Browse by Faculty

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 46.

Almási Anikó: A vállalati identitás dimenziói egy empirikus kutatás tükrében. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Elekes Zoltán: Innovation performance and regional success : insights from the capability approach. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetősége a regionális innovációpolitikában. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: Az innovációs rendszerek "határai" : az innovációpolitika körvonalai a képességszemléletben. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: A területi tőke, mint a rurális térségek innovációs rendszerének lehetséges elméleti háttere. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: Az endogén regionális fejlődés tényezőinek áttekintése a rurális térségek vonatkozásában, különös tekintettel a területi tőke alaptényezőire. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: Endogenous development : role of territorial capital in rural areas. (2013) [Presentation]

Botos Katalin and Schneider Klára: Bankszabályozás, bankismeretek. (2013) [Note, textbook]

Csoma Róbert: Intézményi alkalmazkodás a világgazdasági válság idején. (2013) [Presentation]

Deák István: Értékeléstan. (2013) [Note, textbook]

Dombi Judit: A nemnövekedés programja, lehetséges kapcsolódásai a képességszemlélethez, és megvalósulásuk elemzése. (2013) [Presentation]

Dombi Judit: The economic program of de-growth and a possible connection with capability approach. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán: Evolúciós gazdaságföldrajz alkalmazási lehetőségei a regionális innovációs rendszerek kutatásában. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán: Path-dependency, externalities and related variety in regional innovation systems. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: A regionális innovációs rendszer, mint komplex rendszer. (2013) [Presentation]

Finna Henrietta and Földi Flóra: Teleworking houses as key opportunities of jobseekers in the less developed regions of Hungary. (2013) [Presentation]

Gébert Judit: Regional growth, indices of sustainability and social progress. (2013) [Presentation]

Horváth Alexandra Krisztina: Technológiai információk terjedésének vizsgálata formális hálózatokon és nem specializált internetes közösségekben. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: A magyarországi "város-régiók" versenyképességének értelmezése. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: A magyarországi városrégiók lehatárolásának és versenyképességük mérésének lehetőségei. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Az innováció szerepe a városrégiók versenyképességében. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Measurement approaches of the competitiveness of city regions. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Measurement approaches of the competitiveness of the Hungarian "City-Region" by international attempts. (2013) [Presentation]

Imreh Szabolcs and Kürtösi Zsófia and Deák István and Kosztopulosz Andreász and Prónay Szabolcs and Lukovics Miklós: Gazdasági alapismeretek I. (2013) [Note, textbook]

Kazár Klára: A pszichológiai márkaközösségek vizsgálata strukturális egyenletek modelljének segítségével : kutatási terv. (2013) [Presentation]

Kerekes Anasztázia: Orosz-kínai gazdasági kapcsolatok átalakuló erőviszonyai. (2013) [Presentation]

Komlósi Éva: Regional entrepreneurship in Hungary based on the regional entrepreneurship and development index (REDI) methodology. (2013) [Presentation]

Korompai Attila: Territorial disparities and cohesion : conceptual approaches. (2013) [Presentation]

Kozma Gábor: Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására. (2013) [Presentation]

Löffler Tibor: Politológia. (2013) [Note, textbook]

Martus Bettina: A munkanélküliség okai. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: A technológiai fejlődés/innováció szerepe a gyermekmunkában : probléma, vagy megoldás? (2013) [Presentation]

Martus Bettina: Az ifjúsági munkanélküliség az Európai Unió tagállamaiban. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: The role of unemployment in the regional competitiveness. (2013) [Presentation]

Mester Éva: Az állam szerepe a magyar bankrendszer működésében, a KKV szektor hitelezésének elősegítése állami szerepvállalással. (2013) [Presentation]

Málovics Éva: Humán erőforrások II. (2013) [Note, textbook]

Savanya Péter: The perspectives of Southern Great Plain in agribusiness networking and cross-sectoral linkages. (2013) [Presentation]

Schneider Klára: Biztosítási ismeretek. (2013) [Note, textbook]

Tandi Laura: Az emberi tőke és az oktatás szerepe az Európai Unióban. (2013) [Presentation]

Tandi Laura: Education as the key factor of smart and inclusive growth : the changing education policy of Hungary compared to Europe 2020 strategy. (2013) [Presentation]

Urbánné Mező Júlia Veronika: A regionális egyenlőtlenségek megjelenése a közoktatási eredményekben Magyarországon. (2013) [Presentation]

Varga Bence: A hazai pénzügyi felügyelés kialakulásának története, a felügyelés jelene és jövője. (2013) [Presentation]

Vas Zsófia: Evidence on knowledge-intensive industries in the regional innovation system of the Southern Great Plain. (2013) [Presentation]

Vedrédi Katalin: A köztérfejlesztések társadalmi megítélése a szegedi Szent István tér példáján. (2013) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamai válságának okai és a válságkezelés lépései a 2008-ban kitört pénz- és tőkepiaci válságot követően. (2013) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Globalizáció és visszásságai...a válság évei alatt. (2013) [Presentation]

This list was generated on 2023. szeptember 29. 23:15:50 CEST.