Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 275.

Online educational package (e-learning lesson/topic)

Devosa, Iván and Csallner, András Erik: Bevezetés a C# 2010 programozási környezetbe. (2013) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hevesi, Imre and Gyémánt, Iván: Félvezető optika : félvezető foton-források és foton-detektorok. (2013) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Note, textbook

Alattyányi, István: Business studies for vocational and adult education trainers II. : an introduction to Hungarian business, civil and budgetary organizations. (2013) [Note, textbook]

Alattyányi, István: Üzleti ismeretek szak-és felnőttképzőknek II. : a magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési szervek bemutatása. (2013) [Note, textbook]

Bakos-Kovács, Kitti: Társasági jogi alapismeretek feladatgyűjtemény : gazdaságinformatikus hallgatók részére. (2013) [Note, textbook]

Bakos-Kovács, Kitti and Papp, Tekla: Társasági jogi alapismeretek : gazdaságinformatikus hallgatók részére. (2013) [Note, textbook]

Balogh, László and Győri, Ferenc and Kiss, Gábor and Hézsőné Böröcz, Andrea and Meszlényi-Lenhart, Emese and Lehmann-Dobó, Andrea: Wellness, sport- és egészségturizmus. (2013) [Note, textbook]

Benedict, Mihály: Quantum theory of atoms, molecules and their interaction with light. (2013) [Note, textbook]

Bogár, Ferenc and Ferency, György and Hoffmann, Eufrozina A. and Körtvélyesi, Tamás and Németh, Eszter and Paragí, Gábor and Rajkó, Róbert: Computational biochemistry. (2013) [Note, textbook]

Bolla, Marianna and Krámli, András and Nagy-György, Judit: Többváltozós statisztikai módszerek. (2013) [Note, textbook]

Botos, Katalin and Schneider, Klára: Bankszabályozás, bankismeretek. (2013) [Note, textbook]

Buglyó, Péter and Jakusch, Tamás: Szervetlen kémiai preparatív gyakorlatok. (2013) [Note, textbook]

Bukta, Katalin: Rating EFL written performance. (2013) [Note, textbook]

Bányai, István and Horváthné Csajbók, Éva and Gáspár, Vilmos and Kiss, Éva and Nagy, Noémi and Póta, György and Purgel, Mihály and Turányi, Tamás: Modern fizikai kémia. (2013) [Note, textbook]

Bényei, Attila and Harmat, Veronika: Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat. (2013) [Note, textbook]

Bóka, Ferenc and Lehmann-Dobó, Andrea and Dorka, Péter and Borkovics, Margit: Indoor-outdoor : elmélet és gyakorlat. (2013) [Note, textbook]

Csorba, Péter and Horváth, Gergely and Lóczy, Dénes and Mezősi, Gábor and Mucsi, László and Szabó, Mária: Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései. (2013) [Note, textbook]

Csorba, Péter and Horváth, Gergely and Lóczy, Dénes and Mezősi, Gábor and Mucsi, László and Szabó, Mária: Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései. (2013) [Note, textbook]

Csörgeiné Kurin, Krisztina and Gáspár, Vilmos and Horváth, Dezső and Orbán, Miklós and Szalai, István and Tóth, Ágota: Nemlineáris dinamika : önszerveződés kémiai és biológiai rendszerekben. (2013) [Note, textbook]

Czimre, Klára: Development of cross-border regions. (2013) [Note, textbook]

Deák, István: Értékeléstan. (2013) [Note, textbook]

Dina, Miletta: Crossroads : effective methods to support adult learning. (2013) [Note, textbook]

Dina, Miletta: Útkereszteződés : hatékony módszerek a felnőttkori tanulás támogatásához. (2013) [Note, textbook]

Domokos, Mihály: A testnevelés és sport tanításának elmélete és módszertana. (2013) [Note, textbook]

Draskóczy, Eszter: "Locutus sum in lingua trina" : aspects of using different languages in Dante. (2013) [Note, textbook]

Ember, Alex Frigyes: Az üzemi baleset. (2013) [Note, textbook]

Faragó, István: Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei. (2013) [Note, textbook]

Faragó, Ágnes: Civil szervezetek szerepe a felnőttképzésben. (2013) [Note, textbook]

Faragó, Ágnes: The role of civil organisations in adult education. (2013) [Note, textbook]

Farkas, Katalin and Paschali, Ekaterine and Papp, Ferenc and Vályi, Péter and Széll, Márta and Kemény, Lajos and Nagy, Nikoletta and Csoma, Zsanett: A novel seven-base deletion of the CTSC gene identified in a Hungarian family with Papillon-Lefèvre syndrome. (2013) [Note, textbook]

Farkas, Olga: Talent in vocational education and training : talent-focused quality assurance framework system in vocational training : Centre for Vocational, Further Training and Distance Learning of the Juhász Gyula Faculty of Education of the University of Szeged. (2013) [Note, textbook]

