Browse by Language

Number of items: 196.

2013

Magyar Idegtudományi Társaság XIV. konferenciája - program. (2013) [Presentation]

Alattyányi István: Üzleti ismeretek szak-és felnőttképzőknek II. : a magyarországi gazdálkodó és civil szervezetek, valamint költségvetési szervek bemutatása. (2013) [Note, textbook]

Almási Anikó: A vállalati identitás dimenziói egy empirikus kutatás tükrében. (2013) [Presentation]

Bachorecz Mátyásné and Szemes Zsófia and Talabér Júlia and Rigó János and Szabó László and Halász József and Baji Ildikó: Ikerterhességek és ikerszülések során előforduló mentális problémák vizsgálata. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetősége a regionális innovációpolitikában. (2013) [Presentation]

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit: Az innovációs rendszerek "határai" : az innovációpolitika körvonalai a képességszemléletben. (2013) [Presentation]

Balogh László and Győri Ferenc and Kiss Gábor and Hézsőné Böröcz Andrea and Meszlényi-Lenhart Emese and Lehmann-Dobó Andrea: Wellness, sport- és egészségturizmus. (2013) [Note, textbook]

Bari Ferenc: Exrem light intensitie (ELI) és a biológiai realitás. (2013) [Presentation]

Biró Marianna and Molnár Zsolt: Történeti tájökológia II. : Duna-Tisza köze. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: A területi tőke, mint a rurális térségek innovációs rendszerének lehetséges elméleti háttere. (2013) [Presentation]

Bodnár Gábor: Az endogén regionális fejlődés tényezőinek áttekintése a rurális térségek vonatkozásában, különös tekintettel a területi tőke alaptényezőire. (2013) [Presentation]

Bolla Marianna and Krámli András and Nagy-György Judit: Többváltozós statisztikai módszerek. (2013) [Note, textbook]

Borsi Balázs: Az innovációs rendszer működtetése Magyarországon : értékelések a KFI-szakterületen 2005 óta. (2013) [Presentation]

Botos Katalin and Schneider Klára: Bankszabályozás, bankismeretek. (2013) [Note, textbook]

Buglyó Péter and Jakusch Tamás: Szervetlen kémiai preparatív gyakorlatok. (2013) [Note, textbook]

Bányai István and Horváthné Csajbók Éva and Gáspár Vilmos and Kiss Éva and Nagy Noémi and Póta György and Purgel Mihály and Turányi Tamás: Modern fizikai kémia. (2013) [Note, textbook]

Bényei Attila and Harmat Veronika: Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat. (2013) [Note, textbook]

Bíró Lóránt: A bakonyi mangánérc bányászat fúrásainak komplex újraértékelése. (2013) [Presentation]

Bóka Ferenc and Lehmann-Dobó Andrea and Dorka Péter and Borkovics Margit: Indoor-outdoor : elmélet és gyakorlat. (2013) [Note, textbook]

Csabai Márta: A nemi sztereotípiák szerepe a betegséggel kapcsolatos reprezentációk és a viselkedés alakulásában. (2013) [Presentation]

Csoma Róbert: Intézményi alkalmazkodás a világgazdasági válság idején. (2013) [Presentation]

Csorba László: Innovációs rendszerek : elmélet, politikák és mikroszereplők konferencia. (2013) [Presentation]

Csorba Péter and Horváth Gergely and Lóczy Dénes and Mezősi Gábor and Mucsi László and Szabó Mária: Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései. (2013) [Note, textbook]

Csorba Péter and Horváth Gergely and Lóczy Dénes and Mezősi Gábor and Mucsi László and Szabó Mária: Geoökológiai alapú tájtervezés elméleti és gyakorlati kérdései. (2013) [Note, textbook]

Csugány Julianna: A kutatás-fejlesztés-innováció európai jellegzetességei. (2013) [Presentation]

Csörgeiné Kurin Krisztina and Gáspár Vilmos and Horváth Dezső and Orbán Miklós and Szalai István and Tóth Ágota: Nemlineáris dinamika : önszerveződés kémiai és biológiai rendszerekben. (2013) [Note, textbook]

Devosa Iván and Csallner András Erik: Bevezetés a C# 2010 programozási környezetbe. (2013) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Deák István: Értékeléstan. (2013) [Note, textbook]

Dina Miletta: Útkereszteződés : hatékony módszerek a felnőttkori tanulás támogatásához. (2013) [Note, textbook]

