Items where Subject is "06. Humanities > 06.01. History and archaeology"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 175.

A

Almási, Tibor: A római feliratoktól a humanista szépírásig : a latin írás antik és középkori típusai. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási, Tibor: Képtől a betűig : az írástörténet kezdetei. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási, Tibor: Oklevéladás a középkori Magyarországon. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási, Tibor: Pecséthasználat a középkorban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási, Tibor: Pecséttani alapismeretek. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási, Tibor: Íráshagyó kezek nyoma : fejezetek az íráshordozók történetéből. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Almási, Tibor and Kőfalvi, Tamás: A történelem segédtudományai. [Note, textbook]

Anderléné Sajti, Enikő: Háború, kisebbségpolitika, megtorlás. (2011) [Presentation]

B

Badurik, Jozef and Balogh, Judit and Barta, János and Bársony, István and Bitskey, István and Czigány, István and Dáné, Veronka and G. Etényi, Nóra and Gebei, Sándor and Gyulai, Éva and Jeney-Tóth, Annamária and Kiss, András and Kónya, Péter and Nyakas, Miklós and Oborni, Teréz and Orosz, István and Péter, Katalin and Papp, Klára and Papp, Sándor and Rokay, Péter and Sipos, Gábor and Szabadi, István and Szabó, András and R. Várkonyi, Ágnes and Zachar, József: „Frigy és békesség legyen...” a bécsi és a zsitvatoroki béke. (2006) [Note, textbook]

Balogh, László and Dobrovits, Mihály and Farkas, Csaba and Galamb, György and Gálffy, László and Hunyadi, Zsolt and Kovács, Szilvia and Polgár, Szabolcs and Sinkovits, Balázs and Szántó, Richárd and Tamási-Tóth, Zsuzsa: Középkori egyetemes történelem: térképvázlatok gyűjteménye; Függelék: Segédlet szemináriumi- és szakdolgozat készítéséhez. (2006) [Note, textbook]

Baracs, Róbert: "Bioi paralelloi", avagy a kongói és az algériai nemzeti függetlenség két jelentős személyiségének komparatív portréja. [Presentation]

Bartosiewicz, László: Tafonómia. [Presentation]

Bencsik, Péter: A jelenkori egyetemes történelem alapjai: bevezetés. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik, Péter: Az Európán kívüli világ a 20. században. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik, Péter: Kelet-Európa a két világháború között, 1918-1939. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik, Péter: Kelet-Európa a második világháború után, 1945–1990. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik, Péter: Nemzetközi diplomáciai kapcsolatok a huszadik században. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik, Péter: Nyugat-Európa államai és az Egyesült Államok belpolitikai fejlődése 1939-ig. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik, Péter: Nyugat-Európa államai és az Egyesült Államok belpolitikája 1945-1990. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik, Péter: Politikai eszmék és ideológiák a 20. században. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bencsik, Péter and Deák, Ágnes and Farkas, Csaba and Giczi, Zsolt and Löffler, Tibor and Marjanucz, László and Miklós, Péter and Pelyach, István and Szabó, Pál Csaba: A magyar állam története 1711-2006. (2006) [Note, textbook]

Benet, Iván and Bodnár, Gábor: A magyar vidék társadalmának elmúlt másfél évtizede : regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai kutatási fórum. (2012) [Presentation]

Bimbóné Polenyik, Anikó: A kínai migráció és a hukou rendszer. [Presentation]

C

Cora, Zoltán and Kiss, Mária Rita and Olasz, Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből : II. kötet : a második világháború végétől a rendszerváltásig (1945–1989). (2019) [Note, textbook]

Cora, Zoltán and Kiss, Mária Rita and Olasz, Lajos: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I. köt. : a kiegyezéstől a második világháború végéig (1867-1944). (2019) [Note, textbook]

D

Depauw, Mark: Sales in demotic documents : an overview. [Teaching Resource]

Depauw, Mark: Sales in demotic documents : an overview. [Presentation]

Dávid, Nóra: Az ókori Közel-Kelet világa : Nyugat felé : Szíria, Főnícia, Kánaán és Palesztina 1. (2020) [Presentation]

Dávid, Nóra: Qumran : a holt-tengeri tekercsek. (2020) [Presentation]

Dávid, Nóra: Szíria és Palesztina története a második Szentély korában 1. : a babilóni fogságtól a hellénisztikus korig : I.e. 539-322. (2020) [Audio]

