Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Number of items: 332.

Note, textbook

A TDK világa. (2012) [Note, textbook]

Humán erőforrások I. (2012) [Note, textbook]

Sejtbiológia és molekuláris genetika jegyzet. (2012) [Note, textbook]

Bangó, Jenő: Szociológiai alapfogalmak pedagógus hallgatók számára. (2012) [Note, textbook]

Bibok, Károly: A lexical-constructional treatment of the Russian locative alternation. (2012) [Note, textbook]

Botos, Katalin and Schlett, András and Halmosi, Péter: Államháztartástan. (2012) [Note, textbook]

Császár, Mátyás: Az Európai Unió intézményi jogi aktusai. (2012) [Note, textbook]

Czagány, László: Nemzetközi közgazdaságtan. (2012) [Note, textbook]

Demeter, Ildikó and Nagy, Károly and Gellért, Levente and Vécsei, László and Fülöp, Ferenc and Toldi, József: A novel kynurenic acid analog (SZR104) inhibits pentylenetetrazole-induced epileptiform seizures : an electrophysiological study - special issue related to Kynurenine. (2012) [Note, textbook]

Deák, István: A számvitel alapjai : könyvviteltani példatár. (2012) [Note, textbook]

Dombi, József: Intelligens rendszerek. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy, Eszter: A betegség mint büntetés a Pokol XXIX-XXX. énekében : Ovidiusi allúziók és bibliai előképek. (2012) [Note, textbook]

Draskóczy, Eszter: A hamisítók átváltozásai : ovidiusi allúziók, bibliai előképek és a betegség teológiája a Pokol XXIX-XXX. énekében. (2012) [Note, textbook]

Fodor, Ferenc: Algoritmikus geometria. (2012) [Note, textbook]

Hegedűs, Veronika and Dékány, Éva: Across the river and into the syntactic trees. (2012) [Note, textbook]

Hernádi, Klára and Kónya, Zoltán: Nanokompozitok. (2012) [Note, textbook]

Hetesi, Erzsébet: Gazdaságszociológia. (2012) [Note, textbook]

Hetesi, Erzsébet: Marketing alapismeretek I. : távoktatási jegyzet. (2012) [Note, textbook]

Horváth, Zsolt and Gergely, Árpád László: Black hole tidal charge constrained by strong gravitational lensing. (2012) [Note, textbook]

Kaponya, Éva and Felcser, Dániel and Krusper, Balázs and Balogh, Csaba Kornél and Pulai, Györgyi: Monetáris politika Magyarországon 2012. (2012) [Note, textbook]

Molnár, József: A variációs módszerek alkalmazásai. (2012) [Note, textbook]

Nagy, Benedek: Gyakorló feladatok Makroökönómia c. kurzushoz : távoktatási segédanyag. (2012) [Note, textbook]

Nagy, Nikoletta and Farkas, Katalin and Kinyó, Ágnes and Németh, István B. and Kis, Erika and Varga, János and Bata, Zsuzsanna and Kemény, Lajos and Széll, Márta: A novel missense mutation of the CYLD gene identified in a Hungarian family with Brooke-Spiegler syndrome. (2012) [Note, textbook]

Nagy, Zsuzsanna and Hódi, Ágnes and Pásztor, Attila and Tóth, Edit and Hülber, László: Az Erasmus-program keretében külföldön szerzett tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusbefogadás helyzete Magyarországon. (2012) [Note, textbook]

Nádasdi, Péter: A -va,-ve személyragozása és a -ván,-vén független cselekvéshordozóval a nyelvemlékek tükrében. (2012) [Note, textbook]

Orosz, László and Pásztor, Kata and Petrovski, Goran and Facskó, Andrea and Megyeri, Klára: A Herpes Symplex-1 (HSV-1) ÉS -2 (HSV-2) autofágiát kiváltó hatásának vizsgálata Sirc Corneális sejtvonalon. (2012) [Note, textbook]

Perei, Katalin and Pernyeszi, Tímea and Lakatos, Gyula: Bioremediáció. (2012) [Note, textbook]

Rákhely, Gábor: Biokatalízis, biokonverziók, biotranszformációk. (2012) [Note, textbook]

Rákhely, Gábor: Biokatalízis, biokonverziók, biotranszformációk. (2012) [Note, textbook]

Szalisznyó, Lilla: "...Az alsó reklimet és testszín kesztyűt is tedd hozzá édes" : Egressy Gábor színészi pályájának mellékszereplői. (2012) [Note, textbook]

Szalisznyó, Lilla: A Shakespeare-t játszó és tanító Egressy Gábor. (2012) [Note, textbook]

Törőcsikné Görög, Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog I. (2012) [Note, textbook]

Törőcsikné Görög, Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog II. (2012) [Note, textbook]

Ágoston, István and Almási, Róbert and Aradán, Attiláné and Betlehem, József and Bogner, Péter and Boncz, Imre and Borján, Eszter and Deák, Gyuláné and Dér, Anikó and Döbrönte, Zoltán and Fehér, Rózsa and Fullér, Noémi and Fusz, Katalin and Füzesi, Zsuzsanna and Gál, Nikolett: Az ápolástudomány tankönyve. (2012) [Note, textbook]

Ágoston, István and Almási, Róbert and Aradán, Attiláné and Betlehem, József and Bogner, Péter and Boncz, Imre and Borján, Eszter and Deák, Gyuláné and Dér, Anikó and Döbrönte, Zoltán and Fehér, Rózsa and Fullér, Noémi and Fusz, Katalin and Füzesi, Zsuzsanna and Gál, Nikolett: Textbook of nursing science. (2012) [Note, textbook]

