Items where Year is 2012

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 332.

Note, textbook

A TDK világa. (2012) [Note, textbook]

Humán erőforrások I. (2012) [Note, textbook]

Sejtbiológia és molekuláris genetika jegyzet. (2012) [Note, textbook]

Bangó Jenő: Szociológiai alapfogalmak pedagógus hallgatók számára. (2012) [Note, textbook]

Bibok Károly: A lexical-constructional treatment of the Russian locative alternation. (2012) [Note, textbook]

Botos Katalin and Schlett András and Halmosi Péter: Államháztartástan. (2012) [Note, textbook]

Császár Mátyás: Az Európai Unió intézményi jogi aktusai. (2012) [Note, textbook]

Czagány László: Nemzetközi közgazdaságtan. (2012) [Note, textbook]

Demeter Ildikó and Nagy Károly and Gellért Levente and Vécsei László and Fülöp Ferenc and Toldi József: A novel kynurenic acid analog (SZR104) inhibits pentylenetetrazole-induced epileptiform seizures : an electrophysiological study - special issue related to Kynurenine. (2012) [Note, textbook]

Deák István: A számvitel alapjai : könyvviteltani példatár. (2012) [Note, textbook]

Dombi József: Intelligens rendszerek. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: A betegség mint büntetés a Pokol XXIX-XXX. énekében : Ovidiusi allúziók és bibliai előképek. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy Eszter: A hamisítók átváltozásai : ovidiusi allúziók, bibliai előképek és a betegség teológiája a Pokol XXIX-XXX. énekében. (2012) [Note, textbook]

Fodor Ferenc: Algoritmikus geometria. (2012) [Note, textbook]

Hegedűs Veronika and Dékány Éva: Across the river and into the syntactic trees. (2012) [Note, textbook]

Hernádi Klára and Kónya Zoltán: Nanokompozitok. (2012) [Note, textbook]

Hetesi Erzsébet: Gazdaságszociológia. (2012) [Note, textbook]

Hetesi Erzsébet: Marketing alapismeretek I. : távoktatási jegyzet. (2012) [Note, textbook]

Horváth Zsolt and Gergely Árpád László: Black hole tidal charge constrained by strong gravitational lensing. (2012) [Note, textbook]

Kaponya Éva and Felcser Dániel and Krusper Balázs and Balogh Csaba Kornél and Pulai Györgyi: Monetáris politika Magyarországon 2012. (2012) [Note, textbook]

Molnár József: A variációs módszerek alkalmazásai. (2012) [Note, textbook]

Nagy Benedek: Gyakorló feladatok Makroökönómia c. kurzushoz : távoktatási segédanyag. (2012) [Note, textbook]

Nagy Nikoletta and Farkas Katalin and Kinyó Ágnes and Németh István B. and Kis Erika and Varga János and Bata Zsuzsanna and Kemény Lajos and Széll Márta: A novel missense mutation of the CYLD gene identified in a Hungarian family with Brooke-Spiegler syndrome. (2012) [Note, textbook]

Nagy Zsuzsanna and Hódi Ágnes and Pásztor Attila and Tóth Edit and Hülber László: Az Erasmus-program keretében külföldön szerzett tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusbefogadás helyzete Magyarországon. (2012) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: A -va,-ve személyragozása és a -ván,-vén független cselekvéshordozóval a nyelvemlékek tükrében. (2012) [Note, textbook]

Orosz László and Pásztor Kata and Petrovski Goran and Facskó Andrea and Megyeri Klára: A Herpes Symplex-1 (HSV-1) ÉS -2 (HSV-2) autofágiát kiváltó hatásának vizsgálata Sirc Corneális sejtvonalon. (2012) [Note, textbook]

Perei Katalin and Pernyeszi Tímea and Lakatos Gyula: Bioremediáció. (2012) [Note, textbook]

Rákhely Gábor: Biokatalízis, biokonverziók, biotranszformációk. (2012) [Note, textbook]

Rákhely Gábor: Biokatalízis, biokonverziók, biotranszformációk. (2012) [Note, textbook]

Szalisznyó Lilla: "...Az alsó reklimet és testszín kesztyűt is tedd hozzá édes" : Egressy Gábor színészi pályájának mellékszereplői. (2012) [Note, textbook]

Szalisznyó Lilla: A Shakespeare-t játszó és tanító Egressy Gábor. (2012) [Note, textbook]

Törőcsikné Görög Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog I. (2012) [Note, textbook]

Törőcsikné Görög Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog II. (2012) [Note, textbook]

Ágoston István and Almási Róbert and Aradán Attiláné and Betlehem József and Bogner Péter and Boncz Imre and Borján Eszter and Deák Gyuláné and Dér Anikó and Döbrönte Zoltán and Fehér Rózsa and Fullér Noémi and Fusz Katalin and Füzesi Zsuzsanna and Gál Nikolett: Az ápolástudomány tankönyve. (2012) [Note, textbook]

Ágoston István and Almási Róbert and Aradán Attiláné and Betlehem József and Bogner Péter and Boncz Imre and Borján Eszter and Deák Gyuláné and Dér Anikó and Döbrönte Zoltán and Fehér Rózsa and Fullér Noémi and Fusz Katalin and Füzesi Zsuzsanna and Gál Nikolett: Textbook of nursing science. (2012) [Note, textbook]

