Állítsa párba az összetartozó neveket, fogalmakat!

liber regius
Váradi Regestrum
ítélőmester
personalis
kancelláriai titkár
bullator
prépostság
homo regius
tabellio
sedes iudiciaria