Browse by Learning Material Type

Group by: No Grouping | Date
Number of items: 116.

Abonyiné Palotás Jolán: Válogatott fejezetek a társadalmi-gazdasági földrajz tárgyköréből. (2011) [Note, textbook]

Adonyi Róbert: Adatstruktúrák és algoritmusok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Alexin Zoltán: Személyes adatok védelmének jogi etikai és informatikai kérdései : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Bajmócy Zoltán and Vas Zsófia: Innováció a gyakorlatban. (2011) [Note, textbook]

Balázs Péter: Képrekonstrukció : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Balázs Éva: Információgyűjtés és -elemzés. (2011) [Note, textbook]

Barlai Róbertné: Szervezetfejlesztés. (2011) [Note, textbook]

Barna Viktor: Záródolgozati szeminárium. (2011) [Note, textbook]

Berei Andrea and Kovács Zoltán: LyX. (2011) [Note, textbook]

Bertók Botond and Kovács Zoltán: Gyártórendszerek modellezése : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Beszédes Árpád and Gergely Tamás: Tesztelési módszerek : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Bilicki Vilmos: Programrendszerek fejlesztése : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Biróné Nagy Edit: Sportpedagógia. (2011) [Note, textbook]

Blázsik Zoltán: Gazdasági folyamatok matematikai modellezése : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Borkovits Margit: Developing carriage stances by using music. (2011) [Note, textbook]

Borkovits Margit: Testtartást javító zenés mozgás. (2011) [Note, textbook]

Borkovits Margit: Zenés, korrekciós mozgásprogram. (2011) [Note, textbook]

Bíró Melinda: Uszodai sportok : úszás, víz alatti sportok, mű- és toronyugrás, vízilabda, kajakpóló, szinkronúszás, aquafitness. (2011) [Note, textbook]

Csapó Judit: Szervezetelmélet és szervezeti kultúra. (2011) [Note, textbook]

Csapó Judit and Csécsei Béla: Szervezeti kultúra. (2011) [Note, textbook]

Csató Sándor: Analízis példatár. (2011) [Note, textbook]

Cseh Györgyi: Intézményértékelés. (2011) [Note, textbook]

Csoknya Mária and Wilhelm Márta: A sportmozgások biológiai alapjai. (2011) [Note, textbook]

Csomortáni D. Zoltán: Konfliktuskezelés az óvodában. (2011) [Note, textbook]

Czúni László and Tanács Attila: Képi információ mérése : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Dancs Anetta: Életmentés - vízből mentés. (2011) [Note, textbook]

Dósa György and Imreh Csanád: Online algoritmusok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Fazekasné Fenyvesi Margit: A metakogníció fejlesztési lehetőségei tanulásban akadályozott gyermekeknél. (2011) [Note, textbook]

Fekete‐Nagy Ágnes and Kovács Zoltán: XaoS. (2011) [Note, textbook]

Ferenc Rudolf: Fejlett programozás : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Ferenc Rudolf: Fejlett programozás : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Ferenc Rudolf: Szoftverkarbantartás : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Fodor Attila and Vörösházi Zsolt: Beágyazott rendszerek és programozható logikai eszközök : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Fogarassyné Vathy Ágnes and Starkné Werner Ágnes: Intelligens adatelemzés : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Fáyné Dombi Alice: A mentori tevékenység időszerű kérdései. (2011) [Note, textbook]

Fűzné Kószó Mária: Környezetünkről természetesen tanítani : módszertani kézikönyv a tanító szakos hallgatók és gyakorló tanítók számára. (2011) [Note, textbook]

Gallovits László and Honfi László and Széles-Kovács Gyula: Sport A-tól Z-ig. (2011) [Note, textbook]

Gerzson Miklós: Méréselmélet : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Gerzson Miklós and Pletl Szilveszter: Irányítástechnika : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Gyimóthy Tibor and Havasi Ferenc and Kiss Ákos: Fordítóprogramok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Gyovai Ágnes and Dombi Józsefné: Natural phenomena in music. (2011) [Note, textbook]

