Items where Subject is "05.05.01. Law, criminology, penology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | M | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 126.

A

Alexin Zoltán: Személyes adatok védelmének jogi etikai és informatikai kérdései : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Antal Tamás Róbert: Európai alkotmány- és jogtörténet I. (2020) [Presentation]

B

Badó Attila and Bartha Ildikó and Bencze Mátyás and Bóka János and Lacsán István and Mezei Péter and Molnár András and Nagy Zsolt and Paksy Máté: A jogrendszerek világa : jogi alapismeretek. (2020) [Note, textbook]

Bakos-Kovács Kitti: Társasági jogi alapismeretek feladatgyűjtemény : gazdaságinformatikus hallgatók részére. (2013) [Note, textbook]

Bakos-Kovács Kitti and Papp Tekla: Társasági jogi alapismeretek : gazdaságinformatikus hallgatók részére. (2013) [Note, textbook]

Berki Gabriella: Családtámogatás. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Blutman László and Kertészné Váradi Szilvia: Európa-jog II. : munkafüzet - jogász szak. (2020) [Note, textbook]

Blutman László and Kertészné Váradi Szilvia and Szalai Anikó: Nemzetközi jog 2. : munkafüzet - jogász szak. (2020) [Note, textbook]

Bone Emese von: The Roman family court (iudicium domesticum) compared to the French 'tribunal de familie' in the first French Republic and its historical development. (2012) [Teaching Resource]

Bárkányi Gábor: Mentorálási módszertan egyes ügytípusok kooperatív feldolgozásához. (2020) [Note, textbook]

C

Cheesman Samantha Joy: Comparative common law. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Cheesman Samantha Joy: Post-pandemic global perspectives on the right to health. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Congnard Laureline: La politique migratoire de l'Union européenne. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Csatlós Erzsébet: Európai közigazgatás. (2021) [Note, textbook]

Csányi Sándor: Vadászati jog, igazgatás és ökonómia. (2005) [Note, textbook]

E

Ember Alex Frigyes: Gyakorlati kézikönyv komplex gyakorlathoz Munkaügyi és Társadalombiztosítási szak képzési tervéhez igazodó tansegédlet mesterszakos hallgatók részére. (2019) [Note, textbook]

F

Fantoly Zsanett: A büntetőeljárás statikus és dinamikus rész. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fantoly Zsanett and Lichtenstein András: Büntető eljárásjog I. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Fantoly Zsanett and Lichtenstein András: Büntető eljárásjog II. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Farkas Csaba: Atipikus szerződések. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Farkas Csaba and Görög Márta: Jogi alapismeretek a sportban. [Note, textbook]

Fejes Zsuzsanna: Államközi kapcsolatok. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Frányó Ildikó Éva and Miszlai Péter: Jogi és igazgatási ismeretek II. : emberi jogi alapismeretek : tanulási segédlet a szociális munkás és szociálpedagógus alapszakos hallgatók számára. (2010) [Note, textbook]

G

Gellén Klára: Fogyasztóvédelmi jog. [Note, textbook]

Gyenes Kálmán and Jerney Leona and Lehocki Balog Andrea and Racskó Tamás: Hallgatói jogok a magyar felsőoktatásban külföldi hallgatóknak. (2023) [Teaching Resource]

Gál Andor: Digitális előadásanyag a büntetőjog különös részéhez. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Gál Andor: Digitális előadásanyag a büntetőjog különös részéhez II. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Gál Andor: Digitális előadásanyag a büntetőjog különös részéhez III. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Gál Andor and Karsai Krisztina and Molnár Erzsébet and Szomora Zsolt: Az innováció büntetőjogi védelme. [Note, textbook]

H

Hajdú József: Fejezetek a vállalkozások foglalkoztatási jogához : tematikus kompiláció. (2020) [Note, textbook]

Hajdú József and Berki Gabriella and Ács Vera and Janiné Lados Dóra: Szabad mozgás és az Európai Unió szociális joga : képzési anyag. (2015) [Note, textbook]

Hegedűs Andrea: Bevezetés a polgári anyagi jogba I. (2023) [Note, textbook]

Hegedűs Andrea: Polgári jog : családjog. (2023) [Note, textbook]

Hegedűs Andrea: Öröklési jog (Polgári jog IV.). (2022) [Presentation]

Hegedűs Andrea: A végintézkedésen alapuló öröklés. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hegedűs Andrea: Családjog I. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hegedűs Andrea: Családjog IV. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hegedűs Andrea: Komplex családi jog : egyetemi jegyzet. (2020) [Note, textbook]

Hegedűs Andrea: Élettársi kapcsolat : bejegyzett élettársi kapcsolat. (2021) [Note, textbook]

