Skip navigation

Hullámok, hanghullámok, ultrahang

Ez a fejezet a mechanikai hullámok fizikai leírását foglalja össze, különös tekintettel a hanghullámokra és az ultrahangra.

Előismeretek

 • az SI mértékegységrendszer;
 • a körmozgás, valamint a hozzá kapcsolódó fizikai mennyiségek és mértékegységeik;
 • a harmonikus rezgőmozgás, valamint a hozzá kapcsolódó fizikai mennyiségek és mértékegységeik.

Tanulási célok

A kurzus végére a résztvevők

 • behatóan ismerik a mechanikai hullámok fajtáit (transzverzális, longitudinális);
 • ismerik a mechanikai hullámok fizikai paramétereit, valamint képesek a mechanikai hullámok fizikai leírására;
 • ismerik a hullámok terjedési sebessége, valamint azok térbeli és időbeli periodicitását leíró paraméterek közötti összefüggéseket, képesek használni az összefüggést a frekvencia, a hullámhossz és a terjedési sebesség között;
 • definiálni és jellemezni tudják a hullámintenzitást;
 • képesek jellemezni a hullámterjedés során fellépő jelenségeket, különös tekintettel a mechanikai hullámok határfelületről történő visszaverődésére;
 • képesek leírni a hallható hangot (hangmagasság, hangszín, hangerősség, hangosság), képesek összevetni a hanghullámok objektív és szubjektív jellemzőit;
 • képesek definiálni és alkalmazni a decibelskálát;
 • képesek kiszámolni a decibelben mért hangosságszintet az adott és a hallásküszöbhöz tartozó hangintenzitásokból;
 • képesek definiálni az ultrahangot, ismerik a tulajdonságait, keltésének módjait;
 • képesek felsorolni az ultrahang fő jellemzőit és a terjedését kísérő jelenségeket;
 • definiálni tudják az akusztikai ellenállást, és ismerik annak jelentőségét az ultrahangdiagnosztikában;
 • képesek értelmezni a mechanikai hullámok reflexióját az akusztikus ellenállás segítségével;
 • képesek ismertetni az ultrahangdiagnosztika alapjául szolgáló echoelvet és a Doppler-effektust;
 • képesek elmagyarázni a vér áramlási sebességének Doppler-elven alapuló mérését.