Presentation

Posztmodernitás, multikulturalizmus, esztétika a XX. századi magyar és angol-amerikai irodalomban és filmben : tanulmányok az SZTE BTK Irodalom Színház Film tehetséggondozó-műhely alkotásaiból. (2012) [Presentation]

Acsády László: Alvás és idegrendszer. (2012) [Presentation]

Ajtai Tibor: Az aeroszolok sötét oldala : nem csak a méret számít. (2012) [Presentation]

Antal Elvira and Csendes Tibor: Preprocessing of unconstrained nonlinear optimization problems by symbolic computation techniques. (2012) [Presentation]

Arany Attila Sándor and Bodor Zoltán: Élő élesztő készítmény alkalmazása a tejtermelő tehenek takarmányozásában. (2012) [Presentation]

Ayadi Viktor: On the superintegrability of the rational Ruijsenaars-Schneider-van Diejen models. (2012) [Presentation]

Bacsa Zsófia: Biológiai tartósítószerek hatása a silókukorica erjedésdinamikájára és aerob stabilitására. (2012) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: Új technológiák "jól-léti" hatásainak értékelése. (2012) [Presentation]

Bakonyi Zoltán: Demokratikus vezetés az innováció szolgáltában. (2012) [Presentation]

Bakos Krisztina: Biológiai tartósítószerek alkalmazása a silókukorica silózásban. (2012) [Presentation]

Balogh József: Recent progress in bootstrap percolation. (2012) [Presentation]

Balogh Tímea and Laczi Krisztián and Tengölics Roland: Biológiai mérési módszerek előadás prezentációi Msc hallgatók számára. (2012) [Presentation]

Bata Teodóra and Mezősi Gábor: A hazai tájfelosztás újragondolása térinformatikai módszerek alkalmazásával. (2012) [Presentation]

Bene Andrea and Csermák József and Tánczos Levente: Klaszteresedés a borrégiók versengésében. (2012) [Presentation]

Benet Iván and Bodnár Gábor: A magyar vidék társadalmának elmúlt másfél évtizede : regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai kutatási fórum. (2012) [Presentation]

Bereczkei Tamás: Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség az evolúciós pszichológia szemszögéből. (2012) [Presentation]

Bernáth Árpád: Arisztotelész Poétikája. (2012) [Presentation]

Beszédes Sándor and Szabó Gábor and Hodúr Cecília: Optimisation of microwave conditioning process for enhanced sludge valorisation. (2012) [Presentation]

Bocsik Alexandra and Kürti Levente and Gáspár Róbert and Kápolna Emese and Vastag Mónika and Veszelka Szilvia and Deli Mária A. and Szabó-Révész Piroska: Nasal delivery of meloxicam nanoparticles. (2012) [Presentation]

Bokor Mariann: Foldamer konjugátum, ami kivédi a β-amiloid oligomerek neurotoxikus hatását. (2012) [Presentation]

Boldrighini Carlo: Exploding solutions of hydrodynamic equations in computer simulations. (2012) [Presentation]

Bolla Marianna: Reproducing kernels and correspondence matrices. (2012) [Presentation]

Bolton James R. and Oppenlaender Thomas: Industrial applications of advanced oxidation technologies. (2012) [Presentation]

Bolton James R. and Oppenlaender Thomas: Introduction to advanced oxidation processes (AOPs) and photochemical based AOPs. (2012) [Presentation]

Bolton James R. and Oppenlaender Thomas: Lecture 3. : UV-based advanced oxidation technologies : chemistry. (2012) [Presentation]

Bucsai Kálmán: Egyetemi Technológia Transzfer és az innovációs rendszerek. (2012) [Presentation]

Bucsai Kálmán: Változók az egyetemi technológia transzfer teljesítményének méréséhez. (2012) [Presentation]

Bártházi Eszter: A topik jelenségének vizsgálata a jelentés három szintjén : a megnyilatkozás-példány, a megnyilatkozás-típus, valamint a mondat szintjén. (2012) [Presentation]

Béres Rita and Kovács Kornél L. and Rákhely Gábor: A hidrogén termelés metabolikus hátterének vizsgálata Thiocapsa roseopersicina-ban. (2012) [Presentation]

Bíró Lóránt: Magyarországi mangánérc telepek fúrásainak sztratigráfiai, litológiai újraértékelése. (2012) [Presentation]

Bóka Ferenc: Rendszeres testedzés hatása az egészségmagatartásra. (2012) [Presentation]

Csifcsák Gábor: A bűvészek közreműködése a vizuális tudat megértéséhez. (2012) [Presentation]

Csifcsák Gábor: Magasabb idegrendszeri működések alapjai. (2012) [Presentation]

Csillag Ádám: Dokumentumfilm a társadalom szolgálatában. (2012) [Presentation]

Csonka László: Kooperáció és verseny : hálózatok az innovációs rendszerben - szakirodalmi áttekintés. (2012) [Presentation]

Csábi Eszter: Érzékelés és észlelés - történelmi előzmények. (2012) [Presentation]

Csábi Eszter: Észlelés és patológia - vizuális észlelés neuropszichológiája. (2012) [Presentation]

