Browse by Learning Material Type

Group by: No Grouping | Date
Number of items: 278.

Acsády László: Alvás és idegrendszer. (2012) [Presentation]

Ajtai Tibor: Az aeroszolok sötét oldala : nem csak a méret számít. (2012) [Presentation]

Angel Stefan-Oliver: The psychology behind decision making on the management of innovation projects. (2012) [Teaching Resource]

Antal Elvira and Csendes Tibor: Preprocessing of unconstrained nonlinear optimization problems by symbolic computation techniques. (2012) [Presentation]

Arany Attila Sándor and Bodor Zoltán: Élő élesztő készítmény alkalmazása a tejtermelő tehenek takarmányozásában. (2012) [Presentation]

Ayadi Viktor: On the superintegrability of the rational Ruijsenaars-Schneider-van Diejen models. (2012) [Presentation]

Bacsa Zsófia: Biológiai tartósítószerek hatása a silókukorica erjedésdinamikájára és aerob stabilitására. (2012) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: Új technológiák "jól-léti" hatásainak értékelése. (2012) [Presentation]

Bakonyi Zoltán: Demokratikus vezetés az innováció szolgáltában. (2012) [Presentation]

Bakos Krisztina: Biológiai tartósítószerek alkalmazása a silókukorica silózásban. (2012) [Presentation]

Balogh József: Recent progress in bootstrap percolation. (2012) [Presentation]

Bata Teodóra and Mezősi Gábor: A hazai tájfelosztás újragondolása térinformatikai módszerek alkalmazásával. (2012) [Presentation]

Bene Andrea and Csermák József and Tánczos Levente: Klaszteresedés a borrégiók versengésében. (2012) [Presentation]

Benet Iván and Bodnár Gábor: A magyar vidék társadalmának elmúlt másfél évtizede : regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai kutatási fórum. (2012) [Presentation]

Bereczkei Tamás: Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség az evolúciós pszichológia szemszögéből. (2012) [Presentation]

Bernáth Árpád: Arisztotelész Poétikája. (2012) [Presentation]

Beszédes Sándor and Szabó Gábor and Hodúr Cecília: Optimisation of microwave conditioning process for enhanced sludge valorisation. (2012) [Presentation]

Bocsik Alexandra and Kürti Levente and Gáspár Róbert and Kápolna Emese and Vastag Mónika and Veszelka Szilvia and Deli Mária A. and Szabó-Révész Piroska: Nasal delivery of meloxicam nanoparticles. (2012) [Presentation]

Bokor Mariann: Foldamer konjugátum, ami kivédi a β-amiloid oligomerek neurotoxikus hatását. (2012) [Presentation]

Boldrighini Carlo: Exploding solutions of hydrodynamic equations in computer simulations. (2012) [Presentation]

Bolla Marianna: Reproducing kernels and correspondence matrices. (2012) [Presentation]

Bolton James R. and Oppenlaender Thomas: Industrial applications of advanced oxidation technologies. (2012) [Presentation]

Bolton James R. and Oppenlaender Thomas: Introduction to advanced oxidation processes (AOPs) and photochemical based AOPs. (2012) [Presentation]

Bolton James R. and Oppenlaender Thomas: Lecture 3. : UV-based advanced oxidation technologies : chemistry. (2012) [Presentation]

Bucsai Kálmán: Egyetemi Technológia Transzfer és az innovációs rendszerek. (2012) [Presentation]

Bucsai Kálmán: Változók az egyetemi technológia transzfer teljesítményének méréséhez. (2012) [Presentation]

Bártházi Eszter: A topik jelenségének vizsgálata a jelentés három szintjén : a megnyilatkozás-példány, a megnyilatkozás-típus, valamint a mondat szintjén. (2012) [Presentation]

Béres Rita and Kovács Kornél L. and Rákhely Gábor: A hidrogén termelés metabolikus hátterének vizsgálata Thiocapsa roseopersicina-ban. (2012) [Presentation]

Bíró Lóránt: Magyarországi mangánérc telepek fúrásainak sztratigráfiai, litológiai újraértékelése. (2012) [Presentation]

Bóka Ferenc: Rendszeres testedzés hatása az egészségmagatartásra. (2012) [Presentation]

