A folyóiratok

Ebben a leckében a folyóiratokról és a Klebelsberg Könyvtáron belüli használatukról fogunk beszélni.

Mindezek során három nagyobb témát fogunk körbejárni.

ikon

A folyóiratok

Mik is pontosan azok a folyóiratok és milyen jellemzőik vannak?

ikon

A folyóiratok típusai

Mi alapján kell csoportosítanunk a folyóiratokat?

ikon

Folyóiratok a könyvtárban

Hogyan kereshetjük és hol találhatjuk meg őket a könyvtárban?


Mai, felgyorsult világunkban az egyik legfontosabb igény a tudásszerzéssel kapcsolatban, hogy az információk, ismeretek minél hamarabb jussanak el hozzánk. Egy több száz oldalas könyv megírása rengeteg munkát, időt vesz igénybe, s nyomdai munkálatai is sokkal időigényesebbek. Sőt, az is előfordulhat, hogy mire megszületik egy könyv, addigra a benne foglalt információk egy része már elavul.

A legfrissebb hírekre, információkra való igény már igen korán megjelent, de mai formájukat a felvilágosodás idején nyerték el a hírlapok, folyóiratok. Ezt követően váltak szélesebb körben a legújabb ismeretek fórumává. Legjellemzőbb tulajdonságuk az, hogy több-kevesebb rendszerességgel jelennek meg, így összefoglaló néven időszaki kiadványoknak nevezzük őket.

Definíció: “Az időszaki kiadvány gyűjtőnév azokat a dokumentumokat jelzi, amelyeket a kiadó a könyvekkel ellentétben nem előre meghatározott terjedelemben és adott időszak alatt kíván közzétenni. A korábbi terminológia periodikumoknak nevezte a többé-kevésbé rendszeres időközönként megjelenő kiadványokat, amelyeket a könyvtári gyakorlat meglehetősen elkülönített az önálló kötetekből álló könyvsorozatoktól. (Az angol nyelvben a periodikus kiadványokat serialsnek, a sorozatokat pedig seriesnek nevezik.)ForrásmegjelölésHorváth Tibor, Papp istván (1999): Könyvtárosok kézikönyve 1. Budapest : Osiris Kiadó,181. o.

Érdekesség

Már az ókori rómaiaknál is megvolt az igény, hogy a napi történésekről értesüljenek. A mai újságok őse az Acta Diurna, mely a politikai eseményeken túl a mindennapi életről is tájékoztatta olvasóit.

Forrás


Periodika=Időszaki kiadvány jellemzői:


A folyóiratokat leggyakrabbban és legáltalánosabban a megjelenésük gyakorisága alapján szoktuk kategorizálni.

Ezek a következők:

 • Napilapok
 • Hetilapok
 • Folyóiratok
 • Egyéb időszaki kiadványok

Nézzük meg az alábbi ábrán, hogy mik azok a jellemzők, amik alapján el tudjuk különíteni a folyóirattípusokat.

Napilapok

Megjelenésük

 • hetente legalább ötször megjelennek (hétvégén általában nem)
 • lehetnek országos vagy regionális terjesztésűek
 • magas példányszámúak

Témái, olvasói

 • a legfrissebb történésekre reagálnak
 • közéleti, politikai, sport és bulvár témájúak
 • széleskörű publicitással bírnak
 • nagy presztízsűek
 • az olvasók szempontjából rövid az élettartamuk (gyorsan átfutják, és csak az adott napon érdekesek)

Formai jellemzők

 • egyszerű nyomdai kivitelezésűek
 • címoldal helyett fejlécük van, ahol a megjelenési információk legfontosabbjai találhatók. Általában a lap végén van a kolofon, ahol egy keretben találjuk a szerkesztőség, a kiadó és a nyomda adatait.
 • nagy lapmérethez igazodó több hasábos tördelésük van
 • a főoldalon található a kiemelt vezércikk, amely a legfontosabb témával foglalkozó írás

