Items where Subject is "06.02.06. Linguistics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ó
Number of items at this level: 92.

A

Alberti Gábor: Generatív grammatikai gyakorlókönyv : magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések III. : a háttérelmélet. (2006) [Note, textbook]

Apjokné Mécs Erzsébet and Borbás Tibor and Réhon Judit and Simon Péter and Tasné Szalacsek Margit and Várhelyi Flórián: English B2-C1 exam preparation. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

B

Bakti Mária and Csetényi Korinna and Szabó Klára: English for sports teachers. (2015) [Note, textbook]

Balogné Bérces Katalin and Szentgyörgyi Szilárd: Az angol nyelv kiejtése = The pronunciation of English. (2006) [Note, textbook]

Berta József Tibor: Aportaciones de la lingüística diacrónica a la enseñanza del español = A nyelvtörténet a nyelvoktatásban. [Note, textbook]

Bibok Károly: A lexical-constructional treatment of the Russian locative alternation. (2012) [Note, textbook]

Bolonyai Gábor and Forró Orsolya and Kulin Veronika and Lukianos : Istenek beszélgetései : görög nyelvkönyv. (2006) [Note, textbook]

Bors Edit and Csűry Andrea and Csűry István and Marádi Krisztina: Le français au bout des doigts manuel dynamique de perfectionnement linguistique en langue française. (2006) [Note, textbook]

Brenner Kálmán and Huszka Balázs and Werk-Marinkás Csaba: Deutsche Phonetik : eine Einführung. (2006) [Note, textbook]

Bárdosi Vilmos: Francia kiejtésiskola = Cours de phonétique française. (2006) [Note, textbook]

Bártházi Eszter: A topik jelenségének vizsgálata a jelentés három szintjén : a megnyilatkozás-példány, a megnyilatkozás-típus, valamint a mondat szintjén. (2012) [Presentation]

Bényei Ágnes and P. Csige Katalin and P. Lakatos Ilona and Minya Károly and Szabó G. Ferenc: Grammatikai gyakorlókönyv : mintaelemzésekkel és segédanyagokkal. (2006) [Note, textbook]

C

Csatár Péter and Farkas Orsolya and Iványi Zsuzsanna and Molnár Anna and Barna János: Übersetzungswerkstatt : ein praxisorientiertes Übungsbuch. (2006) [Note, textbook]

D

Dolovai Dorottya and Kozmács István and Körtvély Erika and Mészáros Edit and Sipőcz Katalin and Szeverényi Sándor: Uralisztika : uráli nyelvészet. (2006) [Note, textbook]

Drahota-Szabó Erzsébet: Reáliák - intertextualitás - fordítás. (2012) [Presentation]

E

Espinosa Marcos Eduardo De Juana: La interacción en el aula : experiencias en España y Hungría = Az interakció a spanyol nyelvórán : spanyolországi és magyarországi tapasztalatok. [Note, textbook]

F

Fenyvesi Anna: Address systems : unit 9. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Introduction to sociolinguistics : unit 1. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Introduction to sociolinguistics : unit 2 : language, dialects, and varieties. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Introduction to sociolinguistics : unit 3 : code choice. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Language and culture : unit 7. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Language and gender : unit 8. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Language planning : unit 10. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Unit 4 : Pidgins and creoles. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Unit 5 : Regional variation. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna: Unit 6 : Social and stylistic variation. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna and Forrás Gabriella: Language attitudes to L1 vs. FL : minority Hungarian and Hungary Hungarian students’ language attitudes towards Hungarian vs. English. (2012) [Presentation]

G

Giraud Jean-Christophe and Tóth Ferenc and Tringli Zita and Zambeaux Ariane: Parler et vivre en français. (2006) [Note, textbook]

Gazdik Anna: On coordination in Hungarian multiple questions. [Teaching Resource]

Gyuris Beáta and Varasdi Károly and Maleczki Márta: Formális szemantika. (2006) [Note, textbook]

Gécseg Zsuzsanna: Topics in focus position in Hungarian. (2013) [Presentation]

Górász Judit and Horváth József and Kenesei Andrea and Kiszely Zoltán and Lázár A. Péter and Richter Borbála and Szemere Pál and Szitó Judit: First steps in theoretical and applied linguistics. (2006) [Note, textbook]

H

H. Molnár Emese: Kooperatív módszerek a gyakorlatban : szövegértés, szövegalkotás, anyanyelvi tapasztalatszerzés : módszertani kézikönyv tanító szakos hallgatók és gyakorló tanítók számára. [Note, textbook]

Hegedűs Veronika and Dékány Éva: Across the river and into the syntactic trees. (2012) [Note, textbook]

Hoffmann Ildikó: A nyelv mint lehetséges diagnosztikai eszköz a nyelvvesztéses zavarok vizsgálatában. (2013) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Beszédpercepció és beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Gyermeknyelv. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Klinikai nyelvészet : pszicholingvisztika. [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Kísérletes nyelvészet. (2012) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Nyelvi folyamatok és agyi működések. [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Oktatási segédanyagok a Morfológia előadáshoz. [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Vizuális nyelv : olvasás és írás. (2011) [Presentation]

J

Janacsek Karolina: A nyelv biológiai alapjai. (2011) [Presentation]

Jancsó Katalin: Temas Latinoamericanos en la clase de e/le : estereotipos y variedades lingüísticas = Latin-Amerika a spanyolórán : sztereotípiák és nyelv. [Note, textbook]

Juhász Valéria: Társadalmi nem és nyelvhasználat. (2012) [Presentation]

