Items where Subject is "06.02. Languages and Literature"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z | Ó | Č
Number of items at this level: 237.

A

Alberti Gábor: Generatív grammatikai gyakorlókönyv : magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések III. : a háttérelmélet. (2006) [Note, textbook]

Annus Irén and Federmayer Éva and Szőllősy Judith: Netting America : introduction to the culture and literature of the United States. (2006) [Note, textbook]

Apjokné Mécs Erzsébet and Borbás Tibor and Réhon Judit and Simon Péter and Tasné Szalacsek Margit and Várhelyi Flórián: English B2-C1 exam preparation. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Artiaga Loic and Gyimesi Tímea: Littératures sérielles et humanités numériques. (2018) [Video]

B

Baditzné Pálvölgyi Kata: La aplicación de modelos entonativos en la descripción de las interlenguas : el caso del húngaro-español. (2020) [Note, textbook]

Bakti Mária and Csetényi Korinna and Szabó Klára: English for sports teachers. (2015) [Note, textbook]

Balogné Bérces Katalin and Szentgyörgyi Szilárd: Az angol nyelv kiejtése = The pronunciation of English. (2006) [Note, textbook]

Balázs Mihály and Bognár Péter and Fazekas Sándor and Gere Zsolt and Labádi Gergely and Ötvös Péter: Bevezetés az irodalomtudományba : digitális tananyag az irodalomtudományi proszemináriumhoz. [Note, textbook]

Balázs Mihály and Keserű Gizella: Az első tudományos folyóiratok : oktatási segédanyag. [Note, textbook]

Barcsák János and Dubs Kathleen E. and Fabiny Tibor and Kiss Attila and Mecsnóber Tekla: Bevezetés az angol nyelvű irodalomba. (2006) [Note, textbook]

Bernáth Árpád: Arisztotelész Poétikája. (2012) [Presentation]

Bernáth Árpád and Orosz Magdolna and Radek Tünde and Rácz Gabriella and Tőkei Éva: Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés : digitális tananyag a modern filológiai képzési ág „Az irodalomtudomány alapjai” tantárgyának oktatásához. (2006) [Note, textbook]

Berta József Tibor: Aportaciones de la lingüística diacrónica a la enseñanza del español = A nyelvtörténet a nyelvoktatásban. [Note, textbook]

Bibok Károly: A lexical-constructional treatment of the Russian locative alternation. (2012) [Note, textbook]

Bocsor Péter: Modern English literature. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bocsor Péter: Modern English literature : II. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bolonyai Gábor and Forró Orsolya and Kulin Veronika and Lukianos : Istenek beszélgetései : görög nyelvkönyv. (2006) [Note, textbook]

Bors Edit and Csűry Andrea and Csűry István and Marádi Krisztina: Le français au bout des doigts manuel dynamique de perfectionnement linguistique en langue française. (2006) [Note, textbook]

Brenner Kálmán and Huszka Balázs and Werk-Marinkás Csaba: Deutsche Phonetik : eine Einführung. (2006) [Note, textbook]

Bánki Dezső and Bognár László and Garai Zsolt and Forrai Gábor and Margitay Tihamér and Máté András and Mekis Péter and Tanács János and Zemplén Gábor: Esszéírás és informális logika. (2006) [Note, textbook]

Bárdosi Vilmos: Francia kiejtésiskola = Cours de phonétique française. (2006) [Note, textbook]

Bártházi Eszter: A topik jelenségének vizsgálata a jelentés három szintjén : a megnyilatkozás-példány, a megnyilatkozás-típus, valamint a mondat szintjén. (2012) [Presentation]

Bényei Ágnes and P. Csige Katalin and P. Lakatos Ilona and Minya Károly and Szabó G. Ferenc: Grammatikai gyakorlókönyv : mintaelemzésekkel és segédanyagokkal. (2006) [Note, textbook]

C

Cs. Jónás Erzsébet and Fried István and Hajnády Zoltán and Heé Veronika and Horváth Géza and Hetesi István and Király Gyula and Kiss Szemán Róbert and Kondor-Szilágyi Mária and Kovács Árpád and Kroó Katalin and Lukács István and Molnár Angelika and Nagy István and Péter Mihály and Solti Gergely and Szekeres Adrienn and Szilágyi Zsófia and Téren Gyöngyi and Zöldhelyi Zsuzsa: Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I. : alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (2006) [Note, textbook]