Czékus Ábel: K+F- és technológiatranszfer megállapodások az EU versenyszabályozásában : megengedhető versenytorzítás a gazdasági növekedés szolgálatában. (2012) [Presentation]

Czékus Ábel: Megengedett versenykorlátozó magatartások a gazdasági növekedés szolgálatában : az Európai Unió horizontális csoportmentességi rendszere. (2012) [Presentation]

Dina Miletta: Prezentációs technikák tréning 1. (2012) [Presentation]

Dinnyés András: Testi sejtekből indukált pluripotens őssejtek : új eszköz az egyedi gyógyszerfejlesztéshez és sejtterápiához. (2012) [Presentation]

Drahota-Szabó Erzsébet: Reáliák - intertextualitás - fordítás. (2012) [Presentation]

Dusek Tamás and Lukovics Miklós: Analysis the economic impact of the Budapest airport on the local economy. (2012) [Presentation]

Dékány Imre: A nanotechnológia orvosi alkalmazásai. (2012) [Presentation]

Dőry Tibor and Tilinger Attila: Nyílt innováció és egyetemek - egy nemzetközi felmérés tanulságai. (2012) [Presentation]

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: Regionális innovációs rendszerek a komplex rendszerek elméletének szemszögéből. (2012) [Presentation]

Ercsey Zsolt and Kovács T. and Kovács Z.: Workforce synthesis by P-graph method. (2012) [Presentation]

Erdős László: Universality for random matrices and log gases. (2012) [Presentation]

Erdősi Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Erdősi Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek - kutatómunka alapjai. (2012) [Presentation]

Erős Istvánné: A kutatási téma szakirodalmi háttere. (2012) [Presentation]

Fabula Szabolcs: Body politics and urban spaces : disabled people’s encounter with and resistance to disabling urban environments in Hungary. (2012) [Presentation]

Farkas Csaba: A retrieverek gyakorlati használata és gazdasági jelentősége az apróvad gazdálkodásában. (2012) [Presentation]

Farkas Gergely: Management orientations in family and non-family businesses. (2012) [Presentation]

Farkas Gergely and Málovics Éva: Menedzsment orientációk hatása a vállalkozások növekedésére osztrák és magyar KKV-k esetén. (2012) [Presentation]

Farkas Péter: Sport, üzlet, technika : miért nem haszontalan a Forma-1? - avagy: haditechnika békeidőben. (2012) [Presentation]

Farkas Zsófia: Az 1970-es évek Irakja : a Baasz Párt magyar szemmel. (2012) [Presentation]

Fazekas Barbara: COnstitutive Photomorphogenic Protein1 (COP1) szerepének vizsgálata a humán keratinociták fényválaszában. (2012) [Presentation]

Fenyvesi Anna and Forrás Gabriella: Language attitudes to L1 vs. FL : minority Hungarian and Hungary Hungarian students’ language attitudes towards Hungarian vs. English. (2012) [Presentation]

Filep Ágnes: A légkör nem csak gázok keveréke. (2012) [Presentation]

Fuxreiter Mónika: Új szemlélet a fehérje-kölcsönhatások világában : "a rendezetlen fehérjék világa". (2012) [Presentation]

Földházi Adrián and Horváth Mátyás: Improvac alkalmazása a sertéshízlalásban. (2012) [Presentation]

Füzi Izabella: A klasszikus filmműfajokról. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: A kutatásetikai kérdések elmélete és gyakorlata. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: A tudományos dolgozat bemutatásának formai követelményei. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: Adatgyűjtési módszerek : kérdőívek szerkesztése. (2012) [Presentation]

Galbács Gábor: Lézer indukált plazma spektroszkópia LIBS : trendek és teljesítőképesség. (2012) [Presentation]

Galla Zsolt: Etil-[cisz-2-hidroxiciklopentánkarboxilát] enzimatikus hidrolízise. (2012) [Presentation]

Gaál Zsuzsanna: Előadói és prezentációs technikák. (2012) [Presentation]

Gaál Zsuzsanna: Konferenciák és kerekasztalok előadói sajátossága 2. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Egy kultúra továbbélése : a klasszikus szöveghagyomány útja az ókortól a nyomtatott könyvig. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Könyvtárak, könyvgyűjtemények, könyvkiadók Hellászban és Rómában. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Papirusz, tábla, pergamen : az íráshordozók története. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Írásbeliség és szóbeliség - szöveg és olvasás a klasszikus antikvitásban. (2012) [Presentation]

Gottnek Mihály and Farkas Gabriella and Sovány Tamás and Hódi Klára and Regdon Géza: Mukoadhezív szabad filmek fizikai-kémiai és stabilitás vizsgálata. (2012) [Presentation]

Gulyás László: Szaúdi reformok a hatvanas években. (2012) [Presentation]

Gyulai Tamás: Határon átnyúló innovációs stratégiák lehetőségei a klaszterekre építő gazdaságfejlesztésben. (2012) [Presentation]

Gyuricza Anett: Paracetamol tartalom meghatározása osztott por gyógyszerkészítményben. (2012) [Presentation]

Győri Zsolt: Az élet érzéke. (2012) [Presentation]

