Browse by Learning Material Type

Group by: No Grouping | Date
Number of items: 166.

Magyar Idegtudományi Társaság XIV. konferenciája - program. (2013) [Presentation]

Almási Anikó: A vállalati identitás dimenziói egy empirikus kutatás tükrében. (2013) [Presentation]

Bachorecz Mátyásné and Szemes Zsófia and Talabér Júlia and Rigó János and Szabó László and Halász József and Baji Ildikó: Ikerterhességek és ikerszülések során előforduló mentális problémák vizsgálata. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Elekes Zoltán: Innovation performance and regional success : insights from the capability approach. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetősége a regionális innovációpolitikában. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: Az innovációs rendszerek "határai" : az innovációpolitika körvonalai a képességszemléletben. (2013) [Presentation]

Balogh József: Extremal theorems in random discrete structures. (2013) [Presentation]

Bari Ferenc: Exrem light intensitie (ELI) és a biológiai realitás. (2013) [Presentation]

Bartoli Daniele: Small complete caps and saturating sets in Galois spaces, II. (2013) [Presentation]

Biró Marianna and Molnár Zsolt: Történeti tájökológia II. : Duna-Tisza köze. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: A területi tőke, mint a rurális térségek innovációs rendszerének lehetséges elméleti háttere. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: Az endogén regionális fejlődés tényezőinek áttekintése a rurális térségek vonatkozásában, különös tekintettel a területi tőke alaptényezőire. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: Endogenous development : role of territorial capital in rural areas. (2013) [Presentation]

Borsi Balázs: Az innovációs rendszer működtetése Magyarországon : értékelések a KFI-szakterületen 2005 óta. (2013) [Presentation]

Bunke Horst: Exact graph matching. (2013) [Presentation]

Bíró Lóránt: A bakonyi mangánérc bányászat fúrásainak komplex újraértékelése. (2013) [Presentation]

Csabai István: Adatintenzív biológia. (2013) [Presentation]

Csabai Márta: A nemi sztereotípiák szerepe a betegséggel kapcsolatos reprezentációk és a viselkedés alakulásában. (2013) [Presentation]

Csajbók Bence: Inverses of the elements of a linear subspace and related problems. (2013) [Presentation]

Csetnek Tímea: Institutional capacity building in the Romanian-Hungarian cross border area. (2013) [Presentation]

Csoma Róbert: Intézményi alkalmazkodás a világgazdasági válság idején. (2013) [Presentation]

Csorba László: Innovációs rendszerek : elmélet, politikák és mikroszereplők konferencia. (2013) [Presentation]

Csugány Julianna: A kutatás-fejlesztés-innováció európai jellegzetességei. (2013) [Presentation]

Dinnyés Edit and Sándorné Szabó Iringó and Fiedler Orsolya: Kisgyermekes édesanyák környezettudatossága és szerepük gyermekeik függőséget okozó szereket elkerülő magatartásában. (2013) [Presentation]

Dodescu Anca and Chirilă Lavinia Florentina: The impact of ROP on the economic development and regional competitiveness of North-West region of Romania : partial findings and emerging challenges. (2013) [Presentation]

Dombi Judit: A nemnövekedés programja, lehetséges kapcsolódásai a képességszemlélethez, és megvalósulásuk elemzése. (2013) [Presentation]

Dombi Judit: The economic program of de-growth and a possible connection with capability approach. (2013) [Presentation]

Duda Ernő: Az emberi mikrobiom. (2013) [Presentation]

Dudás Renáta: Environmental aspects of migration - amenity seeking in the Lake Balaton Resort Area, Hungary. (2013) [Presentation]

Dúll Andrea: Az iskolai környezet pszichológiája. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán: Evolúciós gazdaságföldrajz alkalmazási lehetőségei a regionális innovációs rendszerek kutatásában. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán: Path-dependency, externalities and related variety in regional innovation systems. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: A regionális innovációs rendszer, mint komplex rendszer. (2013) [Presentation]

F. Lassú Zsuzsa: Gyerekek mentálisan sérülékeny családokban. (2013) [Presentation]

Falus András: Genetika és epigenetika ; egészségnevelés (EDUVITAL). (2013) [Presentation]