Dinnyés Edit and Sándorné Szabó Iringó and Fiedler Orsolya: Kisgyermekes édesanyák környezettudatossága és szerepük gyermekeik függőséget okozó szereket elkerülő magatartásában. (2013) [Presentation]

Dombi Judit: A nemnövekedés programja, lehetséges kapcsolódásai a képességszemlélethez, és megvalósulásuk elemzése. (2013) [Presentation]

Domokos Mihály: A testnevelés és sport tanításának elmélete és módszertana. (2013) [Note, textbook]

Duda Ernő: Az emberi mikrobiom. (2013) [Presentation]

Dúll Andrea: Az iskolai környezet pszichológiája. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán: Evolúciós gazdaságföldrajz alkalmazási lehetőségei a regionális innovációs rendszerek kutatásában. (2013) [Presentation]

Elekes Zoltán and Bajmócy Zoltán: A regionális innovációs rendszer, mint komplex rendszer. (2013) [Presentation]

Ember Alex Frigyes: Az üzemi baleset. (2013) [Note, textbook]

F. Lassú Zsuzsa: Gyerekek mentálisan sérülékeny családokban. (2013) [Presentation]

Falus András: Genetika és epigenetika ; egészségnevelés (EDUVITAL). (2013) [Presentation]

Faragó Emese: Narratív identitás, pszichológiai folytonosság, pszichoanalízis. (2013) [Presentation]

Faragó István: Numerikus modellezés és közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldási módszerei. (2013) [Note, textbook]

Faragó Ágnes: Civil szervezetek szerepe a felnőttképzésben. (2013) [Note, textbook]

Farkas Olga: Tehetség a szakképzésben : tehetségfókuszú minőségbiztosítási rendszer a gyakorlati képzésben. (2013) [Note, textbook]

Farkas Éva: A lifelong learning mobilitási eszközök alkalmazási gyakorlata Magyarországon. (2013) [Note, textbook]

Farkas Éva: A szak-és felnőttképzés gyakorlata. (2013) [Note, textbook]

Fejes József Balázs and Kelemen Valéria and Szűcs Norbert: Szülők mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelőzése érdekében. (2013) [Note, textbook]

Fekete Erzsébet and Karaffa Levente: Ipari biotechnológia. (2013) [Note, textbook]

Fizel Natasa: Munkaerő-piaci szolgáltatások és kompetenciák fejlesztése : karrier- és munkaerő-piaci tréningek. (2013) [Note, textbook]

Fizel Natasa: Pályaszocializációs készségfejlesztő tréningek. (2013) [Note, textbook]

Füzi Anita: A nyílt innováció egyik eszköze : Living Lab? (2013) [Presentation]

Galbács Gábor and Ilisz István and Felinger Attila and Csóka Balázs: Illusztrált segédanyag a modern műszeres analitikai kémia oktatásához. (2013) [Note, textbook]

Gulyás László: A szaúdi-szovjet kapcsolatok a brit levéltári források tükrében, 1955-1958. (2013) [Presentation]

Gyögyövics Katalin: Természetföldrajzi vizsgálati módszerek : a modern homokkutatás lehetőségei Belső-Somogy példáján. (2013) [Presentation]

Győri Ferenc and Domokos Mihály and Hocza Ágnes and Szilágyi Nóra and Bóka Ferenc: Labdajátékok. (2013) [Note, textbook]

Hajnal Péter: Diszkrét matematika. (2013) [Note, textbook]

Halász János: Karbon lábnyom. (2013) [Presentation]

Hangya Dóra: Hátrányos helyzetű célcsoportok mentorálási tapasztalatai : a fogyatékossággal élők és az időskorúak felnőttképzési sajátosságai. (2013) [Note, textbook]

Hevesi Imre and Gyémánt Iván: Félvezető optika : félvezető foton-források és foton-detektorok. (2013) [Online educational package (e-learning lesson/topic)]

Hevesi Imre and Gyémánt Iván: Félvezető optika : félvezető foton-források és foton-detektorok. (2013) [Note, textbook]

Hocza Ágnes and Bóka Ferenc: Testnevelési és népi játékok. (2013) [Note, textbook]

Hodozsó Krisztina and Jakus Petra and Soósné Kiss Zsuzsanna and Feith Helga Judit: Gyermeket nevelő látássérült édesanyák szakmai segítése. (2013) [Presentation]

Hoffmann Ildikó: A nyelv mint lehetséges diagnosztikai eszköz a nyelvvesztéses zavarok vizsgálatában. (2013) [Presentation]

