Browse by Faculty

Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 37.

A TDK világa. (2012) [Note, textbook]

Humán erőforrások I. (2012) [Note, textbook]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: Új technológiák "jól-léti" hatásainak értékelése. (2012) [Presentation]

Benet Iván and Bodnár Gábor: A magyar vidék társadalmának elmúlt másfél évtizede : regionális gazdaságtani és gazdaságpolitikai kutatási fórum. (2012) [Presentation]

Bolla Marianna: Reproducing kernels and correspondence matrices. (2012) [Presentation]

Botos Katalin and Schlett András and Halmosi Péter: Államháztartástan. (2012) [Note, textbook]

Bucsai Kálmán: Egyetemi Technológia Transzfer és az innovációs rendszerek. (2012) [Presentation]

Bucsai Kálmán: Változók az egyetemi technológia transzfer teljesítményének méréséhez. (2012) [Presentation]

Czagány László: Nemzetközi közgazdaságtan. (2012) [Note, textbook]

Czékus Ábel: K+F- és technológiatranszfer megállapodások az EU versenyszabályozásában : megengedhető versenytorzítás a gazdasági növekedés szolgálatában. (2012) [Presentation]

Czékus Ábel: Megengedett versenykorlátozó magatartások a gazdasági növekedés szolgálatában : az Európai Unió horizontális csoportmentességi rendszere. (2012) [Presentation]

Deák István: A számvitel alapjai : könyvviteltani példatár. (2012) [Note, textbook]

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: Regionális innovációs rendszerek a komplex rendszerek elméletének szemszögéből. (2012) [Presentation]

Farkas Gergely and Málovics Éva: Menedzsment orientációk hatása a vállalkozások növekedésére osztrák és magyar KKV-k esetén. (2012) [Presentation]

Hetesi Erzsébet: Gazdaságszociológia. (2012) [Note, textbook]

Hetesi Erzsébet: Marketing alapismeretek I. : távoktatási jegyzet. (2012) [Note, textbook]

Imreh Szabolcs and Kosztopulosz Andreász: Egyetemi spin-off vállalkozások szakértői interjúk tükrében. (2012) [Presentation]

Kazár Klára: Research of youngsters’ consumption and attitudes on real estate market. (2012) [Presentation]

Kovács Zsuzsanna Ilona: Innováció és kutatásfejlesztés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban. (2012) [Presentation]

Kósi Kálmán and Harazin Piroska: Lehetséges vállalati innovációs válaszok a környezeti és társadalmi kihívásokra. (2012) [Presentation]

Lukovics Miklós: A Visegrádi Országok megyéinek versenyképessége a járműipar szemszögéből. (2012) [Presentation]

Nagy Benedek: Gyakorló feladatok Makroökönómia c. kurzushoz : távoktatási segédanyag. (2012) [Note, textbook]

Rittgasszer Imola: A kreativitás térbelisége. (2012) [Presentation]

Révész Balázs and Kovács Péter: Marketing innováció - információs technológia a marketingben. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: A társadalmi tőke, mint endogén erőforrás : területi tőke és a régiók gazdasági fejlődése. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: Az ELI és egy science park gazdasági hatásainak vizsgálata : vitaanyag. (2012) [Presentation]

Savanya Péter: Innovációs hálózatok : a társadalmi tőke szerepe az innováció és térségek versenyképességének kapcsolatában. (2012) [Presentation]

Szakálné Kanó Izabella: Tudásintenzív ágazatok térbeliségének magyarázata kistérségi innovációs képesség segítségével : egy térökonometriai modell. (2012) [Presentation]

Tandi Laura: Művészet, kutatás, innováció : helyük egy közös fogalmi rendszerben. (2012) [Presentation]

Tóth Bálint: Relaxed sector condition and random walk in divergence free random drift field. (2012) [Presentation]

Törőcsikné Görög Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog I. (2012) [Note, textbook]

Törőcsikné Görög Márta: Jogi ismeretek az SZTE GTK távoktatási képzésében résztvevők számára, jog II. (2012) [Note, textbook]

Udvari Beáta: Kutatásmódszertan. (2012) [Presentation]

Vas Zsófia: Innováció és tudásintenzitás a dél-alföldi régió tudáskiaknázási alrendszerében. (2012) [Presentation]

Vas Zsófia: Innovációs tevékenységek regionális jellemzői : tudásintenzív iparágak a dél-alföldi régióban. (2012) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Válságkezelés innovatív módszerekkel : Közép-Európa EU-tagállamai példáin keresztül megközelítve. (2012) [Presentation]

Árva-Tóth Adrienn: A helyi pénz mint a helyi gazdaságfejlesztés eszköze. (2012) [Presentation]

This list was generated on 2023. szeptember 29. 23:22:42 CEST.