Gáldi Gábor: A rekreáció szociológiája, nemzetközi kitekintés. (2012) [Presentation]

Göblös Anikó and Szegedi Krisztina and Bacsa Sarolta and Bata Zsuzsanna and Kemény Lajos and Széll Márta: A PRINS nem-kódoló RNS kifejeződésének és együttható partnerének tanulmányozása. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: A rövid távú emlékezet és a munkamemória mérőeljárásai. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: Implicit emlékezet és implicit tanulás : gátlási folyamatok az emlékezésben. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: Implicit tanulás és a modern ideomotoros elmélet. (2012) [Presentation]

Hannus István: A kémia és a "társművészetek". (2012) [Presentation]

Hantos Norbert and Balázs Péter and Palágyi Kálmán: Solving binary tomography from morphological skeleton via optimization. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia - tömegkommunikáció. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : a csoport és sokaság közti különbségek. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoport, norma, kooperáció. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoportközi konfliktusok. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : meggyőzés. (2012) [Presentation]

Hategan Lidia: Molecular genetic diagnostics in long QT syndrome. (2012) [Presentation]

Hegedűs Péter: A probabilistic quality model for C# : an industrial case study. (2012) [Presentation]

Hegyesi Diána and Kása Péter and Hódi Klára and Regdon Géza: Mátrix típusú pelletek formulálása faktoriális kísérlettervezés alkalmazásával. (2012) [Presentation]

Hegyi Ádám: Könyvtári szoftverek értékelése. (2012) [Presentation]

Hegyi Ádám: Magyarországon alkalmazott integrált könyvtári rendszerek. (2012) [Presentation]

Herczeg Adrienn: A török-szovjet kapcsolatok alakulása Törökország NATO-csatlakozása után. (2012) [Presentation]

Hodován Renáta: The security history of the WebKit browser engine. (2012) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Kísérletes nyelvészet. (2012) [Presentation]

Horváth Henrietta: A művész valósága és nyelve. (2012) [Presentation]

Horváth Szatmár: Szkizofrénia neurobiológiai alapjai. (2012) [Presentation]

Horváth Tamás: Frequent connected subgraph mining. (2012) [Presentation]

Horváth Tamás: Learning in logic. (2012) [Presentation]

Hraskó Gábor: Mi a placébó ha nincs? (2012) [Presentation]

Imreh Szabolcs and Kosztopulosz Andreász: Egyetemi spin-off vállalkozások szakértői interjúk tükrében. (2012) [Presentation]

Janacsek Karolina: A tudományos kutatás folyamata. (2012) [Presentation]

Janacsek Karolina: A tudományos publikálás folyamata. (2012) [Presentation]

Jancsó Gábor and Nilius Bernd and Treede Rolf-Detlef and Nagy István and Dux Mária and Sántha Péter: Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola IBRO International Workshop. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: A tanulók megszólalási esélyei a tanórán : a tantermi verbális kommunikáció egy lehetséges elemzési módja. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: Előadói és prezentációs technikák : az óvodás gyermekek alapkészségeit mérő DIFER programcsomag megismerésének, bevezetésének, alkalmazásának tapasztalatai a hatékony fejlesztés érdekében. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: Társadalmi nem és nyelvhasználat. (2012) [Presentation]

Kabai Sándor: Váratlan és meglepő összefüggések az ELTE Matematikai múzeum tárgyai között : bemutató Wolfram Mathematica demonstrációk, Zometool és StyroBlock modellező rendszerek segítségével. (2012) [Presentation]

Kalmár Dávid: Dubai fejlődése : Rásid bin Szaíd uralkodása (1958-1990) idején. (2012) [Presentation]

Kazár Klára: Research of youngsters’ consumption and attitudes on real estate market. (2012) [Presentation]

Kemény Lajos: Innováció a bőrgyógyászatban. (2012) [Presentation]

Kevei Péter: Elágazó folyamatok, elágazó részecskerendszerek. (2012) [Presentation]

Kincses-Nagy Éva and Ótott-Kovács Eszter: On the use of the accusative case in the passive clauses. (2012) [Presentation]

Kis Bernadett: Fogamzóképes epilepsziás nőbetegek gyógyszerelési sajátságai : betegség - gyógyszer - gyermekvállalás? (2012) [Presentation]

Kisjós Dávid: Salvia fajok illóolaj-komponenseinek gázkromatográfiás vizsgálata. (2012) [Presentation]

Kiss Márton: Egy átfogó ökoszisztéma szolgáltatás értékelőrendszer alapjai a Tiszai-Alföldön. (2012) [Presentation]

Kiss Márton and Gulyás Ágnes: Fák és erdők gazdasági értéke a városklíma szempontjából - esettanulmány Szegedről. (2012) [Presentation]

Kleinebudde Peter: Solid dispersions : types, production, characterization. (2012) [Presentation]

Kleinebudde Peter: Solid dispersions : types, production, characterization [2.]. (2012) [Presentation]

Kleinebudde Peter: Solid dispersions : types, production, characterization [3.]. (2012) [Presentation]

Kleinebudde Peter: Solid dispersions : types, production, characterization [4.]. (2012) [Presentation]