Faragó Emese: Narratív identitás, pszichológiai folytonosság, pszichoanalízis. (2013) [Presentation]

Finna Henrietta and Földi Flóra: Teleworking houses as key opportunities of jobseekers in the less developed regions of Hungary. (2013) [Presentation]

Füzi Anita: A nyílt innováció egyik eszköze : Living Lab? (2013) [Presentation]

Giulietti Massimo: Small complete caps and saturating sets in Galois spaces, I. (2013) [Presentation]

Gulyás László: A szaúdi-szovjet kapcsolatok a brit levéltári források tükrében, 1955-1958. (2013) [Presentation]

Gyögyövics Katalin: Természetföldrajzi vizsgálati módszerek : a modern homokkutatás lehetőségei Belső-Somogy példáján. (2013) [Presentation]

Gébert Judit: Regional growth, indices of sustainability and social progress. (2013) [Presentation]

Gécseg Zsuzsanna: Topics in focus position in Hungarian. (2013) [Presentation]

Hakszer Richárd: Cross-border cooperation in the Hungarian Slovakian border region. (2013) [Presentation]

Halász János: Karbon lábnyom. (2013) [Presentation]

Hodozsó Krisztina and Jakus Petra and Soósné Kiss Zsuzsanna and Feith Helga Judit: Gyermeket nevelő látássérült édesanyák szakmai segítése. (2013) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: A nyelv mint lehetséges diagnosztikai eszköz a nyelvvesztéses zavarok vizsgálatában. (2013) [Presentation]

Horváth Alexandra Krisztina: Technológiai információk terjedésének vizsgálata formális hálózatokon és nem specializált internetes közösségekben. (2013) [Presentation]

Horváth Dezső: Turing mintázatok. (2013) [Presentation]

Horváth G. and Petrovszki Zita and Kékesi G. and Benedek G. and Kéri Szabolcs: Behavioral changes in a new substrain developed by selective breeding. (2013) [Teaching Resource]

Horváth Sarolta Noémi: A magyarországi "város-régiók" versenyképességének értelmezése. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: A magyarországi városrégiók lehatárolásának és versenyképességük mérésének lehetőségei. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Az innováció szerepe a városrégiók versenyképességében. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Measurement approaches of the competitiveness of city regions. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Measurement approaches of the competitiveness of the Hungarian "City-Region" by international attempts. (2013) [Presentation]

Horváth Tamás: The levelwise search algorithm. (2013) [Presentation]

Héger Tamás and Takáts Marcella: Semi-resolving sets for PG(2,q). (2013) [Presentation]

Jójárt Péter and Börzsönyi Á. and Chiche R. and Soskov V. and Variola A. and Zomer F. and Cormier E. and Osvay Károly: Carrier-envelope phase drift of picosecond frequency combs from an ultrahigh finesse Fabry-Perot cavity. (2013) [Presentation]

Kazár Klára: A pszichológiai márkaközösségek vizsgálata strukturális egyenletek modelljének segítségével : kutatási terv. (2013) [Presentation]

Kerekes Anasztázia: Orosz-kínai gazdasági kapcsolatok átalakuló erőviszonyai. (2013) [Presentation]

Kis Tamás: Szleng : a hétköznapok karneváli nyelve. (2013) [Presentation]

Kiss Gy.: Semiovals and semiarcs. (2013) [Presentation]

Kiss János: A vállalatok szerepe a magyar innovációs rendszerben. (2013) [Presentation]

Klebovich Imre: Farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok a preklinikai és a klinikai gyógyszerfejlesztésben. (2013) [Presentation]

Klebovich Imre: Gyógyszer - étel interakciók és azok jelentősége gyógyszerek alkalmazhatóságában. (2013) [Presentation]

Komlósi Éva: Regional entrepreneurship in Hungary based on the regional entrepreneurship and development index (REDI) methodology. (2013) [Presentation]

Korchmáros Gábor: Intersection of ovals and unitals in desarguesian planes. (2013) [Presentation]

Korchmáros Gábor and Kozma József: Regular polygons revisited. (2013) [Presentation]

Korompai Attila: Case study on parallel development paths in the Hungarian Danube area. (2013) [Presentation]

