Szerződések és reformok

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Amszterdami Szerződés
Nizzai Szerződés
Európai Konvent
keleti bővítés
Európai Alkotmányos Szerződés