Egészítse ki a mondatokat! (A Rusz kialakulása a 9-10. században)

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
A szláv nyelvterület Kelet-Európa északi részén és nyelvekkel érintkezett. A ruszokról az első biztos említés a . évre vonatkozóan származik. A Rusz első ismert dinasztiájának, a -nemzetségnek eredetéről a Régmúlt Idők Elbeszélése tudósít. Igor kijevi fejedelem a 941-ben vezett hadjáratát követően néhány év múlva békét kötött a Birodalommal. Igort a lázadó ölték meg. A 10. század végére a Rusz már jelentős területeket adóztatott, határai azonban csak délen, a sztyepp felé állandósultak valamennyire, itt a , majd később a útját állták a további terjeszkedésnek.