Kocsis Norbert: Technológiai kísérletek malmi búza mikotoxin tartalmának csökkentésére innovatív felülettisztítási eljárással. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [2.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [3.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [4.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [5.]. (2012) [Presentation]

Koncz Andrea: A KATP- csatornák szerepe a ß2-adrenerg receptor agonisták tocolyticus hatásában in vitro. (2012) [Presentation]

Konczné Gubán Barbara: [A pikkelysömör kutatása] : A KGF és KGFR gén és fehérjeszintű expressziós változásainak vizsgálata fibronectin csendesített fibroblasztokban. (2012) [Presentation]

Kosztolányi György: Biotechnológia - etika - medicina. (2012) [Presentation]

Kovács Etelka: Anaerobic fermentation of protein-rich substrates. (2012) [Presentation]

Kovács Etelka: Fehérjéhez adaptált mikrobaközösség metagenom vizsgálata. (2012) [Presentation]

Kovács György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. (2012) [Presentation]

Kovács Ildikó and Martyin Zita: A kulturális turizmus helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városaiban. (2012) [Presentation]

Kovács Krisztina: Terek és bűnök : a bűnelkövetés helyei a századfordulós magyar irodalomban. (2012) [Presentation]

Kovács Mária and Krüzselyi Ilona and Szabó Péter and Szépszó Gabriella: Röviden a globális és regionális klímamodellezésről. (2012) [Presentation]

Kovács Mária and Krüzselyi Ilona and Szépszó Gabriella and Unger János: A városi hősziget modellezésének lehetőségei két hazai város példáján keresztül. (2012) [Presentation]

Kovács Rita: A tejelő tehenek kondíciójának, lábvég-egészségügyi helyzetének és tejtermelésének összehasonlítása holstein-fríz típusú állománynál. (2012) [Presentation]

Kovács Zsuzsanna Ilona: Innováció és kutatásfejlesztés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban. (2012) [Presentation]

Kovács Árpád: Válságkezelés az EU-10 országokban - a pozíciók változásai. (2012) [Presentation]

Kuba Péter: Heurisztikák. (2012) [Presentation]

Kéri Szabolcs: A látórendszer vizsgálata neuropszichiátriai kórképekben. (2012) [Presentation]

Kósi Kálmán and Harazin Piroska: Lehetséges vállalati innovációs válaszok a környezeti és társadalmi kihívásokra. (2012) [Presentation]

Kürti Levente: Systemic delivery of meloxicam nanoparticles via the nasal route. (2012) [Presentation]

Kőröshegyi Béla: A spárga termelés bővülésének lehetőségei fogyasztói megkérdezések tükrében. (2012) [Presentation]

Lemmer Balázs: Lignocellulóz tartalmú hulladékokból történő bioetanol előállítás intenzifikálása termikus előkezelésekkel. (2012) [Presentation]

Losoncz Alpár: "Posztmodern" és a kultúra jelentésváltozásai 1. (2012) [Presentation]

Ludwig Monika: Valuations on convex bodies and Sobolev spaces. (2012) [Presentation]

Lukovics Miklós: A Visegrádi Országok megyéinek versenyképessége a járműipar szemszögéből. (2012) [Presentation]

Lányi András: Tudás alapú társadalom, vagy alaptalan tudású társadalom? (2012) [Presentation]

László Krisztina: Nanopórusos szenek felületi kémiája és szerepük a víztisztításban. (2012) [Presentation]

Lázár Nóra Kata: The changing role of terrorist organizations in international relations in the 21st century. (2012) [Presentation]

Lévai Balázs László: Verified localization of trajectories with prescribed behaviour in the forced damped pendulum. (2012) [Presentation]

Maczelka Noémi: Előadói és prezentációs technikák tréning. (2012) [Presentation]

Major Péter: On the supremum of partial sums of independent random variables. (2012) [Presentation]

Margitházi Beáta: Közelkép és filmstílus. (2012) [Presentation]

Martyin Zita: A termál- és gyógyfürdők szerepe a határon átnyúló turizmusban. (2012) [Presentation]

Martyin Zita: Tourism and local development : the case of Mórahalom. (2012) [Presentation]

Mayer Gyula: Abszolút geometria az ókorban. (2012) [Presentation]

Mayer Péter: Két és félezer éves, mégis modern : Mit mond az ógörög költészet a ma emberének? (2012) [Presentation]

Mezei Péter: A fájlcserétől a szerzői jogi háborúig. (2012) [Presentation]

Mingesz Róbert: A kísérletező oktatás támogatása, számítógéppel segített kísérletek bemutatása : LabVIEW I és II. (2012) [Presentation]

Mingesz Róbert: Műszerhardverek és szoftverek fejlesztése. (2012) [Presentation]

Molnár Andor: Előadói és prezentációs technikák fejlesztése tréning. (2012) [Presentation]

Molnár Gábor Tamás: Korszakolás és irodalmi közvetítő rendszerek. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Gépi lélegeztetés : élettani alapok. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Leszoktatás gépi lélegeztetésről. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Perioperatív folyadék-, és vérpótlás. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Szepszis – 2012 : „Atyám, kétségeim vannak…”. (2012) [Presentation]

Nagy Edit: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 3. (2012) [Presentation]

Nagy Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatainak kezdetei. (2012) [Presentation]