Herczeg Ágnes: Versenyjog és közbeszerzések joga. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária: A kereskedelmi jog története. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária: Magyar jogtörténet - Büntetőjogtörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária: Magyar jogtörténet - Perjogtörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária: Magyar jogtörténet - magánjogtörténet. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Homoki-Nagy Mária and Varga Norbert: Magyar alkotmánytörténet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hárs András and Kertészné Váradi Szilvia and Szalai Anikó and Sziebig Orsolya Johanna: Nemzetközi közjog II. : Nemzetközi tanulmányok szakos hallgatóknak. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hárs András and Sziebig Orsolya Johanna: Nemzetközi jog I-II. : munkafüzet - nemzetközi tanulmányok szak. (2020) [Note, textbook]

J

Jakab Éva: Birtoktan : a klasszikus római jogtól a pandektisztikáig. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Jakab Éva: Konszenzuális szerződések a római jogban. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Jani Péter: Bevezetés a jog világába. (2019) [Note, textbook]

Juhász Zsuzsanna: Büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Juhász Zsuzsanna: Egyes szankciótani főkérdések. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

K

Kaprinay Gizella Zsófia: A polgári jogi gyakorlat során leggyakrabban előforduló szerződések. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Karsai Krisztina: Az európai büntetőjog elmélete és gyakorlata : [vázlatok, feladattár, gyakorló kérdések, fogalomtár]. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Karsai Krisztina: Az európai büntetőjog története. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Karsai Krisztina: Európai büntetőjog és kriminálpolitika gyakorlókönyv. (2019) [Note, textbook]

Karsai Krisztina: Freedom, security and justice within the European Union. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Karsai Krisztina: Studybook for issues in european criminal law and criminal policy. (2019) [Note, textbook]

Karsai Krisztina and Gál Andor and Szomora Zsolt: Selected issues on the protection of intellectual property by criminal law : a studybook. (2020) [Note, textbook]

Kertészné Váradi Szilvia and Sziebig Orsolya Johanna: Nemzetközi jog I. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kolosváry Bálint: A magyar magánjog tankönyve I. (1911) [Note, textbook]

Kolosváry Bálint: A magyar magánjog tankönyve II. : kötelmi jog, családjog, öröklési jog. (1911) [Note, textbook]

Kruzslicz Péter Pál: Les principes du droit européen. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Kruzslicz Péter Pál: Állampolgári és idegenjog. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

L

Lichtenstein András: Témavázlatok és jogesetek a Büntető eljárásjog II. gyakorlathoz. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Lukács Adrienn: Munkajog : bevezetés a munkajog alapjaiba. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Lázár Nóra Kata: The changing role of terrorist organizations in international relations in the 21st century. (2012) [Presentation]

M

Makra Norbert: Gyakorlati kézikönyv komplex gyakorlathoz Munkaügyi és Társadalombiztosítási szak képzési tervéhez igazodó tansegédlet alapszakos hallgatók részére. (2019) [Note, textbook]

Mezei Péter: A magyar szerzői jog alapjai. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Mezei Péter: A tudományos írás szerzői jogi alapjai. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Mezei Péter: Copyright law policy : national and international : textbook. (2015) [Note, textbook]

Mezei Péter and Hajdú Dóra: Introduction to digital copyright law : textbook, 2. edition. (2015) [Note, textbook]

Mikes Lili and Pongó Tamás and Sulyok Márton and Szakály Zsuzsa: Jogi alapismeretek és adatvédelem az informatikában. [Note, textbook]

Mikó Józsefné Jónás Edit: Jogi szabályozás. [Note, textbook]

Molnár Erzsébet: Büntető anyagi jogi alapismeretek jogi asszisztensek részére. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Molnár Erzsébet: Digitális tananyag a büntetőjog általános részhez. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban. (2013) [Note, textbook]

Molnár István: Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak. (2013) [Note, textbook]

Márki Dávid: Alkotmányjogi alapok. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

P

Patyi Zsófia: Kutatás- és írásmódszertan joghallgatóknak. (2021) [Video]

Plessis Paul J. du: The public and the private in the Roman law of sale. [Teaching Resource]

Pogány Magdolna: A családok számára nyújtható támogatások és szolgáltatások komplex rendszere. (2020) [Note, textbook]

Pogány Magdolna: Szociális jogi alapismeretek : védőnők számára. (2010) [Note, textbook]

Pozsonyi Norbert: Az idegen dologbeli jogok rendszere és tartalma a római jogban. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Pákozdi Zita and Varga Imre: Peres és nemperes eljárások joga : tansegédlet jogi asszisztens hallgatók számára. (2020) [Note, textbook]