Farkas, Olga: Tehetség a szakképzésben : tehetségfókuszú minőségbiztosítási rendszer a gyakorlati képzésben. (2013) [Note, textbook]

Farkas, Éva: A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon. (2013) [Note, textbook]

Farkas, Éva: A szak-és felnőttképzés gyakorlata. (2013) [Note, textbook]

Farkas, Éva: The practice of adult education and vocational training in Hungary. (2013) [Note, textbook]

Farkas, Éva: The practice of lifelong learning mobility tools in Hungary. (2013) [Note, textbook]

Fejes, József Balázs and Kelemen, Valéria and Szűcs, Norbert: Parent mentoring to prevent transmission of social disadvantage. (2013) [Note, textbook]

Fejes, József Balázs and Kelemen, Valéria and Szűcs, Norbert: Szülők mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelőzése érdekében. (2013) [Note, textbook]

Fekete, Erzsébet and Karaffa, Levente: Ipari biotechnológia. (2013) [Note, textbook]

Fizel, Natasa: Career socialization training. (2013) [Note, textbook]

Fizel, Natasa: Development of labour market services and competencies : career and labour market trainings. (2013) [Note, textbook]

Fizel, Natasa: Munkaerő-piaci szolgáltatások és kompetenciák fejlesztése : karrier- és munkaerő-piaci tréningek. (2013) [Note, textbook]

Fizel, Natasa: Pályaszocializációs készségfejlesztő tréningek. (2013) [Note, textbook]

Galbács, Gábor and Ilisz, István and Felinger, Attila and Csóka, Balázs: Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához. (2013) [Note, textbook]

Győri, Ferenc and Domokos, Mihály and Hocza, Ágnes and Szilágyi, Nóra and Bóka, Ferenc: Labdajátékok. (2013) [Note, textbook]

Hajdú, József: Social protection of the unemployed. (2013) [Note, textbook]

Hajnal, Péter: Diszkrét matematika. (2013) [Note, textbook]

Hangya, Dóra: Hátrányos helyzetű célcsoportok mentorálási tapasztalatai : a fogyatékossággal élők és az időskorúak felnőttképzési sajátosságai. (2013) [Note, textbook]

Hangya, Dóra: Mentoring experiences of disadvantaged target groups : characteristics of adult training for disadvantaged and the elderly. (2013) [Note, textbook]

Hevesi, Imre and Gyémánt, Iván: Félvezető optika : félvezető foton-források és foton-detektorok. (2013) [Note, textbook]

Hocza, Ágnes and Bóka, Ferenc: Testnevelési és népi játékok. (2013) [Note, textbook]

Hézsőné Böröcz, Andrea and Cziberéné Nohel, Gizella: Gimnasztika : gimnasztika oktatásmódszertani segédanyag és gyakorlatanyag gyűjtemény. (2013) [Note, textbook]

Hézsőné Böröcz, Andrea and Hajdúné Petrovszki, Zita and Cziberéné Nohel, Gizella and Meszlényi-Lenhart, Emese and Domokos, Mihály and Vári, Beáta and Hocza, Ágnes: Új eszközök a mindennapos testnevelés szolgálatában. (2013) [Note, textbook]

Illés, Tibor: Lineáris optimalizálás elmélete és algoritmusai. (2013) [Note, textbook]

Imreh, Szabolcs and Kürtösi, Zsófia and Deák, István and Kosztopulosz, Andreász and Prónay, Szabolcs and Lukovics, Miklós: Gazdasági alapismeretek I. (2013) [Note, textbook]

Karátson, János and Horváth, Róbert and Izsák, Ferenc: Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei számítógépes alkalmazásokkal. (2013) [Note, textbook]

Kaszaki, József and Mészáros, András and Büki, Tamás and Varga, Gabriella and Érces, Dániel and Boros, Mihály: A vékonybél-ischaemia és reperfúzió kórtana : új terápiás lehetőségek. (2013) [Note, textbook]

Kaszáné Kiss, Magdolna: Hulladékgazdálkodás. (2013) [Note, textbook]

Katona, Endre: Adatbázisok : előadási jegyzet (BSc). (2013) [Note, textbook]

Katona, Endre: Térinformatika : előadási jegyzet. (2013) [Note, textbook]

Keczer, Gabriella: Fundamentals of business for professionals of vocational training and adult education I. : introduction to economics and management. (2013) [Note, textbook]

Keczer, Gabriella: Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek I. : gazdasági és menedzsment alapismeretek. (2013) [Note, textbook]

Kerényi, Attila and Kiss, Tímea and Szabó, György: Környezeti rendszerek. (2013) [Note, textbook]

Kis, Zsolt and Toldi, József: Élelmiszertoxikológia. (2013) [Note, textbook]

