Browse by Projects

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 57.

Almási, Tibor and Kőfalvi, Tamás: A történelem segédtudományai. [Note, textbook]

Bakti, Mária and Fitzpatrick, Henry and Szabó, Klára: Content-language integrated learning : theory and practice. (2015) [Note, textbook]

Balázs, Mihály and Bognár, Péter and Fazekas, Sándor and Gere, Zsolt and Labádi, Gergely and Ötvös, Péter: Bevezetés az irodalomtudományba : digitális tananyag az irodalomtudományi proszemináriumhoz. [Note, textbook]

Bene Zoltánné Pusztai, Virág: Médiaelmélet. [Note, textbook]

Bilicki, Vilmos: Programrendszerek fejlesztése : egyetemi tananyag. (2011) [Note, textbook]

Bontovics, Ignác: Interaktív elemi matematikai feladatok óvodapedagógusoknak. [Note, textbook]

Bárányné Jámbori, Szilvia and Horvát-Militityi, Tünde and Ráczné Török, Erzsébet: Tanulók és tanulócsoportok megismerése : kiemelt figyelmet igénylő tanulók. [Note, textbook]

Cziberéné Nohel, Gizella: Testnevelés tantárgy-pedagógia I. : multimédiás tananyag tanítók számára. [Note, textbook]

Farkas, Zsuzsanna: A fizika tanítása. [Note, textbook]

Fazekasné Fenyvesi, Margit: A pedagógiai diagnosztika elméleti és gyakorlati tartalmi megújítása. [Note, textbook]

Fáyné Dombi, Alice and Sztanáné Babics, Edit: Játékpedagógia. [Note, textbook]

Fáyné Dombi, Alice and Sztanáné Babics, Edit: Pedagógus mesterség. [Note, textbook]

Füzi, Izabella and Török, Ervin: Elbeszélés a tömegkultúra korában. [Note, textbook]

Fűz-Kószó, Mária and Szabó, Klára: Learning it by doing : project-based learning. [Note, textbook]

Fűzné Kószó, Mária: A biológia alapjai tanító- és óvóképzős hallgatók számára. [Note, textbook]

Gyimesi, Tímea: A francia és frankofón irodalomtudomány alapjai. [Note, textbook]

Gál, Zita: Gyógypedagógiai pszichodiagnosztika. [Note, textbook]

H. Molnár, Emese: A szövegfeldolgozás elmélete és gyakorlata alsó tagozaton. [Note, textbook]

Hercz, Mária and Ráczné Oláh, Edit and Takács, Nikolett: Pályakezdő óvodapedagógusok túlélőkészlete. (2015) [Note, textbook]

Juhász, Valéria and Juhász, István: Idegennyelv-oktatás nyelvtanulási nehézséggel küzdők számára. [Note, textbook]

Karikó, Sándor: Gyermekfilozófia. [Note, textbook]

Kiss, Attila and Matuska, Ágnes: Introduction to the study of cultures and literatures in English : digitális tankönyv az angol szakos tanárképző program elsőéves hallgatói számára. [Note, textbook]

Kocsisné Kálló, Veronika Györgyi and Túriné Gál, Anikó: Nyelvfejlődési zavarok. [Note, textbook]

Kocsisné Kálló, Veronika Györgyi and Túriné Gál, Anikó and Ruzsics, Ilona: Kommunikáció fejlődése és fejlesztése értelmileg akadályozott személyeknél. [Note, textbook]

Koltói, Lilla: Pedagógiai pszichológia jegyzet óvodapedagógusoknak. [Note, textbook]

Kovács, Krisztina: Az óvodapedagógus feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében. [Note, textbook]

Kántor, Judit and Rigó, Róbert: Kompetenciafejlesztési lehetőségek a hon- és népismeret területén. [Note, textbook]

Köböl, Erika and Hevesi, Tímea Mária and Topál, József: Állatasszisztált foglalkozások. [Note, textbook]