Hetilapok

Megjelenésük

 • heti vagy kétheti gyakorisággal látnak napvilágot
 • magas példányszámúak

Témái, olvasói

 • témájuk specifikus (gazdaság, politika, kultúra, színház, mozi, női, férfi stb.)
 • kedvező befogadásúak: többen olvassák, több időt szánnak rá

Formai jellemzőik

 • nyomdailag igényesek (sok képpel, színesben)
 • terjedelmesebb cikkek, hosszabb elemzések
 • magasabb árfekvésűek

Folyóiratok

Megjelenésük

 • havonta, kéthavonta, negyedévente kerülnek forgalomba
 • példányszámuk viszonylag alacsony

Témái, olvasói

 • specifikus témájúak
 • szakmai, vagy tudományos tények, eredmények jelennek meg bennük
 • hatásuk hosszútávú: lassan, vagy egyáltalán nem avul el a tartalmuk
 • alapos áttanulmányozás, elmélyült olvasás szükséges a megértéshez
 • közönségük szűkebb körű

Formai jellemzőik

 • évente összesített tartalomjegyzékeket, névmutatókat, indexeket adnak ki
 • áruk magas (kb. mint egy könyvé)
 • sokszor gyűjtik, archiválják őket

Egyéb időszaki kiadványok

Megjelenésük

 • ritkán jelennek meg, és sokszor szabálytalan időközönként

Témái, olvasói

 • intézmények, testületek adják ki őket (pl: múzeumok, egyetemi tanszékek)
 • ilyenek például: évkönyvek, almanachok, tudományos közlemények
 • kicsi az olvasóközönségük, ezért alacsony példányszámúak
 • alapos tanulmányozásnak vetik alá, archiválják őket
 • rendkívül megbízható információforrások

Formai jellemzőik

 • viszonylag kevés kép
 • terjedelmes szövegek
 • hosszú, szinte könyvnyi terjedelmű tanulmányok

A periodikák tartalmuk szerint csoportosítva rendkívüli gazdagságot mutatnak. Biztosan mindenkinek kerültek már a kezébe különböző témájú lapok. Csak néhány példa a legismertebbek közül: bulvár, közéleti, gyermek-, ifjúsági, hobbi, életmód, sport, vallási, kulturális, tudományos, irodalmi lapok.

Egyetemi tanulmányaink alatt sokszor előfordul, hogy egy-egy vizsgára való felkészüléshez hosszú szakirodalmi listát kapunk. Bizony, néha nehéz eligazodni a hivatkozások között, de olvasni kell a jelekből, s akkor könnyen megállapítható, hogy a kiadott anyag tankönyvben, tanulmánykötetben, vagy folyóiratban található-e?

Nézzük meg a folyóiratra hivatkozás általános szabályait!

Rögtön kezdjünk el gyanakodni, ha az olvasnivaló címe túl hosszú, vagy nagyon speciális témát sugall.

"Megoldásközpontú gyermeknevelés a gyakorlatban : Kreatív, játékos finn módszer a nehéz helyzetek és viselkedési problémák leküzdésére"

"Virtuális teológia és digitális teológus? : A teológiai oktatás kihívásai és megújulási lehetőségei az információs társadalomban"

Itt már a címből lehet következtetni, hogy nem könyvcímmel állunk szemben, hanem csak egy könyvrészlettel (fejezetcím), vagy folyóiratcikk címével.

További árulkodó jel, ha a szerző neve és egy hosszabb cím után olyan jelzéseket látunk, mint In: vagy = (egyenlőségjel) vagy esetleg más betűmérettel, betűtípussal (pl. kurzívvalDőlt nyomtatott betű; dőlt betűvel szedett, írt szöveg.) írva még egy cím (ez lesz a folyóirat címe, melyben a hivatkozott cikk megtalálható). Folyóiratra hivatkozásoknál évszámot, évfolyamszámot (Évf.) és lapszámot is szokás megadni.

