Browse by Subtopics

Number of items: 72.

Badó Attila: Társadalomtudományi alapismeretek : szociológia. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bakos-Kovács Kitti and Farkas Csaba: Társasági jog I. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Bakos-Kovács Kitti and Farkas Csaba: Társasági jog II. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Berki Gabriella: Családtámogatás. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Cheesman Samantha Joy: Post-pandemic global perspectives on the right to health. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Congnard Laureline: Droit institutionnel de l'Union européenne. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Congnard Laureline: La politique migratoire de l'Union européenne. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fantoly Zsanett: A büntetőeljárás statikus és dinamikus rész. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fantoly Zsanett and Lichtenstein András: Büntető eljárásjog I. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fantoly Zsanett and Lichtenstein András: Büntető eljárásjog II. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Farkas Csamangó Erika: Környezeti és energiajog. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Farkas Csamangó Erika: Környezetjogi szabályozások : egyes környezeti elemek és veszélyeztető tényezők szabályozása. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Farkas Csamangó Erika: Környezetvédelmi jog. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fejes Zsuzsanna: Államelmélet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Gulyás László: A brief introduction to the belt and road initiative. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Gyémánt Richárd and Kovács Péter and Kardos Vivien and Rácz Tamás and Lipták Lilla and Katona Tamás: Jogi adatgyűjtés és feldolgozás. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hegedűs Andrea: A végintézkedésen alapuló öröklés. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hegedűs Andrea: Családjog I. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hegedűs Andrea: Családjog IV. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hegedűs Andrea: Élettársi kapcsolat : bejegyzett élettársi kapcsolat. (2021) [Note, textbook]

Herczeg Ágnes: Versenyjog és közbeszerzések joga. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hettinger Sándor: Angol szakfordítási gyakorlat I. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária: A kereskedelmi jog története. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária: Magyar jogtörténet - Büntetőjogtörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária: Magyar jogtörténet - Perjogtörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária: Magyar jogtörténet - magánjogtörténet. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária and Varga Norbert: Magyar alkotmánytörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hárs András and Kertészné Váradi Szilvia and Szalai Anikó and Sziebig Orsolya Johanna: Nemzetközi közjog II. : Nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Jakab Éva: Birtoktan : a klasszikus római jogtól a pandektisztikáig. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Jakab Éva: Konszenzuális szerződések a római jogban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Juhász Krisztina: Biztonságpolitika a 21. században. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Juhász Krisztina: Az Európai Unió politikai és intézményrendszere. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Juhász Krisztina: XX. századi európai történelem. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Juhász Zsuzsanna: Büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Juhász Zsuzsanna: Egyes szankciótani főkérdések. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Karsai Krisztina: Az európai büntetőjog elmélete és gyakorlata : [vázlatok, feladattár, gyakorló kérdések, fogalomtár]. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Karsai Krisztina: Az európai büntetőjog története. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Karsai Krisztina: Freedom, security and justice within the European Union. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kertészné Váradi Szilvia and Schiffner Imola and Sulyok Márton and Kruzslicz Péter Pál and Pelle Anita: Basics of EU law. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kertészné Váradi Szilvia and Sziebig Orsolya Johanna: Nemzetközi jog I. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kruzslicz Péter Pál: Les principes du droit européen. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kruzslicz Péter Pál: Állampolgári és idegenjog. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Labancz Andrea and Paja Gábor: Értékpapírjog : általános rész. Értékpapírjog: különös rész. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Merkovity Norbert: Bevezetés a kommunikáció-és médiatudományba : Nemzetközi Tanulmányok és Politikatudományok szakos hallgatóknak. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Merkovity Norbert: Kommunikáció és politika : bevezetés. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Mezei Péter: Az Európai Unió szerzői joga : 1. rész (angol tananyag). (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Mezei Péter: Az Európai Unió szerzői joga : 2. rész (angol tananyag). (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Nagy Csongor István: International trade. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Ndiaye Souleymane: La place de la francophonie dans le monde. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Patyi Zsófia: Kutatás- és írásmódszertan joghallgatóknak. (2021) [Video]

Pelle Anita and Tabajdi Gabriella: Research and development in the EU. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pozsonyi Norbert: Az idegen dologbeli jogok rendszere és tartalma a római jogban. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Princz Adrienn and Kovács Péter and Kardos Vivien and Gyémánt Richárd and Katona Tamás: Jogi informatika. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pákozdi Zita Zsuzsanna: Polgári nemperes eljárások joga. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pétervári Máté: A közigazgatási és igazságszolgáltatási szervezet változásai a polgári kortól napjainkig. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Schiffner Imola: Diplomáciai védelem a nemzetközi kapcsolatokban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Schiffner Imola and Szalai Anikó and Kertészné Váradi Szilvia and Hárs András and Sziebig Orsolya Johanna: Nemzetközi jog II. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Schiffner Imola and Sziebig Orsolya Johanna: Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Soós Edit: European public policy. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Soós Edit: Közpolitika az Európai Unióban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Stumpf Péter Bence: Magyar politikai rendszer 2. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Stumpf Péter Bence: Magyar politikai rendszer I. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Stumpf Péter Bence: Parties and political systems in Europe. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sulyok Márton and Cheesman Samantha Joy: Protection of human rights in Europe. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sulyok Márton and Szakály Zsuzsa: Comparative constitutional law and governance theory. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Telegdy Gergely: Öröklési jog általános szabályok. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Telegdy Gergely: Jogképesség. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Telegdy Gergely: Kötelesrész és az öröklés joghatásai. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Telegdy Gergely: Törvényes öröklés. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Varga Norbert: A magyar közigazgatás története. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Varga Norbert: Kartelljog történet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Visontai-Szabó Katalin Anett: Társadalomtudományi alapismeretek : pszichológia. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

This list was generated on 2023. április 2. 03:37:20 CEST.