Kiss, Attila: Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben. (2013) [Note, textbook]

Kiss, Attila: Terminological close up programs in the logistics - foreign trade vocational training. (2013) [Note, textbook]

Kovács, Attila and Börzsönyi, Ádám and Horváth, Zoltán and Osvay, Károly: A femtoszekundumos optika alapjai. (2013) [Note, textbook]

Kovács, Ferenc and Lóki, József and Nagyváradi, László and Gyenizse, Péter and Bugya, Titusz and Rábay, Andor: Környezeti informatika. (2013) [Note, textbook]

Löffler, Tibor: Politológia. (2013) [Note, textbook]

Mikulán, Rita and Baczkó, István and Orosz, Andrea and Lengyel, Csaba and Nemes, Attila and Sepp, Róbert and Somfay, Attila and Katona, Márta and Csonka, Csaba and Török, László and Bánki, László: Sportorvostani alapismeretek. (2013) [Note, textbook]

Molnár, Andor and Orbán, Kornélia and Dorka, Péter: Motoros képességek és tesztek, edzéstani alapok. (2013) [Note, textbook]

Molnár, Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban. (2013) [Note, textbook]

Molnár, István: Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak. (2013) [Note, textbook]

Mosolygó, Tímea and Korcsik, József and Balogh, Emese Petra and Faludi, Ildikó and Virók, Dezső and Endrész, Valéria and Burián, Katalin: Analysis of the expressions of different interleukin-17 types in Chlamydophila pneumoniae-infected mice. (2013) [Note, textbook]

Mucsi, László: Műholdas távérzékelés : elmélet és gyakorlat. (2013) [Note, textbook]

Málovics, Éva: Humán erőforrások II. (2013) [Note, textbook]

Nagy, Angelika: A felnőttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje. (2013) [Note, textbook]

Nagy, Angelika: Communication and marketing of adult education organizations. (2013) [Note, textbook]

Nagy, Nikoletta and Rajan, Neil and Farkas, Katalin and Kinyó, Ágnes and Kemény, Lajos and Széll, Márta: A mutational hotspot in CYLD causing cylindromas : a comparison of phenotypes arising in different genetic backgrounds. (2013) [Note, textbook]

Nagy, Sándor Alex: Hidroökológia. (2013) [Note, textbook]

Németh, Zoltán and Szabó, Tamás: Laplace- és Fourier-transzformációk. (2013) [Note, textbook]

Orosz, Andrea: A munka világa. (2013) [Note, textbook]

Orosz, Andrea: The language of the world of work. (2013) [Note, textbook]

Pap, Gyula and Szűcs, Gábor: Sztochasztikus folyamatok. (2013) [Note, textbook]

Pénzes, Zsolt: Makroevolúció : módszerek és mintázatok. (2013) [Note, textbook]

Pósa, Anikó: Fejezetek a sportélettan tárgyköreiből. (2013) [Note, textbook]

Schneider, Klára: Biztosítási ismeretek. (2013) [Note, textbook]

Simon, László: Application of monotone type operators to nonlinear PDE's. (2013) [Note, textbook]

Simon, Péter: Differenciálegyenletek és dinamikai rendszerek. (2013) [Note, textbook]

Szabó, Klára: English for managing and implementing EU projects. (2013) [Note, textbook]

Szabó, Klára: Európai Uniós projektek menedzselése és megvalósítása. (2013) [Note, textbook]

Szalai, Anikó: A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre. (2013) [Note, textbook]

Szatmári, József and Mucsi, László and Nagyváradi, László and Szabó, Szilárd and Barta, Károly and Bugya, Titusz and Czigány, Szabolcs and Pirkhoffer, Ervin and Rábay, Andor and Tobak, Zalán and van Leeuwen, Boudewijn and Bartus, Máté: Modellek a geoinformatikában. (2013) [Note, textbook]

Szatmáry, Károly and Vinkó, József and Gergely, Árpád László and Keresztes, Zoltán: Asztrofizika. (2013) [Note, textbook]

Szilassi, Péter and Ronczyk, Levente: Városökológia, településinformatika. (2013) [Note, textbook]

Szilágyi, Nóra and Hajdúné Petrovszki, Zita and Szablics, Péter: Rekreáció II. (2013) [Note, textbook]

Székelyhidi, László: Absztrakt harmonikus analízis. (2013) [Note, textbook]

Tombácz, E. and Tóth, I. Y. and Nesztor, D. and Illés, E. and Hajdú, A. and Szekeres, M. and Vékás, L.: Adsorption of organic acids on magnetite nanoparticles, pH-dependent colloidal stability and salt tolerance. (2013) [Note, textbook]

Tóth, Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében, 1683-1690. (2013) [Note, textbook]