Presentation

Posztmodernitás, multikulturalizmus, esztétika a XX. századi magyar és angol-amerikai irodalomban és filmben : tanulmányok az SZTE BTK Irodalom Színház Film tehetséggondozó-műhely alkotásaiból. (2012) [Presentation]

Acsády, László: Alvás és idegrendszer. (2012) [Presentation]

Ajtai, Tibor: Az aeroszolok sötét oldala : nem csak a méret számít. (2012) [Presentation]

Antal, Elvira and Csendes, Tibor: Preprocessing of unconstrained nonlinear optimization problems by symbolic computation techniques. (2012) [Presentation]

Arany, Attila Sándor and Bodor, Zoltán: Élő élesztő készítmény alkalmazása a tejtermelő tehenek takarmányozásában. (2012) [Presentation]

Ayadi, Viktor: On the superintegrability of the rational Ruijsenaars-Schneider-van Diejen models. (2012) [Presentation]

Bacsa, Zsófia: Biológiai tartósítószerek hatása a silókukorica erjedésdinamikájára és aerob stabilitására. (2012) [Presentation]

Bajmócy, Zoltán and Gébert, Judit: Új technológiák "jól-léti" hatásainak értékelése. (2012) [Presentation]

Bakonyi, Zoltán: Demokratikus vezetés az innováció szolgáltában. (2012) [Presentation]

Bakos, Krisztina: Biológiai tartósítószerek alkalmazása a silókukorica silózásban. (2012) [Presentation]

Balogh, József: Recent progress in bootstrap percolation. (2012) [Presentation]

Balogh, Tímea and Laczi, Krisztián and Tengölics, Roland: Biológiai mérési módszerek előadás prezentációi Msc hallgatók számára. (2012) [Presentation]

Bata, Teodóra and Mezősi, Gábor: A hazai tájfelosztás újragondolása térinformatikai módszerek alkalmazásával. (2012) [Presentation]

Bene, Andrea and Csermák, József and Tánczos, Levente: Klaszteresedés a borrégiók versengésében. (2012) [Presentation]

Benet, Iván and Bodnár, Gábor: A magyar vidék társadalmának elmúlt másfél évtizede : regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai kutatási fórum. (2012) [Presentation]

Bereczkei, Tamás: Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség az evolúciós pszichológia szemszögéből. (2012) [Presentation]

Bernáth, Árpád: Arisztotelész Poétikája. (2012) [Presentation]

Beszédes, Sándor and Szabó, Gábor and Hodúr, Cecília: Optimisation of microwave conditioning process for enhanced sludge valorisation. (2012) [Presentation]

Bocsik, Alexandra and Kürti, Levente and Gáspár, Róbert and Kápolna, Emese and Vastag, Mónika and Veszelka, Szilvia and Deli, Mária A. and Szabó-Révész, Piroska: Nasal delivery of meloxicam nanoparticles. (2012) [Presentation]

Bokor, Mariann: Foldamer konjugátum, ami kivédi a β-amiloid oligomerek neurotoxikus hatását. (2012) [Presentation]

Boldrighini, Carlo: Exploding solutions of hydrodynamic equations in computer simulations. (2012) [Presentation]

Bolla, Marianna: Reproducing kernels and correspondence matrices. (2012) [Presentation]

Bolton, James R. and Oppenlaender, Thomas: Industrial applications of advanced oxidation technologies. (2012) [Presentation]

Bolton, James R. and Oppenlaender, Thomas: Introduction to advanced oxidation processes (AOPs) and photochemical based AOPs. (2012) [Presentation]

Bolton, James R. and Oppenlaender, Thomas: Lecture 3. : UV-based advanced oxidation technologies : chemistry. (2012) [Presentation]

Bucsai, Kálmán: Egyetemi Technológia Transzfer és az innovációs rendszerek. (2012) [Presentation]

Bucsai, Kálmán: Változók az egyetemi technológia transzfer teljesítményének méréséhez. (2012) [Presentation]

Bártházi, Eszter: A topik jelenségének vizsgálata a jelentés három szintjén : a megnyilatkozás-példány, a megnyilatkozás-típus, valamint a mondat szintjén. (2012) [Presentation]

Béres, Rita and Kovács, Kornél L. and Rákhely, Gábor: A hidrogén termelés metabolikus hátterének vizsgálata Thiocapsa roseopersicina-ban. (2012) [Presentation]

Bíró, Lóránt: Magyarországi mangánérc telepek fúrásainak sztratigráfiai, litológiai újraértékelése. (2012) [Presentation]

Bóka, Ferenc: Rendszeres testedzés hatása az egészségmagatartásra. (2012) [Presentation]

Csifcsák, Gábor: A bűvészek közreműködése a vizuális tudat megértéséhez. (2012) [Presentation]

Csifcsák, Gábor: Magasabb idegrendszeri működések alapjai. (2012) [Presentation]

Csillag, Ádám: Dokumentumfilm a társadalom szolgálatában. (2012) [Presentation]

Csonka, László: Kooperáció és verseny : hálózatok az innovációs rendszerben - szakirodalmi áttekintés. (2012) [Presentation]

Csábi, Eszter: Érzékelés és észlelés - történelmi előzmények. (2012) [Presentation]

Csábi, Eszter: Észlelés és patológia - vizuális észlelés neuropszichológiája. (2012) [Presentation]

Czékus, Ábel: K+F- és technológiatranszfer megállapodások az EU versenyszabályozásában : megengedhető versenytorzítás a gazdasági növekedés szolgálatában. (2012) [Presentation]

