A 20. század politikai rendszerei III. Autoriter és „hibrid” rendszerek

Quiz