Rendezze párba a fogalmakat az azoknak megfelelő meghatározásokkal! Ha ismeretlen fogalommal találkozik, nézzen utána!

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
A sorok végi visszafordulásokkal soronként irányt váltó írás.
Az írás olyan képjele, amelynek jelentése a megjelenített konkrét jelentéstartalom mellett kiterjed a kapcsolódó elvont fogalomtartalmak jelölésére is.
A betűírást megalapozó azon alkalmazás, amely a szóírás jeleinek használatát mindössze azok kezdőhangjainak jelölésére szűkíti le.
Az írás olyan képjele, amely a megjelenített konkrét jelentéstartalom mellett minden esetben azonos hangzást felidézve magában hordozza a jelbe öntött tartalom megnevezését is.
Kisbetűk alkalmazásán alapuló írás.
Nagybetűk alkalmazásán alapuló írás.
Betűk összekapcsolása során alkalmazott kötővonal.
Ikerbetűkben előforduló, közös betűszárak használatában jelentkező betűkapcsolat.
Jelentésében pusztán a valóság lerajzolt elemeit felidézni hivatott kezdetleges képjel.
Egy nyelv írásrendszerében a legelemibb alkotórészként használatos rajzolat, az adott írásrendszer legkisebb, tovább nem bontható alapegysége.