Cs. Jónás Erzsébet and Fried István and Hajnády Zoltán and Heé Veronika and Horváth Géza and Hetesi István and Király Gyula and Kiss Szemán Róbert and Kondor-Szilágyi Mária and Kovács Árpád and Kroó Katalin and Lukács István and Molnár Angelika and Nagy István and Péter Mihály and Solti Gergely and Szekeres Adrienn and Szilágyi Zsófia and Téren Gyöngyi and Zöldhelyi Zsuzsa: Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe II. : alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (2006) [Note, textbook]

Csatár Péter and Farkas Orsolya and Iványi Zsuzsanna and Molnár Anna and Barna János: Übersetzungswerkstatt : ein praxisorientiertes Übungsbuch. (2006) [Note, textbook]

Csönge Tamás: Pszichopatológia vagy világállapot? : a Gólyakalifa személyiségképe. [Presentation]

Czeglédi András: Kafka filozófiája. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

D

Danka Balázs: Hypercorrect orthographic forms in the Pagan Oγuz-nāmä : a phonetic analysis. [Teaching Resource]

Depauw Mark: Sales in demotic documents : an overview. [Teaching Resource]

Devésa Jean-Michel and Gyimesi Tímea: Médiations interculturelles francophones : les études francophones à l’heure du numérique. (2019) [Audio]

Dolovai Dorottya and Kozmács István and Körtvély Erika and Mészáros Edit and Sipőcz Katalin and Szeverényi Sándor: Uralisztika : uráli nyelvészet. (2006) [Note, textbook]

Drahota-Szabó Erzsébet: Reáliák - intertextualitás - fordítás. (2012) [Presentation]

Draskóczy Eszter: "Locutus sum in lingua trina" : aspects of using different languages in Dante. (2013) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: A betegség mint büntetés a Pokol XXIX-XXX. énekében : Ovidiusi allúziók és bibliai előképek. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: A hamisítók átváltozásai : ovidiusi allúziók, bibliai előképek és a betegség teológiája a Pokol XXIX-XXX. énekében. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: Intertesti ovidiani e biblici, scienza medica e simbolismo teologico nella bolgia dei falsari : la peste di Egina emulata dalla lebbra e scabbia dei falsari di metallo. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: Ovidiusi mítoszok és növényi metamorfózis a Földi Paradicsom énekeiben. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: The notions of space and the other world : comparisons between Dante’s Comedy and Jewish medieval thought. [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: Zsidó motívumok Dante Színjátékában. (2012) [Teaching Resource]

E

Espinosa Marcos Eduardo De Juana: La interacción en el aula : experiencias en España y Hungría = Az interakció a spanyol nyelvórán : spanyolországi és magyarországi tapasztalatok. [Note, textbook]

F

Fenyvesi Anna: Address systems : unit 9. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Introduction to sociolinguistics : unit 1. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Introduction to sociolinguistics : unit 2 : language, dialects, and varieties. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Introduction to sociolinguistics : unit 3 : code choice. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Language and culture : unit 7. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Language and gender : unit 8. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Language planning : unit 10. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Unit 4 : Pidgins and creoles. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Unit 5 : Regional variation. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Unit 6 : Social and stylistic variation. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna and Forrás Gabriella: Language attitudes to L1 vs. FL : minority Hungarian and Hungary Hungarian students’ language attitudes towards Hungarian vs. English. (2012) [Presentation]

Fried Ilona: Modern olasz irodalom és színház : problémák és művek : kultúrák találkozása: Svevo, Pirandello, Calvino, Gadda, Rodari, Strehler, Ruccello, Valiani, Baricco. (2006) [Note, textbook]

Füzi Izabella and Török Ervin: Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. [Note, textbook]

Füzi Izabella and Török Ervin: Elbeszélés a tömegkultúra korában. [Note, textbook]

Füzi Izabella and Török Ervin: Vizuális és irodalmi narráció : komparatív vizsgálat. (2006) [Note, textbook]

G

Giraud Jean-Christophe and Tóth Ferenc and Tringli Zita and Zambeaux Ariane: Parler et vivre en français. (2006) [Note, textbook]

Gazdik Anna: On coordination in Hungarian multiple questions. [Teaching Resource]

Gaál Zsuzsanna: Előadói és prezentációs technikák. (2012) [Presentation]