Nagy Gergely: Filológia és fikcionalitás : J. R. R. Tolkien filológiai világa. (2012) [Presentation]

Nagy Tímea: Mi a logisztika - egy termék útja a beszerzéstől az értékesítésig. (2012) [Presentation]

Nádasdi Péter: Minimalist research of prenominal restricted finite relative constructions with person marking morphemes in Hungarian. (2012) [Presentation]

Nádasdi Zsófia: Az Euphorbia falcata diterpénjeinek izolálása és szerkezetvizsgálata. (2012) [Presentation]

Németh József: Online signature feature extraction from video. (2012) [Presentation]

Németh Miklós: Szavak, amik Szegeden születtek. (2012) [Presentation]

Oppenlaender Thomas: Development of modern mercury-free excilamps for water and air treatment and applications in photochemical technology. (2012) [Presentation]

Oppenlaender Thomas and Bolton James R.: Kompatibilitätsmodus : Lecture 2. (2012) [Presentation]

Pallagi Petra and Singh Anurag Kumar and Hegyi Péter and Venglovecz Viktória and Engelhardt Regina and Riederer Brigitte and Takács Tamás and Wittmann Tibor and Seidler Ursula and Rakonczay Zoltán: Pancreatic ductal fluid and HCO3- secretion is reduced in the absence of Na+/H+ exchanger regulatory factor-1 in mice. (2012) [Presentation]

Papp László: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Papp László: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Papp László: Kutatásmódszertani alapismeretek [2.]. (2012) [Presentation]

Pavlovits Tamás: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiai szövegértelmezés és a filozófiai értekezés. (2012) [Presentation]

Pelle Anita: Horizon 2020 : kutatás-fejlesztés-innováció az európai gazdaság és társadalom szolgálatában. (2012) [Presentation]

Perei Katalin: Akik megeszik az ehetetlent. (2012) [Presentation]

Polner Bertalan and Németh Renáta and Janacsek Karolina and Németh Dezső and Kovács Zoltán Ambrus: Segíti-e a hipnózis a rögzült készségek felülírását? (2012) [Presentation]

Presznerné Domján Andrea: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 2. (2012) [Presentation]

Péterfalvi Attila: A magyar adatvédelmi jogi szabályozás változásai. (2012) [Presentation]

Pósfai Éva: Myeloproliferatív megbetegedések hátterében szereplő új patogenomikai részletek megismerése. (2012) [Presentation]

Rakonczai János: Árvizek Magyarországon. (2012) [Presentation]

Rittgasszer Imola: A kreativitás térbelisége. (2012) [Presentation]

Rusz Orsolya: Solid tumorok checkpoint mutációinak prediktív tényezőnként való vizsgálata. (2012) [Presentation]

Rákosi György: Reduplicating particles in Hungarian. (2012) [Presentation]

Rétsági Erzsébet: Kutatások iskolások körében : testnevelés tantárgypedagógiai tanulságokkal. (2012) [Presentation]

Révész Balázs and Kovács Péter: Marketing innováció - információs technológia a marketingben. (2012) [Presentation]

Samu Andrea: Kutatások a Gömör-Tornaikarszton : állóvizek és források. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: A társadalmi tőke, mint endogén erőforrás : területi tőke és a régiók gazdasági fejlődése. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: Az ELI és egy science park gazdasági hatásainak vizsgálata : vitaanyag. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: Innovációs hálózatok : a társadalmi tőke szerepe az innováció és térségek versenyképességének kapcsolatában. (2012) [Presentation]

Schirm Anita: A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái. (2012) [Presentation]

Schneider Rolf: Diametric completions. (2012) [Presentation]

Secka Marion: Is an ideal CSR communication possible? : the case of Austria. (2012) [Presentation]

Sefcsik Tamás: Kognitív sémák és módosításuk. (2012) [Presentation]

Sgall Jiří: First fit and best fit bin packing : a new analysis. (2012) [Presentation]

Simon József: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiatörténet német nyelvű szakirodalma. (2012) [Presentation]

Simon Sándor: A dámbikák mennyiségi és minőségi szabályozásának értékelése a Bárna völgye földtulajdonosi közösség vadászterületén. (2012) [Presentation]

Smahó Melinda: A tudástranszferek rendszerei és a járműipar : Közép- és Nyugat-Dunántúl. (2012) [Presentation]

Somhegyi Zoltán: Művészeti központok. (2012) [Presentation]

Szabó Zoltán: Ionizáló sugárzás sejt károsító hatása ellen védő folyamatok tanulmányozása : élesztő teszt rendszer kidolgozása. (2012) [Presentation]

Szakálné Kanó Izabella: Tudásintenzív ágazatok térbeliségének magyarázata kistérségi innovációs képesség segítségével : egy térökonometriai modell. (2012) [Presentation]

Szente-Varga Mónika: Gibraltár az 1960-as években : spanyol, angol és helyi érdekek a Sziklán. (2012) [Presentation]

Szepesvári Csaba: Online-to-confidence-set conversions and application to sparse stochastic bandits. (2012) [Presentation]

