Items where Subject is "05.01.01. Psychology (including human-machine relations)"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | G | H | I | J | K | M | O | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 52.

B

Balogh László: Sport és társadalomtudományok. (2011) [Presentation]

Bereczkei Tamás: Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség az evolúciós pszichológia szemszögéből. (2012) [Presentation]

Borkovits Margit: Szociális helyzet, táplálkozás és testnevelési teljesítmény összefüggése felső tagozatos tanulók körében. (2011) [Presentation]

C

Csabai Márta: A nemi sztereotípiák szerepe a betegséggel kapcsolatos reprezentációk és a viselkedés alakulásában. (2013) [Presentation]

Csifcsák Gábor: Magasabb idegrendszeri működések alapjai. (2012) [Presentation]

Csifcsák Gábor: Tudat és szelf. (2011) [Presentation]

Csábi Eszter: Érzékelés és észlelés - történelmi előzmények. (2012) [Presentation]

Csábi Eszter: Észlelés és patológia - vizuális észlelés neuropszichológiája. (2012) [Presentation]

D

Dúll Andrea: Az iskolai környezet pszichológiája. (2013) [Presentation]

F

Faragó Emese: Narratív identitás, pszichológiai folytonosság, pszichoanalízis. (2013) [Presentation]

G

Garai László: Szociálpszichológiai előadás. [Video]

H

Hallgató Emese: A rövid távú emlékezet és a munkamemória mérőeljárásai. (2012) [Presentation]

Hallgató Emese: Implicit emlékezet és implicit tanulás : gátlási folyamatok az emlékezésben. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia - tömegkommunikáció. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : a csoport és sokaság közti különbségek. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoport, norma, kooperáció. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : csoportközi konfliktusok. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : meggyőzés. (2012) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : társas kapcsolatok vizsgálata. (2011) [Presentation]

I

Ivaskó Lívia and Lengyel Zsuzsanna and Komlósi Boglárka: Human-specific abilities underlying the telling and interpretation of stories, narratives and actions. [Teaching Resource]

J

Janacsek Karolina: A tudományos kutatás folyamata. (2012) [Presentation]

Janacsek Karolina: A tudományos publikálás folyamata. (2012) [Presentation]

K

Kasik László: Szociális probléma, szociálisprobléma-megoldó gondolkodás : vizsgálatok 4-23 évesek körében. (2011) [Presentation]

Kiss Paszkál and Szabó Mónika and Ujhelyi Adrienn and Berkics Mihály: Kutatásmódszertan : szociálpszichológia. (2006) [Note, textbook]

Krajcsi Attila: Percepciós folyamatok. (2011) [Presentation]

Kuba Péter: Heurisztikák. (2012) [Presentation]

Kékesi Márk: Tartalomelemzés szoftveres támogatással : bevezetés az ATLAS.ti program használatába. (2013) [Presentation]

Kőváry Zoltán: A kreativitás és a művészi alkotófolyamat pszichoanalitikus megközelítései és vizsgálata a kortárs pszichobiográfiai elképzelések alapján. (2011) [Presentation]

M

Molnár Regina and Győrffy Zsuzsa and Csabai Márta: Orvosnők és orvostanhallgatónők az elmúlt évek empirikus kutatásai tükrében. (2013) [Presentation]

O

Orosz Gábor: Méltányosság elméletek akkor és most. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Személyközi konfliktusok. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Szerepelméletek. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Társas összehasonlítás. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Versengés régen és ma. (2011) [Presentation]

P

Papp-Zipernovszky Orsolya: "Teher alatt..." : a stresszel való megküzdés kognitív és érzelmi komponensei, a pozitív erőforrások mobilizálása. (2013) [Presentation]

Polner Bertalan and Németh Renáta and Janacsek Karolina and Németh Dezső and Kovács Zoltán Ambrus: Segíti-e a hipnózis a rögzült készségek felülírását? (2012) [Presentation]

R

Rokszin Adrienn Aranka and Győri-Dani Dóra and Krajcsi Attila and Csifcsák Gábor: The effect of task on the electrophysiological correlates of visual categorization. [Teaching Resource]

S

Sarungi Emőke: Művészetterápiás eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban c. workshop. (2013) [Presentation]

Sefcsik Tamás: A személyiség és a kognitív modell és terápia. (2011) [Presentation]

Sefcsik Tamás: Az idegrendszer működésének sajátosságai és a személyiség. (2011) [Presentation]

Szabó Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció I. (2013) [Presentation]

Szabó Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció II. (2013) [Presentation]

Szabó Éva and Szabó Győzőné: Szociálpszichológia közoktatási vezetőknek. (2011) [Note, textbook]

T

Talabér Júlia and Szemes Zsófia and Bachorecz Mátyásné and Rigó János and Szabó László and Baji Ildikó: Antenatalis és postnatalis depresszió vizsgálata hazai mintán. (2013) [Presentation]

Tandari-Kovács Mariann: Lángoltam egykoron... - hallgatói kiégés és tanulmányok iránti elköteleződés. (2012) [Presentation]

Tisljár Roland: Az evolúciós pszichológiai megközelítés az egyéni különbségek vizsgálatában. (2011) [Presentation]

Tánczos Tímea: Neuropszichológiai mérőeljárások : módszertani előadás. (2012) [Presentation]

Tóth Szergej: A kisgyermek beszédzavarainak korai felismerése. (2012) [Presentation]

Tóthné Téglás Tünde: Perceived competency requirements. (2012) [Presentation]

V

Vanya Melinda and Orvos Hajnalka and Bártfai György: Perinatal outcome at maternal age 40 years and older-case-control analysis in Southern Hungary. (2012) [Presentation]

Visontai-Szabó Katalin: Társadalomtudományi alapismeretek : pszichológia joghallgatóknak. (2020) [Note, textbook]

Váczi Anna and Feith Helga Judit and Soósné Kiss Zsuzsanna and Némethné Gradvohl Edina: Anyasággal, karrierrel és stresszforrásokkal kapcsolatos hallgatói attitűdök. (2013) [Presentation]

This list was generated on 2024. május 22. 21:59:11 CEST.