Items where Year is 2011

Group by: Item Type | Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á | É
Number of items: 213.

A

Abonyiné Palotás Jolán: Válogatott fejezetek a társadalmi-gazdasági földrajz tárgyköréből. (2011) [Note, textbook]

Adonyi Róbert: Adatstruktúrák és algoritmusok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Alexin Zoltán: Személyes adatok védelmének jogi etikai és informatikai kérdései : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Anderléné Sajti Enikő: Háború, kisebbségpolitika, megtorlás. (2011) [Presentation]

B

Bajmócy Zoltán and Vas Zsófia: Innováció a gyakorlatban. (2011) [Note, textbook]

Balogh László: Sport és társadalomtudományok. (2011) [Presentation]

Balázs Péter: Képrekonstrukció : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Balázs Éva: Információgyűjtés és -elemzés. (2011) [Note, textbook]

Barlai Róbertné: Szervezetfejlesztés. (2011) [Note, textbook]

Barna Viktor: Záródolgozati szeminárium. (2011) [Note, textbook]

Berei Andrea and Kovács Zoltán: LyX. (2011) [Note, textbook]

Bertók Botond and Kovács Zoltán: Gyártórendszerek modellezése : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Beszédes Árpád and Gergely Tamás: Tesztelési módszerek : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Bilicki Vilmos: Programrendszerek fejlesztése : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Biróné Nagy Edit: Sportpedagógia. (2011) [Note, textbook]

Blázsik Zoltán: Gazdasági folyamatok matematikai modellezése : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Boda Krisztina: A biostatisztika alapjai gyakorlati alkalmazásokkal : matematikai modellek a természettudományokban. (2011) [Presentation]

Boda Krisztina: Biostatistics. (2011) [Presentation]

Borkovits Margit: Developing carriage stances by using music. (2011) [Note, textbook]

Borkovits Margit: Szociális helyzet, táplálkozás és testnevelési teljesítmény összefüggése felső tagozatos tanulók körében. (2011) [Presentation]

Borkovits Margit: Testtartást javító zenés mozgás. (2011) [Note, textbook]

Borkovits Margit: Zenés, korrekciós mozgásprogram. (2011) [Note, textbook]

Bácsi János: Hogyan vált a kommunikáció az egyik legnagyobb piaci értékké? (2011) [Presentation]

Bíró Melinda: Uszodai sportok : úszás, víz alatti sportok, mű- és toronyugrás, vízilabda, kajakpóló, szinkronúszás, aquafitness. (2011) [Note, textbook]

C

Csaba László: Az EU válsága és a megoldás alternatívái. (2011) [Presentation]

Csapó Judit: Szervezetelmélet és szervezeti kultúra. (2011) [Note, textbook]

Csapó Judit and Csécsei Béla: Szervezeti kultúra. (2011) [Note, textbook]

Csató Sándor: Analízis példatár. (2011) [Note, textbook]

Cseh Györgyi: Intézményértékelés. (2011) [Note, textbook]

Csifcsák Gábor: A tudat idegtudományi megközelítései. (2011) [Presentation]

Csifcsák Gábor: Tudat és szelf. (2011) [Presentation]

Csoknya Mária and Wilhelm Márta: A sportmozgások biológiai alapjai. (2011) [Note, textbook]

Csomortáni D. Zoltán: Konfliktuskezelés az óvodában. (2011) [Note, textbook]

Csupor Dezső: Hasznosak vagy veszélyesek a (gyógy)növények? (2011) [Presentation]

Csábi Eszter: Észlelés alapkérdései. (2011) [Presentation]

Czúni László and Tanács Attila: Képi információ mérése : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

D

Dancs Anetta: Életmentés - vízből mentés. (2011) [Note, textbook]

Deák Magdolna: Rheumatoid arthritis : többszörös ritka extraartikularis manifesztációkkal. (2011) [Presentation]

Deák Magdolna: Rheumatoid arthritis with multiple rare extra-articular manifestations. (2011) [Presentation]

Dósa György and Imreh Csanád: Online algoritmusok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

E

Erős Istvánné: A tudományos dolgozat tartalmi és formai követelményei. (2011) [Presentation]

F

Fazekasné Fenyvesi Margit: A metakogníció fejlesztési lehetőségei tanulásban akadályozott gyermekeknél. (2011) [Note, textbook]

Fekete‐Nagy Ágnes and Kovács Zoltán: XaoS. (2011) [Note, textbook]