Csifcsák Gábor: A bűvészek közreműködése a vizuális tudat megértéséhez. (2012) [Presentation]

Csifcsák Gábor: Magasabb idegrendszeri működések alapjai. (2012) [Presentation]

Csillag Ádám: Dokumentumfilm a társadalom szolgálatában. (2012) [Presentation]

Csonka László: Kooperáció és verseny : hálózatok az innovációs rendszerben - szakirodalmi áttekintés. (2012) [Presentation]

Csábi Eszter: Érzékelés és észlelés - történelmi előzmények. (2012) [Presentation]

Csábi Eszter: Észlelés és patológia - vizuális észlelés neuropszichológiája. (2012) [Presentation]

Czékus Ábel: K+F- és technológiatranszfer megállapodások az EU versenyszabályozásában : megengedhető versenytorzítás a gazdasági növekedés szolgálatában. (2012) [Presentation]

Czékus Ábel: Megengedett versenykorlátozó magatartások a gazdasági növekedés szolgálatában : az Európai Unió horizontális csoportmentességi rendszere. (2012) [Presentation]

Dina Miletta: Prezentációs technikák tréning 1. (2012) [Presentation]

Dinnyés András: Testi sejtekből indukált pluripotens őssejtek : új eszköz az egyedi gyógyszerfejlesztéshez és sejtterápiához. (2012) [Presentation]

Drahota-Szabó Erzsébet: Reáliák - intertextualitás - fordítás. (2012) [Presentation]

Dusek Tamás and Lukovics Miklós: Analysis the economic impact of the Budapest airport on the local economy. (2012) [Presentation]

Dékány Imre: A nanotechnológia orvosi alkalmazásai. (2012) [Presentation]

Dőry Tibor and Tilinger Attila: Nyílt innováció és egyetemek - egy nemzetközi felmérés tanulságai. (2012) [Presentation]

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: Regionális innovációs rendszerek a komplex rendszerek elméletének szemszögéből. (2012) [Presentation]

Ercsey Zsolt and Kovács T. and Kovács Z.: Workforce synthesis by P-graph method. (2012) [Presentation]

Erdős László: Universality for random matrices and log gases. (2012) [Presentation]

Erdősi Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Erdősi Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek - kutatómunka alapjai. (2012) [Presentation]

Erős Istvánné: A kutatási téma szakirodalmi háttere. (2012) [Presentation]

Fabula Szabolcs: Body politics and urban spaces : disabled people’s encounter with and resistance to disabling urban environments in Hungary. (2012) [Presentation]

Farkas Csaba: A retrieverek gyakorlati használata és gazdasági jelentősége az apróvad gazdálkodásában. (2012) [Presentation]

Farkas Gergely: Management orientations in family and non-family businesses. (2012) [Presentation]

Farkas Gergely and Málovics Éva: Menedzsment orientációk hatása a vállalkozások növekedésére osztrák és magyar KKV-k esetén. (2012) [Presentation]

Farkas Péter: Sport, üzlet, technika : miért nem haszontalan a Forma-1? - avagy: haditechnika békeidőben. (2012) [Presentation]

Farkas Zsófia: Az 1970-es évek Irakja : a Baasz Párt magyar szemmel. (2012) [Presentation]

Fazekas Barbara: COnstitutive Photomorphogenic Protein1 (COP1) szerepének vizsgálata a humán keratinociták fényválaszában. (2012) [Presentation]

Fenyvesi Anna and Forrás Gabriella: Language attitudes to L1 vs. FL : minority Hungarian and Hungary Hungarian students’ language attitudes towards Hungarian vs. English. (2012) [Presentation]

Filep Ágnes: A légkör nem csak gázok keveréke. (2012) [Presentation]

Fuxreiter Mónika: Új szemlélet a fehérje-kölcsönhatások világában : "a rendezetlen fehérjék világa". (2012) [Presentation]

Földházi Adrián and Horváth Mátyás: Improvac alkalmazása a sertéshízlalásban. (2012) [Presentation]

Füzi Izabella: A klasszikus filmműfajokról. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: A kutatásetikai kérdések elmélete és gyakorlata. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: A tudományos dolgozat bemutatásának formai követelményei. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó Mária: Adatgyűjtési módszerek : kérdőívek szerkesztése. (2012) [Presentation]

