Items where Subject is "06. Humanities"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Z
Number of items at this level: 120.

A

Abonyiné Palotás Jolán and Balázs György and Csató Sándor and Czagány László and Deák István and Égető Emese and Fenyővári Zsolt and Halmai Csongor and Huhn Edit and Imreh Szabolcs and Kiss Ákos and Kovács Péter and Kürtösi Zsófia and Majó Zoltán and Misz József and Serfőző Zoltán and Sipos Márta and Tóth János and Vilmányi Márton Gazdálkodási és menedzsment szak : távoktatás tagozat, I-III. évfolyamos tananyag 2008/2009. I. félév. (2008) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Alberti Gábor Generatív grammatikai gyakorlókönyv : magyar transzformációs generatív nyelvészeti elemzések III. : a háttérelmélet. (2006) [Note, textbook]

Almási Tibor and Kőfalvi Tamás A történelem segédtudományai. [Note, textbook]

Annus Irén and Federmayer Éva and Szőllősy Judith Netting America : introduction to the culture and literature of the United States. (2006) [Note, textbook]

B

Badurik Jozef and Balogh Judit and Barta János and Bársony István and Bitskey István and Czigány István and Dáné Veronka and G. Etényi Nóra and Gebei Sándor and Gyulai Éva and Jeney-Tóth Annamária and Kiss András and Kónya Péter and Nyakas Miklós and Oborni Teréz and Orosz István and Péter Katalin and Papp Klára and Papp Sándor and Rokay Péter and Sipos Gábor and Szabadi István and Szabó András and R. Várkonyi Ágnes and Zachar József „Frigy és békesség legyen...” a bécsi és a zsitvatoroki béke. (2006) [Note, textbook]

Bakti Mária and Csetényi Korinna and Szabó Klára English for sports teachers. [Note, textbook]

Balogh László and Dobrovits Mihály and Farkas Csaba and Galamb György and Gálffy László and Hunyadi Zsolt and Kovács Szilvia and Polgár Szabolcs and Sinkovits Balázs and Szántó Richárd and Tamási-Tóth Zsuzsa Középkori egyetemes történelem: térképvázlatok gyűjteménye; Függelék: Segédlet szemináriumi- és szakdolgozat készítéséhez. (2006) [Note, textbook]

Balogné Bérces Katalin and Szentgyörgyi Szilárd Az angol nyelv kiejtése = The pronunciation of English. (2006) [Note, textbook]

Balázs Mihály and Bognár Péter and Fazekas Sándor and Gere Zsolt and Labádi Gergely and Ötvös Péter Bevezetés az irodalomtudományba : digitális tananyag az irodalomtudományi proszemináriumhoz. [Note, textbook]

Balázs Mihály and Keserű Gizella Az első tudományos folyóiratok : oktatási segédanyag. [Note, textbook]

Baracs Gabriella Gazdasági etika : távoktatási jegyzet az alábbi kurzusokhoz: MMF211 Gazdasági etika. (2004) [Note, textbook]

Barcsák János and Dubs Kathleen E. and Fabiny Tibor and Kiss Attila and Mecsnóber Tekla Bevezetés az angol nyelvű irodalomba. (2006) [Note, textbook]

Bartha Elek Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége I. : vallási terek szellemi öröksége. (2006) [Note, textbook]

Bencsik Péter A jelenkori egyetemes történelem alapjai: bevezetés. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter Kelet-Európa a második világháború után, 1945–1990. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter Politikai eszmék és ideológiák a 20. században. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik Péter and Deák Ágnes and Farkas Csaba and Giczi Zsolt and Löffler Tibor and Marjanucz László and Miklós Péter and Pelyach István and Szabó Pál Csaba A magyar állam története 1711-2006. (2006) [Note, textbook]

Bernáth Árpád and Orosz Magdolna and Radek Tünde and Rácz Gabriella and Tőkei Éva Irodalom, irodalomtudomány, irodalmi szövegelemzés : digitális tananyag a modern filológiai képzési ág „Az irodalomtudomány alapjai” tantárgyának oktatásához. (2006) [Note, textbook]

Berta József Tibor Aportaciones de la lingüística diacrónica a la enseñanza del español = A nyelvtörténet a nyelvoktatásban. [Note, textbook]

Bocsor Péter Modern English literature. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bocsor Péter Modern English literature : II. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bolonyai Gábor and Forró Orsolya and Kulin Veronika and Lukianos Istenek beszélgetései : görög nyelvkönyv. (2006) [Note, textbook]

