Items where Year is 2013

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 277.

Online educational package (e-learning lesson/topic)

Devosa Iván and Csallner András Erik: Bevezetés a C# 2010 programozási környezetbe. (2013) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hevesi Imre and Gyémánt Iván: Félvezető optika : félvezető foton-források és foton-detektorok. (2013) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Note, textbook

Alattyányi István: Business studies for vocational and adult education trainers II. : an introduction to Hungarian business, civil and budgetary organizations. (2013) [Note, textbook]

Alattyányi István: Üzleti ismeretek szak-és felnőttképzőknek II. : a magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési szervek bemutatása. (2013) [Note, textbook]

Almási Gábor and Erdélyi Miklós and Fülöp József András and Hebling János and Horváth Zoltán and Kovács Attila Pál and Rácz Béla and Smausz Kolumbán Tomi: Lézerfizika. (2013) [Note, textbook]

Bakos-Kovács Kitti: Társasági jogi alapismeretek feladatgyűjtemény : gazdaságinformatikus hallgatók részére. (2013) [Note, textbook]

Bakos-Kovács Kitti and Papp Tekla: Társasági jogi alapismeretek : gazdaságinformatikus hallgatók részére. (2013) [Note, textbook]

Balogh László and Győri Ferenc and Kiss Gábor and Hézsőné Böröcz Andrea and Meszlényi-Lenhart Emese and Lehmann-Dobó Andrea: Wellness, sport- és egészségturizmus. (2013) [Note, textbook]

Benedict Mihály: Quantum theory of atoms, molecules and their interaction with light. (2013) [Note, textbook]

Bogár Ferenc and Ferency György and Hoffmann Eufrozina A. and Körtvélyesi Tamás and Németh Eszter and Paragí Gábor and Rajkó Róbert: Computational biochemistry. (2013) [Note, textbook]

Bolla Marianna and Krámli András and Nagy-György Judit: Többváltozós statisztikai módszerek. (2013) [Note, textbook]

Botos Katalin and Schneider Klára: Bankszabályozás, bankismeretek. (2013) [Note, textbook]

Buglyó Péter and Jakusch Tamás: Szervetlen kémiai preparatív gyakorlatok. (2013) [Note, textbook]

Bukta Katalin: Rating EFL written performance. (2013) [Note, textbook]

Bányai István and Horváthné Csajbók Éva and Gáspár Vilmos and Kiss Éva and Nagy Noémi and Póta György and Purgel Mihály and Turányi Tamás: Modern fizikai kémia. (2013) [Note, textbook]

Bényei Attila and Harmat Veronika: Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat. (2013) [Note, textbook]

Bóka Ferenc and Lehmann-Dobó Andrea and Dorka Péter and Borkovics Margit: Indoor-outdoor : elmélet és gyakorlat. (2013) [Note, textbook]

Csorba Péter and Horváth Gergely and Lóczy Dénes and Mezősi Gábor and Mucsi László and Szabó Mária: Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései. (2013) [Note, textbook]

Csorba Péter and Horváth Gergely and Lóczy Dénes and Mezősi Gábor and Mucsi László and Szabó Mária: Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései. (2013) [Note, textbook]

Csörgeiné Kurin Krisztina and Gáspár Vilmos and Horváth Dezső and Orbán Miklós and Szalai István and Tóth Ágota: Nemlineáris dinamika : önszerveződés kémiai és biológiai rendszerekben. (2013) [Note, textbook]

Czimre Klára: Development of cross-border regions. (2013) [Note, textbook]

Deák István: Értékeléstan. (2013) [Note, textbook]

Dina Miletta: Crossroads : effective methods to support adult learning. (2013) [Note, textbook]

Dina Miletta: Útkereszteződés : hatékony módszerek a felnőttkori tanulás támogatásához. (2013) [Note, textbook]

Domokos Mihály: A testnevelés és sport tanításának elmélete és módszertana. (2013) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: "Locutus sum in lingua trina" : aspects of using different languages in Dante. (2013) [Note, textbook]

Ember Alex Frigyes: Az üzemi baleset. (2013) [Note, textbook]

Faragó István: Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei. (2013) [Note, textbook]

Faragó Ágnes: Civil szervezetek szerepe a felnőttképzésben. (2013) [Note, textbook]

Faragó Ágnes: The role of civil organisations in adult education. (2013) [Note, textbook]

Farkas Katalin and Paschali Ekaterine and Papp Ferenc and Vályi Péter and Széll Márta and Kemény Lajos and Nagy Nikoletta and Csoma Zsanett: A novel seven-base deletion of the CTSC gene identified in a Hungarian family with Papillon-Lefèvre syndrome. (2013) [Note, textbook]