Tóth, Károly: Equality and desegregation programmes in vocational education and training. (2013) [Note, textbook]

Tóth, Károly: Esélyegyenlőségi és deszegregációs programok a szakképzésben. (2013) [Note, textbook]

Tóthmérész, Béla: Diversity. (2013) [Note, textbook]

Varga, Csaba: Metabolikus szindróma alapjai. (2013) [Note, textbook]

Varga, Gábor and Fábián, Szabolcs Ákos and Kovács, István Péter and Radvánszky, Bertalan: Geomorfológiai térképezés. (2013) [Note, textbook]

Vígh, Viktor: Konvex geometria : jegyzetvázlat. (2013) [Note, textbook]

Presentation

Magyar Idegtudományi Társaság XIV. konferenciája - program. (2013) [Presentation]

Almási, Anikó: A vállalati identitás dimenziói egy empirikus kutatás tükrében. (2013) [Presentation]

Bachorecz, Mátyásné and Szemes, Zsófia and Talabér, Júlia and Rigó, János and Szabó, László and Halász, József and Baji, Ildikó: Ikerterhességek és ikerszülések során előforduló mentális problémák vizsgálata. (2013) [Presentation]

Bajmócy, Zoltán and Elekes, Zoltán: Innovation performance and regional success : insights from the capability approach. (2013) [Presentation]

Bajmócy, Zoltán and Gébert, Judit: A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetősége a regionális innovációpolitikában. (2013) [Presentation]

Bajmócy, Zoltán and Gébert, Judit: Az innovációs rendszerek "határai" : az innovációpolitika körvonalai a képességszemléletben. (2013) [Presentation]

Balogh, József: Extremal theorems in random discrete structures. (2013) [Presentation]

Bari, Ferenc: Exrem light intensitie (ELI) és a biológiai realitás. (2013) [Presentation]

Bartoli, Daniele: Small complete caps and saturating sets in Galois spaces, II. (2013) [Presentation]

Biró, Marianna and Molnár, Zsolt: Történeti tájökológia II. : Duna-Tisza köze. (2013) [Presentation]

Bodnár, Gábor: A területi tőke, mint a rurális térségek innovációs rendszerének lehetséges elméleti háttere. (2013) [Presentation]

Bodnár, Gábor: Az endogén regionális fejlődés tényezőinek áttekintése a rurális térségek vonatkozásában, különös tekintettel a területi tőke alaptényezőire. (2013) [Presentation]

Bodnár, Gábor: Endogenous development : role of territorial capital in rural areas. (2013) [Presentation]

Borsi, Balázs: Az innovációs rendszer működtetése Magyarországon : értékelések a KFI-szakterületen 2005 óta. (2013) [Presentation]

Bunke, Horst: Exact graph matching. (2013) [Presentation]

Bíró, Lóránt: A bakonyi mangánérc bányászat fúrásainak komplex újraértékelése. (2013) [Presentation]

Csabai, István: Adatintenzív biológia. (2013) [Presentation]

Csabai, Márta: A nemi sztereotípiák szerepe a betegséggel kapcsolatos reprezentációk és a viselkedés alakulásában. (2013) [Presentation]

Csajbók, Bence: Inverses of the elements of a linear subspace and related problems. (2013) [Presentation]

Csetnek, Tímea: Institutional capacity building in the Romanian-Hungarian cross border area. (2013) [Presentation]

Csoma, Róbert: Intézményi alkalmazkodás a világgazdasági válság idején. (2013) [Presentation]

Csorba, László: Innovációs rendszerek : elmélet, politikák és mikroszereplők konferencia. (2013) [Presentation]

Csugány, Julianna: A kutatás-fejlesztés-innováció európai jellegzetességei. (2013) [Presentation]

Dinnyés, Edit and Sándorné Szabó, Iringó and Fiedler, Orsolya: Kisgyermekes édesanyák környezettudatossága és szerepük gyermekeik függőséget okozó szereket elkerülő magatartásában. (2013) [Presentation]

Dodescu, Anca and Chirilă, Lavinia Florentina: The impact of ROP on the economic development and regional competitiveness of North-West region of Romania : partial findings and emerging challenges. (2013) [Presentation]

Dombi, Judit: A nemnövekedés programja, lehetséges kapcsolódásai a képességszemlélethez, és megvalósulásuk elemzése. (2013) [Presentation]

Dombi, Judit: The economic program of de-growth and a possible connection with capability approach. (2013) [Presentation]

Duda, Ernő: Az emberi mikrobiom. (2013) [Presentation]

Dudás, Renáta: Environmental aspects of migration - amenity seeking in the Lake Balaton Resort Area, Hungary. (2013) [Presentation]

Dúll, Andrea: Az iskolai környezet pszichológiája. (2013) [Presentation]