Galbács Gábor: Lézer indukált plazma spektroszkópia LIBS : trendek és teljesítőképesség. (2012) [Presentation]

Galla Zsolt: Etil-[cisz-2-hidroxiciklopentánkarboxilát] enzimatikus hidrolízise. (2012) [Presentation]

Gaál Zsuzsanna: Előadói és prezentációs technikák. (2012) [Presentation]

Gaál Zsuzsanna: Konferenciák és kerekasztalok előadói sajátossága 2. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Egy kultúra továbbélése : a klasszikus szöveghagyomány útja az ókortól a nyomtatott könyvig. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Könyvtárak, könyvgyűjtemények, könyvkiadók Hellászban és Rómában. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Papirusz, tábla, pergamen : az íráshordozók története. (2012) [Presentation]

Gellérfi Gergő: Írásbeliség és szóbeliség - szöveg és olvasás a klasszikus antikvitásban. (2012) [Presentation]

Gottnek Mihály and Farkas Gabriella and Sovány Tamás and Hódi Klára and Regdon Géza: Mukoadhezív szabad filmek fizikai-kémiai és stabilitás vizsgálata. (2012) [Presentation]

Gulyás László: Szaúdi reformok a hatvanas években. (2012) [Presentation]

Gyulai Tamás: Határon átnyúló innovációs stratégiák lehetőségei a klaszterekre építő gazdaságfejlesztésben. (2012) [Presentation]

Gyuricza Anett: Paracetamol tartalom meghatározása osztott por gyógyszerkészítményben. (2012) [Presentation]

Győri Zsolt: Az élet érzéke. (2012) [Presentation]

Gáldi Gábor: A rekreáció szociológiája, nemzetközi kitekintés. (2012) [Presentation]

Göblös Anikó and Szegedi Krisztina and Bacsa Sarolta and Bata Zsuzsanna and Kemény Lajos and Széll Márta: A PRINS nem-kódoló RNS kifejeződésének és együttható partnerének tanulmányozása. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: A rövid távú emlékezet és a munkamemória mérőeljárásai. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: Implicit emlékezet és implicit tanulás : gátlási folyamatok az emlékezésben. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: Implicit tanulás és a modern ideomotoros elmélet. (2012) [Presentation]

Hannus István: A kémia és a "társművészetek". (2012) [Presentation]

Hantos Norbert and Balázs Péter and Palágyi Kálmán: Solving binary tomography from morphological skeleton via optimization. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia - tömegkommunikáció. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : a csoport és sokaság közti különbségek. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoport, norma, kooperáció. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoportközi konfliktusok. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : meggyőzés. (2012) [Presentation]

Hategan Lidia: Molecular genetic diagnostics in long QT syndrome. (2012) [Presentation]

Hegedűs Péter: A probabilistic quality model for C# : an industrial case study. (2012) [Presentation]

Hegyesi Diána and Kása Péter and Hódi Klára and Regdon Géza: Mátrix típusú pelletek formulálása faktoriális kísérlettervezés alkalmazásával. (2012) [Presentation]

Hegyi Ádám: Könyvtári szoftverek értékelése. (2012) [Presentation]

Hegyi Ádám: Magyarországon alkalmazott integrált könyvtári rendszerek. (2012) [Presentation]

Herczeg Adrienn: A török-szovjet kapcsolatok alakulása Törökország NATO-csatlakozása után. (2012) [Presentation]

Hodován Renáta: The security history of the WebKit browser engine. (2012) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Kísérletes nyelvészet. (2012) [Presentation]

Horváth Henrietta: A művész valósága és nyelve. (2012) [Presentation]

Horváth Szatmár: Szkizofrénia neurobiológiai alapjai. (2012) [Presentation]

Horváth Tamás: Frequent connected subgraph mining. (2012) [Presentation]

Horváth Tamás: Learning in logic. (2012) [Presentation]

Hraskó Gábor: Mi a placébó ha nincs? (2012) [Presentation]

Imreh Szabolcs and Kosztopulosz Andreász: Egyetemi spin-off vállalkozások szakértői interjúk tükrében. (2012) [Presentation]