Szilassi Péter and Bata Teodóra and Leeuwen B. Van and Blanka Viktória and Molnár Zsolt and Czúcz Béla: Naturalness analyses of Hungarian landscapes by Corine Land cover data and Natural Capital Index. (2012) [Presentation]

Szilágyi Nóra: A sport szerepe az életmód minőségében. (2012) [Presentation]

Szirbucz Tamás: Ideas for improving efficiency of procedural abstraction. (2012) [Presentation]

Szomora Zsolt: Die strafrechtlichen Schranken der Meinungsfreiheit in Ungarn im internationalen Kontext. (2012) [Presentation]

Szász Domokos: My collaboration with András : mathematical and human excerpts. (2012) [Presentation]

Szécsényi Tibor: Nyelv és logika. (2012) [Presentation]

Szíver Edit: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 1. (2012) [Presentation]

Szörényi László: Új érdekességek a magyarországi neolatin irodalom kutatásában. (2012) [Presentation]

Szüts Dávid: A daganatos sejtek genomiális instabilitása. (2012) [Presentation]

Sándorné Szabó Iringó: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Tandari-Kovács Mariann: Lángoltam egykoron... - hallgatói kiégés és tanulmányok iránti elköteleződés. (2012) [Presentation]

Tandi Laura: Művészet, kutatás, innováció : helyük egy közös fogalmi rendszerben. (2012) [Presentation]

Tarnay László: A tér-idő filmi ábrázolásának lehetőségei. (2012) [Presentation]

Tasi Tamás S. and Balázs Péter: Extracting geometrical features of discrete images from their projections. (2012) [Presentation]

Tax Gábor: A keratinociták és a propionibacterium acnes baktérium kölcsönhatásának szerepe az acne patogenezisében. (2012) [Presentation]

Tessényi Judit and Ábrahám Zsolt: Slot machines and online gambling, legal and illegal gambling actors in Hungary. (2012) [Presentation]

Tiszlavicz László: A központi idegrendszer daganatai. (2012) [Presentation]

Turcu Rodica: X-ray Photoelectron Spectroscopy of biocompatible polymer based magnetic nanostructures with controlled functionality. (2012) [Presentation]

Tánczos Tímea: A vizuális észlelés zavarai. (2012) [Presentation]

Tánczos Tímea: Neuropszichológiai mérőeljárások : módszertani előadás. (2012) [Presentation]

Tánczos Tímea: Észlelés - Látás és vizuális illúziók. (2012) [Presentation]

Tímár Ádám: Comparison of quenched and annealed invariance principles for random conductance model. (2012) [Presentation]

Tóth Adrienn and Vedrédi Katalin: Köztér - Közösségi tér - Magántér : térbeli és társadalmi elkülönülés a szegedi Tisza Palota lakópark példáján. (2012) [Presentation]

Tóth Bálint: Relaxed sector condition and random walk in divergence free random drift field. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: A kisgyermek beszédzavarainak korai felismerése. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: Kriminalisztikai nyelvészet mint alkalmazható módszer az igazságszolgáltatásban. (2012) [Presentation]

Tóthné Téglás Tünde: Perceived competency requirements. (2012) [Presentation]

Tőkés Tünde: Alapvető állatkísérletes beavatkozások gyakorlása fantomokon : gyakorlati tematika - csomózás, varrattechnikák, injekciózás és véna biztosítás. (2012) [Presentation]

Tőkés Tünde: Alapvető állatkísérletes beavatkozások gyakorlása fantomokon : gyakorlati tematika - műtéti sterilitás. (2012) [Presentation]

Udvari Beáta: Kutatásmódszertan. (2012) [Presentation]

Vajda Beáta: Measuring the quality of healthcare services. (2012) [Presentation]

Vanya Melinda: Kihívások és válaszok idegrendszeri és autoimmun betegséggel szövődött terhességek gondozásában és ellátásában. (2012) [Presentation]

Vanya Melinda and Orvos Hajnalka and Bártfai György: Perinatal outcome at maternal age 40 years and older-case-control analysis in Southern Hungary. (2012) [Presentation]

Varga Anett: A tejelő tehenek kondíciójának, tőgyegészségügyi helyzetének és tejtermelésének összehasonlítása holsteinfríz típusú állománynál. (2012) [Presentation]

Varga László: A novel algorithm for multivalued discrete tomography. (2012) [Presentation]

Varga László and Balázs Péter and Nagy Antal: An energy minimization reconstruction algorithm for multivalued discrete tomography. (2012) [Presentation]

Varga Ákos: Eke és kultivátor alkalmazásának összehasonlítása a kukorica alapművelésében. (2012) [Presentation]

Vas Krisztina and Kormos Bernadett and Bebes Attila and Konczné Gubán Barbara and Kui Róbert and Bende Balázs and Kocsis Ádám and Széll Márta and Kemény Lajos and Bata Zsuzsanna: Pikkelysömör betegség patomechanizmusának ex vivo és in vitro vizsgálata. (2012) [Presentation]

Vas Zsófia: Innováció és tudásintenzitás a dél-alföldi régió tudáskiaknázási alrendszerében. (2012) [Presentation]

Vas Zsófia: Innovációs tevékenységek regionális jellemzői : tudásintenzív iparágak a dél-alföldi régióban. (2012) [Presentation]