Gyovai Ágnes and Dombi Józsefné: Természeti jelenségek a zenében. (2011) [Note, textbook]

Gyulai István: Környezeti informatika. (2011) [Note, textbook]

Győri István and Pituk Mihály: Kalkulus informatikusoknak I. : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Győri István and Pituk Mihály: Kalkulus informatikusoknak II. : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Halász Gábor and Annási Ferenc: Az oktatási rendszerek elméleti alapjai. (2011) [Note, textbook]

Heckl István: Adatstruktúrák és algoritmusok példatár : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Henkey István: Minőségmenedzsment 2011/2012. 2. (tavaszi) félév. (2011) [Note, textbook]

Henkey István and Imreh Szabolcs: Projektmenedzsment alapjai 2011/2012. 2. (tavaszi) félév. (2011) [Note, textbook]

Henkey István and Imreh Szabolcs: Üzleti tervezés alapok : távoktatási jegyzet. (2011) [Note, textbook]

Hocza Ágnes: Kötélugrás. (2011) [Note, textbook]

Hocza Ágnes: Rope skipping. (2011) [Note, textbook]

Holló Csaba: Üzleti webtechnológiák : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Honfi László: Gimnasztika : elmélet, gyakorlat, módszertan. (2011) [Note, textbook]

Honfi László: Tornaszaknyelv. (2011) [Note, textbook]

Honfi László and Szatmári Zoltán: A sporttorna elmélete és gyakorlata. (2011) [Note, textbook]

Horváth Ágnes: Az oktatás jogszabályi környezete. (2011) [Note, textbook]

Hézsőné Böröcz Andrea: Aerobic. (2011) [Note, textbook]

Jójárt Péter and Börzsönyi Á. and Borchers B. and Steinmeyer G. and Osvay Károly: Agile high-resolution linear interferometric method for carrier-envelope phase measurement. (2011) [Note, textbook]

Katona Endre: Térképi adatbázisok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Kató Zoltán and Czúni László: Számítógépes látás : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Király Tibor and Szakály Zsolt: Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. (2011) [Note, textbook]

Klee Andreas: Mozgáskoncepciók - köredzés. (2011) [Note, textbook]

Kovács Gábor: Historical dance. (2011) [Note, textbook]

Kovács Gábor: Historikus tánc. (2011) [Note, textbook]

Kovács Péter: Általános statisztika I. : távoktatási jegyzet. (2011) [Note, textbook]

Kovács Sándor: Az innováció menedzselése az iskolában. (2011) [Note, textbook]

Kovács Zoltán: Logisztika és üzleti modellezés : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Kovács Zoltán: Számítógép alkalmazása a matematika tanításában. (2011) [Note, textbook]

Lakner Rozália and Hangos Katalin and Gerzson Miklós: Intelligens irányító rendszerek : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Leitold Adrien: Lineáris algebra példatár mérnök informatikusoknak : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Maczelka Noémi and Tanács István: Népzene, néptánc, gyermekjátékok. (2011) [Note, textbook]

Maros István: Operációkutatás informatikusoknak : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Matijevics István: Digitális technika interaktív példatár : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Mester Gyula: Robotika : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Mihálykóné Orbán Éva: Valószínűségszámítási példatár informatikusoknak : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Molnár Andor and Tóth Abonyi János: Testnevelők medicinális edukációja : antropometria, biokémia, humánbiológia. (2011) [Note, textbook]

Morvay-Sey Kata: Küzdősportok, küzdőjátékok. (2011) [Note, textbook]

Mucsi László and Kovács Ferenc and Szatmári József and Nagyváradi László: Geoinformatika alapjai. (2011) [Note, textbook]

Málovics György: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása : oktatási segédanyag. (2011) [Note, textbook]