Janacsek Karolina: A tudományos kutatás folyamata. (2012) [Presentation]

Janacsek Karolina: A tudományos publikálás folyamata. (2012) [Presentation]

Jancsó Gábor and Nilius Bernd and Treede Rolf-Detlef and Nagy István and Dux Mária and Sántha Péter: Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola IBRO International Workshop. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: A tanulók megszólalási esélyei a tanórán : a tantermi verbális kommunikáció egy lehetséges elemzési módja. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: Előadói és prezentációs technikák : az óvodás gyermekek alapkészségeit mérő DIFER programcsomag megismerésének, bevezetésének, alkalmazásának tapasztalatai a hatékony fejlesztés érdekében. (2012) [Presentation]

Juhász Valéria: Társadalmi nem és nyelvhasználat. (2012) [Presentation]

Kabai Sándor: Váratlan és meglepő összefüggések az ELTE Matematikai múzeum tárgyai között : bemutató Wolfram Mathematica demonstrációk, Zometool és StyroBlock modellező rendszerek segítségével. (2012) [Presentation]

Kalmár Dávid: Dubai fejlődése : Rásid bin Szaíd uralkodása (1958-1990) idején. (2012) [Presentation]

Kazár Klára: Research of youngsters’ consumption and attitudes on real estate market. (2012) [Presentation]

Kemény Lajos: Innováció a bőrgyógyászatban. (2012) [Presentation]

Kevei Péter: Elágazó folyamatok, elágazó részecskerendszerek. (2012) [Presentation]

Kincses-Nagy Éva and Ótott-Kovács Eszter: On the use of the accusative case in the passive clauses. (2012) [Presentation]

Kis Bernadett: Fogamzóképes epilepsziás nőbetegek gyógyszerelési sajátságai : betegség - gyógyszer - gyermekvállalás? (2012) [Presentation]

Kisjós Dávid: Salvia fajok illóolaj-komponenseinek gázkromatográfiás vizsgálata. (2012) [Presentation]

Kiss Márton: Egy átfogó ökoszisztéma szolgáltatás értékelőrendszer alapjai a Tiszai-Alföldön. (2012) [Presentation]

Kiss Márton and Gulyás Ágnes: Fák és erdők gazdasági értéke a városklíma szempontjából - esettanulmány Szegedről. (2012) [Presentation]

Kleinebudde Peter: Solid dispersions : types, production, characterization. (2012) [Presentation]

Kleinebudde Peter: Solid dispersions : types, production, characterization [2.]. (2012) [Presentation]

Kleinebudde Peter: Solid dispersions : types, production, characterization [3.]. (2012) [Presentation]

Kleinebudde Peter: Solid dispersions : types, production, characterization [4.]. (2012) [Presentation]

Kocsis Norbert: Technológiai kísérletek malmi búza mikotoxin tartalmának csökkentésére innovatív felülettisztítási eljárással. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [2.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [3.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [4.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [5.]. (2012) [Presentation]

Koncz Andrea: A KATP- csatornák szerepe a ß2-adrenerg receptor agonisták tocolyticus hatásában in vitro. (2012) [Presentation]

Konczné Gubán Barbara: [A pikkelysömör kutatása] : A KGF és KGFR gén és fehérjeszintű expressziós változásainak vizsgálata fibronectin csendesített fibroblasztokban. (2012) [Presentation]

Kosztolányi György: Biotechnológia - etika - medicina. (2012) [Presentation]

Kovács Etelka: Anaerobic fermentation of protein-rich substrates. (2012) [Presentation]

Kovács Etelka: Fehérjéhez adaptált mikrobaközösség metagenom vizsgálata. (2012) [Presentation]

Kovács György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. (2012) [Presentation]

Kovács Ildikó and Martyin Zita: A kulturális turizmus helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városaiban. (2012) [Presentation]

Kovács Krisztina: Terek és bűnök : a bűnelkövetés helyei a századfordulós magyar irodalomban. (2012) [Presentation]

Kovács Mária and Krüzselyi Ilona and Szabó Péter and Szépszó Gabriella: Röviden a globális és regionális klímamodellezésről. (2012) [Presentation]