Elekes, Zoltán: Evolúciós gazdaságföldrajz alkalmazási lehetőségei a regionális innovációs rendszerek kutatásában. (2013) [Presentation]

Elekes, Zoltán: Path-dependency, externalities and related variety in regional innovation systems. (2013) [Presentation]

Elekes, Zoltán and Bajmócy, Zoltán: A regionális innovációs rendszer, mint komplex rendszer. (2013) [Presentation]

F. Lassú, Zsuzsa: Gyerekek mentálisan sérülékeny családokban. (2013) [Presentation]

Falus, András: Genetika és epigenetika ; egészségnevelés (EDUVITAL). (2013) [Presentation]

Faragó, Emese: Narratív identitás, pszichológiai folytonosság, pszichoanalízis. (2013) [Presentation]

Finna, Henrietta and Földi, Flóra: Teleworking houses as key opportunities of jobseekers in the less developed regions of Hungary. (2013) [Presentation]

Füzi, Anita: A nyílt innováció egyik eszköze : Living Lab? (2013) [Presentation]

Giulietti, Massimo: Small complete caps and saturating sets in Galois spaces, I. (2013) [Presentation]

Gulyás, László: A szaúdi-szovjet kapcsolatok a brit levéltári források tükrében, 1955-1958. (2013) [Presentation]

Gyögyövics, Katalin: Természetföldrajzi vizsgálati módszerek : a modern homokkutatás lehetőségei Belső-Somogy példáján. (2013) [Presentation]

Gébert, Judit: Regional growth, indices of sustainability and social progress. (2013) [Presentation]

Gécseg, Zsuzsanna: Topics in focus position in Hungarian. (2013) [Presentation]

Hakszer, Richárd: Cross-border cooperation in the Hungarian Slovakian border region. (2013) [Presentation]

Halász, János: Karbon lábnyom. (2013) [Presentation]

Hodozsó, Krisztina and Jakus, Petra and Soósné Kiss, Zsuzsanna and Feith, Helga Judit: Gyermeket nevelő látássérült édesanyák szakmai segítése. (2013) [Presentation]

Hoffmann, Ildikó: A nyelv mint lehetséges diagnosztikai eszköz a nyelvvesztéses zavarok vizsgálatában. (2013) [Presentation]

Horváth, Alexandra Krisztina: Technológiai információk terjedésének vizsgálata formális hálózatokon és nem specializált internetes közösségekben. (2013) [Presentation]

Horváth, Dezső: Turing mintázatok. (2013) [Presentation]

Horváth, Sarolta Noémi: A magyarországi "város-régiók" versenyképességének értelmezése. (2013) [Presentation]

Horváth, Sarolta Noémi: A magyarországi városrégiók lehatárolásának és versenyképességük mérésének lehetőségei. (2013) [Presentation]

Horváth, Sarolta Noémi: Az innováció szerepe a városrégiók versenyképességében. (2013) [Presentation]

Horváth, Sarolta Noémi: Measurement approaches of the competitiveness of city regions. (2013) [Presentation]

Horváth, Sarolta Noémi: Measurement approaches of the competitiveness of the Hungarian "City-Region" by international attempts. (2013) [Presentation]

Horváth, Tamás: The levelwise search algorithm. (2013) [Presentation]

Héger, Tamás and Takáts, Marcella: Semi-resolving sets for PG(2,q). (2013) [Presentation]

Jójárt, Péter and Börzsönyi, Á. and Chiche, R. and Soskov, V. and Variola, A. and Zomer, F. and Cormier, E. and Osvay, Károly: Carrier-envelope phase drift of picosecond frequency combs from an ultrahigh finesse Fabry-Perot cavity. (2013) [Presentation]

Kazár, Klára: A pszichológiai márkaközösségek vizsgálata strukturális egyenletek modelljének segítségével : kutatási terv. (2013) [Presentation]

Kerekes, Anasztázia: Orosz-kínai gazdasági kapcsolatok átalakuló erőviszonyai. (2013) [Presentation]

Kis, Tamás: Szleng : a hétköznapok karneváli nyelve. (2013) [Presentation]

Kiss, Gy.: Semiovals and semiarcs. (2013) [Presentation]

Kiss, János: A vállalatok szerepe a magyar innovációs rendszerben. (2013) [Presentation]

Klebovich, Imre: Farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok a preklinikai és a klinikai gyógyszerfejlesztésben. (2013) [Presentation]

Klebovich, Imre: Gyógyszer - étel interakciók és azok jelentősége gyógyszerek alkalmazhatóságában. (2013) [Presentation]

Komlósi, Éva: Regional entrepreneurship in Hungary based on the regional entrepreneurship and development index (REDI) methodology. (2013) [Presentation]

Korchmáros, Gábor: Intersection of ovals and unitals in desarguesian planes. (2013) [Presentation]