F

Farkas, Zsófia: Az 1970-es évek Irakja : a Baasz Párt magyar szemmel. (2012) [Presentation]

Felföldi, Szabolcs: Új eredmények a Selyemút történetének kutatásában. [Presentation]

Ferenczi, László and Gyöngyössy, Márton and Kubinyi, András and Laszlovszky, József and Nagy, Balázs and Rácz, Lajos and F. Romhányi, Beatrix and Szabó, Péter: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet : jegyzet és forrásgyűjtemény. (2006) [Note, textbook]

Ferwagner, Péter Ákos: A Lisszaboni Szerződés és az Európai Unió előtt álló kihívások a 2010-es években. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner, Péter Ákos: A Maastrichti Szerződés és az Európai Unió létrejötte. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner, Péter Ákos: A Szén- és Acélközösség története Európában. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner, Péter Ákos: A páneurópai eszme a két világháború között. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner, Péter Ákos: Az Európa-fogalom a történelemben. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner, Péter Ákos: Az európai integráció története : az európai egységtervek a középkorban és az újkorban. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner, Péter Ákos: Az európai integrációs folyamat az 1970-es, 1980-as években. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner, Péter Ákos: Az európai integrációs folyamat kezdetei 1945 után. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ferwagner, Péter Ákos: Intézményi reformok, bővítés és alkotmányozás : elektronikus tananyag. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fijałkowska, Lena: Politics, market and social needs in 2nd millennium Syrian sale formularies : the case of Emar. [Teaching Resource]

Fijałkowska, Lena: Politics, market and social needs in 2nd millennium Syrian sale formularies : the case of Emar. [Presentation]

Font, Márta and Varga, Beáta: Ukrajna története. (2006) [Note, textbook]

G

Gellérfi, Gergő: Egy kultúra továbbélése : a klasszikus szöveghagyomány útja az ókortól a nyomtatott könyvig. (2012) [Presentation]

Gellérfi, Gergő: Könyvtárak, könyvgyűjtemények, könyvkiadók Hellászban és Rómában. (2012) [Presentation]

Gellérfi, Gergő: Írásbeliség és szóbeliség - szöveg és olvasás a klasszikus antikvitásban. (2012) [Presentation]

Gulyás, László: A szaúdi-szovjet kapcsolatok a brit levéltári források tükrében, 1955-1958. (2013) [Presentation]

Gulyás, László: Szaúdi reformok a hatvanas években. (2012) [Presentation]

Gyucha, Attila and Parkinson, William A.: Tellen innen, tellen túl : a neolitikum és rézkor kutatásának új eredményei a Dél-Alföldön. [Presentation]

H

Haensch, Rudolf: Die Städte des Imperium Romanum und der Getreidepreis in Notzeiten : Verkürzte Fassung, nicht zum Zitieren geeignet. [Teaching Resource]

Harsányi, Iván: Eurokommunizmus : genézis, analízis, program, hanyatlás. (2012) [Teaching Resource]

Herczeg, Adrienn: A török-szovjet kapcsolatok alakulása Törökország NATO-csatlakozása után. (2012) [Presentation]

Horti, Gábor: A Római Birodalom védelmi rendszerei a Kr. u. 3-5. századokban. [Presentation]

Hunyadi, Zsolt: A középkori "szakkollégiumok". (2011) [Presentation]

Hárs, Endre: "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik. [Note, textbook]

Hárs, Endre: "Die obdachlose Stadt" : der Wiederaufbau von Szeged in Kálmán Mikszáths Publizistik Vortragsfassung. [Note, textbook]

I

Illés, Imre Áron: A 4. század és Makedonia felemelkedése. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés, Imre Áron: A görög-perzsa háborúk. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés, Imre Áron: A peloponnésosi háború és következményei. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés, Imre Áron: A spártai állam. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés, Imre Áron: Az archaikus Hellas. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés, Imre Áron: Az athéni demokrácia kialakulása. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés, Imre Áron: Gazdaság és társadalom a klasszikus Hellasban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés, Imre Áron: Görög történelem a kezdetektől a római hódítás koráig. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés, Imre Áron: Homéros világa - a mykénéi és a sötét kor. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Illés, Imre Áron: Periklés és Athén aranykora. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

J

Jancsó, Katalin: Temas Latinoamericanos en la clase de e/le : estereotipos y variedades lingüísticas = Latin-Amerika a spanyolórán : sztereotípiák és nyelv. [Note, textbook]

