Mit az alábbi égtájak átvitt értelemben használt neve?

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Nyugat
Kelet
Észak
Dél