Bors Edit and Csűry Andrea and Csűry István and Marádi Krisztina Le français au bout des doigts manuel dynamique de perfectionnement linguistique en langue française. (2006) [Note, textbook]

Brenner Kálmán and Huszka Balázs and Werk-Marinkás Csaba Deutsche Phonetik : eine Einführung. (2006) [Note, textbook]

Bánki Dezső and Bognár László and Garai Zsolt and Forrai Gábor and Margitay Tihamér and Máté András and Mekis Péter and Tanács János and Zemplén Gábor Esszéírás és informális logika. (2006) [Note, textbook]

Bárdosi Vilmos Francia kiejtésiskola = Cours de phonétique française. (2006) [Note, textbook]

Báthory Erzsi and Boronyák Rita and Fejes Katalin and Lendvai Erzsi and Nyeste Györgyi and Reichenberger János and Schweier László and Somogyi Lia and Szlaukó Katalin and Szudolszky Piroska Filmévkönyv 2010 : a magyar film 2009-ben : Magyar Nemzeti Filmarchívum. (2010) [Note, textbook]

Bényei Ágnes and P. Csige Katalin and P. Lakatos Ilona and Minya Károly and Szabó G. Ferenc Grammatikai gyakorlókönyv : mintaelemzésekkel és segédanyagokkal. (2006) [Note, textbook]

C

Cs. Jónás Erzsébet and Fried István and Hajnády Zoltán and Heé Veronika and Horváth Géza and Hetesi István and Király Gyula and Kiss Szemán Róbert and Kondor-Szilágyi Mária and Kovács Árpád and Kroó Katalin and Lukács István and Molnár Angelika and Nagy István and Péter Mihály and Solti Gergely and Szekeres Adrienn and Szilágyi Zsófia and Téren Gyöngyi and Zöldhelyi Zsuzsa Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe I. : alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (2006) [Note, textbook]

Cs. Jónás Erzsébet and Fried István and Hajnády Zoltán and Heé Veronika and Horváth Géza and Hetesi István and Király Gyula and Kiss Szemán Róbert and Kondor-Szilágyi Mária and Kovács Árpád and Kroó Katalin and Lukács István and Molnár Angelika and Nagy István and Péter Mihály and Solti Gergely and Szekeres Adrienn and Szilágyi Zsófia and Téren Gyöngyi and Zöldhelyi Zsuzsa Bevezetés a XIX. századi orosz irodalom történetébe II. : alapozó ismeretek az orosz-szláv és az orosz-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (2006) [Note, textbook]

Csatár Péter and Farkas Orsolya and Iványi Zsuzsanna and Molnár Anna and Barna János Übersetzungswerkstatt : ein praxisorientiertes Übungsbuch. (2006) [Note, textbook]

D

Dolovai Dorottya and Kozmács István and Körtvély Erika and Mészáros Edit and Sipőcz Katalin and Szeverényi Sándor Uralisztika : uráli nyelvészet. (2006) [Note, textbook]

E

Espinosa Marcos Eduardo De Juana La interacción en el aula : experiencias en España y Hungría = Az interakció a spanyol nyelvórán : spanyolországi és magyarországi tapasztalatok. [Note, textbook]

F

Fenyvesi Anna Introduction to sociolinguistics : unit 1. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna Introduction to sociolinguistics : unit 2 : language, dialects, and varieties. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fenyvesi Anna Introduction to sociolinguistics : unit 3 : code choice. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferenczi László and Gyöngyössy Márton and Kubinyi András and Laszlovszky József and Nagy Balázs and Rácz Lajos and F. Romhányi Beatrix and Szabó Péter Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : jegyzet és forrásgyűjtemény. (2006) [Note, textbook]

Ferwagner Péter Ákos A Szén- és Acélközösség története Európában. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos A páneurópai eszme a két világháború között. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos Az Európa-fogalom a történelemben. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner Péter Ákos Az európai integráció története : az európai egységtervek a középkorban és az újkorban. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Font Márta and Varga Beáta Ukrajna története. (2006) [Note, textbook]

Fried Ilona Modern olasz irodalom és színház : problémák és művek : kultúrák találkozása: Svevo, Pirandello, Calvino, Gadda, Rodari, Strehler, Ruccello, Valiani, Baricco. (2006) [Note, textbook]

Füzi Izabella and Török Ervin Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe. [Note, textbook]

Füzi Izabella and Török Ervin Elbeszélés a tömegkultúra korában. [Note, textbook]

Füzi Izabella and Török Ervin Vizuális és irodalmi narráció : komparatív vizsgálat. (2006) [Note, textbook]

G

Giraud Jean-Christophe and Tóth Ferenc and Tringli Zita and Zambeaux Ariane Parler et vivre en français. (2006) [Note, textbook]