Kovács Mária and Krüzselyi Ilona and Szépszó Gabriella and Unger János: A városi hősziget modellezésének lehetőségei két hazai város példáján keresztül. (2012) [Presentation]

Kovács Rita: A tejelő tehenek kondíciójának, lábvég-egészségügyi helyzetének és tejtermelésének összehasonlítása holstein-fríz típusú állománynál. (2012) [Presentation]

Kovács Zsuzsanna Ilona: Innováció és kutatásfejlesztés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban. (2012) [Presentation]

Kovács Árpád: Válságkezelés az EU-10 országokban - a pozíciók változásai. (2012) [Presentation]

Kuba Péter: Heurisztikák. (2012) [Presentation]

Kéri Szabolcs: A látórendszer vizsgálata neuropszichiátriai kórképekben. (2012) [Presentation]

Kósi Kálmán and Harazin Piroska: Lehetséges vállalati innovációs válaszok a környezeti és társadalmi kihívásokra. (2012) [Presentation]

Kürti Levente: Systemic delivery of meloxicam nanoparticles via the nasal route. (2012) [Presentation]

Kőröshegyi Béla: A spárga termelés bővülésének lehetőségei fogyasztói megkérdezések tükrében. (2012) [Presentation]

Lemmer Balázs: Lignocellulóz tartalmú hulladékokból történő bioetanol előállítás intenzifikálása termikus előkezelésekkel. (2012) [Presentation]

Losoncz Alpár: "Posztmodern" és a kultúra jelentésváltozásai 1. (2012) [Presentation]

Ludwig Monika: Valuations on convex bodies and Sobolev spaces. (2012) [Presentation]

Lukovics Miklós: A Visegrádi Országok megyéinek versenyképessége a járműipar szemszögéből. (2012) [Presentation]

Lányi András: Tudás alapú társadalom, vagy alaptalan tudású társadalom? (2012) [Presentation]

László Krisztina: Nanopórusos szenek felületi kémiája és szerepük a víztisztításban. (2012) [Presentation]

Lázár Nóra Kata: The changing role of terrorist organizations in international relations in the 21st century. (2012) [Presentation]

Lévai Balázs László: Verified localization of trajectories with prescribed behaviour in the forced damped pendulum. (2012) [Presentation]

Maczelka Noémi: Előadói és prezentációs technikák tréning. (2012) [Presentation]

Major Péter: On the supremum of partial sums of independent random variables. (2012) [Presentation]

Margitházi Beáta: Közelkép és filmstílus. (2012) [Presentation]

Martyin Zita: A termál- és gyógyfürdők szerepe a határon átnyúló turizmusban. (2012) [Presentation]

Martyin Zita: Tourism and local development : the case of Mórahalom. (2012) [Presentation]

Mayer Gyula: Abszolút geometria az ókorban. (2012) [Presentation]

Mayer Péter: Két és félezer éves, mégis modern : Mit mond az ógörög költészet a ma emberének? (2012) [Presentation]

Mezei Péter: A fájlcserétől a szerzői jogi háborúig. (2012) [Presentation]

Mingesz Róbert: A kísérletező oktatás támogatása, számítógéppel segített kísérletek bemutatása : LabVIEW I és II. (2012) [Presentation]

Mingesz Róbert: Műszerhardverek és szoftverek fejlesztése. (2012) [Presentation]

Molnár Andor: Előadói és prezentációs technikák fejlesztése tréning. (2012) [Presentation]

Molnár Gábor Tamás: Korszakolás és irodalmi közvetítő rendszerek. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Gépi lélegeztetés : élettani alapok. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Leszoktatás gépi lélegeztetésről. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Perioperatív folyadék-, és vérpótlás. (2012) [Presentation]

Molnár Zsolt: Szepszis – 2012 : „Atyám, kétségeim vannak…”. (2012) [Presentation]

Nagy Edit: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 3. (2012) [Presentation]

Nagy Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatainak kezdetei. (2012) [Presentation]

Nagy Gergely: Filológia és fikcionalitás : J. R. R. Tolkien filológiai világa. (2012) [Presentation]

Nagy Tímea: Mi a logisztika - egy termék útja a beszerzéstől az értékesítésig. (2012) [Presentation]

Nádasdi Péter: Minimalist research of prenominal restricted finite relative constructions with person marking morphemes in Hungarian. (2012) [Presentation]