Juhász, Krisztina: XX. századi európai történelem. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

K

Kalmár, Dávid: Dubai fejlődése : Rásid bin Szaíd uralkodása (1958-1990) idején. (2012) [Presentation]

Kalmár, Zoltán: Makáriosz érsek szerepe a független Ciprus létrejöttében. [Presentation]

Kapás, Judit: Hogyan vezettek az intézmények az angol ipari forradalomhoz? [Presentation]

Kaye, Noah: Sizing up the fiscal role of Hellenistic monarchy in shaping sale. [Presentation]

Kerekes, Amália and Teller, Katalin: En passant : zur minimalistischen Symbolik der Budapester Ringstrasse 1916-1920 : Vortragsfassung. [Note, textbook]

Kovács, Dániel: Spanyolország Észak-Afrika politikája és az algériai felkelés. [Presentation]

Kovács, György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. (2012) [Presentation]

Kovács, Szilvia: A Mongol Birodalom, 1206-1368. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kovács, Szilvia: Az Arany Horda, 1242-1502. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kruse, Thomas: Die Fiskalverkäufe von Land im römischen Ägypten und ihre Dokumentation. [Presentation]

Kőfalvi, Tamás: A történelem tanítása a Horthy-korszakban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi, Tamás: A történelem tanítása a Kádár-korszakban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi, Tamás: Dekretális kútfők. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi, Tamás: Történeti forrástípusok : diplomatikai források. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kőfalvi, Tamás: Történeti forrástípusok : elbeszélő források. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

L

Lerouxel, François: La vente de biens immobiliers par un homme et son épouse en Egypte romaine. (2012) [Other]

Lovas Kiss, Antal: Nemzeti, vallási és hagyományos gazdálkodási terek szellemi öröksége III. : a rendszerváltozás utáni gazdálkodói magatartásformák és üzemszervezetek néprajzi vizsgálata. (2006) [Note, textbook]

Lukács, István: Szláv civilizáció. (2006) [Note, textbook]

Lukács, József: Avar határkérdés Északkelet-Magyarországon. (2011) [Presentation]

Lukács, Krajčír: A tudományos szocializmus építése Jemenben - csehszlovák segítséggel. [Presentation]

Lénárt, András: A spanyol monarchia és a demokratikus átmenet felé vezető út. [Presentation]

Lénárt, Tamás: Ringstrasse als Perspektive : Vortragsfassung. [Note, textbook]

M

Micallef, Robert: The changing profile of Malta : from state paternalism to an EU member state. [Presentation]

Mogyoródi, Emese: Antik eszmetörténet. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Máté-Tóth, András: Sebzett identitás Kelet-Közép-Európában. [Note, textbook]

N

Nagy, Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatai, 1962-1971. (2013) [Presentation]

Nagy, Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatainak kezdetei. (2012) [Presentation]

O

Orosz, Magdolna: Das Bild der Stadt in Gyula Krúdys Prosa : Vortragsfassung. [Note, textbook]

P

Palotás, Zsolt: "Ha háború a célja, köteles leszek megadni neki azt!" : az 1805-ös krízis az Amerikai Egyesült Államok és a Tuniszi Kormányzóság között a források tükrében. (2013) [Presentation]

Paléologue, Maurice: A cár országa a nagy háborúban III. [Note, textbook]

Pfeifer, Guido: The legal framework of a "Marketless" economy in the old Babylonian period with regard to "sale and community". [Presentation]

Polgár, Szabolcs: A Rusz a 11-12. században. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: A mongol hódítás és Kelet-Európa, 1236-1242. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Az orosz fejedelemségek : 1240-1380. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Az orosz fejedelemségek : 1380-1505. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Besenyők, oguzok, kunok Kelet-Európában : 10-13. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Kelet-Európa a kazár korban : 7-10. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Kelet-Európa a középkorban (500-1500). (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Kelet-Európa erdővidéke a 6-10. században : keleti szlávok, baltiak, finnugorok és a Rusz kialakulása. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Kelet-Európa erdőzónája a 4-8. században : gótok, szlavinok, anták. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Kelet-Európa sztyepzónája a korai középkorban a türk uralom végéig : kb. 600. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Kelet-Európa és a nomád birodalmak, 9-13. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Polgár, Szabolcs: Volgai Bulgária : 9-13. század. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Péter, Róbert: What is digital humanities? (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pétervári, Máté: A közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezet változásai a polgári kortól napjainkig. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

R

Regourd, Anne: Traders at Quseir al-qadim on the basis of the Arabic documents. [Presentation]