Farkas Olga: Talent in vocational education and training : talent-focused quality assurance framework system in vocational training : Centre for Vocational, Further Training and Distance Learning of the Juhász Gyula Faculty of Education of the University of Szeged. (2013) [Note, textbook]

Farkas Olga: Tehetség a szakképzésben : tehetségfókuszú minőségbiztosítási rendszer a gyakorlati képzésben. (2013) [Note, textbook]

Farkas Éva: A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon. (2013) [Note, textbook]

Farkas Éva: A szak-és felnőttképzés gyakorlata. (2013) [Note, textbook]

Farkas Éva: The practice of adult education and vocational training in Hungary. (2013) [Note, textbook]

Farkas Éva: The practice of lifelong learning mobility tools in Hungary. (2013) [Note, textbook]

Fejes József Balázs and Kelemen Valéria and Szűcs Norbert: Parent mentoring to prevent transmission of social disadvantage. (2013) [Note, textbook]

Fejes József Balázs and Kelemen Valéria and Szűcs Norbert: Szülők mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelőzése érdekében. (2013) [Note, textbook]

Fekete Erzsébet and Karaffa Levente: Ipari biotechnológia. (2013) [Note, textbook]

Fizel Natasa: Career socialization training. (2013) [Note, textbook]

Fizel Natasa: Development of labour market services and competencies : career and labour market trainings. (2013) [Note, textbook]

Fizel Natasa: Munkaerő-piaci szolgáltatások és kompetenciák fejlesztése : karrier- és munkaerő-piaci tréningek. (2013) [Note, textbook]

Fizel Natasa: Pályaszocializációs készségfejlesztő tréningek. (2013) [Note, textbook]

Galbács Gábor and Ilisz István and Felinger Attila and Csóka Balázs: Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához. (2013) [Note, textbook]

Győri Ferenc and Domokos Mihály and Hocza Ágnes and Szilágyi Nóra and Bóka Ferenc: Labdajátékok. (2013) [Note, textbook]

Hajdú József: Social protection of the unemployed. (2013) [Note, textbook]

Hajnal Péter: Diszkrét matematika. (2013) [Note, textbook]

Hangya Dóra: Hátrányos helyzetű célcsoportok mentorálási tapasztalatai : a fogyatékossággal élők és az időskorúak felnőttképzési sajátosságai. (2013) [Note, textbook]

Hangya Dóra: Mentoring experiences of disadvantaged target groups : characteristics of adult training for disadvantaged and the elderly. (2013) [Note, textbook]

Hevesi Imre and Gyémánt Iván: Félvezető optika : félvezető foton-források és foton-detektorok. (2013) [Note, textbook]

Hocza Ágnes and Bóka Ferenc: Testnevelési és népi játékok. (2013) [Note, textbook]

Hézsőné Böröcz Andrea and Cziberéné Nohel Gizella: Gimnasztika : gimnasztika oktatásmódszertani segédanyag és gyakorlatanyag gyűjtemény. (2013) [Note, textbook]

Hézsőné Böröcz Andrea and Hajdúné Petrovszki Zita and Cziberéné Nohel Gizella and Meszlényi-Lenhart Emese and Domokos Mihály and Vári Beáta and Hocza Ágnes: Új eszközök a mindennapos testnevelés szolgálatában. (2013) [Note, textbook]

Illés Tibor: Lineáris optimalizálás elmélete és algoritmusai. (2013) [Note, textbook]

Imreh Szabolcs and Kürtösi Zsófia and Deák István and Kosztopulosz Andreász and Prónay Szabolcs and Lukovics Miklós: Gazdasági alapismeretek I. (2013) [Note, textbook]

Karátson János and Horváth Róbert and Izsák Ferenc: Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei számítógépes alkalmazásokkal. (2013) [Note, textbook]

Kaszaki József and Mészáros András and Büki Tamás and Varga Gabriella and Érces Dániel and Boros Mihály: A vékonybél-ischaemia és reperfúzió kórtana : új terápiás lehetőségek. (2013) [Note, textbook]

Kaszáné Kiss Magdolna: Hulladékgazdálkodás. (2013) [Note, textbook]

Katona Endre: Adatbázisok : előadási jegyzet (BSc). (2013) [Note, textbook]

Katona Endre: Térinformatika : előadási jegyzet. (2013) [Note, textbook]