Gaál Zsuzsanna: Konferenciák és kerekasztalok előadói sajátossága 2. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Papirusz, tábla, pergamen : az íráshordozók története. (2012) [Presentation]

Gyimesi Tímea: A francia és frankofón irodalomtudomány alapjai. [Note, textbook]

Gyimesi Tímea and Kovács Ilona and Balázs Péter: Introduction aux méthodes de la critique littéraire. (2006) [Note, textbook]

Gyuris Beáta and Varasdi Károly and Maleczki Márta: Formális szemantika. (2006) [Note, textbook]

Gécseg Zsuzsanna: Topics in focus position in Hungarian. (2013) [Presentation]

Górász Judit and Horváth József and Kenesei Andrea and Kiszely Zoltán and Lázár A. Péter and Richter Borbála and Szemere Pál and Szitó Judit: First steps in theoretical and applied linguistics. (2006) [Note, textbook]

H

H. Molnár Emese: Kooperatív módszerek a gyakorlatban : szövegértés, szövegalkotás, anyanyelvi tapasztalatszerzés : módszertani kézikönyv tanító szakos hallgatók és gyakorló tanítók számára. [Note, textbook]

Hegedűs Veronika and Dékány Éva: Across the river and into the syntactic trees. (2012) [Note, textbook]

Hettinger Sándor: Angol szakfordítási gyakorlat I. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hoffmann Ildikó: A nyelv mint lehetséges diagnosztikai eszköz a nyelvvesztéses zavarok vizsgálatában. (2013) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Beszédpercepció és beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Gyermeknyelv. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Klinikai nyelvészet : pszicholingvisztika. [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Kísérletes nyelvészet. (2012) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Nyelvi folyamatok és agyi működések. [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Oktatási segédanyagok a Morfológia előadáshoz. [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Vizuális nyelv : olvasás és írás. (2011) [Presentation]

Horváth Márta: Az egyetem felépítése és helye a társadalomban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Az irodalomtudomány helye a tudományok rendszerében. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Drama und Theater : Aufbau des Dramas. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Drama und Theater : Merkmale des Dramas. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Dráma és színház. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Formalizmus. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Kognitív poétika. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Horváth Márta: Recepcióesztétika. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hárs Endre: "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik. [Note, textbook]

Hárs Endre: "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik Vortragsfassung. [Note, textbook]

Hárs Endre: Aufklärung über den Menschen : Einführung in die Kultur- und Mediengeschichte des 18. Jahrhunderts. (2020) [Note, textbook]

Hász-Fehér Katalin: Petőfi hiányzó napjai. (2011) [Presentation]

I

Illés Imre Áron: Mire jó a felirattan? (2011) [Presentation]

Ivaskó Lívia and Komlósi Boglárka and Lengyel Zsuzsanna: Now, I will be the storyteller. [Teaching Resource]

J

Janacsek Karolina: A nyelv biológiai alapjai. (2011) [Presentation]

Jancsó Katalin: Temas Latinoamericanos en la clase de e/le : estereotipos y variedades lingüísticas = Latin-Amerika a spanyolórán : sztereotípiák és nyelv. [Note, textbook]

Juhász Valéria: Társadalmi nem és nyelvhasználat. (2012) [Presentation]

K

Katona Tünde: A szerelemről udvariatlanul : Mennyire idegen a minnesangtól az erotika? (2011) [Presentation]

Kincses-Nagy Éva and Ótott-Kovács Eszter: On the use of the accusative case in the passive clauses. (2012) [Presentation]

Kis Tamás: Szleng : a hétköznapok karneváli nyelve. (2013) [Presentation]

Kiss Tímea: Módszertani kérdések a földrajzi kutatásban : a cikkírás. (2011) [Presentation]

Knipf Erzsébet and Rada Roberta and Bernáth Árpádné: Aspekte des deutschen Wortschatzes : ausgewählte Fragen zu Wortschatz und Stil. (2006) [Note, textbook]

Kocsisné Kálló Veronika Györgyi and Túriné Gál Anikó and Ruzsics Ilona: Kommunikáció fejlődése és fejlesztése értelmileg akadályozott személyeknél. [Note, textbook]

Kodó Krisztina: An anthology of English poetry from the Middle Ages to the end of the 1930s. (2006) [Note, textbook]

