Mely írásközpontokhoz kapcsolhatók az alábbi írástípusok?

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
gothica textualis
scriptura rotunda
vizigót írás
longobárd írás
Karoling minuscularis írás
kuriális írás