Keczer Gabriella: Fundamentals of business for professionals of vocational training and adult education I. : introduction to economics and management. (2013) [Note, textbook]

Keczer Gabriella: Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek I. : gazdasági és menedzsment alapismeretek. (2013) [Note, textbook]

Kerényi Attila and Kiss Tímea and Szabó György: Környezeti rendszerek. (2013) [Note, textbook]

Kis Zsolt and Toldi József: Élelmiszertoxikológia. (2013) [Note, textbook]

Kiss Attila: Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben. (2013) [Note, textbook]

Kiss Attila: Terminological close up programs in the logistics - foreign trade vocational training. (2013) [Note, textbook]

Kovács Attila and Börzsönyi Ádám and Horváth Zoltán and Osvay Károly: A femtoszekundumos optika alapjai. (2013) [Note, textbook]

Kovács Ferenc and Lóki József and Nagyváradi László and Gyenizse Péter and Bugya Titusz and Rábay Andor: Környezeti informatika. (2013) [Note, textbook]

Löffler Tibor: Politológia. (2013) [Note, textbook]

Mikulán Rita and Baczkó István and Orosz Andrea and Lengyel Csaba and Nemes Attila and Sepp Róbert and Somfay Attila and Katona Márta and Csonka Csaba and Török László and Bánki László: Sportorvostani alapismeretek. (2013) [Note, textbook]

Molnár Andor and Orbán Kornélia and Dorka Péter: Motoros képességek és tesztek, edzéstani alapok. (2013) [Note, textbook]

Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban. (2013) [Note, textbook]

Molnár István: Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak. (2013) [Note, textbook]

Mosolygó Tímea and Korcsik József and Balogh Emese Petra and Faludi Ildikó and Virók Dezső and Endrész Valéria and Burián Katalin: Analysis of the expressions of different interleukin-17 types in Chlamydophila pneumoniae-infected mice. (2013) [Note, textbook]

Mucsi László: Műholdas távérzékelés : elmélet és gyakorlat. (2013) [Note, textbook]

Málovics Éva: Humán erőforrások II. (2013) [Note, textbook]

Nagy Angelika: A felnőttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje. (2013) [Note, textbook]

Nagy Angelika: Communication and marketing of adult education organizations. (2013) [Note, textbook]

Nagy Nikoletta and Rajan Neil and Farkas Katalin and Kinyó Ágnes and Kemény Lajos and Széll Márta: A mutational hotspot in CYLD causing cylindromas : a comparison of phenotypes arising in different genetic backgrounds. (2013) [Note, textbook]

Nagy Sándor Alex: Hidroökológia. (2013) [Note, textbook]

Németh Zoltán and Szabó Tamás: Laplace- és Fourier-transzformációk. (2013) [Note, textbook]

Orosz Andrea: A munka világa. (2013) [Note, textbook]

Orosz Andrea: The language of the world of work. (2013) [Note, textbook]

Pap Gyula and Szűcs Gábor: Sztochasztikus folyamatok. (2013) [Note, textbook]

Pénzes Zsolt: Makroevolúció : módszerek és mintázatok. (2013) [Note, textbook]

Pósa Anikó: Fejezetek a sportélettan tárgyköreiből. (2013) [Note, textbook]

Schneider Klára: Biztosítási ismeretek. (2013) [Note, textbook]

Simon László: Application of monotone type operators to nonlinear PDE's. (2013) [Note, textbook]

Simon Péter: Differenciálegyenletek és dinamikai rendszerek. (2013) [Note, textbook]

Szabó Klára: English for managing and implementing EU projects. (2013) [Note, textbook]

Szabó Klára: Európai Uniós projektek menedzselése és megvalósítása. (2013) [Note, textbook]

Szalai Anikó: A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre. (2013) [Note, textbook]

Szatmári József and Mucsi László and Nagyváradi László and Szabó Szilárd and Barta Károly and Bugya Titusz and Czigány Szabolcs and Pirkhoffer Ervin and Rábay Andor and Tobak Zalán and van Leeuwen Boudewijn and Bartus Máté: Modellek a geoinformatikában. (2013) [Note, textbook]

Szatmáry Károly and Vinkó József and Gergely Árpád László and Keresztes Zoltán: Asztrofizika. (2013) [Note, textbook]

Szilassi Péter and Ronczyk Levente: Városökológia, településinformatika. (2013) [Note, textbook]

Szilágyi Nóra and Hajdúné Petrovszki Zita and Szablics Péter: Rekreáció II. (2013) [Note, textbook]

Székelyhidi László: Absztrakt harmonikus analízis. (2013) [Note, textbook]