Kovács Krisztina: A tér alakzatai a kávéházi diskurzusban : a helyben utazás változatai Hunyady Sándor Szűrve, habbal és Nagy Lajos Budapest nagykávéház című regényében. [Note, textbook]

Kovács Krisztina: Hosszabbítás után - Bombitz Attila: Harmadik félidő – Osztrák/magyar történetek. [Teaching Resource]

Kovács Krisztina: Terek és bűnök : a bűnelkövetés helyei a századfordulós magyar irodalomban. (2012) [Presentation]

Kugler Katalin: Segédanyag orosz tolmácsolási gyakorlatokhoz. (2015) [Note, textbook]

L

Labádi Gergely: A filológiai tudás formái. (2013) [Presentation]

Labádi Gergely: A pikareszk Magyarországon a 18-19. század fordulóján. [Note, textbook]

Losoncz Alpár: "Posztmodern" és a kultúra jelentésváltozásai 1. (2012) [Presentation]

M

M. Nádasi Mária and Hunyady Györgyné and Trencsényi László: Pedagogikum a hétköznapokban és a művészetekben. (2006) [Note, textbook]

Maczelka Csaba: "Something is rotten in the state of Shee-lande" : aspects of gender in a dystopia from Shakespeare’s age. [Note, textbook]

Maczelka Csaba: Kérdések a kora újkori angol utópia műfajiságával kapcsolatban. (2011) [Presentation]

Maczelka Csaba: Néhány szó a kora újkori angol utópiákról. (2011) [Presentation]

Maczelka Csaba: Traveller’s dialogues and early modern utopia. (2012) [Teaching Resource]

Mayer Péter: Két és félezer éves, mégis modern : Mit mond az ógörög költészet a ma emberének? (2012) [Presentation]

Medve Anna and Sz. Hegedűs Rita: Az anyanyelvi beszélő és a mondatok 2. (2006) [Note, textbook]

Medve Anna and Sz. Hegedűs Rita: Az anyanyelvi beszélő és a mondatok I. : gyakorlókönyv. (2006) [Note, textbook]

Minyán Lajos: A nyelvi fordulat helye a német nyelvfilozófiai tradícióban : megfontolások a Hamann-Herder-Humboldt-Heidegger-tengely kapcsán. [Note, textbook]

Mistreanu Diana and Gyimesi Tímea: Introduction aux etudes litteraires cognitives I. (2020) [Video]

Mistreanu Diana and Gyimesi Tímea: Séminaires sur Andreï Makine. (2020) [Audio]

Mitnyán Lajos: Zum Problem von Hermann Hesses dichterischem Selbstverständnis anhand seines Aufsatzes Die Sprache. [Teaching Resource]

Molnár Gábor Tamás: Korszakolás és irodalmi közvetítő rendszerek. (2012) [Presentation]

Molnár-Tóth Alinka: Fonetika és fonológiai ismeretek szerepe a beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikájában, terápiájában. [Note, textbook]

N

Nagy Gergely: Filológia és fikcionalitás : J. R. R. Tolkien filológiai világa. (2012) [Presentation]

Newson Mark and Pap Dániel and Tóth Gabriella and Szécsényi Krisztina and Hordós Marianna and Vincze Veronika: Basic English syntax with exercises. (2006) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: A -va,-ve személyragozása és a -ván,-vén független cselekvéshordozóval a nyelvemlékek tükrében. (2012) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: Az Univerzális Grammatika szempontjából lehet-e a -ván,-vén-nek alanya? (2011) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: Minimalist research of prenominal restricted finite relative constructions with person marking morphemes in Hungarian. (2012) [Presentation]

Németh Miklós: Szavak, amik Szegeden születtek. (2012) [Presentation]

Németh Zsuzsanna: Repair operations in Hungarian. [Presentation]

O

Ohnmacht Magdolna: A temporális topik és a spatio-temporális argumentum. [Note, textbook]

Ohnmacht Magdolna: Az aspektus mint determináns : a progresszív aspektus és az általánosított kvantorok elmélete. [Presentation]

Orha Viktória Réka: Deutsche Substantivvalenz und Ihre untersuchung im Frühneuhochdeutschen. [Presentation]

Orha Viktória Réka: Főnévi valencia és vizsgálatának nehézségei a korábbi nyelvállapotokban. (2013) [Presentation]