Ferenc Rudolf: Fejlett programozás : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Ferenc Rudolf: Fejlett programozás : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Ferenc Rudolf: Szoftverkarbantartás : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Fodor Attila and Vörösházi Zsolt: Beágyazott rendszerek és programozható logikai eszközök : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Fogarassyné Vathy Ágnes and Starkné Werner Ágnes: Intelligens adatelemzés : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Fáyné Dombi Alice: A mentori tevékenység időszerű kérdései. (2011) [Note, textbook]

Fűzné Kószó Mária: Környezetünkről természetesen tanítani : módszertani kézikönyv a tanító szakos hallgatók és gyakorló tanítók számára. (2011) [Note, textbook]

G

Gallovits László and Honfi László and Széles-Kovács Gyula: Sport A-tól Z-ig. (2011) [Note, textbook]

Garab Győző: A fotoszintézis kutatások aktuális kérdései. (2011) [Presentation]

Gerzson Miklós: Méréselmélet : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Gerzson Miklós and Pletl Szilveszter: Irányítástechnika : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Gyimóthy Tibor and Havasi Ferenc and Kiss Ákos: Fordítóprogramok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Gyovai Ágnes and Dombi Józsefné: Natural phenomena in music. (2011) [Note, textbook]

Gyovai Ágnes and Dombi Józsefné: Természeti jelenségek a zenében. (2011) [Note, textbook]

Gyulai István: Környezeti informatika. (2011) [Note, textbook]

Győri István and Pituk Mihály: Kalkulus informatikusoknak I. : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Győri István and Pituk Mihály: Kalkulus informatikusoknak II. : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

H

Halász Gábor and Annási Ferenc: Az oktatási rendszerek elméleti alapjai. (2011) [Note, textbook]

Halász János: A biogáz energetikai felhasználásának lehetőségei. (2011) [Presentation]

Harsányi Szabolcs Gergő: Szociálpszichológia : társas kapcsolatok vizsgálata. (2011) [Presentation]

Havasi Ferenc: Önzetlenségből megélni, avagy a szabad szoftverek filozófiájáról. (2011) [Presentation]

Heckl István: Adatstruktúrák és algoritmusok példatár : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Hegyi Ádám: Könyvtártudományi kutatások módszertana, a TDK dolgozat gyakorlati kérdései. (2011) [Presentation]

Hegyi Ádám: Könyvtártudományi kutatások módszertana, a TDK dolgozat gyakorlati kérdései : levelező tagozatosoknak. (2011) [Presentation]

Henkey István: Minőségmenedzsment 2011/2012. 2. (tavaszi) félév. (2011) [Note, textbook]

Henkey István and Imreh Szabolcs: Projektmenedzsment alapjai 2011/2012. 2. (tavaszi) félév. (2011) [Note, textbook]

Henkey István and Imreh Szabolcs: Üzleti tervezés alapok : távoktatási jegyzet. (2011) [Note, textbook]

Hocza Ágnes: Kötélugrás. (2011) [Note, textbook]

Hocza Ágnes: Rope skipping. (2011) [Note, textbook]

Hoffmann Ildikó: Beszédpercepció és beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Beszédprodukció. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Gyermeknyelv. (2011) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: Vizuális nyelv : olvasás és írás. (2011) [Presentation]

Holló Csaba: Üzleti webtechnológiák : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Honfi László: Gimnasztika : elmélet, gyakorlat, módszertan. (2011) [Note, textbook]

Honfi László: Tornaszaknyelv. (2011) [Note, textbook]

Honfi László and Szatmári Zoltán: A sporttorna elmélete és gyakorlata. (2011) [Note, textbook]

Horváth Viktor: Előadás a publikációról. (2011) [Presentation]

Horváth Ágnes: Az oktatás jogszabályi környezete. (2011) [Note, textbook]

Hunyadi Zsolt: A középkori "szakkollégiumok". (2011) [Presentation]

Hász-Fehér Katalin: Petőfi hiányzó napjai. (2011) [Presentation]

Hézsőné Böröcz Andrea: Aerobic. (2011) [Note, textbook]

I

Illés Imre Áron: Mire jó a felirattan? (2011) [Presentation]

J

Janacsek Karolina: A nyelv biológiai alapjai. (2011) [Presentation]

Jójárt Péter and Börzsönyi Á. and Borchers B. and Steinmeyer G. and Osvay Károly: Agile high-resolution linear interferometric method for carrier-envelope phase measurement. (2011) [Note, textbook]

K

Karsai János: Matematikai gyakorlófeladatok élettudományi hallgatók számára. (2011) [Note, textbook]