Czékus, Ábel: Megengedett versenykorlátozó magatartások a gazdasági növekedés szolgálatában : az Európai Unió horizontális csoportmentességi rendszere. (2012) [Presentation]

Dina, Miletta: Prezentációs technikák tréning 1. (2012) [Presentation]

Dinnyés, András: Testi sejtekből indukált pluripotens őssejtek : új eszköz az egyedi gyógyszerfejlesztéshez és sejtterápiához. (2012) [Presentation]

Drahota-Szabó, Erzsébet: Reáliák - intertextualitás - fordítás. (2012) [Presentation]

Dusek, Tamás and Lukovics, Miklós: Analysis the economic impact of the Budapest airport on the local economy. (2012) [Presentation]

Dékány, Imre: A nanotechnológia orvosi alkalmazásai. (2012) [Presentation]

Dőry, Tibor and Tilinger, Attila: Nyílt innováció és egyetemek - egy nemzetközi felmérés tanulságai. (2012) [Presentation]

Elekes, Zoltán and Bajmócy, Zoltán: Regionális innovációs rendszerek a komplex rendszerek elméletének szemszögéből. (2012) [Presentation]

Ercsey, Zsolt and Kovács, T. and Kovács, Z.: Workforce synthesis by P-graph method. (2012) [Presentation]

Erdős, László: Universality for random matrices and log gases. (2012) [Presentation]

Erdősi, Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Erdősi, Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek - kutatómunka alapjai. (2012) [Presentation]

Erős, Istvánné: A kutatási téma szakirodalmi háttere. (2012) [Presentation]

Fabula, Szabolcs: Body politics and urban spaces : disabled people’s encounter with and resistance to disabling urban environments in Hungary. (2012) [Presentation]

Farkas, Csaba: A retrieverek gyakorlati használata és gazdasági jelentősége az apróvad gazdálkodásában. (2012) [Presentation]

Farkas, Gergely: Management orientations in family and non-family businesses. (2012) [Presentation]

Farkas, Gergely and Málovics, Éva: Menedzsment orientációk hatása a vállalkozások növekedésére osztrák és magyar KKV-k esetén. (2012) [Presentation]

Farkas, Péter: Sport, üzlet, technika : miért nem haszontalan a Forma-1? - avagy: haditechnika békeidőben. (2012) [Presentation]

Farkas, Zsófia: Az 1970-es évek Irakja : a Baasz Párt magyar szemmel. (2012) [Presentation]

Fazekas, Barbara: COnstitutive Photomorphogenic Protein1 (COP1) szerepének vizsgálata a humán keratinociták fényválaszában. (2012) [Presentation]

Fenyvesi, Anna and Forrás, Gabriella: Language attitudes to L1 vs. FL : minority Hungarian and Hungary Hungarian students’ language attitudes towards Hungarian vs. English. (2012) [Presentation]

Filep, Ágnes: A légkör nem csak gázok keveréke. (2012) [Presentation]

Fuxreiter, Mónika: Új szemlélet a fehérje-kölcsönhatások világában : "a rendezetlen fehérjék világa". (2012) [Presentation]

Földházi, Adrián and Horváth, Mátyás: Improvac alkalmazása a sertéshízlalásban. (2012) [Presentation]

Füzi, Izabella: A klasszikus filmműfajokról. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó, Mária: A kutatásetikai kérdések elmélete és gyakorlata. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó, Mária: A tudományos dolgozat bemutatásának formai követelményei. (2012) [Presentation]

Fűzné Kószó, Mária: Adatgyűjtési módszerek : kérdőívek szerkesztése. (2012) [Presentation]

Galbács, Gábor: Lézer indukált plazma spektroszkópia LIBS : trendek és teljesítőképesség. (2012) [Presentation]

Galla, Zsolt: Etil-[cisz-2-hidroxiciklopentánkarboxilát] enzimatikus hidrolízise. (2012) [Presentation]

Gaál, Zsuzsanna: Előadói és prezentációs technikák. (2012) [Presentation]

Gaál, Zsuzsanna: Konferenciák és kerekasztalok előadói sajátossága 2. (2012) [Presentation]

Gellérfi, Gergő: Egy kultúra továbbélése : a klasszikus szöveghagyomány útja az ókortól a nyomtatott könyvig. (2012) [Presentation]

Gellérfi, Gergő: Könyvtárak, könyvgyűjtemények, könyvkiadók Hellászban és Rómában. (2012) [Presentation]

Gellérfi, Gergő: Papirusz, tábla, pergamen : az íráshordozók története. (2012) [Presentation]

Gellérfi, Gergő: Írásbeliség és szóbeliség - szöveg és olvasás a klasszikus antikvitásban. (2012) [Presentation]

Gottnek, Mihály and Farkas, Gabriella and Sovány, Tamás and Hódi, Klára and Regdon, Géza: Mukoadhezív szabad filmek fizikai-kémiai és stabilitás vizsgálata. (2012) [Presentation]

Gulyás, László: Szaúdi reformok a hatvanas években. (2012) [Presentation]

Gyulai, Tamás: Határon átnyúló innovációs stratégiák lehetőségei a klaszterekre építő gazdaságfejlesztésben. (2012) [Presentation]

Gyuricza, Anett: Paracetamol tartalom meghatározása osztott por gyógyszerkészítményben. (2012) [Presentation]

Győri, Zsolt: Az élet érzéke. (2012) [Presentation]

Gáldi, Gábor: A rekreáció szociológiája, nemzetközi kitekintés. (2012) [Presentation]