Korompai Attila: Territorial disparities and cohesion : conceptual approaches. (2013) [Presentation]

Kovács Zoltán Ambrus: A hipnózisról tudományos szemmel. (2013) [Presentation]

Kozma Gábor: Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására. (2013) [Presentation]

Kruppa Eszter: A Thebesius-féle billentyű. (2013) [Presentation]

Krész Miklós: Az adatok tudománya : a jövő tudománya? (2013) [Presentation]

Kékesi Márk: Tartalomelemzés szoftveres támogatással : bevezetés az ATLAS.ti program használatába. (2013) [Presentation]

Kéri Szabolcs: A skizofrénia rejtélye. (2013) [Presentation]

Kóti János: Tömegspektrometriai mérések alapjai és alkalmazásuk. (2013) [Presentation]

Labádi Gergely: A filológiai tudás formái. (2013) [Presentation]

Lengyel Balázs: A tudástranszfer formái és az innovációs rendszer komplexitása. (2013) [Presentation]

Lengyel Imre: Conceptual thinking about regional competitiveness : competition, region types, modeling and measuring. (2013) [Presentation]

London András: A borkóstolas matematikája, avagy hogyan mérjük a borok értékelőinek szakértelmét és ezáltal a borok minőségét? (2013) [Presentation]

Ludányi L.: Elválasztástechnikai módszerek, azok kapcsolt technikái a gyógyszerek kutatásában és fejlesztésében. (2013) [Presentation]

Lányi Beatrix: Bizalom jelentősége a B2B piacon a hazai előállítóbázissal rendelkező gyógyszeripari innováció során. (2013) [Presentation]

Lászikné Nagy Ágnes: Stresszkezelés esszenciája - a táncos mozgás szerepe a distressz oldásában. (2013) [Presentation]

Makara Judit: A dendritek szerepe a szinaptikus információ feldolgozásában. (2013) [Presentation]

Makra Zsolt: Az egyetemi spin-off vállalkozások fajtái, jellegzetességei, teljesítményüket befolyásoló tényezők. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: A munkanélküliség okai. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: A technológiai fejlődés/innováció szerepe a gyermekmunkában : probléma, vagy megoldás? (2013) [Presentation]

Martus Bettina: Az ifjúsági munkanélküliség az Európai Unió tagállamaiban. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: The role of unemployment in the regional competitiveness. (2013) [Presentation]

Mazzocca Francesco: Generalized hyperfocused arcs. (2013) [Presentation]

Mester Éva: Az állam szerepe a magyar bankrendszer működésében, a KKV szektor hitelezésének elősegítése állami szerepvállalással. (2013) [Presentation]

Molnár Regina and Győrffy Zsuzsa and Csabai Márta: Orvosnők és orvostanhallgatónők az elmúlt évek empirikus kutatásai tükrében. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Aneszteziológia és intenzív terápia. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Fiziológiás transzfúzió küszöb. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Történeti tájökológia III. : a szíkespuszták történetének rekonstrukciója. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Történeti tájökológia IV. : a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl növényzete a 18-19. század fordulóján. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt and Biró Marianna: Történeti tájökológia I. : elmélet és módszerek. (2013) [Presentation]

Murányi Evelin and Rucska Andrea and Kiss-Tóth Emőke: A nők iskolázottságának hatása társadalomban és a családban betöltött szerepére. (2013) [Presentation]

Máté Adrienn: Az MRtrix és az SPM nyújtotta lehetőségek az MRI képfeldolgozásban. (2013) [Presentation]

Nagy Anikó: Kisgyermekes édesanyák táplálkozásának vizsgálata Csongrád megyében. (2013) [Presentation]

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatai, 1962-1971. (2013) [Presentation]

Nagy Gábor Péter and Korchmáros Gábor and Pace N.: Projective realization of (finite) groups. (2013) [Presentation]

Nagy Ágnes and M. Tóth Tivadar: A Kömpöc- Csólyos- K repedezett szénhidrogén mező kőzettani és szerkezeti felépítése. (2013) [Presentation]

Nemesi Attila László: Figurativitás a nyelv határain túl : mono- és multimodális alakzatok játékfilmekben. (2013) [Presentation]