Kasik László: Szociális probléma, szociálisprobléma-megoldó gondolkodás : vizsgálatok 4-23 évesek körében. (2011) [Presentation]

Katona Endre: Térképi adatbázisok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Katona István: Az endokannabinoid jelpálya molekuláris szerveződése és szerepe a szinapszisokban. (2011) [Presentation]

Katona Tünde: A szerelemről udvariatlanul : Mennyire idegen a minnesangtól az erotika? (2011) [Presentation]

Kató Zoltán and Czúni László: Számítógépes látás : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Kerekes Anasztázia: Challenges and opportunities in Russian Chinese relations. (2011) [Presentation]

Király Tibor and Szakály Zsolt: Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése gyermekkorban. (2011) [Note, textbook]

Kiss Mária Rita: Kvalitatív kutatásmódszertan. (2011) [Presentation]

Kiss Tímea: Módszertani kérdések a földrajzi kutatásban : a cikkírás. (2011) [Presentation]

Klee Andreas: Mozgáskoncepciók - köredzés. (2011) [Note, textbook]

Kovács Gábor: Historical dance. (2011) [Note, textbook]

Kovács Gábor: Historikus tánc. (2011) [Note, textbook]

Kovács Péter: Általános statisztika I. : távoktatási jegyzet. (2011) [Note, textbook]

Kovács Sándor: Az innováció menedzselése az iskolában. (2011) [Note, textbook]

Kovács Zoltán: Logisztika és üzleti modellezés : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Kovács Zoltán: Számítógép alkalmazása a matematika tanításában. (2011) [Note, textbook]

Krajcsi Attila: Kísérletvezérlő szoftverek programozása. (2011) [Presentation]

Krajcsi Attila: Percepciós folyamatok. (2011) [Presentation]

Kukovecz Ákos: Nanotechnológia alkalmazásai. (2011) [Presentation]

Kántor Noémi: A humán bioklimatológiai komfortvizsgálatok lehetőségei. (2011) [Presentation]

Kékes Szabó Marietta: Flexibilitás és lelki egészség a mindennapokban : moderntánc - modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára. (2011) [Teaching Resource]

Kékes Szabó Marietta: Metamorfózis : moderntánc - modul az alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára. (2011) [Teaching Resource]

Kőváry Zoltán: A kreativitás és a művészi alkotófolyamat pszichoanalitikus megközelítései és vizsgálata a kortárs pszichobiográfiai elképzelések alapján. (2011) [Presentation]

L

Laczi Júlia: Pódium és éneklés. (2011) [Presentation]

Lakner Rozália and Hangos Katalin and Gerzson Miklós: Intelligens irányító rendszerek : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Leitold Adrien: Lineáris algebra példatár mérnök informatikusoknak : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Lukács József: Avar határkérdés Északkelet-Magyarországon. (2011) [Presentation]

M

Maczelka Csaba: Kérdések a kora újkori angol utópia műfajiságával kapcsolatban. (2011) [Presentation]

Maczelka Csaba: Néhány szó a kora újkori angol utópiákról. (2011) [Presentation]

Maczelka Noémi and Tanács István: Népzene, néptánc, gyermekjátékok. (2011) [Note, textbook]

Maletti Andreas: Tree transducers in machine translation. (2011) [Presentation]

Maros István: Operációkutatás informatikusoknak : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Martyin Zita and Boros Lajos: A turizmus szerepe Mórahalom fejlődésében. (2011) [Presentation]

Martyin Zita and Boros Lajos and Pál Viktor: Az ipar mint turisztikai vonzerő : nemzetközi példák és hazai lehetőségek. (2011) [Presentation]

Matijevics István: Digitális technika interaktív példatár : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Meggyesné Hosszu Tímea: Anyaggyűjtés, forráskutatás : kutatási beszámoló elemzése - fogyatékos személyek szerhasználati jellemzői. (2011) [Presentation]

Meggyesné Hosszu Tímea: Az OTDK, OTDT : a tudomány értelmezése - a TDK dolgozat készítése. (2011) [Presentation]

Meggyesné Hosszu Tímea: Mesterkurzus I. : Gyógypedagógiai paradigmák. (2011) [Presentation]

Meggyesné Hosszu Tímea: Mesterkurzus II. : Segítség a külföldi szakirodalom tanulmányozásához - az AAK, mint a gyógypedagógia legifjabb ága. (2011) [Presentation]

Mendler Luca: Izomregeneráció és - adaptáció. (2011) [Presentation]