Göblös, Anikó and Szegedi, Krisztina and Bacsa, Sarolta and Bata, Zsuzsanna and Kemény, Lajos and Széll, Márta: A PRINS nem-kódoló RNS kifejeződésének és együttható partnerének tanulmányozása. (2012) [Presentation]

Hallgató, Emese: A rövid távú emlékezet és a munkamemória mérőeljárásai. (2012) [Presentation]

Hallgató, Emese: Implicit emlékezet és implicit tanulás : gátlási folyamatok az emlékezésben. (2012) [Presentation]

Hallgató, Emese: Implicit tanulás és a modern ideomotoros elmélet. (2012) [Presentation]

Hannus, István: A kémia és a "társművészetek". (2012) [Presentation]

Hantos, Norbert and Balázs, Péter and Palágyi, Kálmán: Solving binary tomography from morphological skeleton via optimization. (2012) [Presentation]

Harsányi, Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia - tömegkommunikáció. (2012) [Presentation]

Harsányi, Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : a csoport és sokaság közti különbségek. (2012) [Presentation]

Harsányi, Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoport, norma, kooperáció. (2012) [Presentation]

Harsányi, Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoportközi konfliktusok. (2012) [Presentation]

Harsányi, Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : meggyőzés. (2012) [Presentation]

Hategan, Lidia: Molecular genetic diagnostics in long QT syndrome. (2012) [Presentation]

Hegedűs, Péter: A probabilistic quality model for C# : an industrial case study. (2012) [Presentation]

Hegyesi, Diána and Kása, Péter and Hódi, Klára and Regdon, Géza: Mátrix típusú pelletek formulálása faktoriális kísérlettervezés alkalmazásával. (2012) [Presentation]

Hegyi, Ádám: Könyvtári szoftverek értékelése. (2012) [Presentation]

Hegyi, Ádám: Magyarországon alkalmazott integrált könyvtári rendszerek. (2012) [Presentation]

Herczeg, Adrienn: A török-szovjet kapcsolatok alakulása Törökország NATO-csatlakozása után. (2012) [Presentation]

Hodován, Renáta: The security history of the WebKit browser engine. (2012) [Presentation]

Hoffmann, Ildikó: Kísérletes nyelvészet. (2012) [Presentation]

Horváth, Henrietta: A művész valósága és nyelve. (2012) [Presentation]

Horváth, Szatmár: Szkizofrénia neurobiológiai alapjai. (2012) [Presentation]

Horváth, Tamás: Frequent connected subgraph mining. (2012) [Presentation]

Horváth, Tamás: Learning in logic. (2012) [Presentation]

Hraskó, Gábor: Mi a placébó ha nincs? (2012) [Presentation]

Imreh, Szabolcs and Kosztopulosz, Andreász: Egyetemi spin-off vállalkozások szakértői interjúk tükrében. (2012) [Presentation]

Janacsek, Karolina: A tudományos kutatás folyamata. (2012) [Presentation]

Janacsek, Karolina: A tudományos publikálás folyamata. (2012) [Presentation]

Jancsó, Gábor and Nilius, Bernd and Treede, Rolf-Detlef and Nagy, István and Dux, Mária and Sántha, Péter: Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola IBRO International Workshop. (2012) [Presentation]

Juhász, Valéria: A tanulók megszólalási esélyei a tanórán : a tantermi verbális kommunikáció egy lehetséges elemzési módja. (2012) [Presentation]

Juhász, Valéria: Előadói és prezentációs technikák : az óvodás gyermekek alapkészségeit mérő DIFER programcsomag megismerésének, bevezetésének, alkalmazásának tapasztalatai a hatékony fejlesztés érdekében. (2012) [Presentation]

Juhász, Valéria: Társadalmi nem és nyelvhasználat. (2012) [Presentation]

Kabai, Sándor: Váratlan és meglepő összefüggések az ELTE Matematikai múzeum tárgyai között : bemutató Wolfram Mathematica demonstrációk, Zometool és StyroBlock modellező rendszerek segítségével. (2012) [Presentation]

Kalmár, Dávid: Dubai fejlődése : Rásid bin Szaíd uralkodása (1958-1990) idején. (2012) [Presentation]

Kazár, Klára: Research of youngsters’ consumption and attitudes on real estate market. (2012) [Presentation]

Kemény, Lajos: Innováció a bőrgyógyászatban. (2012) [Presentation]

Kevei, Péter: Elágazó folyamatok, elágazó részecskerendszerek. (2012) [Presentation]

Kincses-Nagy, Éva and Ótott-Kovács, Eszter: On the use of the accusative case in the passive clauses. (2012) [Presentation]

Kis, Bernadett: Fogamzóképes epilepsziás nőbetegek gyógyszerelési sajátságai : betegség - gyógyszer - gyermekvállalás? (2012) [Presentation]

Kisjós, Dávid: Salvia fajok illóolaj-komponenseinek gázkromatográfiás vizsgálata. (2012) [Presentation]

Kiss, Márton: Egy átfogó ökoszisztéma szolgáltatás értékelőrendszer alapjai a Tiszai-Alföldön. (2012) [Presentation]

Kiss, Márton and Gulyás, Ágnes: Fák és erdők gazdasági értéke a városklíma szempontjából - esettanulmány Szegedről. (2012) [Presentation]

Kleinebudde, Peter: Solid dispersions : types, production, characterization. (2012) [Presentation]

Kleinebudde, Peter: Solid dispersions : types, production, characterization [2.]. (2012) [Presentation]

Kleinebudde, Peter: Solid dispersions : types, production, characterization [3.]. (2012) [Presentation]

Kleinebudde, Peter: Solid dispersions : types, production, characterization [4.]. (2012) [Presentation]