Lestyán, Erzsébet and Szabóné Balogh, Ágota: Képességfejlesztés az alsó tagozaton. [Note, textbook]

Magyar, Adél Márta: Szakmaközi együttműködés a koragyermekkori intervencióban. [Note, textbook]

Magyar, Adél Márta and Pukánszky, Béla: Az értelmileg akadályozott gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép történeti, kulturális változásai az elzáró intézményrendszer fejlődéstörténetének tükrében. [Note, textbook]

Meggyesné Hosszu, Tímea: A tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanításának kérdései. [Note, textbook]

Meggyesné Hosszu, Tímea and Máténé Homoki, Tünde: A társadalmi érzékenyítés módszertana kisgyermekkorban I. [Note, textbook]

Meggyesné Hosszu, Tímea and Máténé Homoki, Tünde: A társadalmi érzékenyítés módszertana kisgyermekkorban II. [Note, textbook]

Meggyesné Hosszu, Tímea and Nagyné Hegedűs, Anita: A tanulásban akadályozottak pedagógiájának komplex megközelítése. [Note, textbook]

Molnár, Edit Katalin and Vígh, Tibor: A tantervelmélet és a pedagógiai értékelés alapjai. [Note, textbook]

Molnár-Tóth, Alinka: Fonetika és fonológiai ismeretek szerepe a beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikájában, terápiájában. [Note, textbook]

Máténé Homoki, Tünde: Gyógypedagógiai gyakorlatok kézikönyve. [Note, textbook]

Pintér, Klára: Matematika I. tantárgypedagógia óvóképzős hallgatók számára. [Note, textbook]

Pintér, Klára: Matematika módszertan. [Note, textbook]

Pintér, Klára: Matematika tantárgy-pedagógia. [Note, textbook]

Pukánszky, Béla: Bevezetés a gyermekkor történetébe. [Note, textbook]

Pukánszky, Béla: Bevezetés a nőnevelés történetébe. [Note, textbook]

Pukánszky, Béla and Nóbik, Attila: A magyar iskoláztatás története a 19-20. században. [Note, textbook]

Radics, Márta and Tóthné Aszalai, Anett: Logopédiai gyakorlatok kézikönyve. [Note, textbook]

Radics, Márta and Tóthné Aszalai, Anett: Logopédiai tervezés. [Note, textbook]

Ruzsics, Ilona: A kitagolás folyamatai Európában és Magyarországon. [Note, textbook]

Scheibl, György and Gyáfrás, Edit: e-Grammatik des Deutschen : Studienbegleitende Übungsgrammatik für Grammatikkurse im Grundstudium. [Note, textbook]

Simon, Péter and Borbás, Tibor: Angol nyelvhasználat tanítóknak és óvodapedagógusoknak. [Note, textbook]

Strohner, József: Tanulási-tanítási stratégiák kiépülése a vizuális aktivitás kompetenciaterületen. [Note, textbook]

Szabó, Mihály: Értelmileg és tanulásban akadályozottak kórtana. [Note, textbook]

Szili, Katalin: Az IKT alkalmazása a gyógypedagógiában. [Note, textbook]

Thékesné Németh, Anikó: Az angol tanítás innovációi és legújabb módszerei a tanítóképzésben 'e-learning' segítségével. [Note, textbook]

Tóth, I. János: Környezetetika. [Note, textbook]

Tóth, Szergej and Basch, Éva and Erdei, Tamás and Gaál, Zsuzsanna and Herbszt, Mária and Juhász, Valéria and Klippel, Rita and Sulyok, Hedvig and Rozgonyiné Molnár, Emma and Tóth, Eszter and Vass, László: Jegyzetek a nyelvről. [Note, textbook]

Vígh, Viktor: Geometria I. [Note, textbook]

Ádám, Ferencné and Boldis, Anna Kornélia: A környező világ megismerésének módszerei. [Note, textbook]

This list was generated on 2021. január 26. 07:49:54 CET.