Browse by Learning Material Type

Group by: No Grouping | Date
Number of items: 96.

Terra Scythica. (2011) [Presentation]

Anderléné Sajti Enikő: Háború, kisebbségpolitika, megtorlás. (2011) [Presentation]

Balogh László: Sport és társadalomtudományok. (2011) [Presentation]

Boda Krisztina: A biostatisztika alapjai gyakorlati alkalmazásokkal : matematikai modellek a természettudományokban. (2011) [Presentation]

Boda Krisztina: Biostatistics. (2011) [Presentation]

Borkovits Margit: Szociális helyzet, táplálkozás és testnevelési teljesítmény összefüggése felső tagozatos tanulók körében. (2011) [Presentation]

Bácsi János: Hogyan vált a kommunikáció az egyik legnagyobb piaci értékké? (2011) [Presentation]

Csaba László: Az EU válsága és a megoldás alternatívái. (2011) [Presentation]

Csifcsák Gábor: A tudat idegtudományi megközelítései. (2011) [Presentation]

Csifcsák Gábor: Tudat és szelf. (2011) [Presentation]

Csupor Dezső: Hasznosak vagy veszélyesek a (gyógy)növények? (2011) [Presentation]

Csábi Eszter: Észlelés alapkérdései. (2011) [Presentation]

Deák Magdolna: Rheumatoid arthritis : többszörös ritka extraartikularis manifesztációkkal. (2011) [Presentation]

Deák Magdolna: Rheumatoid arthritis with multiple rare extra-articular manifestations. (2011) [Presentation]

Erős Istvánné: A tudományos dolgozat tartalmi és formai követelményei. (2011) [Presentation]

Garab Győző: A fotoszintézis kutatások aktuális kérdései. (2011) [Presentation]

Halász János: A biogáz energetikai felhasználásának lehetőségei. (2011) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : társas kapcsolatok vizsgálata. (2011) [Presentation]

Havasi Ferenc: Önzetlenségből megélni, avagy a szabad szoftverek filozófiájáról. (2011) [Presentation]

Hegyi Ádám: Könyvtártudományi kutatások módszertana, a TDK dolgozat gyakorlati kérdései. (2011) [Presentation]

Hegyi Ádám: Könyvtártudományi kutatások módszertana, a TDK dolgozat gyakorlati kérdései : levelező tagozatosoknak. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Beszédpercepció és beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Gyermeknyelv. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Vizuális nyelv : olvasás és írás. (2011) [Presentation]

Horváth Viktor: Előadás a publikációról. (2011) [Presentation]

Hunyadi Zsolt: A középkori "szakkollégiumok". (2011) [Presentation]

Hász-Fehér Katalin: Petőfi hiányzó napjai. (2011) [Presentation]

Illés Imre Áron: Mire jó a felirattan? (2011) [Presentation]

Janacsek Karolina: A nyelv biológiai alapjai. (2011) [Presentation]

Kasik László: Szociális probléma, szociálisprobléma-megoldó gondolkodás : vizsgálatok 4-23 évesek körében. (2011) [Presentation]

Katona István: Az endokannabinoid jelpálya molekuláris szerveződése és szerepe a szinapszisokban. (2011) [Presentation]

Katona Tünde: A szerelemről udvariatlanul : Mennyire idegen a minnesangtól az erotika? (2011) [Presentation]

Kerekes Anasztázia: Challenges and opportunities in Russian Chinese relations. (2011) [Presentation]

Kiss Mária Rita: Kvalitatív kutatásmódszertan. (2011) [Presentation]

Kiss Tímea: Módszertani kérdések a földrajzi kutatásban : a cikkírás. (2011) [Presentation]

Krajcsi Attila: Kísérletvezérlő szoftverek programozása. (2011) [Presentation]

Krajcsi Attila: Percepciós folyamatok. (2011) [Presentation]

Kukovecz Ákos: Nanotechnológia alkalmazásai. (2011) [Presentation]

Kántor Noémi: A humán bioklimatológiai komfortvizsgálatok lehetőségei. (2011) [Presentation]

Kékes Szabó Marietta: Flexibilitás és lelki egészség a mindennapokban : moderntánc - modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára. (2011) [Teaching Resource]

Kékes Szabó Marietta: Metamorfózis : moderntánc - modul az alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára. (2011) [Teaching Resource]

Kőváry Zoltán: A kreativitás és a művészi alkotófolyamat pszichoanalitikus megközelítései és vizsgálata a kortárs pszichobiográfiai elképzelések alapján. (2011) [Presentation]

Laczi Júlia: Pódium és éneklés. (2011) [Presentation]

Lukács József: Avar határkérdés Északkelet-Magyarországon. (2011) [Presentation]

Maczelka Csaba: Kérdések a kora újkori angol utópia műfajiságával kapcsolatban. (2011) [Presentation]

Maczelka Csaba: Néhány szó a kora újkori angol utópiákról. (2011) [Presentation]

Maletti Andreas: Tree transducers in machine translation. (2011) [Presentation]

Martyin Zita and Boros Lajos: A turizmus szerepe Mórahalom fejlődésében. (2011) [Presentation]