Horváth Alexandra Krisztina: Technológiai információk terjedésének vizsgálata formális hálózatokon és nem specializált internetes közösségekben. (2013) [Presentation]

Horváth Dezső: Turing mintázatok. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: A magyarországi "város-régiók" versenyképességének értelmezése. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: A magyarországi városrégiók lehatárolásának és versenyképességük mérésének lehetőségei. (2013) [Presentation]

Horváth Sarolta Noémi: Az innováció szerepe a városrégiók versenyképességében. (2013) [Presentation]

Hézsőné Böröcz Andrea and Cziberéné Nohel Gizella: Gimnasztika : gimnasztika oktatásmódszertani segédanyag és gyakorlatanyag gyűjtemény. (2013) [Note, textbook]

Hézsőné Böröcz Andrea and Hajdúné Petrovszki Zita and Cziberéné Nohel Gizella and Meszlényi-Lenhart Emese and Domokos Mihály and Vári Beáta and Hocza Ágnes: Új eszközök a mindennapos testnevelés szolgálatában. (2013) [Note, textbook]

Illés Tibor: Lineáris optimalizálás elmélete és algoritmusai. (2013) [Note, textbook]

Imreh Szabolcs and Kürtösi Zsófia and Deák István and Kosztopulosz Andreász and Prónay Szabolcs and Lukovics Miklós: Gazdasági alapismeretek I. (2013) [Note, textbook]

Karátson János and Horváth Róbert and Izsák Ferenc: Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei számítógépes alkalmazásokkal. (2013) [Note, textbook]

Kaszaki József and Mészáros András and Büki Tamás and Varga Gabriella and Érces Dániel and Boros Mihály: A vékonybél-ischaemia és reperfúzió kórtana : új terápiás lehetőségek. (2013) [Note, textbook]

Kaszáné Kiss Magdolna: Hulladékgazdálkodás. (2013) [Note, textbook]

Katona Endre: Adatbázisok : előadási jegyzet (BSc). (2013) [Note, textbook]

Katona Endre: Térinformatika : előadási jegyzet. (2013) [Note, textbook]

Kazár Klára: A pszichológiai márkaközösségek vizsgálata strukturális egyenletek modelljének segítségével : kutatási terv. (2013) [Presentation]

Keczer Gabriella: Üzleti ismeretek szak- és felnőttképzőknek I. : gazdasági és menedzsment alapismeretek. (2013) [Note, textbook]

Kerekes Anasztázia: Orosz-kínai gazdasági kapcsolatok átalakuló erőviszonyai. (2013) [Presentation]

Kerényi Attila and Kiss Tímea and Szabó György: Környezeti rendszerek. (2013) [Note, textbook]

Kis Tamás: Szleng : a hétköznapok karneváli nyelve. (2013) [Presentation]

Kis Zsolt and Toldi József: Élelmiszertoxikológia. (2013) [Note, textbook]

Kiss Attila: Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben. (2013) [Note, textbook]

Kiss János: A vállalatok szerepe a magyar innovációs rendszerben. (2013) [Presentation]

Klebovich Imre: Farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok a preklinikai és a klinikai gyógyszerfejlesztésben. (2013) [Presentation]

Klebovich Imre: Gyógyszer - étel interakciók és azok jelentősége gyógyszerek alkalmazhatóságában. (2013) [Presentation]

Kovács Attila and Börzsönyi Ádám and Horváth Zoltán and Osvay Károly: A femtoszekundumos optika alapjai. (2013) [Note, textbook]

Kovács Ferenc and Lóki József and Nagyváradi László and Gyenizse Péter and Bugya Titusz and Rábay Andor: Környezeti informatika. (2013) [Note, textbook]

Kovács Zoltán Ambrus: A hipnózisról tudományos szemmel. (2013) [Presentation]

Kozma Gábor: Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására. (2013) [Presentation]

Kruppa Eszter: A Thebesius-féle billentyű. (2013) [Presentation]

Krész Miklós: Az adatok tudománya : a jövő tudománya? (2013) [Presentation]

Kékesi Márk: Tartalomelemzés szoftveres támogatással : bevezetés az ATLAS.ti program használatába. (2013) [Presentation]

Kéri Szabolcs: A skizofrénia rejtélye. (2013) [Presentation]

Kóti János: Tömegspektrometriai mérések alapjai és alkalmazásuk. (2013) [Presentation]

Labádi Gergely: A filológiai tudás formái. (2013) [Presentation]