Tombácz E. and Tóth I. Y. and Nesztor D. and Illés E. and Hajdú A. and Szekeres M. and Vékás L.: Adsorption of organic acids on magnetite nanoparticles, pH-dependent colloidal stability and salt tolerance. (2013) [Note, textbook]

Tóth Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében, 1683-1690. (2013) [Note, textbook]

Tóth Károly: Equality and desegregation programmes in vocational education and training. (2013) [Note, textbook]

Tóth Károly: Esélyegyenlőségi és deszegregációs programok a szakképzésben. (2013) [Note, textbook]

Tóthmérész Béla: Diversity. (2013) [Note, textbook]

Varga Csaba: Metabolikus szindróma alapjai. (2013) [Note, textbook]

Varga Gábor and Fábián Szabolcs Ákos and Kovács István Péter and Radvánszky Bertalan: Geomorfológiai térképezés. (2013) [Note, textbook]

Vígh Viktor: Konvex geometria : jegyzetvázlat. (2013) [Note, textbook]

Presentation

Magyar Idegtudományi Társaság XIV. konferenciája - program. (2013) [Presentation]

Almási Anikó: A vállalati identitás dimenziói egy empirikus kutatás tükrében. (2013) [Presentation]

Bachorecz Mátyásné and Szemes Zsófia and Talabér Júlia and Rigó János and Szabó László and Halász József and Baji Ildikó: Ikerterhességek és ikerszülések során előforduló mentális problémák vizsgálata. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Elekes Zoltán: Innovation performance and regional success : insights from the capability approach. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetősége a regionális innovációpolitikában. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: Az innovációs rendszerek "határai" : az innovációpolitika körvonalai a képességszemléletben. (2013) [Presentation]

Balogh József: Extremal theorems in random discrete structures. (2013) [Presentation]

Bari Ferenc: Exrem light intensitie (ELI) és a biológiai realitás. (2013) [Presentation]

Bartoli Daniele: Small complete caps and saturating sets in Galois spaces, II. (2013) [Presentation]

Biró Marianna and Molnár Zsolt: Történeti tájökológia II. : Duna-Tisza köze. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: A területi tőke, mint a rurális térségek innovációs rendszerének lehetséges elméleti háttere. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: Az endogén regionális fejlődés tényezőinek áttekintése a rurális térségek vonatkozásában, különös tekintettel a területi tőke alaptényezőire. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: Endogenous development : role of territorial capital in rural areas. (2013) [Presentation]

Borsi Balázs: Az innovációs rendszer működtetése Magyarországon : értékelések a KFI-szakterületen 2005 óta. (2013) [Presentation]

Bunke Horst: Exact graph matching. (2013) [Presentation]

Bíró Lóránt: A bakonyi mangánérc bányászat fúrásainak komplex újraértékelése. (2013) [Presentation]

Csabai István: Adatintenzív biológia. (2013) [Presentation]

Csabai Márta: A nemi sztereotípiák szerepe a betegséggel kapcsolatos reprezentációk és a viselkedés alakulásában. (2013) [Presentation]

Csajbók Bence: Inverses of the elements of a linear subspace and related problems. (2013) [Presentation]

Csetnek Tímea: Institutional capacity building in the Romanian-Hungarian cross border area. (2013) [Presentation]

Csoma Róbert: Intézményi alkalmazkodás a világgazdasági válság idején. (2013) [Presentation]

Csorba László: Innovációs rendszerek : elmélet, politikák és mikroszereplők konferencia. (2013) [Presentation]

Csugány Julianna: A kutatás-fejlesztés-innováció európai jellegzetességei. (2013) [Presentation]

Dinnyés Edit and Sándorné Szabó Iringó and Fiedler Orsolya: Kisgyermekes édesanyák környezettudatossága és szerepük gyermekeik függőséget okozó szereket elkerülő magatartásában. (2013) [Presentation]

Dodescu Anca and Chirilă Lavinia Florentina: The impact of ROP on the economic development and regional competitiveness of North-West region of Romania : partial findings and emerging challenges. (2013) [Presentation]

Dombi Judit: A nemnövekedés programja, lehetséges kapcsolódásai a képességszemlélethez, és megvalósulásuk elemzése. (2013) [Presentation]

Dombi Judit: The economic program of de-growth and a possible connection with capability approach. (2013) [Presentation]

Duda Ernő: Az emberi mikrobiom. (2013) [Presentation]

Dudás Renáta: Environmental aspects of migration - amenity seeking in the Lake Balaton Resort Area, Hungary. (2013) [Presentation]