Mester Gyula: Robotika : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Mezősi Gábor and Bata Teodóra: Further GIS solution for the better definition of geographical/landscape boundaries. (2011) [Presentation]

Mihálykó Csaba and Virágh János: Közelítő és szimbolikus számítások feladatgyűjtemény : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Mihálykóné Orbán Éva: Valószínűségszámítási példatár informatikusoknak : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Molnár Andor: A sporttudományi kutatás természettudományi vonatkozásainak bemutatása. (2011) [Presentation]

Molnár Andor: TDK munkák kivitelezése. (2011) [Presentation]

Molnár Andor and Tóth Abonyi János: Testnevelők medicinális edukációja : antropometria, biokémia, humánbiológia. (2011) [Note, textbook]

Morvay-Sey Kata: Küzdősportok, küzdőjátékok. (2011) [Note, textbook]

Mucsi László and Kovács Ferenc and Szatmári József and Nagyváradi László: Geoinformatika alapjai. (2011) [Note, textbook]

Málovics György: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása : oktatási segédanyag. (2011) [Note, textbook]

Müller Anetta and Rácz Ildikó: Aerobik és fitnesz irányzatok. (2011) [Note, textbook]

N

Nagy Antal: Fejlett grafikai algoritmusok : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Nagy Antal: GPU Architektúrák. (2011) [Presentation]

Nusser Zoltán: Az idegsejtek diverzitása. (2011) [Presentation]

Nyári Tibor: Mathematical and statistical modelling in medicine. (2011) [Presentation]

Nádasdi Péter: Az Univerzális Grammatika szempontjából lehet-e a -ván,-vén-nek alanya? (2011) [Note, textbook]

Nádori László and Bátonyi Viola: Európai Unió és a sport. (2011) [Note, textbook]

Németh Andrea: Betekintés a mentőorvoslásba : előadásvázlat. (2011) [Presentation]

Németh Andrea: Gimnasztika. (2011) [Note, textbook]

Németh Andrea: Zenés gimnasztika. (2011) [Note, textbook]

O

Oettinger Barbara and Oettinger Thomas: Funkcionális gimnasztika. (2011) [Note, textbook]

Orbán Kornélia: A matematikai statisztika alkalmazásának lehetőségei a testnevelésben. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Méltányosság elméletek akkor és most. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Személyközi konfliktusok. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Szerepelméletek. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Társas összehasonlítás. (2011) [Presentation]

Orosz Gábor: Versengés régen és ma. (2011) [Presentation]

Orosz László: Genetikából genomikába : a FÁG és a Csodaszarvas. (2011) [Presentation]

Ozsváth Károly and Ács Pongrác: Bevezetés a sporttudományos kutatásba. (2011) [Note, textbook]

P

Pajor Enikő: A tudományos dolgozat szakirodalmi háttere. (2011) [Presentation]

Pajti Andrea: Diritti linguistici e scuola : un quadro dei programmi scolastici delle minoranze autoctone d’Italia, 1999-2010. (2011) [Presentation]

Palágyi Kálmán: Képfeldolgozás haladóknak : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Pavlovits Tamás: A tudományos munka módszertani elvei. (2011) [Presentation]

Piglerné Lakner Rozália and Starkné Werner Ágnes: Ágens-technológia : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Pletl Szilveszter and Magyar Attila: Jelek és rendszerek példatár : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Pluhár András: Játékelmélet : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Polgár Tibor and Szatmári Zoltán: A motoros képességek. (2011) [Note, textbook]

Prazsák Gergő: Társadalmi deviancia és szociológia : mit és hogyan mérünk? (2011) [Presentation]

Pálfalvi Zsolt: Közoktatás irányítás. (2011) [Note, textbook]

R

Raskó István: Genetikai múltbanézés : emberi populációk eredetvizsgálata. (2011) [Presentation]

Rusz Orsolya: Emlőrák "checkpoint mutáció" mint prediktív tényező vizsgálata neoadjuváns szisztémás kezelés előtt. (2011) [Presentation]

Rácz Ildikó: Movement programs. (2011) [Note, textbook]

Rácz Ildikó: Mozgásprogramok. (2011) [Note, textbook]

Rétsági Erzsébet: Theorie und Praxis der Sportpädagogik in Ungarn. (2011) [Note, textbook]

Rétsági Erzsébet and H. Ekler Judit and Nádori László and Woth Péter and Gáspár Mihály and Gáldi Gábor and Szegnerné Dancs Henriette: Sportelméleti ismeretek. (2011) [Note, textbook]