Martyin Zita and Boros Lajos and Pál Viktor: Az ipar mint turisztikai vonzerő : nemzetközi példák és hazai lehetőségek. (2011) [Presentation]

Meggyesné Hosszu Tímea: Anyaggyűjtés, forráskutatás : kutatási beszámoló elemzése - fogyatékos személyek szerhasználati jellemzői. (2011) [Presentation]

Meggyesné Hosszu Tímea: Az OTDK, OTDT : a tudomány értelmezése - a TDK dolgozat készítése. (2011) [Presentation]

Meggyesné Hosszu Tímea: Mesterkurzus I. : Gyógypedagógiai paradigmák. (2011) [Presentation]

Meggyesné Hosszu Tímea: Mesterkurzus II. : Segítség a külföldi szakirodalom tanulmányozásához - az AAK, mint a gyógypedagógia legifjabb ága. (2011) [Presentation]

Mendler Luca: Izomregeneráció és - adaptáció. (2011) [Presentation]

Mezősi Gábor and Bata Teodóra: Further GIS solution for the better definition of geographical/landscape boundaries. (2011) [Presentation]

Molnár Andor: A sporttudományi kutatás természettudományi vonatkozásainak bemutatása. (2011) [Presentation]

Molnár Andor: TDK munkák kivitelezése. (2011) [Presentation]

Nagy Antal: GPU Architektúrák. (2011) [Presentation]

Nusser Zoltán: Az idegsejtek diverzitása. (2011) [Presentation]

Nyári Tibor: Mathematical and statistical modelling in medicine. (2011) [Presentation]

Németh Andrea: Betekintés a mentőorvoslásba : előadásvázlat. (2011) [Presentation]

Orbán Kornélia: A matematikai statisztika alkalmazásának lehetőségei a testnevelésben. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Méltányosság elméletek akkor és most. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Személyközi konfliktusok. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Szerepelméletek. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Társas összehasonlítás. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Versengés régen és ma. (2011) [Presentation]

Orosz László: Genetikából genomikába : a FÁG és a Csodaszarvas. (2011) [Presentation]

Pajor Enikő: A tudományos dolgozat szakirodalmi háttere. (2011) [Presentation]

Pajti Andrea: Diritti linguistici e scuola : un quadro dei programmi scolastici delle minoranze autoctone d’Italia, 1999-2010. (2011) [Presentation]

Pavlovits Tamás: A tudományos munka módszertani elvei. (2011) [Presentation]

Prazsák Gergő: Társadalmi deviancia és szociológia : mit és hogyan mérünk? (2011) [Presentation]

Raskó István: Genetikai múltbanézés : emberi populációk eredetvizsgálata. (2011) [Presentation]

Rusz Orsolya: Emlőrák "checkpoint mutáció" mint prediktív tényező vizsgálata neoadjuváns szisztémás kezelés előtt. (2011) [Presentation]

Sefcsik Tamás: A személyiség és a kognitív modell és terápia. (2011) [Presentation]

Sefcsik Tamás: Az idegrendszer működésének sajátosságai és a személyiség. (2011) [Presentation]

Simon József: A tudományos munka módszertani elvei. (2011) [Presentation]

Sipos György: Morfológiai vizsgálatok a Maros alföldi szakaszain. (2011) [Presentation]

Sipos Péter: Potenciálisan toxikus elemek környezetgeokémiája. (2011) [Presentation]

Svingor Ádám: Iparjogvédelem, szabadalmaztatás. (2011) [Presentation]

Szablics Péter: APAS 3D mozgás analizátor alkalmazása a sporttudományi vizsgálatokban. (2011) [Presentation]

Szatmári József: Környezeti geoinformatika - 3D alkalmazások. (2011) [Presentation]

Szirmai Éva: A témaválasztástól a nyomdáig. (2011) [Presentation]

Szomora Zsolt: Mire jó a kriminológia? (2011) [Presentation]

Takács László: Világirodalmi kalandozások "A véres költő" forrásai közt. (2011) [Presentation]

Takács Szabolcs and Papp András: Kombinált elektrofiziológiai-magatartási vizsgálatok implantált elektródás patkányokon. (2011) [Presentation]

Tari-Keresztes Noémi: Bevezetés a tudományos kutatásba. (2011) [Presentation]

Tasi Gyula: Egy félig empirikus, félig teoretikus élet. (2011) [Presentation]

Tisljár Roland: Az evolúciós pszichológiai megközelítés az egyéni különbségek vizsgálatában. (2011) [Presentation]

Tóth Benedek: Magyarország Alaptörvénye és a nemzetközi jogforrások. (2011) [Presentation]

Tóth Iván: Az ezerarcú Klió. (2011) [Presentation]

Varró András: A szívritmus zavar (aritmia) kutatás több mint két évtizedes viszontagságai. (2011) [Presentation]

Vedrédi Katalin and Boros Lajos: Szegedi közösségi terek fejlesztései. (2011) [Presentation]

Vári Beáta: Polar System alkalmazása a sporttudományi vizsgálatokban. (2011) [Presentation]

Vér Ádám: Módszertani kihívások az Újasszír Birodalom adminisztrációjának rekonstrukciójában. (2011) [Presentation]

This list was generated on 2022. augusztus 8. 05:39:09 CEST.