Dúll Andrea: Az iskolai környezet pszichológiája. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán: Evolúciós gazdaságföldrajz alkalmazási lehetőségei a regionális innovációs rendszerek kutatásában. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán: Path-dependency, externalities and related variety in regional innovation systems. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: A regionális innovációs rendszer, mint komplex rendszer. (2013) [Presentation]

F. Lassú Zsuzsa: Gyerekek mentálisan sérülékeny családokban. (2013) [Presentation]

Falus András: Genetika és epigenetika ; egészségnevelés (EDUVITAL). (2013) [Presentation]

Faragó Emese: Narratív identitás, pszichológiai folytonosság, pszichoanalízis. (2013) [Presentation]

Finna Henrietta and Földi Flóra: Teleworking houses as key opportunities of jobseekers in the less developed regions of Hungary. (2013) [Presentation]

Füzi Anita: A nyílt innováció egyik eszköze : Living Lab? (2013) [Presentation]

Giulietti Massimo: Small complete caps and saturating sets in Galois spaces, I. (2013) [Presentation]

Gulyás László: A szaúdi-szovjet kapcsolatok a brit levéltári források tükrében, 1955-1958. (2013) [Presentation]

Gyögyövics Katalin: Természetföldrajzi vizsgálati módszerek : a modern homokkutatás lehetőségei Belső-Somogy példáján. (2013) [Presentation]

Gébert Judit: Regional growth, indices of sustainability and social progress. (2013) [Presentation]

Gécseg Zsuzsanna: Topics in focus position in Hungarian. (2013) [Presentation]

Hakszer Richárd: Cross-border cooperation in the Hungarian Slovakian border region. (2013) [Presentation]

Halász János: Karbon lábnyom. (2013) [Presentation]

Hodozsó Krisztina and Jakus Petra and Soósné Kiss Zsuzsanna and Feith Helga Judit: Gyermeket nevelő látássérült édesanyák szakmai segítése. (2013) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: A nyelv mint lehetséges diagnosztikai eszköz a nyelvvesztéses zavarok vizsgálatában. (2013) [Presentation]

Horváth Alexandra Krisztina: Technológiai információk terjedésének vizsgálata formális hálózatokon és nem specializált internetes közösségekben. (2013) [Presentation]

Horváth Dezső: Turing mintázatok. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: A magyarországi "város-régiók" versenyképességének értelmezése. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: A magyarországi városrégiók lehatárolásának és versenyképességük mérésének lehetőségei. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Az innováció szerepe a városrégiók versenyképességében. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Measurement approaches of the competitiveness of city regions. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Measurement approaches of the competitiveness of the Hungarian "City-Region" by international attempts. (2013) [Presentation]

Horváth Tamás: The levelwise search algorithm. (2013) [Presentation]

Héger Tamás and Takáts Marcella: Semi-resolving sets for PG(2,q). (2013) [Presentation]

Jójárt Péter and Börzsönyi Á. and Chiche R. and Soskov V. and Variola A. and Zomer F. and Cormier E. and Osvay Károly: Carrier-envelope phase drift of picosecond frequency combs from an ultrahigh finesse Fabry-Perot cavity. (2013) [Presentation]

Kazár Klára: A pszichológiai márkaközösségek vizsgálata strukturális egyenletek modelljének segítségével : kutatási terv. (2013) [Presentation]

Kerekes Anasztázia: Orosz-kínai gazdasági kapcsolatok átalakuló erőviszonyai. (2013) [Presentation]

Kis Tamás: Szleng : a hétköznapok karneváli nyelve. (2013) [Presentation]

Kiss Gy.: Semiovals and semiarcs. (2013) [Presentation]

Kiss János: A vállalatok szerepe a magyar innovációs rendszerben. (2013) [Presentation]

Klebovich Imre: Farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok a preklinikai és a klinikai gyógyszerfejlesztésben. (2013) [Presentation]

Klebovich Imre: Gyógyszer - étel interakciók és azok jelentősége gyógyszerek alkalmazhatóságában. (2013) [Presentation]

Komlósi Éva: Regional entrepreneurship in Hungary based on the regional entrepreneurship and development index (REDI) methodology. (2013) [Presentation]

Korchmáros Gábor: Intersection of ovals and unitals in desarguesian planes. (2013) [Presentation]

Korchmáros Gábor and Kozma József: Regular polygons revisited. (2013) [Presentation]

Korompai Attila: Case study on parallel development paths in the Hungarian Danube area. (2013) [Presentation]