Korchmáros, Gábor and Kozma, József: Regular polygons revisited. (2013) [Presentation]

Korompai, Attila: Case study on parallel development paths in the Hungarian Danube area. (2013) [Presentation]

Korompai, Attila: Territorial disparities and cohesion : conceptual approaches. (2013) [Presentation]

Kovács, Zoltán Ambrus: A hipnózisról tudományos szemmel. (2013) [Presentation]

Kozma, Gábor: Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására. (2013) [Presentation]

Kruppa, Eszter: A Thebesius-féle billentyű. (2013) [Presentation]

Krész, Miklós: Az adatok tudománya : a jövő tudománya? (2013) [Presentation]

Kékesi, Márk: Tartalomelemzés szoftveres támogatással : bevezetés az ATLAS.ti program használatába. (2013) [Presentation]

Kéri, Szabolcs: A skizofrénia rejtélye. (2013) [Presentation]

Kóti, János: Tömegspektrometriai mérések alapjai és alkalmazásuk. (2013) [Presentation]

Labádi, Gergely: A filológiai tudás formái. (2013) [Presentation]

Lengyel, Balázs: A tudástranszfer formái és az innovációs rendszer komplexitása. (2013) [Presentation]

Lengyel, Imre: Conceptual thinking about regional competitiveness : competition, region types, modeling and measuring. (2013) [Presentation]

London, András: A borkóstolas matematikája, avagy hogyan mérjük a borok értékelőinek szakértelmét és ezáltal a borok minőségét? (2013) [Presentation]

Ludányi, L.: Elválasztástechnikai módszerek, azok kapcsolt technikái a gyógyszerek kutatásában és fejlesztésében. (2013) [Presentation]

Lányi, Beatrix: Bizalom jelentősége a B2B piacon a hazai előállítóbázissal rendelkező gyógyszeripari innováció során. (2013) [Presentation]

Lászikné Nagy, Ágnes: Stresszkezelés esszenciája - a táncos mozgás szerepe a distressz oldásában. (2013) [Presentation]

Makara, Judit: A dendritek szerepe a szinaptikus információ feldolgozásában. (2013) [Presentation]

Makra, Zsolt: Az egyetemi spin-off vállalkozások fajtái, jellegzetességei, teljesítményüket befolyásoló tényezők. (2013) [Presentation]

Martus, Bettina: A munkanélküliség okai. (2013) [Presentation]

Martus, Bettina: A technológiai fejlődés/innováció szerepe a gyermekmunkában : probléma, vagy megoldás? (2013) [Presentation]

Martus, Bettina: Az ifjúsági munkanélküliség az Európai Unió tagállamaiban. (2013) [Presentation]

Martus, Bettina: The role of unemployment in the regional competitiveness. (2013) [Presentation]

Mazzocca, Francesco: Generalized hyperfocused arcs. (2013) [Presentation]

Mester, Éva: Az állam szerepe a magyar bankrendszer működésében, a KKV szektor hitelezésének elősegítése állami szerepvállalással. (2013) [Presentation]

Molnár, Regina and Győrffy, Zsuzsa and Csabai, Márta: Orvosnők és orvostanhallgatónők az elmúlt évek empirikus kutatásai tükrében. (2013) [Presentation]

Molnár, Zsolt: Aneszteziológia és intenzív terápia. (2013) [Presentation]

Molnár, Zsolt: Fiziológiás transzfúzió küszöb. (2013) [Presentation]

Molnár, Zsolt: Történeti tájökológia III. : a szíkespuszták történetének rekonstrukciója. (2013) [Presentation]

Molnár, Zsolt: Történeti tájökológia IV. : a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl növényzete a 18-19. század fordulóján. (2013) [Presentation]

Molnár, Zsolt and Biró, Marianna: Történeti tájökológia I. : elmélet és módszerek. (2013) [Presentation]

Murányi, Evelin and Rucska, Andrea and Kiss-Tóth, Emőke: A nők iskolázottságának hatása társadalomban és a családban betöltött szerepére. (2013) [Presentation]

Máté, Adrienn: Az MRtrix és az SPM nyújtotta lehetőségek az MRI képfeldolgozásban. (2013) [Presentation]

Nagy, Anikó: Kisgyermekes édesanyák táplálkozásának vizsgálata Csongrád megyében. (2013) [Presentation]

Nagy, Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatai, 1962-1971. (2013) [Presentation]

Nagy, Gábor Péter and Korchmáros, Gábor and Pace, N.: Projective realization of (finite) groups. (2013) [Presentation]

Nagy, Ágnes and M. Tóth, Tivadar: A Kömpöc- Csólyos- K repedezett szénhidrogén mező kőzettani és szerkezeti felépítése. (2013) [Presentation]

Nemesi, Attila László: Figurativitás a nyelv határain túl : mono- és multimodális alakzatok játékfilmekben. (2013) [Presentation]