Lengyel Balázs: A tudástranszfer formái és az innovációs rendszer komplexitása. (2013) [Presentation]

London András: A borkóstolas matematikája, avagy hogyan mérjük a borok értékelőinek szakértelmét és ezáltal a borok minőségét? (2013) [Presentation]

Ludányi L.: Elválasztástechnikai módszerek, azok kapcsolt technikái a gyógyszerek kutatásában és fejlesztésében. (2013) [Presentation]

Lányi Beatrix: Bizalom jelentősége a B2B piacon a hazai előállítóbázissal rendelkező gyógyszeripari innováció során. (2013) [Presentation]

Lászikné Nagy Ágnes: Stresszkezelés esszenciája - a táncos mozgás szerepe a distressz oldásában. (2013) [Presentation]

Löffler Tibor: Politológia. (2013) [Note, textbook]

Makara Judit: A dendritek szerepe a szinaptikus információ feldolgozásában. (2013) [Presentation]

Makra Zsolt: Az egyetemi spin-off vállalkozások fajtái, jellegzetességei, teljesítményüket befolyásoló tényezők. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: A munkanélküliség okai. (2013) [Presentation]

Martus Bettina: A technológiai fejlődés/innováció szerepe a gyermekmunkában : probléma, vagy megoldás? (2013) [Presentation]

Martus Bettina: Az ifjúsági munkanélküliség az Európai Unió tagállamaiban. (2013) [Presentation]

Mester Éva: Az állam szerepe a magyar bankrendszer működésében, a KKV szektor hitelezésének elősegítése állami szerepvállalással. (2013) [Presentation]

Mikulán Rita and Baczkó István and Orosz Andrea and Lengyel Csaba and Nemes Attila and Sepp Róbert and Somfay Attila and Katona Márta and Csonka Csaba and Török László and Bánki László: Sportorvostani alapismeretek. (2013) [Note, textbook]

Molnár Andor and Orbán Kornélia and Dorka Péter: Motoros képességek és tesztek, edzéstani alapok. (2013) [Note, textbook]

Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban. (2013) [Note, textbook]

Molnár István: Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak. (2013) [Note, textbook]

Molnár Regina and Győrffy Zsuzsa and Csabai Márta: Orvosnők és orvostanhallgatónők az elmúlt évek empirikus kutatásai tükrében. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Aneszteziológia és intenzív terápia. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Fiziológiás transzfúzió küszöb. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Történeti tájökológia III. : a szíkespuszták történetének rekonstrukciója. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt: Történeti tájökológia IV. : a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl növényzete a 18-19. század fordulóján. (2013) [Presentation]

Molnár Zsolt and Biró Marianna: Történeti tájökológia I. : elmélet és módszerek. (2013) [Presentation]

Mucsi László: Műholdas távérzékelés : elmélet és gyakorlat. (2013) [Note, textbook]

Murányi Evelin and Rucska Andrea and Kiss-Tóth Emőke: A nők iskolázottságának hatása társadalomban és a családban betöltött szerepére. (2013) [Presentation]

Málovics Éva: Humán erőforrások II. (2013) [Note, textbook]

Máté Adrienn: Az MRtrix és az SPM nyújtotta lehetőségek az MRI képfeldolgozásban. (2013) [Presentation]

Nagy Angelika: A felnőttképzési szervezetek kommunikációja és marketingje. (2013) [Note, textbook]

Nagy Anikó: Kisgyermekes édesanyák táplálkozásának vizsgálata Csongrád megyében. (2013) [Presentation]

Nagy Georgina: Magyarország és a független Algéria kapcsolatai, 1962-1971. (2013) [Presentation]

Nagy Sándor Alex: Hidroökológia. (2013) [Note, textbook]

Nagy Ágnes and M. Tóth Tivadar: A Kömpöc- Csólyos- K repedezett szénhidrogén mező kőzettani és szerkezeti felépítése. (2013) [Presentation]

Nemesi Attila László: Figurativitás a nyelv határain túl : mono- és multimodális alakzatok játékfilmekben. (2013) [Presentation]

Nemestóthy Nándor: A membrános gázszeparáció alkalmazása. (2013) [Presentation]

Nikodémus Antal: A magyar innovációs rendszer erősítésének kormányzati stratégiája. (2013) [Presentation]

Németh Zoltán and Szabó Tamás: Laplace- és Fourier-transzformációk. (2013) [Note, textbook]

Orha Viktória Réka: Főnévi valencia és vizsgálatának nehézségei a korábbi nyelvállapotokban. (2013) [Presentation]

