Szakirodalom kezelése

A szakirodalom kezeléséről szóló modul keretében megismerkedhetünk a tudományos írás kritériumaival, sajátosságaival és technikáival, jártasságot szerezhetünk a szakirodalom gyűjtésében és menedzselésében, szempontokat kaphatunk mondanivalónk formába öntéséhez.

ikon

Bevezető videó

Miről lesz szó a kurzus során?

ikon

Tanulási eredmények

Mire lesznek képesek a tanulók a témakör elvégzése után?

ikon

Ajánlott szakirodalom

Milyen anyagokkal bővíthető tovább a tudás?


A videó megtalálható az ETA repozitóriumban is Bevezetés a tudományos íráshoz címmel.

Elérhető tanulási eredmények

Aki hatékonyan teljesíti a modult, az alábbiakat sajátíthatja el.

TUDÁS KÉPESSÉG ATTITŰD FELELŐSSÉG
Ismeri a tudományos írás műfaji, szerkezeti és tartalmi sajátosságait. A tudományos írás elvárásainak megfelelően alkot szöveget.
Ismeri a szakirodalom gyűjtésének lehetséges módjait, forrásait. Irodalomkutatás során alkalmazza a szakirodalom gyűjtéséről tanultakat.
Ismeri a hivatkozáskezelés fogalmait, módszereit, technikai lehetőségeit. A szövegalkotás során a hivatkozások kezelésére és az irodalomjegyzék összeállítására hivatkozáskezelő rendszert használ. A szövegalkotás során a hivatkozások kezelésére és az irodalomjegyzék összeállítására hivatkozáskezelő rendszert használ. Írásaiban korrekt módon hivatkozik.

Felhasznált és ajánlott szakirodalom

A témához további, részletesebb útmutatásokat nyújtanak az alábbi művek: