Melyik személy hozható kapcsolatba az alábbi fogalmakkal?

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
föníciai betűírás
Monumentum Ancyranum
filigránok
madarai lovas
rosette-i kő
ninvei könyvtár