Korompai Attila: Territorial disparities and cohesion : conceptual approaches. (2013) [Presentation]

Kovács Zoltán Ambrus: A hipnózisról tudományos szemmel. (2013) [Presentation]

Kozma Gábor: Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására. (2013) [Presentation]

Kruppa Eszter: A Thebesius-féle billentyű. (2013) [Presentation]

Krész Miklós: Az adatok tudománya : a jövő tudománya? (2013) [Presentation]

Kékesi Márk: Tartalomelemzés szoftveres támogatással : bevezetés az ATLAS.ti program használatába. (2013) [Presentation]

Kéri Szabolcs: A skizofrénia rejtélye. (2013) [Presentation]

Kóti János: Tömegspektrometriai mérések alapjai és alkalmazásuk. (2013) [Presentation]

Labádi Gergely: A filológiai tudás formái. (2013) [Presentation]

Lengyel Balázs: A tudástranszfer formái és az innovációs rendszer komplexitása. (2013) [Presentation]

Lengyel Imre: Conceptual thinking about regional competitiveness : competition, region types, modeling and measuring. (2013) [Presentation]

London András: A borkóstolas matematikája, avagy hogyan mérjük a borok értékelőinek szakértelmét és ezáltal a borok minőségét? (2013) [Presentation]

Ludányi L.: Elválasztástechnikai módszerek, azok kapcsolt technikái a gyógyszerek kutatásában és fejlesztésében. (2013) [Presentation]

Lányi Beatrix: Bizalom jelentősége a B2B piacon a hazai előállítóbázissal rendelkező gyógyszeripari innováció során. (2013) [Presentation]

Lászikné Nagy Ágnes: Stresszkezelés esszenciája - a táncos mozgás szerepe a distressz oldásában. (2013) [Presentation]

Makara Judit: A dendritek szerepe a szinaptikus információ feldolgozásában. (2013) [Presentation]

Makra Zsolt: Az egyetemi spin-off vállalkozások fajtái, jellegzetességei, teljesítményüket befolyásoló tényezők. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: A munkanélküliség okai. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: A technológiai fejlődés/innováció szerepe a gyermekmunkában : probléma, vagy megoldás? (2013) [Presentation]

Martus Bettina: Az ifjúsági munkanélküliség az Európai Unió tagállamaiban. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: The role of unemployment in the regional competitiveness. (2013) [Presentation]

Mazzocca Francesco: Generalized hyperfocused arcs. (2013) [Presentation]

Mester Éva: Az állam szerepe a magyar bankrendszer működésében, a KKV szektor hitelezésének elősegítése állami szerepvállalással. (2013) [Presentation]

Molnár Regina and Győrffy Zsuzsa and Csabai Márta: Orvosnők és orvostanhallgatónők az elmúlt évek empirikus kutatásai tükrében. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Aneszteziológia és intenzív terápia. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Fiziológiás transzfúzió küszöb. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Történeti tájökológia III. : a szíkespuszták történetének rekonstrukciója. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Történeti tájökológia IV. : a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl növényzete a 18-19. század fordulóján. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt and Biró Marianna: Történeti tájökológia I. : elmélet és módszerek. (2013) [Presentation]

Murányi Evelin and Rucska Andrea and Kiss-Tóth Emőke: A nők iskolázottságának hatása társadalomban és a családban betöltött szerepére. (2013) [Presentation]

Máté Adrienn: Az MRtrix és az SPM nyújtotta lehetőségek az MRI képfeldolgozásban. (2013) [Presentation]

Nagy Anikó: Kisgyermekes édesanyák táplálkozásának vizsgálata Csongrád megyében. (2013) [Presentation]

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatai, 1962-1971. (2013) [Presentation]

Nagy Gábor Péter and Korchmáros Gábor and Pace N.: Projective realization of (finite) groups. (2013) [Presentation]

Nagy Ágnes and M. Tóth Tivadar: A Kömpöc- Csólyos- K repedezett szénhidrogén mező kőzettani és szerkezeti felépítése. (2013) [Presentation]

Nemesi Attila László: Figurativitás a nyelv határain túl : mono- és multimodális alakzatok játékfilmekben. (2013) [Presentation]

Nemestóthy Nándor: A membrános gázszeparáció alkalmazása. (2013) [Presentation]

Nikodémus Antal: A magyar innovációs rendszer erősítésének kormányzati stratégiája. (2013) [Presentation]

Oort Frank van: Related variety, economic networks and regional economic growth in Europe. (2013) [Presentation]