Nemestóthy, Nándor: A membrános gázszeparáció alkalmazása. (2013) [Presentation]

Nikodémus, Antal: A magyar innovációs rendszer erősítésének kormányzati stratégiája. (2013) [Presentation]

Oort, Frank van: Related variety, economic networks and regional economic growth in Europe. (2013) [Presentation]

Orha, Viktória Réka: Főnévi valencia és vizsgálatának nehézségei a korábbi nyelvállapotokban. (2013) [Presentation]

Ormándi, Róbert: A felhőkön túl - FuturICT teljesen elosztott adatbányászat. (2013) [Presentation]

Palotás, Zsolt: "Ha háború a célja, köteles leszek megadni neki azt!" : az 1805-ös krízis az Amerikai Egyesült Államok és a Tuniszi Kormányzóság között a források tükrében. (2013) [Presentation]

Papp-Zipernovszky, Orsolya: "Teher alatt..." : a stresszel való megküzdés kognitív és érzelmi komponensei, a pozitív erőforrások mobilizálása. (2013) [Presentation]

Pataki, Elvira: Achilleus leánykora és Dionysos hatalma : Vienne császárkori mozaikjainak ikonográfiája és a hellénisztikus irodalom. (2013) [Presentation]

Patakiné Bősze, Júlia and Pápai, Júlia: Nők, családanyák egyes életmódelemei és azok összefüggései középiskolás gyermekük életmódjával. (2013) [Presentation]

Pavese, Francesco: Hyperovals on Hermitian generalized quadrangles. (2013) [Presentation]

Pavlovski, Róbert: Dewey személyiség re-konstrukciójának szerkezeti felépítése : John Dewey neveléselmélete és társadalomfilozófiája a személyiség tükrében. (2013) [Presentation]

Pusztay, Barbara and Vitrai, József: A méhnyakszűrésen megjelent nők társadalmi differenciáltsága jövedelem-egyenlőtlenségi és más szempontokból. (2013) [Presentation]

Pósfai, Éva and Marton, Imelda and László, Zsuzsanna and Széll, Márta and Adamkovich, Nóra and Borbényi, Zita: MPL mutációk JAK2 V617F negatív essentialis thrombocytaemiás betegekben. (2013) [Presentation]

Rittgasszer, Imola: Knowledge-based urban development (KBUD), as a new development paradigm. (2013) [Presentation]

Ronkay, Margit: Objektív vs személyes tudás : a tudásra jutás és igazolás kérdése Polányi Mihály filozófiájában. (2013) [Presentation]

Sarungi, Emőke: Művészetterápiás eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban c. workshop. (2013) [Presentation]

Savanya, Péter: The perspectives of Southern Great Plain in agribusiness networking and cross-sectoral linkages. (2013) [Presentation]

Scheibl, György: Nemek, számok és nyelvek. (2013) [Presentation]

Seres, Dóra Katalin and Szabó, Kinga and Aranyné Molnár, Tímea: A női inkontinencia és gátizomtorna. (2013) [Presentation]

Shedlin, Michele G.: Qualitative research to understand health behavior : body knowledge and beliefs affecting reproductive health & HIV/AIDS. (2013) [Presentation]

Siciliano, Alessandro: Translation ovoids in finite classical polar spaces. (2013) [Presentation]

Sipőcz, Katalin: Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség finnugor nézőpontból. (2013) [Presentation]

Sonnino, Angelo: Hughes planes and their collineation groups. (2013) [Presentation]

Szabad, János: Az anyai hatás. (2013) [Presentation]

Szabó, Csanád: A pikkelysömör és lelkivilágunk kölcsönhatásai pszichológus szemmel. (2013) [Presentation]

Szabó, Éva: Az iskolapszichológia elmélete és módszertani keretei I. (2013) [Presentation]

Szabó, Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció I. (2013) [Presentation]

Szabó, Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció II. (2013) [Presentation]

Szakács, Gergely: A daganatos betegségek gyógyítása. (2013) [Presentation]

Szalai, István: Biokémiai oszcilláció. (2013) [Presentation]

Szigeti, Csaba: Fascia thoracolumbalis : anatómia, funkció és klinikai vonatkozások. (2013) [Presentation]

Szok, Délia: Neurológiai sürgősségi kórképek. (2013) [Presentation]

Szőnyi, Tamás: Lacunary polynomials and finite geometry. (2013) [Presentation]

Sándor, Klára: Mítoszok, tévhitek és adatok a székely írásról. (2013) [Presentation]

Takáts, Marcella and Héger, Tamás: Resolving sets in finite projective planes. (2013) [Presentation]

Talabér, Júlia and Szemes, Zsófia and Bachorecz, Mátyásné and Rigó, János and Szabó, László and Baji, Ildikó: Antenatalis és postnatalis depresszió vizsgálata hazai mintán. (2013) [Presentation]

