Skip navigation

Elektromágneses hullámok, röntgensugárzás, röntgendiagnosztika, komputertomográfia

Ez a fejezet az elektromágneses hullámok fizikai leírását foglalja össze, különös tekintettel a röntgensugárzásra.

Előismeretek

  • az SI mértékegységrendszer;
  • a hullámmozgás, valamint a hozzá kapcsolódó fizikai mennyiségek és mértékegységeik.

Tanulási célok

A kurzus végére a résztvevők

  • behatóan ismerik a transzverzális hullámok jellemzőit;
  • ismerik a hullámok fizikai paramétereit, valamint képesek a hullámok fizikai leírására;
  • ismerik a hullámok terjedési sebessége, valamint azok térbeli és időbeli periodicitását leíró paraméterek közötti összefüggéseket;
  • képesek használni az összefüggést a frekvencia, a hullámhossz és a terjedési sebesség között;
  • ismertetni tudják a röntgensugárzás alapvető tulajdonságait;
  • képesek elmagyarázni a karakterisztikus és a fékezési röntgensugárzás keletkezési mechanizmusait, valamint ismerik a kétféle röntgensugárzás-típus különbségeit;
  • ismerik a komputertomográfia működési elvét (alkalmazott sugárzás, elméleti háttér, gyakorlati megvalósítás, előnyök és hátrányok);
  • ismerik és alkalmazni tudják a Hounsfield-skálát.