Gyimesi Tímea A francia és frankofón irodalomtudomány alapjai. [Note, textbook]

Gyimesi Tímea and Kovács Ilona and Balázs Péter Introduction aux méthodes de la critique littéraire. (2006) [Note, textbook]

Gyovai Ágnes and Dombi Józsefné Natural phenomena in music. (2011) [Note, textbook]

Gyovai Ágnes and Dombi Józsefné Természeti jelenségek a zenében. (2011) [Note, textbook]

Gyuris Beáta and Varasdi Károly and Maleczki Márta Formális szemantika. (2006) [Note, textbook]

Górász Judit and Horváth József and Kenesei Andrea and Kiszely Zoltán and Lázár A. Péter and Richter Borbála and Szemere Pál and Szitó Judit First steps in theoretical and applied linguistics. (2006) [Note, textbook]

H

H. Molnár Emese Kooperatív módszerek a gyakorlatban : szövegértés, szövegalkotás, anyanyelvi tapasztalatszerzés : módszertani kézikönyv tanító szakos hallgatók és gyakorló tanítók számára. [Note, textbook]

Heidegger Martin Mi a metafizika? (1945) [Note, textbook]

Hoffmann Ildikó Beszédpercepció és beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó Beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó Gyermeknyelv. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó Klinikai nyelvészet : pszicholingvisztika. [Presentation]

Hoffmann Ildikó Nyelvi folyamatok és agyi működések. [Presentation]

Hoffmann Ildikó Oktatási segédanyagok a Morfológia előadáshoz. [Presentation]

Hoffmann Ildikó Vizuális nyelv : olvasás és írás. (2011) [Presentation]

Hárs Endre "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik. [Note, textbook]

Hárs Endre "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik Vortragsfassung. [Note, textbook]

I

Illés Imre Áron A görög-perzsa háborúk. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron Az athéni demokrácia kialakulása. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés Imre Áron Görög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

J

Jancsó Katalin Temas Latinoamericanos en la clase de e/le : estereotipos y variedades lingüísticas = Latin-Amerika a spanyolórán : sztereotípiák és nyelv. [Note, textbook]

K

Karikó Sándor Gyermekfilozófia. [Note, textbook]

Katschthaler Karl Natur - Kunst - Mensch : Einführung in kulturgeschichtliches Denken. (2006) [Note, textbook]

Keményfi Róbert Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége II. : a magyar nemzeti tér megszerkesztése : térképzetek, térképek: fogalomtár. (2006) [Note, textbook]

Kerekes Amália and Teller Katalin En passant : zur minimalistischen Symbolik der Budapester Ringstrasse 1916-1920 : Vortragsfassung. [Note, textbook]

Knipf Erzsébet and Rada Roberta and Bernáth Árpádné Aspekte des deutschen Wortschatzes : ausgewählte Fragen zu Wortschatz und Stil. (2006) [Note, textbook]

Kocsisné Kálló Veronika Györgyi and Túriné Gál Anikó and Ruzsics Ilona Kommunikáció fejlődése és fejlesztése értelmileg akadályozott személyeknél. [Note, textbook]

Kodó Krisztina An anthology of English poetry from the Middle Ages to the end of the 1930s. (2006) [Note, textbook]

Kovács Gábor Historical dance. (2011) [Note, textbook]

Kovács Gábor Historikus tánc. (2011) [Note, textbook]

Kugler Katalin Segédanyag orosz tolmácsolási gyakorlatokhoz. (2015) [Note, textbook]

Kántor Judit and Rigó Róbert Kompetenciafejlesztési lehetőségek a hon- és népismeret területén. [Note, textbook]

L

Labádi Gergely A pikareszk Magyarországon a 18-19. század fordulóján. [Note, textbook]

Lovas Kiss Antal Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége III. : a rendszerváltozás utáni gazdálkodói magatartásformák és üzemszervezetek néprajzi vizsgálata. (2006) [Note, textbook]

Lukács István Szláv civilizáció. (2006) [Note, textbook]

Lénárt Tamás Ringstrasse als Perspektive : Vortragsfassung. [Note, textbook]

M

M. Nádasi Mária and Hunyady Györgyné and Trencsényi László Pedagogikum a hétköznapokban és a művészetekben. (2006) [Note, textbook]

Medve Anna and Sz. Hegedűs Rita Az anyanyelvi beszélő és a mondatok 2. (2006) [Note, textbook]

Medve Anna and Sz. Hegedűs Rita Az anyanyelvi beszélő és a mondatok I. : gyakorlókönyv. (2006) [Note, textbook]