Kocsis, Norbert: Technológiai kísérletek malmi búza mikotoxin tartalmának csökkentésére innovatív felülettisztítási eljárással. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy, Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy, Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [2.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy, Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [3.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy, Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [4.]. (2012) [Presentation]

Kocsis-Nagy, Zsolt: Kutatásmódszertan alapismeretek [5.]. (2012) [Presentation]

Koncz, Andrea: A KATP- csatornák szerepe a ß2-adrenerg receptor agonisták tocolyticus hatásában in vitro. (2012) [Presentation]

Konczné Gubán, Barbara: [A pikkelysömör kutatása] : A KGF és KGFR gén és fehérjeszintű expressziós változásainak vizsgálata fibronectin csendesített fibroblasztokban. (2012) [Presentation]

Kosztolányi, György: Biotechnológia - etika - medicina. (2012) [Presentation]

Kovács, Etelka: Anaerobic fermentation of protein-rich substrates. (2012) [Presentation]

Kovács, Etelka: Fehérjéhez adaptált mikrobaközösség metagenom vizsgálata. (2012) [Presentation]

Kovács, György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. (2012) [Presentation]

Kovács, Ildikó and Martyin, Zita: A kulturális turizmus helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megye városaiban. (2012) [Presentation]

Kovács, Krisztina: Terek és bűnök : a bűnelkövetés helyei a századfordulós magyar irodalomban. (2012) [Presentation]

Kovács, Mária and Krüzselyi, Ilona and Szabó, Péter and Szépszó, Gabriella: Röviden a globális és regionális klímamodellezésről. (2012) [Presentation]

Kovács, Mária and Krüzselyi, Ilona and Szépszó, Gabriella and Unger, János: A városi hősziget modellezésének lehetőségei két hazai város példáján keresztül. (2012) [Presentation]

Kovács, Rita: A tejelő tehenek kondíciójának, lábvég-egészségügyi helyzetének és tejtermelésének összehasonlítása holstein-fríz típusú állománynál. (2012) [Presentation]

Kovács, Zsuzsanna Ilona: Innováció és kutatásfejlesztés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban. (2012) [Presentation]

Kovács, Árpád: Válságkezelés az EU-10 országokban - a pozíciók változásai. (2012) [Presentation]

Kuba, Péter: Heurisztikák. (2012) [Presentation]

Kéri, Szabolcs: A látórendszer vizsgálata neuropszichiátriai kórképekben. (2012) [Presentation]

Kósi, Kálmán and Harazin, Piroska: Lehetséges vállalati innovációs válaszok a környezeti és társadalmi kihívásokra. (2012) [Presentation]

Kürti, Levente: Systemic delivery of meloxicam nanoparticles via the nasal route. (2012) [Presentation]

Kőröshegyi, Béla: A spárga termelés bővülésének lehetőségei fogyasztói megkérdezések tükrében. (2012) [Presentation]

Lemmer, Balázs: Lignocellulóz tartalmú hulladékokból történő bioetanol előállítás intenzifikálása termikus előkezelésekkel. (2012) [Presentation]

Losoncz, Alpár: "Posztmodern" és a kultúra jelentésváltozásai 1. (2012) [Presentation]

Ludwig, Monika: Valuations on convex bodies and Sobolev spaces. (2012) [Presentation]

Lukovics, Miklós: A Visegrádi Országok megyéinek versenyképessége a járműipar szemszögéből. (2012) [Presentation]

Lányi, András: Tudás alapú társadalom, vagy alaptalan tudású társadalom? (2012) [Presentation]

László, Krisztina: Nanopórusos szenek felületi kémiája és szerepük a víztisztításban. (2012) [Presentation]

Lázár, Nóra Kata: The changing role of terrorist organizations in international relations in the 21st century. (2012) [Presentation]

Lévai, Balázs László: Verified localization of trajectories with prescribed behaviour in the forced damped pendulum. (2012) [Presentation]

Maczelka, Noémi: Előadói és prezentációs technikák tréning. (2012) [Presentation]

Major, Péter: On the supremum of partial sums of independent random variables. (2012) [Presentation]

Margitházi, Beáta: Közelkép és filmstílus. (2012) [Presentation]

Martyin, Zita: A termál- és gyógyfürdők szerepe a határon átnyúló turizmusban. (2012) [Presentation]

Martyin, Zita: Tourism and local development : the case of Mórahalom. (2012) [Presentation]

Mayer, Gyula: Abszolút geometria az ókorban. (2012) [Presentation]

Mayer, Péter: Két és félezer éves, mégis modern : Mit mond az ógörög költészet a ma emberének? (2012) [Presentation]

Mezei, Péter: A fájlcserétől a szerzői jogi háborúig. (2012) [Presentation]

Mingesz, Róbert: A kísérletező oktatás támogatása, számítógéppel segített kísérletek bemutatása : LabVIEW I és II. (2012) [Presentation]

Mingesz, Róbert: Műszerhardverek és szoftverek fejlesztése. (2012) [Presentation]

Molnár, Andor: Előadói és prezentációs technikák fejlesztése tréning. (2012) [Presentation]

Molnár, Gábor Tamás: Korszakolás és irodalmi közvetítő rendszerek. (2012) [Presentation]

Molnár, Zsolt: Gépi lélegeztetés : élettani alapok. (2012) [Presentation]

Molnár, Zsolt: Leszoktatás gépi lélegeztetésről. (2012) [Presentation]

Molnár, Zsolt: Perioperatív folyadék-, és vérpótlás. (2012) [Presentation]