Müller Anetta and Rácz Ildikó: Aerobik és fitnesz irányzatok. (2011) [Note, textbook]

Nagy Antal: Fejlett grafikai algoritmusok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Nádasdi Péter: Az Univerzális Grammatika szempontjából lehet-e a -ván,-vén-nek alanya? (2011) [Note, textbook]

Nádori László and Bátonyi Viola: Európai Unió és a sport. (2011) [Note, textbook]

Németh Andrea: Gimnasztika. (2011) [Note, textbook]

Németh Andrea: Zenés gimnasztika. (2011) [Note, textbook]

Oettinger Barbara and Oettinger Thomas: Funkcionális gimnasztika. (2011) [Note, textbook]

Ozsváth Károly and Ács Pongrác: Bevezetés a sporttudományos kutatásba. (2011) [Note, textbook]

Palágyi Kálmán: Képfeldolgozás haladóknak : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Piglerné Lakner Rozália and Starkné Werner Ágnes: Ágens-technológia : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Pletl Szilveszter and Magyar Attila: Jelek és rendszerek példatár : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Pluhár András: Játékelmélet : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Polgár Tibor and Szatmári Zoltán: A motoros képességek. (2011) [Note, textbook]

Pálfalvi Zsolt: Közoktatás irányítás. (2011) [Note, textbook]

Rácz Ildikó: Movement programs. (2011) [Note, textbook]

Rácz Ildikó: Mozgásprogramok. (2011) [Note, textbook]

Rétsági Erzsébet: Theorie und Praxis der Sportpädagogik in Ungarn. (2011) [Note, textbook]

Rétsági Erzsébet and H. Ekler Judit and Nádori László and Woth Péter and Gáspár Mihály and Gáldi Gábor and Szegnerné Dancs Henriette: Sportelméleti ismeretek. (2011) [Note, textbook]

Schanda János: Szín és észlelet : színtervezés számítógépes felhasználás számára : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Simon Gyula: A programozás alapjai : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Szabó Mária: Projektmenedzsment. (2011) [Note, textbook]

Szabó Mária: Stratégiai tervezés. (2011) [Note, textbook]

Szabó Éva and Szabó Győzőné: Szociálpszichológia közoktatási vezetőknek. (2011) [Note, textbook]

Szalkai István and Dósa György: Algoritmikus számelmélet : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Szalkai István and Dósa György: Kalkulus példatár informatikusoknak II. : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Szatmáry Károly and Székely Péter and Szalai Tamás and Szabó M. Gyula: Csillagászat : elektronikus segédanyag a fizika BSc és a földtudományi BSc szakos hallgatók számára. (2011) [Note, textbook]

Szeri Istvánné and Pozsár Éva: Pedagógiai napló : I. évfolyam 2. félév. (2011) [Note, textbook]

Szilassi Lajos: 3D papíron és képernyőn : három dimenziós alakzatok képi megjelenítése : az axonometrikus és a perspektív ábrázolás alapjai. (2011) [Note, textbook]

Szép Tibor and Margóczi Katalin and Tóth Albert: Biodiverzitás monitorozás. (2011) [Note, textbook]

Tarczali Tünde: UML diagramok a gyakorlatban : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Tóth Béla: Humán erőforrás menedzselése. (2011) [Note, textbook]

Ács Pongrác and Pintér József: Bevezetés a sportstatisztikába. (2011) [Note, textbook]

Ágoston István and Boncz Imre and Gábor Katalin and Illei György and Kriszbacher Ildikó and Sándorné Szabó Iringó and Sebestyén Andor: Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek. (2011) [Note, textbook]

Ésik Zoltán: A számítástudomány alapjai : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Ésik Zoltán and Gombás Éva and Iván Szabolcs: Automaták és formális nyelvek példatár : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Ésik Zoltán and Gombás Éva and Németh L. Zoltán: Hardver- és szoftverrendszerek verifikációja : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

This list was generated on 2024. július 15. 13:30:07 CEST.