Orha Viktória Réka: Főnévi valencia és vizsgálatának nehézségei a korábbi nyelvállapotokban. (2013) [Presentation]

Ormándi Róbert: A felhőkön túl - FuturICT teljesen elosztott adatbányászat. (2013) [Presentation]

Palotás Zsolt: "Ha háború a célja, köteles leszek megadni neki azt!" : az 1805-ös krízis az Amerikai Egyesült Államok és a Tuniszi Kormányzóság között a források tükrében. (2013) [Presentation]

Papp-Zipernovszky Orsolya: "Teher alatt..." : a stresszel való megküzdés kognitív és érzelmi komponensei, a pozitív erőforrások mobilizálása. (2013) [Presentation]

Pataki Elvira: Achilleus leánykora és Dionysos hatalma : Vienne császárkori mozaikjainak ikonográfiája és a hellénisztikus irodalom. (2013) [Presentation]

Patakiné Bősze Júlia and Pápai Júlia: Nők, családanyák egyes életmódelemei és azok összefüggései középiskolás gyermekük életmódjával. (2013) [Presentation]

Pavese Francesco: Hyperovals on Hermitian generalized quadrangles. (2013) [Presentation]

Pavlovski Róbert: Dewey személyiség re-konstrukciójának szerkezeti felépítése : John Dewey neveléselmélete és társadalomfilozófiája a személyiség tükrében. (2013) [Presentation]

Pusztay Barbara and Vitrai József: A méhnyakszűrésen megjelent nők társadalmi differenciáltsága jövedelem-egyenlőtlenségi és más szempontokból. (2013) [Presentation]

Pósfai Éva and Marton Imelda and László Zsuzsanna and Széll Márta and Adamkovich Nóra and Borbényi Zita: MPL mutációk JAK2 V617F negatív essentialis thrombocytaemiás betegekben. (2013) [Presentation]

Rittgasszer Imola: Knowledge-based urban development (KBUD), as a new development paradigm. (2013) [Presentation]

Ronkay Margit: Objektív vs személyes tudás : a tudásra jutás és igazolás kérdése Polányi Mihály filozófiájában. (2013) [Presentation]

Sarungi Emőke: Művészetterápiás eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban c. workshop. (2013) [Presentation]

Savanya Péter: The perspectives of Southern Great Plain in agribusiness networking and cross-sectoral linkages. (2013) [Presentation]

Scheibl György: Nemek, számok és nyelvek. (2013) [Presentation]

Seres Dóra Katalin and Szabó Kinga and Aranyné Molnár Tímea: A női inkontinencia és gátizomtorna. (2013) [Presentation]

Shedlin Michele G.: Qualitative research to understand health behavior : body knowledge and beliefs affecting reproductive health & HIV/AIDS. (2013) [Presentation]

Siciliano Alessandro: Translation ovoids in finite classical polar spaces. (2013) [Presentation]

Sipőcz Katalin: Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség finnugor nézőpontból. (2013) [Presentation]

Sonnino Angelo: Hughes planes and their collineation groups. (2013) [Presentation]

Szabad János: Az anyai hatás. (2013) [Presentation]

Szabó Csanád: A pikkelysömör és lelkivilágunk kölcsönhatásai pszichológus szemmel. (2013) [Presentation]

Szabó Éva: Az iskolapszichológia elmélete és módszertani keretei I. (2013) [Presentation]

Szabó Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció I. (2013) [Presentation]

Szabó Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció II. (2013) [Presentation]

Szakács Gergely: A daganatos betegségek gyógyítása. (2013) [Presentation]

Szalai István: Biokémiai oszcilláció. (2013) [Presentation]

Szatmáry Károly and Székely Péter: Asztrofizika a lézerlaborban : elektronikus tananyag fizika BSc és fizikus MSc szakos hallgatók számára. (2013) [Presentation]

Szigeti Csaba: Fascia thoracolumbalis : anatómia, funkció és klinikai vonatkozások. (2013) [Presentation]

Szok Délia: Neurológiai sürgősségi kórképek. (2013) [Presentation]

Szőnyi Tamás: Lacunary polynomials and finite geometry. (2013) [Presentation]

Sándor Klára: Mítoszok, tévhitek és adatok a székely írásról. (2013) [Presentation]

Takáts Marcella and Héger Tamás: Resolving sets in finite projective planes. (2013) [Presentation]

Talabér Júlia and Szemes Zsófia and Bachorecz Mátyásné and Rigó János and Szabó László and Baji Ildikó: Antenatalis és postnatalis depresszió vizsgálata hazai mintán. (2013) [Presentation]