Molnár, Zsolt: Szepszis – 2012 : „Atyám, kétségeim vannak…”. (2012) [Presentation]

Nagy, Edit: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 3. (2012) [Presentation]

Nagy, Erika: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Nagy, Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatainak kezdetei. (2012) [Presentation]

Nagy, Gergely: Filológia és fikcionalitás : J. R. R. Tolkien filológiai világa. (2012) [Presentation]

Nagy, Tímea: Mi a logisztika - egy termék útja a beszerzéstől az értékesítésig. (2012) [Presentation]

Nádasdi, Péter: Minimalist research of prenominal restricted finite relative constructions with person marking morphemes in Hungarian. (2012) [Presentation]

Nádasdi, Zsófia: Az Euphorbia falcata diterpénjeinek izolálása és szerkezetvizsgálata. (2012) [Presentation]

Németh, József: Online signature feature extraction from video. (2012) [Presentation]

Németh, Miklós: Szavak, amik Szegeden születtek. (2012) [Presentation]

Oppenlaender, Thomas: Development of modern mercury-free excilamps for water and air treatment and applications in photochemical technology. (2012) [Presentation]

Oppenlaender, Thomas and Bolton, James R.: Kompatibilitätsmodus : Lecture 2. (2012) [Presentation]

Pallagi, Petra and Singh, Anurag Kumar and Hegyi, Péter and Venglovecz, Viktória and Engelhardt, Regina and Riederer, Brigitte and Takács, Tamás and Wittmann, Tibor and Seidler, Ursula and Rakonczay, Zoltán: Pancreatic ductal fluid and HCO3- secretion is reduced in the absence of Na+/H+ exchanger regulatory factor-1 in mice. (2012) [Presentation]

Papp, László: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Papp, László: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Papp, László: Kutatásmódszertani alapismeretek [2.]. (2012) [Presentation]

Pavlovits, Tamás: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiai szövegértelmezés és a filozófiai értekezés. (2012) [Presentation]

Pelle, Anita: Horizon 2020 : kutatás-fejlesztés-innováció az európai gazdaság és társadalom szolgálatában. (2012) [Presentation]

Perei, Katalin: Akik megeszik az ehetetlent. (2012) [Presentation]

Polner, Bertalan and Németh, Renáta and Janacsek, Karolina and Németh, Dezső and Kovács, Zoltán Ambrus: Segíti-e a hipnózis a rögzült készségek felülírását? (2012) [Presentation]

Presznerné Domján, Andrea: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 2. (2012) [Presentation]

Péterfalvi, Attila: A magyar adatvédelmi jogi szabályozás változásai. (2012) [Presentation]

Pósfai, Éva: Myeloproliferatív megbetegedések hátterében szereplő új patogenomikai részletek megismerése. (2012) [Presentation]

Rakonczai, János: Árvizek Magyarországon. (2012) [Presentation]

Rittgasszer, Imola: A kreativitás térbelisége. (2012) [Presentation]

Rusz, Orsolya: Solid tumorok checkpoint mutációinak prediktív tényezőnként való vizsgálata. (2012) [Presentation]

Rákosi, György: Reduplicating particles in Hungarian. (2012) [Presentation]

Rétsági, Erzsébet: Kutatások iskolások körében : testnevelés tantárgypedagógiai tanulságokkal. (2012) [Presentation]

Révész, Balázs and Kovács, Péter: Marketing innováció - információs technológia a marketingben. (2012) [Presentation]

Samu, Andrea: Kutatások a Gömör-Tornaikarszton : állóvizek és források. (2012) [Presentation]

Savanya, Péter: A társadalmi tőke, mint endogén erőforrás : területi tőke és a régiók gazdasági fejlődése. (2012) [Presentation]

Savanya, Péter: Az ELI és egy science park gazdasági hatásainak vizsgálata : vitaanyag. (2012) [Presentation]

Savanya, Péter: Innovációs hálózatok : a társadalmi tőke szerepe az innováció és térségek versenyképességének kapcsolatában. (2012) [Presentation]

Schirm, Anita: A hétköznapi szövegek manipulációs stratégiái. (2012) [Presentation]

Schneider, Rolf: Diametric completions. (2012) [Presentation]

Secka, Marion: Is an ideal CSR communication possible? : the case of Austria. (2012) [Presentation]

Sefcsik, Tamás: Kognitív sémák és módosításuk. (2012) [Presentation]

Sgall, Jiří: First fit and best fit bin packing : a new analysis. (2012) [Presentation]

Simon, József: A tudományos munka módszertani elvei : a filozófiatörténet német nyelvű szakirodalma. (2012) [Presentation]

Simon, Sándor: A dámbikák mennyiségi és minőségi szabályozásának értékelése a Bárna völgye földtulajdonosi közösség vadászterületén. (2012) [Presentation]

Smahó, Melinda: A tudástranszferek rendszerei és a járműipar : Közép- és Nyugat-Dunántúl. (2012) [Presentation]

Somhegyi, Zoltán: Művészeti központok. (2012) [Presentation]

Szabó, Zoltán: Ionizáló sugárzás sejt károsító hatása ellen védő folyamatok tanulmányozása : élesztő teszt rendszer kidolgozása. (2012) [Presentation]

Szakálné Kanó, Izabella: Tudásintenzív ágazatok térbeliségének magyarázata kistérségi innovációs képesség segítségével : egy térökonometriai modell. (2012) [Presentation]

Szente-Varga, Mónika: Gibraltár az 1960-as években : spanyol, angol és helyi érdekek a Sziklán. (2012) [Presentation]