Nemestóthy Nándor: A membrános gázszeparáció alkalmazása. (2013) [Presentation]

Nikodémus Antal: A magyar innovációs rendszer erősítésének kormányzati stratégiája. (2013) [Presentation]

Oort Frank van: Related variety, economic networks and regional economic growth in Europe. (2013) [Presentation]

Orha Viktória Réka: Főnévi valencia és vizsgálatának nehézségei a korábbi nyelvállapotokban. (2013) [Presentation]

Ormándi Róbert: A felhőkön túl - FuturICT teljesen elosztott adatbányászat. (2013) [Presentation]

Palotás Zsolt: "Ha háború a célja, köteles leszek megadni neki azt!" : az 1805-ös krízis az Amerikai Egyesült Államok és a Tuniszi Kormányzóság között a források tükrében. (2013) [Presentation]

Papp-Zipernovszky Orsolya: "Teher alatt..." : a stresszel való megküzdés kognitív és érzelmi komponensei, a pozitív erőforrások mobilizálása. (2013) [Presentation]

Pataki Elvira: Achilleus leánykora és Dionysos hatalma : Vienne császárkori mozaikjainak ikonográfiája és a hellénisztikus irodalom. (2013) [Presentation]

Patakiné Bősze Júlia and Pápai Júlia: Nők, családanyák egyes életmódelemei és azok összefüggései középiskolás gyermekük életmódjával. (2013) [Presentation]

Pavese Francesco: Hyperovals on Hermitian generalized quadrangles. (2013) [Presentation]

Pavlovski Róbert: Dewey személyiség re-konstrukciójának szerkezeti felépítése : John Dewey neveléselmélete és társadalomfilozófiája a személyiség tükrében. (2013) [Presentation]

Pusztay Barbara and Vitrai József: A méhnyakszűrésen megjelent nők társadalmi differenciáltsága jövedelem-egyenlőtlenségi és más szempontokból. (2013) [Presentation]

Pósfai Éva and Marton Imelda and László Zsuzsanna and Széll Márta and Adamkovich Nóra and Borbényi Zita: MPL mutációk JAK2 V617F negatív essentialis thrombocytaemiás betegekben. (2013) [Presentation]

Rittgasszer Imola: Knowledge-based urban development (KBUD), as a new development paradigm. (2013) [Presentation]

Ronkay Margit: Objektív vs személyes tudás : a tudásra jutás és igazolás kérdése Polányi Mihály filozófiájában. (2013) [Presentation]

Sarungi Emőke: Művészetterápiás eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban c. workshop. (2013) [Presentation]

Savanya Péter: The perspectives of Southern Great Plain in agribusiness networking and cross-sectoral linkages. (2013) [Presentation]

Scheibl György: Nemek, számok és nyelvek. (2013) [Presentation]

Seres Dóra Katalin and Szabó Kinga and Aranyné Molnár Tímea: A női inkontinencia és gátizomtorna. (2013) [Presentation]

Shedlin Michele G.: Qualitative research to understand health behavior : body knowledge and beliefs affecting reproductive health & HIV/AIDS. (2013) [Presentation]

Siciliano Alessandro: Translation ovoids in finite classical polar spaces. (2013) [Presentation]

Sipőcz Katalin: Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség finnugor nézőpontból. (2013) [Presentation]

Sonnino Angelo: Hughes planes and their collineation groups. (2013) [Presentation]

Szabad János: Az anyai hatás. (2013) [Presentation]

Szabó Csanád: A pikkelysömör és lelkivilágunk kölcsönhatásai pszichológus szemmel. (2013) [Presentation]

Szabó Éva: Az iskolapszichológia elmélete és módszertani keretei I. (2013) [Presentation]

Szabó Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció I. (2013) [Presentation]

Szabó Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció II. (2013) [Presentation]

Szakács Gergely: A daganatos betegségek gyógyítása. (2013) [Presentation]

Szalai István: Biokémiai oszcilláció. (2013) [Presentation]

Szatmáry Károly and Székely Péter: Asztrofizika a lézerlaborban : elektronikus tananyag fizika BSc és fizikus MSc szakos hallgatók számára. (2013) [Presentation]

