A jelenkortörténet belső határai

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
a hidegháború vége
Afrika éve
nagy gazdasági világválság
első olajválság
enyhülés kezdete
az első világháború vége
a második világháború vége
terrortámadások New York és Washington ellen
helsinki konferencia