Szepesvári, Csaba: Online-to-confidence-set conversions and application to sparse stochastic bandits. (2012) [Presentation]

Szilassi, Péter and Bata, Teodóra and Leeuwen, B. Van and Blanka, Viktória and Molnár, Zsolt and Czúcz, Béla: Naturalness analyses of Hungarian landscapes by Corine Land cover data and Natural Capital Index. (2012) [Presentation]

Szilágyi, Nóra: A sport szerepe az életmód minőségében. (2012) [Presentation]

Szirbucz, Tamás: Ideas for improving efficiency of procedural abstraction. (2012) [Presentation]

Szomora, Zsolt: Die strafrechtlichen Schranken der Meinungsfreiheit in Ungarn im internationalen Kontext. (2012) [Presentation]

Szász, Domokos: My collaboration with András : mathematical and human excerpts. (2012) [Presentation]

Szécsényi, Tibor: Nyelv és logika. (2012) [Presentation]

Szíver, Edit: Kutatásmódszetani alapok gyógytornászoknak 1. (2012) [Presentation]

Szörényi, László: Új érdekességek a magyarországi neolatin irodalom kutatásában. (2012) [Presentation]

Szüts, Dávid: A daganatos sejtek genomiális instabilitása. (2012) [Presentation]

Sándorné Szabó, Iringó: Kutatásmódszertani alapismeretek. (2012) [Presentation]

Tandari-Kovács, Mariann: Lángoltam egykoron... - hallgatói kiégés és tanulmányok iránti elköteleződés. (2012) [Presentation]

Tandi, Laura: Művészet, kutatás, innováció : helyük egy közös fogalmi rendszerben. (2012) [Presentation]

Tarnay, László: A tér-idő filmi ábrázolásának lehetőségei. (2012) [Presentation]

Tasi, Tamás S. and Balázs, Péter: Extracting geometrical features of discrete images from their projections. (2012) [Presentation]

Tax, Gábor: A keratinociták és a propionibacterium acnes baktérium kölcsönhatásának szerepe az acne patogenezisében. (2012) [Presentation]

Tessényi, Judit and Ábrahám, Zsolt: Slot machines and online gambling, legal and illegal gambling actors in Hungary. (2012) [Presentation]

Tiszlavicz, László: A központi idegrendszer daganatai. (2012) [Presentation]

Turcu, Rodica: X-ray Photoelectron Spectroscopy of biocompatible polymer based magnetic nanostructures with controlled functionality. (2012) [Presentation]

Tánczos, Tímea: A vizuális észlelés zavarai. (2012) [Presentation]

Tánczos, Tímea: Neuropszichológiai mérőeljárások : módszertani előadás. (2012) [Presentation]

Tánczos, Tímea: Észlelés - Látás és vizuális illúziók. (2012) [Presentation]

Tímár, Ádám: Comparison of quenched and annealed invariance principles for random conductance model. (2012) [Presentation]

Tóth, Adrienn and Vedrédi, Katalin: Köztér - Közösségi tér - Magántér : térbeli és társadalmi elkülönülés a szegedi Tisza Palota lakópark példáján. (2012) [Presentation]

Tóth, Bálint: Relaxed sector condition and random walk in divergence free random drift field. (2012) [Presentation]

Tóth, Szergej: A kisgyermek beszédzavarainak korai felismerése. (2012) [Presentation]

Tóth, Szergej: Kriminalisztikai nyelvészet mint alkalmazható módszer az igazságszolgáltatásban. (2012) [Presentation]

Tóthné Téglás, Tünde: Perceived competency requirements. (2012) [Presentation]

Tőkés, Tünde: Alapvető állatkísérletes beavatkozások gyakorlása fantomokon : gyakorlati tematika - csomózás, varrattechnikák, injekciózás és véna biztosítás. (2012) [Presentation]

Tőkés, Tünde: Alapvető állatkísérletes beavatkozások gyakorlása fantomokon : gyakorlati tematika - műtéti sterilitás. (2012) [Presentation]

Udvari, Beáta: Kutatásmódszertan. (2012) [Presentation]

Vajda, Beáta: Measuring the quality of healthcare services. (2012) [Presentation]

Vanya, Melinda: Kihívások és válaszok idegrendszeri és autoimmun betegséggel szövődött terhességek gondozásában és ellátásában. (2012) [Presentation]

Vanya, Melinda and Orvos, Hajnalka and Bártfai, György: Perinatal outcome at maternal age 40 years and older-case-control analysis in Southern Hungary. (2012) [Presentation]

Varga, Anett: A tejelő tehenek kondíciójának, tőgyegészségügyi helyzetének és tejtermelésének összehasonlítása holsteinfríz típusú állománynál. (2012) [Presentation]

Varga, László: A novel algorithm for multivalued discrete tomography. (2012) [Presentation]

Varga, László and Balázs, Péter and Nagy, Antal: An energy minimization reconstruction algorithm for multivalued discrete tomography. (2012) [Presentation]

Varga, Ákos: Eke és kultivátor alkalmazásának összehasonlítása a kukorica alapművelésében. (2012) [Presentation]

Vas, Krisztina and Kormos, Bernadett and Bebes, Attila and Konczné Gubán, Barbara and Kui, Róbert and Bende, Balázs and Kocsis, Ádám and Széll, Márta and Kemény, Lajos and Bata, Zsuzsanna: Pikkelysömör betegség patomechanizmusának ex vivo és in vitro vizsgálata. (2012) [Presentation]

Vas, Zsófia: Innováció és tudásintenzitás a dél-alföldi régió tudáskiaknázási alrendszerében. (2012) [Presentation]