Nádasdi Zsófia: Az Euphorbia falcata diterpénjeinek izolálása és szerkezetvizsgálata. (2012) [Presentation]

Németh József: Online signature feature extraction from video. (2012) [Presentation]

Németh Miklós: Szavak, amik Szegeden születtek. (2012) [Presentation]

Oppenlaender Thomas: Development of modern mercury-free excilamps for water and air treatment and applications in photochemical technology. (2012) [Presentation]

Oppenlaender Thomas and Bolton James R.: Kompatibilitätsmodus : Lecture 2. (2012) [Presentation]

Pallagi Petra and Singh Anurag Kumar and Hegyi Péter and Venglovecz Viktória and Engelhardt Regina and Riederer Brigitte and Takács Tamás and Wittmann Tibor and Seidler Ursula and Rakonczay Zoltán: Pancreatic ductal fluid and HCO3- secretion is reduced in the absence of Na+/H+ exchanger regulatory factor-1 in mice. (2012) [Presentation]

Papp László: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Papp László: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Papp László: Kutatásmódszertani alapismeretek [2.]. (2012) [Presentation]

Pavlovits Tamás: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiai szövegértelmezés és a filozófiai értekezés. (2012) [Presentation]

Pelle Anita: Horizon 2020 : kutatás-fejlesztés-innováció az európai gazdaság és társadalom szolgálatában. (2012) [Presentation]

Perei Katalin: Akik megeszik az ehetetlent. (2012) [Presentation]

Polner Bertalan and Németh Renáta and Janacsek Karolina and Németh Dezső and Kovács Zoltán Ambrus: Segíti-e a hipnózis a rögzült készségek felülírását? (2012) [Presentation]

Presznerné Domján Andrea: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 2. (2012) [Presentation]

Péterfalvi Attila: A magyar adatvédelmi jogi szabályozás változásai. (2012) [Presentation]

Pósfai Éva: Myeloproliferatív megbetegedések hátterében szereplő új patogenomikai részletek megismerése. (2012) [Presentation]

Rakonczai János: Árvizek Magyarországon. (2012) [Presentation]

Rittgasszer Imola: A kreativitás térbelisége. (2012) [Presentation]

Rusz Orsolya: Solid tumorok checkpoint mutációinak prediktív tényezőnként való vizsgálata. (2012) [Presentation]

Rákosi György: Reduplicating particles in Hungarian. (2012) [Presentation]

Rétsági Erzsébet: Kutatások iskolások körében : testnevelés tantárgypedagógiai tanulságokkal. (2012) [Presentation]

Révész Balázs and Kovács Péter: Marketing innováció - információs technológia a marketingben. (2012) [Presentation]

Samu Andrea: Kutatások a Gömör-Tornaikarszton : állóvizek és források. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: A társadalmi tőke, mint endogén erőforrás : területi tőke és a régiók gazdasági fejlődése. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: Az ELI és egy science park gazdasági hatásainak vizsgálata : vitaanyag. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: Innovációs hálózatok : a társadalmi tőke szerepe az innováció és térségek versenyképességének kapcsolatában. (2012) [Presentation]

Schirm Anita: A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái. (2012) [Presentation]

Schneider Rolf: Diametric completions. (2012) [Presentation]

Secka Marion: Is an ideal CSR communication possible? : the case of Austria. (2012) [Presentation]

Sefcsik Tamás: Kognitív sémák és módosításuk. (2012) [Presentation]

Sgall Jiří: First fit and best fit bin packing : a new analysis. (2012) [Presentation]

Simon József: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiatörténet német nyelvű szakirodalma. (2012) [Presentation]

Simon Sándor: A dámbikák mennyiségi és minőségi szabályozásának értékelése a Bárna völgye földtulajdonosi közösség vadászterületén. (2012) [Presentation]

Smahó Melinda: A tudástranszferek rendszerei és a járműipar : Közép- és Nyugat-Dunántúl. (2012) [Presentation]

Somhegyi Zoltán: Művészeti központok. (2012) [Presentation]

Szabó Zoltán: Ionizáló sugárzás sejt károsító hatása ellen védő folyamatok tanulmányozása : élesztő teszt rendszer kidolgozása. (2012) [Presentation]