Orlovszky Géza: Magyar barokk költészet. (2006) [Note, textbook]

Orosz Magdolna: Das Bild der Stadt in Gyula Krúdys Prosa : Vortragsfassung. [Note, textbook]

P

Peckham Donald William: Commonly held views about Second Language Acquisition. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit #7 : Theories of SLA. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit #8 : Classroom language learning. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit 10. : Balancing form- and meaning-focused instruction. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit 5. : Individual differences 2. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit 9. : Research on language learning : How to read a research article? (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: What is the study of Second Language Acquisition? How to read a research article. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pethő József: Jelentéstan : tankönyv a BA képzés számára. (2006) [Note, textbook]

Praefort Veronika: La enseñanza del español y los problemas de aprendizaje técnicas, métodos, actividades = Nyelvoktatás a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében : technikák, módszerek, tevékenységek. [Note, textbook]

Péter Róbert: What is digital humanities? (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

R

Rákosi György: Reduplicating particles in Hungarian. (2012) [Presentation]

Révay Valéria and Haaparanta Anja and Bogár Edit and Novotny Júlia: Finn nyelv és kultúra magyar szakosoknak. (2006) [Note, textbook]

S

Scheibl György: Nemek, számok és nyelvek. (2013) [Presentation]

Scheibl György and Gyáfrás Edit: e-Grammatik des Deutschen : Studienbegleitende Übungsgrammatik für Grammatikkurse im Grundstudium. [Note, textbook]

Schirm Anita: A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái. (2012) [Presentation]

Shultz Márton: Magánjogi alapismeretek : fordítóképzésben résztvevő hallgatóknak tekintettel a jogi dogmatika és a szakfordítás sajátosságaira. (2018) [Note, textbook]

Shultz Márton: Segédanyag a magánjog angol jogi szaknyelvi alapjaihoz. (2018) [Note, textbook]

Sipőcz Katalin: Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség finnugor nézőpontból. (2013) [Presentation]

Szabó Erzsébet: Der Russische Formalismus. (2022) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: A szerző. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Der Strukturalismus. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Einführung in die Gattungstheorie. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Epik. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Epika. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Irodalomtörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Lyrik. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Líra. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Műfajelméleti bevezető. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szabó Erzsébet: Strukturalizmus. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szalisznyó Lilla: Ami szegény Hamlettől telnék : a hivatásos színészi identitás problematikája Egressy Gábor Magyar Színházi Lapjában. [Note, textbook]

Szász Géza: Images et réalité : la représentation des villes. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Introduction a l'étude des genres brefs et "mineurs". (2021) [Presentation]

Szász Géza: L'objet de la romanistique. (2021) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie dans les revues littéraires - Deuxième partie : la Revue des Deux Mondes (I). (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie dans les revues littéraires - Troisième partie : la Revue des Deux Mondes (II). (2020) [Presentation]

Szász Géza: La Hongrie dans les revues littéraires : première partie: la Revue de Paris. (2020) [Presentation]

Szász Géza: La naissance du tourisme. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Latin 1. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Latin 2. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Latin 3. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le Tour d'Europe centrale d'Édouard de Thouvenel. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le dandy voyageur. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le dernier Voyage avant 1848 : Xavier Marmier. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le récit de voyage. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Le rôle des rencontres personnelles dans les récits de voyage. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les méthodes du voyage : premiere partie. (2021) [Presentation]

Szász Géza: Les méthodes du voyage, 2e partie. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les transformations du public de la littérature des voyages. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les voyages en Hongrie du maréchal Marmont. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les voyages en Hongrie pendant la premiere moitié du XIXe siecle. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Les voyages et le récit de voyage dans la vie et les mémoires de Casanova. (2021) [Presentation]

Szász Géza: Les écrivains voyageurs. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Mille ans de voyages en Hongrie : du Moyen-Age au XVIIIe siecle. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyage et colonisation 1. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyage et utopie. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyage et vision de l'étranger: L'approche ethnographique. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyages et colonisation 2. (2020) [Presentation]

Szász Géza: Voyages et colonisation 3e partie : Récit de voyage et colonisation. (2020) [Presentation]

Szécsényi Krisztina: Word order and scope in finite embedded non-argument clauses. [Presentation]

Szécsényi Krisztina: Word-order and scope in finite embedded non-argument clauses. [Teaching Resource]