K

Kis Tamás: Szleng : a hétköznapok karneváli nyelve. (2013) [Presentation]

Knipf Erzsébet and Rada Roberta and Bernáth Árpádné: Aspekte des deutschen Wortschatzes : ausgewählte Fragen zu Wortschatz und Stil. (2006) [Note, textbook]

Kugler Katalin: Segédanyag orosz tolmácsolási gyakorlatokhoz. (2015) [Note, textbook]

L

Labádi Gergely: A filológiai tudás formái. (2013) [Presentation]

M

Medve Anna and Sz. Hegedűs Rita: Az anyanyelvi beszélő és a mondatok 2. (2006) [Note, textbook]

Medve Anna and Sz. Hegedűs Rita: Az anyanyelvi beszélő és a mondatok I. : gyakorlókönyv. (2006) [Note, textbook]

Molnár-Tóth Alinka: Fonetika és fonológiai ismeretek szerepe a beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikájában, terápiájában. [Note, textbook]

N

Newson Mark and Pap Dániel and Tóth Gabriella and Szécsényi Krisztina and Hordós Marianna and Vincze Veronika: Basic English syntax with exercises. (2006) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: A -va,-ve személyragozása és a -ván,-vén független cselekvéshordozóval a nyelvemlékek tükrében. (2012) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: Az Univerzális Grammatika szempontjából lehet-e a -ván,-vén-nek alanya? (2011) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: Minimalist research of prenominal restricted finite relative constructions with person marking morphemes in Hungarian. (2012) [Presentation]

Németh Miklós: Szavak, amik Szegeden születtek. (2012) [Presentation]

Németh Zsuzsanna: Repair operations in Hungarian. [Presentation]

O

Ohnmacht Magdolna: A temporális topik és a spatio-temporális argumentum. [Note, textbook]

Ohnmacht Magdolna: Az aspektus mint determináns : a progresszív aspektus és az általánosított kvantorok elmélete. [Presentation]

Orha Viktória Réka: Deutsche Substantivvalenz und Ihre untersuchung im Frühneuhochdeutschen. [Presentation]

Orha Viktória Réka: Főnévi valencia és vizsgálatának nehézségei a korábbi nyelvállapotokban. (2013) [Presentation]

P

Peckham Donald William: Commonly held views about Second Language Acquisition. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit #7 : Theories of SLA. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit #8 : Classroom language learning. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit 10. : Balancing form- and meaning-focused instruction. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit 5. : Individual differences 2. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: Unit 9. : Research on language learning : How to read a research article? (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Peckham Donald William: What is the study of Second Language Acquisition? How to read a research article. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pethő József: Jelentéstan : tankönyv a BA képzés számára. (2006) [Note, textbook]

Praefort Veronika: La enseñanza del español y los problemas de aprendizaje técnicas, métodos, actividades = Nyelvoktatás a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében : technikák, módszerek, tevékenységek. [Note, textbook]

R

Rákosi György: Reduplicating particles in Hungarian. (2012) [Presentation]

Révay Valéria and Haaparanta Anja and Bogár Edit and Novotny Júlia: Finn nyelv és kultúra magyar szakosoknak. (2006) [Note, textbook]

S

Scheibl György: Nemek, számok és nyelvek. (2013) [Presentation]

Scheibl György and Gyáfrás Edit: e-Grammatik des Deutschen : Studienbegleitende Übungsgrammatik für Grammatikkurse im Grundstudium. [Note, textbook]

Schirm Anita: A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái. (2012) [Presentation]

Shultz Márton: Magánjogi alapismeretek : fordítóképzésben résztvevő hallgatóknak tekintettel a jogi dogmatika és a szakfordítás sajátosságaira. (2018) [Note, textbook]

Shultz Márton: Segédanyag a magánjog angol jogi szaknyelvi alapjaihoz. (2018) [Note, textbook]

Sipőcz Katalin: Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség finnugor nézőpontból. (2013) [Presentation]

Szász Géza: L'objet de la romanistique. (2021) [Presentation]

Szécsényi Krisztina: Word order and scope in finite embedded non-argument clauses. [Presentation]

Szécsényi Krisztina: Word-order and scope in finite embedded non-argument clauses. [Teaching Resource]

Szécsényi Tibor: Nyelv és logika. (2012) [Presentation]

Szőke Bernadett: A minősítő értelmezős szerkezet mint ellipszis. [Note, textbook]

Sárosdy Judit and Farczádi Bencze Tamás and Poór Zoltán and Vadnay Marianna: Applied linguistics I. for BA students in English. (2006) [Note, textbook]

T

Thékesné Németh Anikó: Az angol tanítás innovációi és legújabb módszerei a tanítóképzésben 'e-learning' segítségével. [Note, textbook]

Tronka Krisztián: Phonetik und Phonologie des Deutschen mit kontrastiven (deutsch-ungarischen) Aufgaben. (2006) [Note, textbook]

Tóth Alinka: Szerzett nyelvi zavarok diagnosztizálásának újabb lehetőségei a nyelvtudományok tükrében. (2013) [Presentation]

Tóth Szergej: Kriminalisztikai nyelvészet mint alkalmazható módszer az igazságszolgáltatásban. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: Városi tünettan : hatalom, jelek, nyelv. (2013) [Presentation]

Ó

Ótott-Kovács Eszter: Syntactic passive structures in old Turkic. (2012) [Presentation]

This list was generated on 2024. június 13. 13:56:02 CEST.