Ormándi Róbert: A felhőkön túl - FuturICT teljesen elosztott adatbányászat. (2013) [Presentation]

Orosz Andrea: A munka világa. (2013) [Note, textbook]

Palotás Zsolt: "Ha háború a célja, köteles leszek megadni neki azt!" : az 1805-ös krízis az Amerikai Egyesült Államok és a Tuniszi Kormányzóság között a források tükrében. (2013) [Presentation]

Pap Gyula and Szűcs Gábor: Sztochasztikus folyamatok. (2013) [Note, textbook]

Papp-Zipernovszky Orsolya: "Teher alatt..." : a stresszel való megküzdés kognitív és érzelmi komponensei, a pozitív erőforrások mobilizálása. (2013) [Presentation]

Pataki Elvira: Achilleus leánykora és Dionysos hatalma : Vienne császárkori mozaikjainak ikonográfiája és a hellénisztikus irodalom. (2013) [Presentation]

Patakiné Bősze Júlia and Pápai Júlia: Nők, családanyák egyes életmódelemei és azok összefüggései középiskolás gyermekük életmódjával. (2013) [Presentation]

Pavlovski Róbert: Dewey személyiség re-konstrukciójának szerkezeti felépítése : John Dewey neveléselmélete és társadalomfilozófiája a személyiség tükrében. (2013) [Presentation]

Pusztay Barbara and Vitrai József: A méhnyakszűrésen megjelent nők társadalmi differenciáltsága jövedelem-egyenlőtlenségi és más szempontokból. (2013) [Presentation]

Pénzes Zsolt: Makroevolúció : módszerek és mintázatok. (2013) [Note, textbook]

Pósa Anikó: Fejezetek a sportélettan tárgyköreiből. (2013) [Note, textbook]

Pósfai Éva and Marton Imelda and László Zsuzsanna and Széll Márta and Adamkovich Nóra and Borbényi Zita: MPL mutációk JAK2 V617F negatív essentialis thrombocytaemiás betegekben. (2013) [Presentation]

Ronkay Margit: Objektív vs személyes tudás : a tudásra jutás és igazolás kérdése Polányi Mihály filozófiájában. (2013) [Presentation]

Sarungi Emőke: Művészetterápiás eszközök alkalmazása az iskolai gyakorlatban c. workshop. (2013) [Presentation]

Scheibl György: Nemek, számok és nyelvek. (2013) [Presentation]

Schneider Klára: Biztosítási ismeretek. (2013) [Note, textbook]

Seres Dóra Katalin and Szabó Kinga and Aranyné Molnár Tímea: A női inkontinencia és gátizomtorna. (2013) [Presentation]

Simon Péter: Differenciálegyenletek és dinamikai rendszerek. (2013) [Note, textbook]

Sipőcz Katalin: Nyelvi veszélyeztetettség, nyelvi kisebbség finnugor nézőpontból. (2013) [Presentation]

Szabad János: Az anyai hatás. (2013) [Presentation]

Szabó Csanád: A pikkelysömör és lelkivilágunk kölcsönhatásai pszichológus szemmel. (2013) [Presentation]

Szabó Klára: Európai Uniós projektek menedzselése és megvalósítása. (2013) [Note, textbook]

Szabó Éva: Az iskolapszichológia elmélete és módszertani keretei I. (2013) [Presentation]

Szabó Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció I. (2013) [Presentation]

Szabó Éva: Egyéni és csoportos pedagógus konzultáció II. (2013) [Presentation]

Szakács Gergely: A daganatos betegségek gyógyítása. (2013) [Presentation]

Szalai Anikó: A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre. (2013) [Note, textbook]

Szalai István: Biokémiai oszcilláció. (2013) [Presentation]

Szatmári József and Mucsi László and Nagyváradi László and Szabó Szilárd and Barta Károly and Bugya Titusz and Czigány Szabolcs and Pirkhoffer Ervin and Rábay Andor and Tobak Zalán and van Leeuwen Boudewijn and Bartus Máté: Modellek a geoinformatikában. (2013) [Note, textbook]

Szatmáry Károly and Székely Péter: Asztrofizika a lézerlaborban : elektronikus tananyag fizika BSc és fizikus MSc szakos hallgatók számára. (2013) [Presentation]

Szatmáry Károly and Vinkó József and Gergely Árpád László and Keresztes Zoltán: Asztrofizika. (2013) [Note, textbook]