Szécsényi Tibor: Nyelv és logika. (2012) [Presentation]

Szörényi László: Új érdekességek a magyarországi neolatin irodalom kutatásában. (2012) [Presentation]

Szőke Bernadett: A minősítő értelmezős szerkezet mint ellipszis. [Note, textbook]

Sándor Klára: Mítoszok, tévhitek és adatok a székely írásról. (2013) [Presentation]

Sándorné Kérchy Anna: Horror fiction as a body genre : lesson for The Literary Fantastic BA lecture course. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Introduction to romanticism in English literature and culture. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Introduction to the cultural and historical context of the victorian period. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Lake poets and lyrical ballads: Wordsworth and Coleridge's literary friendship and creative collaboration. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Magic/al ir/realism : lesson for The Literary Fantastic BA lecture course. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Postmodern young adult fantasy and contemporary children’s gothic : lesson for The Literary Fantastic BA lecture course. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and Victorianism in English literature - Regional realism and moral philosophy in Thomas Hardy’s work : lesson 11. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and Victorianism in English literature - Symbolism, sensation, adventure, and high fantasy in the Victorian novel : from Oscar Wilde to Bram Stoker : lesson 12. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and victorianism in english literature : lesson 10. : gothic romanticism in the novels of the Brontë Sisters. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and victorianism in english literature : lesson 7 : Victorian poetry from Tennyson to the Pre-Raphaelite Brotherhood. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and victorianism in english literature : lesson 8. : the novel in transition: Jane Austen, Walter Scott, William Thackeray, George Eliot. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Romanticism and victorianism in english literature : lesson 9. : the novel in transition: fusing sentimentality and social criticism in Charles Dickens’s fiction. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: The second generation of Romantic poetry: revolution and imagination in Byron's, Shelley's, Keats' oeuvre. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: Victorian children's literature for all ages : lesson 13. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: [Introduction to romanticism] : William Blake's poetry. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna: [Introduction to romanticism] : gothic fiction in the romantic period. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sárosdy Judit and Farczádi Bencze Tamás and Poór Zoltán and Vadnay Marianna: Applied linguistics I. for BA students in English. (2006) [Note, textbook]

T

Takács László: Világirodalmi kalandozások "A véres költő" forrásai közt. (2011) [Presentation]

Tronka Krisztián: Phonetik und Phonologie des Deutschen mit kontrastiven (deutsch-ungarischen) Aufgaben. (2006) [Note, textbook]

Tápainé Balla Ágnes Anna: Introduction to English learning and teaching. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Tóth Alinka: Szerzett nyelvi zavarok diagnosztizálásának újabb lehetőségei a nyelvtudományok tükrében. (2013) [Presentation]

Tóth Szergej: Kriminalisztikai nyelvészet mint alkalmazható módszer az igazságszolgáltatásban. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: Városi tünettan : hatalom, jelek, nyelv. (2013) [Presentation]

Tóth Szergej and Basch Éva and Erdei Tamás and Gaál Zsuzsanna and Herbszt Mária and Juhász Valéria and Klippel Rita and Sulyok Hedvig and Rozgonyiné Molnár Emma and Tóth Eszter and Vass László: Jegyzetek a nyelvről. [Note, textbook]

W

Wagner-Nagy Beáta Boglárka and Várnai Zsuzsa and Szeverényi Sándor: Chrestomathia nganasanica. (2002) [Note, textbook]

Z

Zámbóné Kocic Larisa: Coffehouse culture and satire. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Dramatic Opera, Ode and Oratorio : Theatre III. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Epic conventions : from Gondibert to Paradise lost. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Heroic poesy/drama : Theatre II : post-restoration theatre. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Historical background to restoration and eighteenth-century English literature. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: New readership and Pamela : the rise of the novel. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Oroonoko and travel literature : race, class and gender. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Paradise lost : Milton's grand epic. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Restoration Comedy/Comedy of Manners (Restoration Theatre). (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa: Theatre and art : Gay and Hogarth - art imitating life or life imitating art? (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ó

Ótott-Kovács Eszter: Syntactic passive structures in old Turkic. (2012) [Presentation]

Č

Čudić Marko and Virág Zoltán: Az utazásregény kezdetei és mai kontextusai. (2012) [Presentation]

This list was generated on 2024. május 23. 18:42:29 CEST.