Pákozdi Zita and Varga Imre: Polgári perjogi iratmintatár jogi asszisztens hallgatók részére. (2020) [Note, textbook]

Pákozdi Zita Zsuzsanna: Polgári perjog II. : Perindítás, Perfelvételi szak, Érdemi tárgyalási szak, A perfelvételi és érdemi tárgyalás közös szabályai, A bírósági határozatok I., A bírósági határozatok II. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

R

Révész Béla: Az EU intézményei minősített adatainak védelme : a nemzeti adatvagyon védelme. [Note, textbook]

S

Scheibelreiter Philipp: Der Kreditkauf im griechischen Recht. : Grundlagen und Dokumentation des "fiktiven Darlehens". (2012) [Other]

Schiffner Imola: "A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és piaci magatartás" : jogász hallgatóknak. [Note, textbook]

Schiffner Imola: "A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és piaci magatartás" : nem jogász hallgatóknak. [Note, textbook]

Schiffner Imola and Szalai Anikó and Kertészné Váradi Szilvia and Hárs András and Sziebig Orsolya Johanna: Nemzetközi jog II. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Schiffner Imola and Sziebig Orsolya Johanna: Diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga. (2018) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Schultz Márton: Magánjogi jogesetmegoldási módszertan. (2020) [Note, textbook]

Shultz Márton: Magánjogi alapismeretek : fordítóképzésben résztvevő hallgatóknak tekintettel a jogi dogmatika és a szakfordítás sajátosságaira. (2018) [Note, textbook]

Shultz Márton: Segédanyag a magánjog angol jogi szaknyelvi alapjaihoz. (2018) [Note, textbook]

Siket Judit: Territorial and local administrative system in Hungary. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Stipta István: Híres magyar bűnperek. [Presentation]

Sulyok Márton and Cheesman Samantha Joy: Protection of human rights in Europe. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Sulyok Márton and Szakály Zsuzsa: Comparative constitutional law and governance theory. (2019) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Szalai Anikó: A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre. (2013) [Note, textbook]

Szalai Anikó: Államközi kapcsolatok 2. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Személyi Kálmán: A névjog : tanulmány a személyiségi jogok köréből. (1915) [Note, textbook]

Sziebig Orsolya Johanna: Nemzetközi környezetvédelmi jog : joghallgatóknak, gyakorló jogászoknak. (2015) [Note, textbook]

Sziebig Orsolya Johanna: Nemzetközi környezetvédelmi jog : nem joghallgatóknak, nem jogász szakembereknek. (2015) [Note, textbook]

Szigeti Tamara: Az orgazdaság vizsgálata a Jászkun Kerületben, 1844. [Note, textbook]

Szigeti Tamara: Egy szankció reformjai nyomában a gyakorlaton keresztül. (2012) [Teaching Resource]

Szigeti Tamara: Gyermeklelkek nyomában : gyermekgyilkosságok a XIX. századi Jászkun Kerületben. [Teaching Resource]

Szigeti Tamara: History of criminal law in the special area of Hungary in the Homicidal cases in the 19th century. [Teaching Resource]

Szomora Zsolt: Die strafrechtlichen Schranken der Meinungsfreiheit in Ungarn im internationalen Kontext. (2012) [Presentation]

Szomora Zsolt: Mire jó a kriminológia? (2011) [Presentation]

T

Telegdy Gergely: Öröklési jog általános szabályok. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Telegdy Gergely: Jogképesség. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Tipold Alexander: Rücktritt und Reue : Rücktritt vom Versuch und verwandte Bestimmungen. (2002) [Note, textbook]

Tribl Norbert: Bevezetés a közigazgatási anyagi és eljárási jogba. (2021) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Tóth Benedek: Magyarország Alaptörvénye és a nemzetközi jogforrások. (2011) [Presentation]

Tóth Judit: A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban : jegyzet. (2014) [Note, textbook]

Tóth Judit: Humanitárius jog a gyakorlatban : jegyzet. (2014) [Note, textbook]

Tóth Judit: Állampolgári jogok : külföldiek jogai : segédlet. (2014) [Note, textbook]

Törőcsikné Görög Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog I. (2012) [Note, textbook]

Törőcsikné Görög Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog II. (2012) [Note, textbook]

V

Varga Imre: A perbeli bizonyítás szabályai. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Varga Norbert: A magyar közigazgatás története. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Varga Norbert: Kartelljog történet. (2020) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Visontai-Szabó Katalin: Társadalomtudományi alapismeretek : pszichológia joghallgatóknak. (2020) [Note, textbook]

Volford Anita Adrienn: The efficiency of the public procurement legal framework. (2012) [Presentation]

This list was generated on 2024. május 25. 08:01:14 CEST.