Szelestei N. László: Balassi Bálint sorait tartalmazó 17. századi verskézirat. - In: Magyar könyvszemle, 2006. (122. évf.), 2. sz., 257-259. p.

Deme László: A magyar nyelvjárások hangjainak jelölése. = Magyar nyelvjárások, 1953. 2. köt., 18-37. o.

Deák Ágnes: A történelem mint veszélyeztetett faj? Viták a posztmodern történetírásról. Aetas, 1994/3.

A könyvtárban hogyan és hol találhatunk folyóiratokat?

A Hogyan?-ra a kérdés egyszerű: a könyvtár online katalógusában. Az egyablakos keresőbe is beírhatjuk a folyóirat címét , vagy az <összetett keresés>-re kattintva szűkíthetjük keresésünket úgy, hogy a dokumentum típusánál bejelöljük, hogy ‘Folyóirat’. Erről bővebben oktatóvideó is készül (ETA: Keresés folyóiratokra a katalógusban (Qulto) címmel), a keresést ott fogjuk részletesebben bemutatni.

S hogy hol találhatóak a könyvtárban folyóiratok? A legegyszerűbb válasz: mindenhol. Minden emeleten, minden olvasói térben és a raktárakban is.
De nézzük részletesebben:

Földszint

Általános Folyóirat-olvasó, vagy más néven Hírlapolvasó: zömében általános és vegyes tartalmú napi- és hetilapok vannak itt, de néhány szakfolyóirat is ezen a részen kapott helyet. Színes magazinokat, képregényeket is találhatnak itt a kikapcsolódásra vágyó hallgatók. Az állványok külső részén a legfrissebb számok, a polcok alatt az aktuális időszak füzetei vannak. Minden sorozatnak saját jelzete van, ami a füzetek jobb felső sarkában látható: két betű (ÁF) és egy szám (1-626) kombinációja.

Olvasói terek

Az emeleteken, az olvasói terekben elhelyezett folyóiratok, csakúgy mint a könyvek, úgynevezett tematikus rendben kerültek kihelyezésre. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb tudományterületekhez tartozó szakfolyóiratok ugyanazon az emeleten vannak, mint az ehhez a témakörhöz tartozó könyvek.

 • I. emelet: Általános és társadalomtudományi szakolvasói tér 0/2 FI, 3 FI, 7 FI
 • II. emelet: Történettudományi szakolvasói tér. A történeti művek mellett itt található a szociológia és a politológia téma is. 93/99 FI
 • III. emelet: Nyelvi és irodalmi szakolvasói tér: magyar és idegen nyelvű nyelvészeti és irodalmi művek 80 FI, 82/89 FI
 • IV. emelet: Élettudományi és Természettudományi szakolvasói terek 5 FI
Fontos tudnivaló
A napilapok, hetilapok, folyóiratok csak helyben olvashatók, kölcsönözni nem lehet őket!

Raktárak

 • Raktár I. és II. emelet: napilapok, hírlapok (nagy méretű újságok)
 • Raktár IV. emelet: kisebb (normál) méretű folyóiratok
Fontos tudnivaló
A régebbi, raktárban található számok a raktári kikérő segítségével ugyanúgy kikérhetőek helyben olvasásra mint a könyvek.

A könyvtár virtuális polcain is találhatunk folyóiratokat, hiszen rengeteg online elérhető szakirodalmat, köztük folyóiratokat is tanulmányozhatunk. Elérésük: könyvtári honlap. Itt a “Mit keres?” menüpont alatt találhatóak az “Online források”: közel 100 ezer e-folyóirat érhető el innen. Hozzáférés könyvtári vagy egyetemi számítógépről, illetve távoli hozzáféréssel proxyn keresztül akár otthonról is.

Ezek használatáról korábban már olvashattunk a 5. leckében (ETA:Elektronikus források a Klebelsberg Könyvtárban (html) címmel), de honlapunkon rövid youtube videókkal is segítjük az eligazodást online forrásaink között.