Szakálné Kanó Izabella: Tudásintenzív ágazatok térbeliségének magyarázata kistérségi innovációs képesség segítségével : egy térökonometriai modell. (2012) [Presentation]

Szente-Varga Mónika: Gibraltár az 1960-as években : spanyol, angol és helyi érdekek a Sziklán. (2012) [Presentation]

Szepesvári Csaba: Online-to-confidence-set conversions and application to sparse stochastic bandits. (2012) [Presentation]

Szilágyi Nóra: A sport szerepe az életmód minőségében. (2012) [Presentation]

Szirbucz Tamás: Ideas for improving efficiency of procedural abstraction. (2012) [Presentation]

Szomora Zsolt: Die strafrechtlichen Schranken der Meinungsfreiheit in Ungarn im internationalen Kontext. (2012) [Presentation]

Szász Domokos: My collaboration with András : mathematical and human excerpts. (2012) [Presentation]

Szécsényi Tibor: Nyelv és logika. (2012) [Presentation]

Szíver Edit: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 1. (2012) [Presentation]

Szörényi László: Új érdekességek a magyarországi neolatin irodalom kutatásában. (2012) [Presentation]

Szüts Dávid: A daganatos sejtek genomiális instabilitása. (2012) [Presentation]

Sándorné Szabó Iringó: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Tandari-Kovács Mariann: Lángoltam egykoron... - hallgatói kiégés és tanulmányok iránti elköteleződés. (2012) [Presentation]

Tandi Laura: Művészet, kutatás, innováció : helyük egy közös fogalmi rendszerben. (2012) [Presentation]

Tarnay László: A tér-idő filmi ábrázolásának lehetőségei. (2012) [Presentation]

Tasi Tamás S. and Balázs Péter: Extracting geometrical features of discrete images from their projections. (2012) [Presentation]

Tax Gábor: A keratinociták és a propionibacterium acnes baktérium kölcsönhatásának szerepe az acne patogenezisében. (2012) [Presentation]

Tessényi Judit and Ábrahám Zsolt: Slot machines and online gambling, legal and illegal gambling actors in Hungary. (2012) [Presentation]

Tiszlavicz László: A központi idegrendszer daganatai. (2012) [Presentation]

Turcu Rodica: X-ray Photoelectron Spectroscopy of biocompatible polymer based magnetic nanostructures with controlled functionality. (2012) [Presentation]

Tánczos Tímea: A vizuális észlelés zavarai. (2012) [Presentation]

Tánczos Tímea: Neuropszichológiai mérőeljárások : módszertani előadás. (2012) [Presentation]

Tánczos Tímea: Észlelés - Látás és vizuális illúziók. (2012) [Presentation]

Tímár Ádám: Comparison of quenched and annealed invariance principles for random conductance model. (2012) [Presentation]

Tóth Adrienn and Vedrédi Katalin: Köztér - Közösségi tér - Magántér : térbeli és társadalmi elkülönülés a szegedi Tisza Palota lakópark példáján. (2012) [Presentation]

Tóth Bálint: Relaxed sector condition and random walk in divergence free random drift field. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: A kisgyermek beszédzavarainak korai felismerése. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: Kriminalisztikai nyelvészet mint alkalmazható módszer az igazságszolgáltatásban. (2012) [Presentation]

Tóthné Téglás Tünde: Perceived competency requirements. (2012) [Presentation]

Tőkés Tünde: Alapvető állatkísérletes beavatkozások gyakorlása fantomokon : gyakorlati tematika - csomózás, varrattechnikák, injekciózás és véna biztosítás. (2012) [Presentation]

Tőkés Tünde: Alapvető állatkísérletes beavatkozások gyakorlása fantomokon : gyakorlati tematika - műtéti sterilitás. (2012) [Presentation]

Udvari Beáta: Kutatásmódszertan. (2012) [Presentation]

Vajda Beáta: Measuring the quality of healthcare services. (2012) [Presentation]

Vanya Melinda: Kihívások és válaszok idegrendszeri és autoimmun betegséggel szövődött terhességek gondozásában és ellátásában. (2012) [Presentation]