Rittling, László: Eszterházy Antal, a császár katonája és Rákóczi tábornoka. [Presentation]

Rácz, Lajos: Ember és környezet : bevezetés a környezettörténetbe. (2018) [Note, textbook]

Rácz, Lajos: The birth of the world economy system. (2020) [Note, textbook]

S

Stipta, István: Híres magyar bűnperek. [Presentation]

Szente-Varga, Mónika: Gibraltár az 1960-as években : spanyol, angol és helyi érdekek a Sziklán. (2012) [Presentation]

Szász, Géza: Des Capétiens aux Valois. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Illusions et réalités : les années folles, 1919-1932. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: L'Empire. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: L'art roman et l'art gothique. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: L'essor du XIIe siecle, 1075-1180. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: L'époque de Philippe VI. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Belle Époque. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Deuxieme République. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La France d'avant-guerre. (2021) [Presentation]

Szász, Géza: La France dans la Deuxième guerre mondiale. (2021) [Presentation]

Szász, Géza: La France de Henri IV. (2021) [Presentation]

Szász, Géza: La France de l'An Mil. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Gaule et les Gaulois. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Grande Guerre. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Hongrie dans la Deuxieme Guerre mondiale. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Hongrie entre les deux guerres - Deuxième partie : de la consolidation aux bouleversements. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Hongrie entre les deux guerres - Première partie : le traité de Trianon. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Restauration. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Révolution : de l'assemblée législative au 9 Thermidor. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Révolution : des états généraux a la constitution. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La Révolution : du 9 Thermidor au 18 Brumaire. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La guerre de Cent Ans. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: La renaissance en France. (2021) [Presentation]

Szász, Géza: La romanisation des Gaules. (2021) [Presentation]

Szász, Géza: La réalité d'une crise: les "années sombres", 1932-1939. (2021) [Presentation]

Szász, Géza: Le "beau" 16e siecle: les guerres d'Italie. (2021) [Presentation]

Szász, Géza: Le Consulat. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Le rassemblement capétien. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Le relèvement de la France sous Louis XI. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Le second Empire. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Les Carolingiens. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Les Mérovingiens. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Les changements du XIXe siecle. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Les changements du premier 16e siecle : découvertes et croissance. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Les changements du premier XVIe siècle : seconde partie - le pouvoir royal et la Réforme. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Les débuts de la Troisieme République. (2020) [Presentation]

Szász, Géza: Les temps difficiles. (2021) [Presentation]

Szász, Géza: À la recherche d'une issue. (2021) [Presentation]

Sümegi, Pál and Törőcsik, Tünde and Gönczy, Sándor and Papucs, András: Paleohidrológia. (2020) [Note, textbook]

T

Tomka, Béla: Bevezetés Európa újabbkori társadalom- és gazdaságtörténetébe. (2006) [Note, textbook]

Tóth, Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében, 1683-1690. (2013) [Note, textbook]

Tóth, Iván: Az ezerarcú Klió. (2011) [Presentation]

V

Vandorpe, Katelijn: Sale and community in Hellenistic Egypt. [Presentation]

Vukman, Péter: A Rajk-per harmadrendű vádlottja : Lazar Brankov. (2013) [Presentation]

Vukman, Péter: Nagy-Britannia és a jugoszláv-görög-török együttműködés öt éve, 1954-1959. (2012) [Presentation]

Vér, Ádám: Módszertani kihívások az Újasszír Birodalom adminisztrációjának rekonstrukciójában. (2011) [Presentation]

W

Wunsch, Cornelia: Neo-Babylonian real estate sale and clear title procedure. (2012) [Presentation]

Z

Zalai, Anita: "Híd" diktatúrából demokráciába : a '60-as évek kaleidoszkópja Spanyolországban. (2012) [Presentation]

Zimonyi, István: Forradalom Egyiptomban. (2012) [Presentation]

Á

Ács, Gergő Péter: Age of dualism. (2020) [Video]

Ács, Gergő Péter: Demoratic attempt ; Rákosi era ; antecedents of 1956. (2020) [Video]

Ács, Gergő Péter: Hungarian history 1914-45 (for dentist students). (2020) [Video]

Ács, Gergő Péter: Road to political change ; Political change ; Third Republic. (2020) [Video]

Ács, Gergő Péter: War of independence, reprisals, Bach era, road to compromise. (2020) [Video]

This list was generated on 2022. január 29. 11:23:07 CET.