Vas, Zsófia: Innovációs tevékenységek regionális jellemzői : tudásintenzív iparágak a dél-alföldi régióban. (2012) [Presentation]

Vedrédi, Katalin: Köztérfejlesztések és a térhasználat változásai Szegedi fejlesztések példáján. (2012) [Presentation]

Vedrédi, Katalin: Magyarországi köztérfejlesztések vizsgálata. (2012) [Presentation]

Vedrédi, Katalin: Public space developments of Szeged. (2012) [Presentation]

Vekerdy, Zoltán: Earth observation in water resources management : a short review of the past, present and future. (2012) [Presentation]

Volford, Anita Adrienn: A közbeszerzési szabályrendszer hatékonyságának vizsgálata az uniós és hazai jogalkotási reformok fényében. (2012) [Presentation]

Volford, Anita Adrienn: The efficiency of the public procurement legal framework. (2012) [Presentation]

Vukman, Péter: Nagy-Britannia és a jugoszláv-görög-török együttműködés öt éve, 1954-1959. (2012) [Presentation]

Végh, Marcell Zoltán: Válságkezelés innovatív módszerekkel : Közép-Európa EU-tagállamai példáin keresztül megközelítve. (2012) [Presentation]

Vékás, L.: Magnetic nanoparticles and clusters : from highly stable magnetic nanofluids to magnetoresponsive nanocomposites. (2012) [Presentation]

Winkler, István: Észlelés kutatásának legfontosabb pszichológiai iskolái. (2012) [Presentation]

Wirth, Roland: Biogáz termelő mikroba közösség jellemzése újgenerációs DNS szekvenátor segítségével. (2012) [Presentation]

Wojnárovits, László: Izotóptechnika alkalmazása a környezetvédelemben : elméleti áttekintés. (2012) [Presentation]

Wunsch, Cornelia: Neo-Babylonian real estate sale and clear title procedure. (2012) [Presentation]

Z. Karvalics, László: Az innováció arcai - fogpiszkálók, önkioldó csapdák, metaforák és a többiek. (2012) [Presentation]

Zalai, Anita: "Híd" diktatúrából demokráciába : a '60-as évek kaleidoszkópja Spanyolországban. (2012) [Presentation]

Zimonyi, István: Forradalom Egyiptomban. (2012) [Presentation]

Zomborszki, Zoltán Péter: Polifenoltartalmú készítmények vizsgálata. (2012) [Presentation]

Ács, Attila: Psychological aspects of investment decisions. (2012) [Presentation]

Ács, Norbert: Egy biogáz képző közösség archaea populációjának vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel. (2012) [Presentation]

Árva-Tóth, Adrienn: A helyi pénz mint a helyi gazdaságfejlesztés eszköze. (2012) [Presentation]

Ótott-Kovács, Eszter: Syntactic passive structures in old Turkic. (2012) [Presentation]

Újvári, Edit: A kultúr- és művelődéstörténeti témájú tudományos dolgozat : OTDK tapasztalatok. (2012) [Presentation]

Čudić, Marko and Virág, Zoltán: Az utazásregény kezdetei és mai kontextusai. (2012) [Presentation]

Teaching Resource

Angel, Stefan-Oliver: The psychology behind decision making on the management of innovation projects. (2012) [Teaching Resource]

Bone, Emese von: The Roman family court (iudicium domesticum) compared to the French 'tribunal de familie' in the first French Republic and its historical development. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy, Eszter: Intertesti ovidiani e biblici, scienza medica e simbolismo teologico nella bolgia dei falsari : la peste di Egina emulata dalla lebbra e scabbia dei falsari di metallo. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy, Eszter: Ovidiusi mítoszok és növényi metamorfózis a Földi Paradicsom énekeiben. (2012) [Teaching Resource]

Draskóczy, Eszter: Zsidó motívumok Dante Színjátékában. (2012) [Teaching Resource]

Dudás, László and Gajdátsy, Gábor and Sinkó, József and Erdélyi, Miklós and Szabó, Gábor: Correction of error motion in a line-scanning tomographic optical microscope. (2012) [Teaching Resource]

Gulyás, Ágnes and Kiss, Márton and Unger, János: Ökosystemleistungen der Bäumen in der Stadt von der klimatischen Hinsicht, Szeged, Ungarn. (2012) [Teaching Resource]

Harsányi, Iván: Eurokommunizmus : genézis, analízis, program, hanyatlás. (2012) [Teaching Resource]

Imreh, Csanád: Online klaszterezési algoritmusok. (2012) [Teaching Resource]

Lénárt, András: Hollywood és a spanyol fasizmus. (2012) [Teaching Resource]

Lövei, Gábor L.: Scientific communication and publishing : course notes. (2012) [Teaching Resource]

Maczelka, Csaba: Traveller’s dialogues and early modern utopia. (2012) [Teaching Resource]

Nikowitz, Krisztina and Folttmann, Friederike and Wirges, Markus and Knop, Klaus and Kleinebudde, Peter and Hódi, Klára and Regdon, Géza: Bevonatvastagság jellemzése Raman spektrumok multivariáns analízisével. (2012) [Teaching Resource]

Szigeti, Tamara: Egy szankció reformjai nyomában a gyakorlaton keresztül. (2012) [Teaching Resource]

Other

Lerouxel, François: La vente de biens immobiliers par un homme et son épouse en Egypte romaine. (2012) [Other]

Scheibelreiter, Philipp: Der Kreditkauf im griechischen Recht. : Grundlagen und Dokumentation des "fiktiven Darlehens". (2012) [Other]

This list was generated on 2021. október 21. 14:49:53 CEST.