Az orosz fejedelemségek (1240-1380). Párosítsa össze az országokat az uralkodókkal!

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Arany Horda
Moszkvai Fejedelemség
Litvánia
Vlagyimir-Szuzdali Fejedelemség
Halics