Milián-Bogyai Réka Orsolya and Berényi Csaba and Benke Attila and Beke Zsolt and Király Hajnal Könnyűzene és film. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Molnár-Tóth Alinka Fonetika és fonológiai ismeretek szerepe a beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikájában, terápiájában. [Note, textbook]

Máté-Tóth András Sebzett identitás Kelet-Közép-Európában. [Note, textbook]

N

Newson Mark and Pap Dániel and Tóth Gabriella and Szécsényi Krisztina and Hordós Marianna and Vincze Veronika Basic English syntax with exercises. (2006) [Note, textbook]

O

Orlovszky Géza Magyar barokk költészet. (2006) [Note, textbook]

Orosz Magdolna Das Bild der Stadt in Gyula Krúdys Prosa : Vortragsfassung. [Note, textbook]

P

Paléologue Maurice A cár országa a nagy háborúban III. [Note, textbook]

Pethő József Jelentéstan : tankönyv a BA képzés számára. (2006) [Note, textbook]

Polgár Szabolcs Kelet-Európa a középkorban (500-1500). (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs Kelet-Európa erdőzónája a 4-8. században : gótok, szlavinok, anták. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár Szabolcs Kelet-Európa sztyepzónája a korai középkorban a türk uralom végéig : kb. 600. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Praefort Veronika La enseñanza del español y los problemas de aprendizaje técnicas, métodos, actividades = Nyelvoktatás a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében : technikák, módszerek, tevékenységek. [Note, textbook]

Péter Róbert Digitális és módszertani fordulat a sajtókutatásban : a 17-18. századi magyar vonatkozású angol újságcikkek "távolságtartó olvasása". [Note, textbook]

R

Révay Valéria and Haaparanta Anja and Bogár Edit and Novotny Júlia Finn nyelv és kultúra magyar szakosoknak. (2006) [Note, textbook]

S

Scheibl György and Gyáfrás Edit e-Grammatik des Deutschen : Studienbegleitende Übungsgrammatik für Grammatikkurse im Grundstudium. [Note, textbook]

Shultz Márton Magánjogi alapismeretek : fordítóképzésben résztvevő hallgatóknak tekintettel a jogi dogmatika és a szakfordítás sajátosságaira. (2018) [Note, textbook]

Shultz Márton Segédanyag a magánjog angol jogi szaknyelvi alapjaihoz. (2018) [Note, textbook]

Szabó Gábor Kritikus figyelem : Radnóti Sándort Szabó Gábor kérdezte. [Note, textbook]

Sándorné Kérchy Anna Introduction to romanticism in English literature and culture. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna [Introduction to romanticism] : William Blake's poetry. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sándorné Kérchy Anna [Introduction to romanticism] : gothic fiction in the romantic period. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sárosdy Judit and Farczádi Bencze Tamás and Poór Zoltán and Vadnay Marianna Applied linguistics I. for BA students in English. (2006) [Note, textbook]

T

Thékesné Németh Anikó Az angol tanítás innovációi és legújabb módszerei a tanítóképzésben 'e-learning' segítségével. [Note, textbook]

Tomka Béla Bevezetés Európa újabbkori társadalom- és gazdaságtörténetébe. (2006) [Note, textbook]

Torgyik Judit and Karlovitz János Tibor Multikulturális nevelés. (2006) [Note, textbook]

Tronka Krisztián Phonetik und Phonologie des Deutschen mit kontrastiven (deutsch-ungarischen) Aufgaben. (2006) [Note, textbook]

Tápainé Balla Ágnes Introduction to English learning and teaching. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Tóth I. János Környezetetika. [Note, textbook]

Tóth Szergej and Basch Éva and Erdei Tamás and Gaál Zsuzsanna and Herbszt Mária and Juhász Valéria and Klippel Rita and Sulyok Hedvig and Rozgonyiné Molnár Emma and Tóth Eszter and Vass László Jegyzetek a nyelvről. [Note, textbook]

Tóth I. János Filozófia alapjai : filozófiatörténet közgazdászoknak. (2010) [Note, textbook]

W

Wagner-Nagy Beáta Boglárka and Várnai Zsuzsa and Szeverényi Sándor Chrestomathia nganasanica. (2002) [Note, textbook]

Z

Zámbóné Kocic Larisa Epic conventions : from Gondibert to Paradise lost. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa Historical background to restoration and eighteenth-century English literature. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Zámbóné Kocic Larisa Paradise lost : Milton's grand epic. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

This list was generated on 2019. június 24. 14:43:59 CEST.