Szigeti Csaba: Fascia thoracolumbalis : anatómia, funkció és klinikai vonatkozások. (2013) [Presentation]

Szok Délia: Neurológiai sürgősségi kórképek. (2013) [Presentation]

Szőnyi Tamás: Lacunary polynomials and finite geometry. (2013) [Presentation]

Sándor Klára: Mítoszok, tévhitek és adatok a székely írásról. (2013) [Presentation]

Takáts Marcella and Héger Tamás: Resolving sets in finite projective planes. (2013) [Presentation]

Talabér Júlia and Szemes Zsófia and Bachorecz Mátyásné and Rigó János and Szabó László and Baji Ildikó: Antenatalis és postnatalis depresszió vizsgálata hazai mintán. (2013) [Presentation]

Tandi Laura: Az emberi tőke és az oktatás szerepe az Európai Unióban. (2013) [Presentation]

Tandi Laura: Education as the key factor of smart and inclusive growth : the changing education policy of Hungary compared to Europe 2020 strategy. (2013) [Presentation]

Tar Lilla: A kynurenin rendszer szerepe az amyotrophiás lateral sclerosis (ALS) pathomechanizmusában. (2013) [Presentation]

Tarró Adrienn and Krámli András: Analysis about Hungary’s attractiveness to investors with particular regard to FDI. (2013) [Presentation]

Tóth Alinka: Szerzett nyelvi zavarok diagnosztizálásának újabb lehetőségei a nyelvtudományok tükrében. (2013) [Presentation]

Tóth László: Beszédtechnológia, beszédfelismerés. (2013) [Presentation]

Tóth Szergej: Városi tünettan : hatalom, jelek, nyelv. (2013) [Presentation]

Tóth Ágota: Nemlineáris kémiai dinamika alapjai : oszcilláció, káosz, mintázatok. (2013) [Presentation]

Urbánné Mező Júlia Veronika: A regionális egyenlőtlenségek megjelenése a közoktatási eredményekben Magyarországon. (2013) [Presentation]

Vadai Gergely and Mingesz Róbert: A LabVIEW használata az oktatásban. (2013) [Teaching Resource]

Vanya Melinda and Matuz Mária and Benkő Ria and Soós Gyöngyvér and Bártfai György: Experience and knowledge of young Hungarian pharmacist on emergency contraception and their attitudes toward over-the counter accessibility of emergency contraceptive pills. (2013) [Presentation]

Varga Attila: Economic impact evaluation of the new European Union Cohesion policy : the case of the GMR-approach. (2013) [Presentation]

Varga Bence: A hazai pénzügyi felügyelés kialakulásának története, a felügyelés jelene és jövője. (2013) [Presentation]

Varga-Orvos Zoltán: "Ún. orvosi műhiba perek". (2013) [Presentation]

Vas Zsófia: Evidence on knowledge-intensive industries in the regional innovation system of the Southern Great Plain. (2013) [Presentation]

Vedrédi Katalin: A köztérfejlesztések társadalmi megítélése a szegedi Szent István tér példáján. (2013) [Presentation]

Vona Máté: BME esettanulmány. (2013) [Presentation]

Vukman Péter: A Rajk-per harmadrendű vádlottja : Lazar Brankov. (2013) [Presentation]

Váczi Anna and Feith Helga Judit and Soósné Kiss Zsuzsanna and Némethné Gradvohl Edina: Anyasággal, karrierrel és stresszforrásokkal kapcsolatos hallgatói attitűdök. (2013) [Presentation]

Várkonyiné Schlovicskó Erika: A polimorfia vizsgálatának jelentősége és gyakorlata a gyógyszerfejlesztésben. (2013) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamai válságának okai és a válságkezelés lépései a 2008-ban kitört pénz- és tőkepiaci válságot követően. (2013) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Globalizáció és visszásságai...a válság évei alatt. (2013) [Presentation]

Vékás L.: Magnetic nanofluids and composites : how to tailor their properties through composition for engineering and biomedical applications. (2013) [Presentation]

Wheatley Tracey: Átalakuló városok : átalakuló Wekerle. (2013) [Presentation]

This list was generated on 2022. augusztus 8. 07:11:23 CEST.