Párosítsa a fejedelmek neveit az uralkodásuk idejére eső évszámokkal!

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Oleg
Igor
Olga
Szvjatoszláv
Jaropolk