Tandi Laura: Az emberi tőke és az oktatás szerepe az Európai Unióban. (2013) [Presentation]

Tandi Laura: Education as the key factor of smart and inclusive growth : the changing education policy of Hungary compared to Europe 2020 strategy. (2013) [Presentation]

Tar Lilla: A kynurenin rendszer szerepe az amyotrophiás lateral sclerosis (ALS) pathomechanizmusában. (2013) [Presentation]

Tarró Adrienn and Krámli András: Analysis about Hungary’s attractiveness to investors with particular regard to FDI. (2013) [Presentation]

Tóth Alinka: Szerzett nyelvi zavarok diagnosztizálásának újabb lehetőségei a nyelvtudományok tükrében. (2013) [Presentation]

Tóth László: Beszédtechnológia, beszédfelismerés. (2013) [Presentation]

Tóth Szergej: Városi tünettan : hatalom, jelek, nyelv. (2013) [Presentation]

Tóth Ágota: Nemlineáris kémiai dinamika alapjai : oszcilláció, káosz, mintázatok. (2013) [Presentation]

Urbánné Mező Júlia Veronika: A regionális egyenlőtlenségek megjelenése a közoktatási eredményekben Magyarországon. (2013) [Presentation]

Vanya Melinda and Matuz Mária and Benkő Ria and Soós Gyöngyvér and Bártfai György: Experience and knowledge of young Hungarian pharmacist on emergency contraception and their attitudes toward over-the counter accessibility of emergency contraceptive pills. (2013) [Presentation]

Varga Attila: Economic impact evaluation of the new European Union Cohesion policy : the case of the GMR-approach. (2013) [Presentation]

Varga Bence: A hazai pénzügyi felügyelés kialakulásának története, a felügyelés jelene és jövője. (2013) [Presentation]

Varga-Orvos Zoltán: "Ún. orvosi műhiba perek". (2013) [Presentation]

Vas Zsófia: Evidence on knowledge-intensive industries in the regional innovation system of the Southern Great Plain. (2013) [Presentation]

Vedrédi Katalin: A köztérfejlesztések társadalmi megítélése a szegedi Szent István tér példáján. (2013) [Presentation]

Vona Máté: BME esettanulmány. (2013) [Presentation]

Vukman Péter: A Rajk-per harmadrendű vádlottja : Lazar Brankov. (2013) [Presentation]

Váczi Anna and Feith Helga Judit and Soósné Kiss Zsuzsanna and Némethné Gradvohl Edina: Anyasággal, karrierrel és stresszforrásokkal kapcsolatos hallgatói attitűdök. (2013) [Presentation]

Várkonyiné Schlovicskó Erika: A polimorfia vizsgálatának jelentősége és gyakorlata a gyógyszerfejlesztésben. (2013) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamai válságának okai és a válságkezelés lépései a 2008-ban kitört pénz- és tőkepiaci válságot követően. (2013) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Globalizáció és visszásságai...a válság évei alatt. (2013) [Presentation]

Vékás L.: Magnetic nanofluids and composites : how to tailor their properties through composition for engineering and biomedical applications. (2013) [Presentation]

Wheatley Tracey: Átalakuló városok : átalakuló Wekerle. (2013) [Presentation]

Teaching Resource

Almási Anikó: The corporate identity at SMEs in Hungary : method, results and questions. (2013) [Teaching Resource]

Horváth G. and Petrovszki Zita and Kékesi G. and Benedek G. and Kéri Szabolcs: Behavioral changes in a new substrain developed by selective breeding. (2013) [Teaching Resource]

Lénárt András: En busca del concepto del cine nacional español. (2013) [Teaching Resource]

Marton Imelda and Pósfai Éva and László Zsuzsanna and Széll Márta and Borbényi Zita: Could polycythemia vera be a vascular "risk factor" in woman? (2013) [Teaching Resource]

Sárközi Kitti and Máté Zsuzsanna and Vezér Tünde and Papp András: Behavioral changes and general toxicity in rats after subchronic inorganic arsenic and fluoride treatment. (2013) [Teaching Resource]

Vadai Gergely and Mingesz Róbert: A LabVIEW használata az oktatásban. (2013) [Teaching Resource]

Égerházi Lilla Andrea and Kovács Attila and Kántor Noémi and Unger János: Examination of the simulated thermal conditions in a popular playground related to the human reactions and the judgment of the area design. (2013) [Teaching Resource]

This list was generated on 2023. szeptember 29. 18:25:23 CEST.