Vedrédi Katalin: Köztérfejlesztések és a térhasználat változásai Szegedi fejlesztések példáján. (2012) [Presentation]

Vedrédi Katalin: Magyarországi köztérfejlesztések vizsgálata. (2012) [Presentation]

Vedrédi Katalin: Public space developments of Szeged. (2012) [Presentation]

Vekerdy Zoltán: Earth observation in water resources management : a short review of the past, present and future. (2012) [Presentation]

Volford Anita Adrienn: A közbeszerzési szabályrendszer hatékonyságának vizsgálata az uniós és hazai jogalkotási reformok fényében. (2012) [Presentation]

Volford Anita Adrienn: The efficiency of the public procurement legal framework. (2012) [Presentation]

Vukman Péter: Nagy-Britannia és a jugoszláv-görög-török együttműködés öt éve, 1954-1959. (2012) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Válságkezelés innovatív módszerekkel : Közép-Európa EU-tagállamai példáin keresztül megközelítve. (2012) [Presentation]

Vékás L.: Magnetic nanoparticles and clusters : from highly stable magnetic nanofluids to magnetoresponsive nanocomposites. (2012) [Presentation]

Winkler István: Észlelés kutatásának legfontosabb pszichológiai iskolái. (2012) [Presentation]

Wirth Roland: Biogáz termelő mikroba közösség jellemzése újgenerációs DNS szekvenátor segítségével. (2012) [Presentation]

Wojnárovits László: Izotóptechnika alkalmazása a környezetvédelemben : elméleti áttekintés. (2012) [Presentation]

Wunsch Cornelia: Neo-Babylonian real estate sale and clear title procedure. (2012) [Presentation]

Z. Karvalics László: Az innováció arcai - fogpiszkálók, önkioldó csapdák, metaforák és a többiek. (2012) [Presentation]

Zalai Anita: "Híd" diktatúrából demokráciába : a '60-as évek kaleidoszkópja Spanyolországban. (2012) [Presentation]

Zimonyi István: Forradalom Egyiptomban. (2012) [Presentation]

Zomborszki Zoltán Péter: Polifenoltartalmú készítmények vizsgálata. (2012) [Presentation]

Ács Attila: Psychological aspects of investment decisions. (2012) [Presentation]

Ács Norbert: Egy biogáz képző közösség archaea populációjának vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel. (2012) [Presentation]

Árva-Tóth Adrienn: A helyi pénz mint a helyi gazdaságfejlesztés eszköze. (2012) [Presentation]

Ótott-Kovács Eszter: Syntactic passive structures in old Turkic. (2012) [Presentation]

Újvári Edit: A kultúr- és művelődéstörténeti témájú tudományos dolgozat : OTDK tapasztalatok. (2012) [Presentation]

Čudić Marko and Virág Zoltán: Az utazásregény kezdetei és mai kontextusai. (2012) [Presentation]

Teaching Resource

Angel Stefan-Oliver: The psychology behind decision making on the management of innovation projects. (2012) [Teaching Resource]

Bone Emese von: The Roman family court (iudicium domesticum) compared to the French 'tribunal de familie' in the first French Republic and its historical development. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: Intertesti ovidiani e biblici, scienza medica e simbolismo teologico nella bolgia dei falsari : la peste di Egina emulata dalla lebbra e scabbia dei falsari di metallo. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: Ovidiusi mítoszok és növényi metamorfózis a Földi Paradicsom énekeiben. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy Eszter: Zsidó motívumok Dante Színjátékában. (2012) [Teaching Resource]

Dudás László and Gajdátsy Gábor and Sinkó József and Erdélyi Miklós and Szabó Gábor: Correction of error motion in a line-scanning tomographic optical microscope. (2012) [Teaching Resource]

Gulyás Ágnes and Kiss Márton and Unger János: Ökosystemleistungen der Bäumen in der Stadt von der klimatischen Hinsicht, Szeged, Ungarn. (2012) [Teaching Resource]

Harsányi Iván: Eurokommunizmus : genézis, analízis, program, hanyatlás. (2012) [Teaching Resource]

Imreh Csanád: Online klaszterezési algoritmusok. (2012) [Teaching Resource]

Lénárt András: Hollywood és a spanyol fasizmus. (2012) [Teaching Resource]

Lövei Gábor L.: Scientific communication and publishing : course notes. (2012) [Teaching Resource]

Maczelka Csaba: Traveller’s dialogues and early modern utopia. (2012) [Teaching Resource]

Nikowitz Krisztina and Folttmann Friederike and Wirges Markus and Knop Klaus and Kleinebudde Peter and Hódi Klára and ifj. Regdon Géza: Bevonatvastagság jellemzése Raman spektrumok multivariáns analízisével. (2012) [Teaching Resource]

Szigeti Tamara: Egy szankció reformjai nyomában a gyakorlaton keresztül. (2012) [Teaching Resource]

Other

Lerouxel François: La vente de biens immobiliers par un homme et son épouse en Egypte romaine. (2012) [Other]

Scheibelreiter Philipp: Der Kreditkauf im griechischen Recht. : Grundlagen und Dokumentation des "fiktiven Darlehens". (2012) [Other]

This list was generated on 2023. december 6. 18:11:41 CET.