Tandi, Laura: Az emberi tőke és az oktatás szerepe az Európai Unióban. (2013) [Presentation]

Tandi, Laura: Education as the key factor of smart and inclusive growth : the changing education policy of Hungary compared to Europe 2020 strategy. (2013) [Presentation]

Tar, Lilla: A kynurenin rendszer szerepe az amyotrophiás lateral sclerosis (ALS) pathomechanizmusában. (2013) [Presentation]

Tarró, Adrienn and Krámli, András: Analysis about Hungary’s attractiveness to investors with particular regard to FDI. (2013) [Presentation]

Tóth, Alinka: Szerzett nyelvi zavarok diagnosztizálásának újabb lehetőségei a nyelvtudományok tükrében. (2013) [Presentation]

Tóth, László: Beszédtechnológia, beszédfelismerés. (2013) [Presentation]

Tóth, Szergej: Városi tünettan : hatalom, jelek, nyelv. (2013) [Presentation]

Tóth, Ágota: Nemlineáris kémiai dinamika alapjai : oszcilláció, káosz, mintázatok. (2013) [Presentation]

Urbánné Mező, Júlia Veronika: A regionális egyenlőtlenségek megjelenése a közoktatási eredményekben Magyarországon. (2013) [Presentation]

Vanya, Melinda and Matuz, Mária and Benkő, Ria and Soós, Gyöngyvér and Bártfai, György: Experience and knowledge of young Hungarian pharmacist on emergency contraception and their attitudes toward over-the counter accessibility of emergency contraceptive pills. (2013) [Presentation]

Varga, Attila: Economic impact evaluation of the new European Union Cohesion policy : the case of the GMR-approach. (2013) [Presentation]

Varga, Bence: A hazai pénzügyi felügyelés kialakulásának története, a felügyelés jelene és jövője. (2013) [Presentation]

Varga-Orvos, Zoltán: "Ún. orvosi műhiba perek". (2013) [Presentation]

Vas, Zsófia: Evidence on knowledge-intensive industries in the regional innovation system of the Southern Great Plain. (2013) [Presentation]

Vedrédi, Katalin: A köztérfejlesztések társadalmi megítélése a szegedi Szent István tér példáján. (2013) [Presentation]

Vona, Máté: BME esettanulmány. (2013) [Presentation]

Vukman, Péter: A Rajk-per harmadrendű vádlottja : Lazar Brankov. (2013) [Presentation]

Váczi, Anna and Feith, Helga Judit and Soósné Kiss, Zsuzsanna and Némethné Gradvohl, Edina: Anyasággal, karrierrel és stresszforrásokkal kapcsolatos hallgatói attitűdök. (2013) [Presentation]

Várkonyiné Schlovicskó, Erika: A polimorfia vizsgálatának jelentősége és gyakorlata a gyógyszerfejlesztésben. (2013) [Presentation]

Végh, Marcell Zoltán: Az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamai válságának okai és a válságkezelés lépései a 2008-ban kitört pénz- és tőkepiaci válságot követően. (2013) [Presentation]

Végh, Marcell Zoltán: Globalizáció és visszásságai...a válság évei alatt. (2013) [Presentation]

Vékás, L.: Magnetic nanofluids and composites : how to tailor their properties through composition for engineering and biomedical applications. (2013) [Presentation]

Wheatley, Tracey: Átalakuló városok : átalakuló Wekerle. (2013) [Presentation]

Teaching Resource

Almási, Anikó: The corporate identity at SMEs in Hungary : method, results and questions. (2013) [Teaching Resource]

Horváth, G. and Petrovszki, Zita and Kékesi, G. and Benedek, G. and Kéri, Szabolcs: Behavioral changes in a new substrain developed by selective breeding. (2013) [Teaching Resource]

Lénárt, András: En busca del concepto del cine nacional español. (2013) [Teaching Resource]

Marton, Imelda and Pósfai, Éva and László, Zsuzsanna and Széll, Márta and Borbényi, Zita: Could polycythemia vera be a vascular "risk factor" in woman? (2013) [Teaching Resource]

Sárközi, Kitti and Máté, Zsuzsanna and Vezér, Tünde and Papp, András: Behavioral changes and general toxicity in rats after subchronic inorganic arsenic and fluoride treatment. (2013) [Teaching Resource]

Vadai, Gergely and Mingesz, Róbert: A LabVIEW használata az oktatásban. (2013) [Teaching Resource]

Égerházi, Lilla Andrea and Kovács, Attila and Kántor, Noémi and Unger, János: Examination of the simulated thermal conditions in a popular playground related to the human reactions and the judgment of the area design. (2013) [Teaching Resource]

This list was generated on 2022. január 26. 10:08:47 CET.