S

Schanda János: Szín és észlelet : színtervezés számítógépes felhasználás számára : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Sefcsik Tamás: A személyiség és a kognitív modell és terápia. (2011) [Presentation]

Sefcsik Tamás: Az idegrendszer működésének sajátosságai és a személyiség. (2011) [Presentation]

Simon Gyula: A programozás alapjai : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Simon József: A tudományos munka módszertani elvei. (2011) [Presentation]

Sipos György: Morfológiai vizsgálatok a Maros alföldi szakaszain. (2011) [Presentation]

Sipos Péter: Potenciálisan toxikus elemek környezetgeokémiája. (2011) [Presentation]

Svingor Ádám: Iparjogvédelem, szabadalmaztatás. (2011) [Presentation]

Szablics Péter: APAS 3D mozgás analizátor alkalmazása a sporttudományi vizsgálatokban. (2011) [Presentation]

Szabó Mária: Projektmenedzsment. (2011) [Note, textbook]

Szabó Mária: Stratégiai tervezés. (2011) [Note, textbook]

Szabó Éva and Szabó Győzőné: Szociálpszichológia közoktatási vezetőknek. (2011) [Note, textbook]

Szalkai István and Dósa György: Algoritmikus számelmélet : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Szalkai István and Dósa György: Kalkulus példatár informatikusoknak II. : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Szatmári József: Környezeti geoinformatika - 3D alkalmazások. (2011) [Presentation]

Szatmáry Károly and Székely Péter and Szalai Tamás and Szabó M. Gyula: Csillagászat : elektronikus segédanyag a fizika BSc és a földtudományi BSc szakos hallgatók számára. (2011) [Note, textbook]

Szeri Istvánné and Pozsár Éva: Pedagógiai napló : I. évfolyam 2. félév. (2011) [Note, textbook]

Szilassi Lajos: 3D papíron és képernyőn : három dimenziós alakzatok képi megjelenítése : az axonometrikus és a perspektív ábrázolás alapjai. (2011) [Note, textbook]

Szirmai Éva: A témaválasztástól a nyomdáig. (2011) [Presentation]

Szomora Zsolt: Mire jó a kriminológia? (2011) [Presentation]

Szép Tibor and Margóczi Katalin and Tóth Albert: Biodiverzitás monitorozás. (2011) [Note, textbook]

T

Takács László: Világirodalmi kalandozások "A véres költő" forrásai közt. (2011) [Presentation]

Takács Szabolcs and Papp András: Kombinált elektrofiziológiai-magatartási vizsgálatok implantált elektródás patkányokon. (2011) [Presentation]

Tarczali Tünde: UML diagramok a gyakorlatban : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Tari-Keresztes Noémi: Bevezetés a tudományos kutatásba. (2011) [Presentation]

Tasi Gyula: Egy félig empirikus, félig teoretikus élet. (2011) [Presentation]

Tisljár Roland: Az evolúciós pszichológiai megközelítés az egyéni különbségek vizsgálatában. (2011) [Presentation]

Tóth Benedek: Magyarország Alaptörvénye és a nemzetközi jogforrások. (2011) [Presentation]

Tóth Béla: Humán erőforrás menedzselése. (2011) [Note, textbook]

Tóth Iván: Az ezerarcú Klió. (2011) [Presentation]

V

Varró András: A szívritmus zavar (aritmia) kutatás több mint két évtizedes viszontagságai. (2011) [Presentation]

Vedrédi Katalin and Boros Lajos: Szegedi közösségi terek fejlesztései. (2011) [Presentation]

Vári Beáta: Polar System alkalmazása a sporttudományi vizsgálatokban. (2011) [Presentation]

Vér Ádám: Módszertani kihívások az Újasszír Birodalom adminisztrációjának rekonstrukciójában. (2011) [Presentation]

Á

Ács Pongrác and Pintér József: Bevezetés a sportstatisztikába. (2011) [Note, textbook]

Ágoston István and Boncz Imre and Gábor Katalin and Illei György and Kriszbacher Ildikó and Sándorné Szabó Iringó and Sebestyén Andor: Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek. (2011) [Note, textbook]

É

Ésik Zoltán: A számítástudomány alapjai : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Ésik Zoltán and Gombás Éva and Iván Szabolcs: Automaták és formális nyelvek példatár : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Ésik Zoltán and Gombás Éva and Németh L. Zoltán: Hardver- és szoftverrendszerek verifikációja : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

This list was generated on 2023. december 11. 23:45:44 CET.