Szigeti Csaba: Fascia thoracolumbalis : anatómia, funkció és klinikai vonatkozások. (2013) [Presentation]

Szilassi Péter and Ronczyk Levente: Városökológia, településinformatika. (2013) [Note, textbook]

Szilágyi Nóra and Hajdúné Petrovszki Zita and Szablics Péter: Rekreáció II. (2013) [Note, textbook]

Szok Délia: Neurológiai sürgősségi kórképek. (2013) [Presentation]

Székelyhidi László: Absztrakt harmonikus analízis. (2013) [Note, textbook]

Sándor Klára: Mítoszok, tévhitek és adatok a székely írásról. (2013) [Presentation]

Talabér Júlia and Szemes Zsófia and Bachorecz Mátyásné and Rigó János and Szabó László and Baji Ildikó: Antenatalis és postnatalis depresszió vizsgálata hazai mintán. (2013) [Presentation]

Tandi Laura: Az emberi tőke és az oktatás szerepe az Európai Unióban. (2013) [Presentation]

Tar Lilla: A kynurenin rendszer szerepe az amyotrophiás lateral sclerosis (ALS) pathomechanizmusában. (2013) [Presentation]

Tarró Adrienn and Krámli András: Analysis about Hungary’s attractiveness to investors with particular regard to FDI. (2013) [Presentation]

Tóth Alinka: Szerzett nyelvi zavarok diagnosztizálásának újabb lehetőségei a nyelvtudományok tükrében. (2013) [Presentation]

Tóth Hajnalka: A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében, 1683-1690. (2013) [Note, textbook]

Tóth Károly: Esélyegyenlőségi és deszegregációs programok a szakképzésben. (2013) [Note, textbook]

Tóth László: Beszédtechnológia, beszédfelismerés. (2013) [Presentation]

Tóth Szergej: Városi tünettan : hatalom, jelek, nyelv. (2013) [Presentation]

Tóth Ágota: Nemlineáris kémiai dinamika alapjai : oszcilláció, káosz, mintázatok. (2013) [Presentation]

Urbánné Mező Júlia Veronika: A regionális egyenlőtlenségek megjelenése a közoktatási eredményekben Magyarországon. (2013) [Presentation]

Vadai Gergely and Mingesz Róbert: A LabVIEW használata az oktatásban. (2013) [Teaching Resource]

Varga Bence: A hazai pénzügyi felügyelés kialakulásának története, a felügyelés jelene és jövője. (2013) [Presentation]

Varga Csaba: Metabolikus szindróma alapjai. (2013) [Note, textbook]

Varga Gábor and Fábián Szabolcs Ákos and Kovács István Péter and Radvánszky Bertalan: Geomorfológiai térképezés. (2013) [Note, textbook]

Varga-Orvos Zoltán: "Ún. orvosi műhiba perek". (2013) [Presentation]

Vedrédi Katalin: A köztérfejlesztések társadalmi megítélése a szegedi Szent István tér példáján. (2013) [Presentation]

Vona Máté: BME esettanulmány. (2013) [Presentation]

Vukman Péter: A Rajk-per harmadrendű vádlottja : Lazar Brankov. (2013) [Presentation]

Váczi Anna and Feith Helga Judit and Soósné Kiss Zsuzsanna and Némethné Gradvohl Edina: Anyasággal, karrierrel és stresszforrásokkal kapcsolatos hallgatói attitűdök. (2013) [Presentation]

Várkonyiné Schlovicskó Erika: A polimorfia vizsgálatának jelentősége és gyakorlata a gyógyszerfejlesztésben. (2013) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Az Európai Unió közép-kelet-európai tagállamai válságának okai és a válságkezelés lépései a 2008-ban kitört pénz- és tőkepiaci válságot követően. (2013) [Presentation]

Végh Marcell Zoltán: Globalizáció és visszásságai...a válság évei alatt. (2013) [Presentation]

Vígh Viktor: Konvex geometria : jegyzetvázlat. (2013) [Note, textbook]

Wheatley Tracey: Átalakuló városok : átalakuló Wekerle. (2013) [Presentation]

2013. October 31.

Bakos-Kovács Kitti: Társasági jogi alapismeretek feladatgyűjtemény : gazdaságinformatikus hallgatók részére. (2013) [Note, textbook]

Bakos-Kovács Kitti and Papp Tekla: Társasági jogi alapismeretek : gazdaságinformatikus hallgatók részére. (2013) [Note, textbook]

This list was generated on 2022. május 24. 02:08:18 CEST.