als Perspektive : Vortragsfassung. [Note, textbook]

M

Micallef Robert: The changing profile of Malta : from state paternalism to an EU member state. [Presentation]

Mogyoródi Emese: Antik eszmetörténet. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Máté-Tóth András: Sebzett identitás Kelet-Közép-Európában. [Note, textbook]

N

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatai, 1962-1971. (2013) [Presentation]

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatainak kezdetei. (2012) [Presentation]

O

Orosz Magdolna: Das Bild der Stadt in Gyula Krúdys Prosa : Vortragsfassung. [Note, textbook]

P

Palotás Zsolt: "Ha háború a célja, köteles leszek megadni neki azt!" : az 1805-ös krízis az Amerikai Egyesült Államok és a Tuniszi Kormányzóság között a források tükrében. (2013) [Presentation]

Paléologue Maurice: A cár országa a nagy háborúban III. [Note, textbook]

Pfeifer Guido: The legal framework of a "Marketless" economy in the old Babylonian period with regard to "sale and community". [Presentation]

Polgár Szabolcs: A Rusz a 11-12. században. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: A mongol hódítás és Kelet-Európa, 1236-1242. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Az orosz fejedelemségek : 1240-1380. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Az orosz fejedelemségek : 1380-1505. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Besenyők, oguzok, kunok Kelet-Európában : 10-13. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa a kazár korban : 7-10. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa a középkorban (500-1500). (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa erdővidéke a 6-10. században : keleti szlávok, baltiak, finnugorok és a Rusz kialakulása. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa erdőzónája a 4-8. században : gótok, szlavinok, anták. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa sztyepzónája a korai középkorban a türk uralom végéig : kb. 600. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Kelet-Európa és a nomád birodalmak, 9-13. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs: Volgai Bulgária : 9-13. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Péter Róbert: What is digital humanities? (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pétervári Máté: A közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezet változásai a polgári kortól napjainkig. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

R

Regourd Anne: Traders at Quseir al-qadim on the basis of the Arabic documents. [Presentation]

Rittling László: Eszterházy Antal, a császár katonája és Rákóczi tábornoka. [Presentation]

Rácz Lajos: Ember és környezet : bevezetés a környezettörténetbe. (2018) [Note, textbook]

Rácz Lajos: The birth of the world economy system. (2020) [Note, textbook]

S

Stipta István: Híres magyar bűnperek. [Presentation]

Szente-Varga Mónika: Gibraltár az 1960-as években : spanyol, angol és helyi érdekek a Sziklán. (2012) [Presentation]

Szász Géza: Des Capétiens aux Valois. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Illusions et réalités : les années folles, 1919-1932. (2020) [Presentation]

Szász Géza: L'Empire. (2020) [Presentation]

Szász Géza: L'art roman et l'art gothique. (2020) [Presentation]

Szász Géza: L'essor du XIIe siecle, 1075-1180. (2020) [Presentation]

Szász Géza: L'époque de Philippe VI. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Belle Époque. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Deuxieme République. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La France d'avant-guerre. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La France dans la Deuxième guerre mondiale. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La France de Henri IV. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La France de l'An Mil. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Gaule et les Gaulois. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Grande Guerre. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie dans la Deuxieme Guerre mondiale. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie entre les deux guerres - Deuxième partie : de la consolidation aux bouleversements. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie entre les deux guerres - Première partie : le traité de Trianon. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Restauration. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Révolution : de l'assemblée législative au 9 Thermidor. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Révolution : des états généraux a la constitution. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Révolution : du 9 Thermidor au 18 Brumaire. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La guerre de Cent Ans. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La renaissance en France. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La romanisation des Gaules. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La réalité d'une crise: les "années sombres", 1932-1939. (2021) [Presentation]

Szász Géza: Le "beau" 16e siecle: les guerres d'Italie. (2021) [Presentation]

Szász Géza: Le Consulat. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le rassemblement capétien. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le relèvement de la France sous Louis XI. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le second Empire. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les Carolingiens. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les Mérovingiens. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les changements du XIXe siecle. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les changements du premier 16e siecle : découvertes et croissance. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les changements du premier XVIe siècle : seconde partie - le pouvoir royal et la Réforme. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les débuts de la Troisieme République. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les temps difficiles. (2021) [Presentation]

Szász Géza: À la recherche d'une issue. (2021) [Presentation]

Sümegi Pál and Náfrádi Katalin and Törőcsik Tünde: Integrált környezettörténet - az ember és környezet hosszútávú kapcsolata II. - oktatási segédanyag. (2024) [Other]

Sümegi Pál and Törőcsik Tünde and Gönczy Sándor and Papucs András: Paleohidrológia. (2020) [Note, textbook]

T

Tomka Béla: Bevezetés Európa újabbkori társadalom- és gazdaságtörténetébe. (2006) [Note, textbook]

Tóth Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében, 1683-1690. (2013) [Note, textbook]

Tóth Iván: Az ezerarcú Klió. (2011) [Presentation]

V

Vandorpe Katelijn: Sale and community in Hellenistic Egypt. [Presentation]

Vukman Péter: A Rajk-per harmadrendű vádlottja : Lazar Brankov. (2013) [Presentation]

Vukman Péter: Nagy-Britannia és a jugoszláv-görög-török együttműködés öt éve, 1954-1959. (2012) [Presentation]

Vér Ádám: Módszertani kihívások az Újasszír Birodalom adminisztrációjának rekonstrukciójában. (2011) [Presentation]

W

Wunsch Cornelia: Neo-Babylonian real estate sale and clear title procedure. (2012) [Presentation]

Z

Zalai Anita: "Híd" diktatúrából demokráciába : a '60-as évek kaleidoszkópja Spanyolországban. (2012) [Presentation]

Zimonyi István: Forradalom Egyiptomban. (2012) [Presentation]

Á

Ács Gergő Péter: Age of dualism. (2020) [Video]

Ács Gergő Péter: Demoratic attempt ; Rákosi era ; antecedents of 1956. (2020) [Video]

Ács Gergő Péter: Hungarian history 1914-45 (for dentist students). (2020) [Video]

Ács Gergő Péter: Road to political change ; Political change ; Third Republic. (2020) [Video]

Ács Gergő Péter: War of independence, reprisals, Bach era, road to compromise. (2020) [Video]

This list was generated on 2024. június 15. 00:33:11 CEST.