Vanya Melinda and Orvos Hajnalka and Bártfai György: Perinatal outcome at maternal age 40 years and older-case-control analysis in Southern Hungary. (2012) [Presentation]

Varga Anett: A tejelő tehenek kondíciójának, tőgyegészségügyi helyzetének és tejtermelésének összehasonlítása holsteinfríz típusú állománynál. (2012) [Presentation]

Varga László: A novel algorithm for multivalued discrete tomography. (2012) [Presentation]

Varga László and Balázs Péter and Nagy Antal: An energy minimization reconstruction algorithm for multivalued discrete tomography. (2012) [Presentation]

Varga Ákos: Eke és kultivátor alkalmazásának összehasonlítása a kukorica alapművelésében. (2012) [Presentation]

Vas Krisztina and Kormos Bernadett and Bebes Attila and Konczné Gubán Barbara and Kui Róbert and Bende Balázs and Kocsis Ádám and Széll Márta and Kemény Lajos and Bata Zsuzsanna: Pikkelysömör betegség patomechanizmusának ex vivo és in vitro vizsgálata. (2012) [Presentation]

Vas Zsófia: Innováció és tudásintenzitás a dél-alföldi régió tudáskiaknázási alrendszerében. (2012) [Presentation]

Vas Zsófia: Innovációs tevékenységek regionális jellemzői : tudásintenzív iparágak a dél-alföldi régióban. (2012) [Presentation]

Vedrédi Katalin: Köztérfejlesztések és a térhasználat változásai Szegedi fejlesztések példáján. (2012) [Presentation]

Vedrédi Katalin: Public space developments of Szeged. (2012) [Presentation]

Vekerdy Zoltán: Earth observation in water resources management : a short review of the past, present and future. (2012) [Presentation]

Volford Anita Adrienn: A közbeszerzési szabályrendszer hatékonyságának vizsgálata az uniós és hazai jogalkotási reformok fényében. (2012) [Presentation]

Volford Anita Adrienn: The efficiency of the public procurement legal framework. (2012) [Presentation]

Vukman Péter: Nagy-Britannia és a jugoszláv-görög-török együttműködés öt éve, 1954-1959. (2012) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Válságkezelés innovatív módszerekkel : Közép-Európa EU-tagállamai példáin keresztül megközelítve. (2012) [Presentation]

Vékás L.: Magnetic nanoparticles and clusters : from highly stable magnetic nanofluids to magnetoresponsive nanocomposites. (2012) [Presentation]

Winkler István: Észlelés kutatásának legfontosabb pszichológiai iskolái. (2012) [Presentation]

Wirth Roland: Biogáz termelő mikroba közösség jellemzése újgenerációs DNS szekvenátor segítségével. (2012) [Presentation]

Wojnárovits László: Izotóptechnika alkalmazása a környezetvédelemben : elméleti áttekintés. (2012) [Presentation]

Wunsch Cornelia: Neo-Babylonian real estate sale and clear title procedure. (2012) [Presentation]

Z. Karvalics László: Az innováció arcai - fogpiszkálók, önkioldó csapdák, metaforák és a többiek. (2012) [Presentation]

Zalai Anita: "Híd" diktatúrából demokráciába : a '60-as évek kaleidoszkópja Spanyolországban. (2012) [Presentation]

Zimonyi István: Forradalom Egyiptomban. (2012) [Presentation]

Zomborszki Zoltán Péter: Polifenoltartalmú készítmények vizsgálata. (2012) [Presentation]

Ács Attila: Psychological aspects of investment decisions. (2012) [Presentation]

Ács Norbert: Egy biogáz képző közösség archaea populációjának vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel. (2012) [Presentation]

Árva-Tóth Adrienn: A helyi pénz mint a helyi gazdaságfejlesztés eszköze. (2012) [Presentation]

Ótott-Kovács Eszter: Syntactic passive structures in old Turkic. (2012) [Presentation]

Újvári Edit: A kultúr- és művelődéstörténeti témájú tudományos dolgozat : OTDK tapasztalatok. (2012) [Presentation]

Čudić Marko and Virág Zoltán: Az utazásregény kezdetei és mai kontextusai. (2012) [Presentation]

This list was generated on 2022. augusztus 8. 06:27:04 CEST.