Mely írásképre vonatkoznak az alábbi tulajdonságok?

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
a/ betűvonalai egyenetlen vastagságúak, s a vastag függőleges betűszárak dominálnak
b/ a rövidítések előfordulása gyakorivá válik
c/ könyv-és oklevél-írás változata mellett kialakult egy vegyes képet mutató, főként könyvmásolásra használt "fattyú" változata is
d/ betűformái jelentkeznek a könyvnyomtatás egyik betűkészleteként is
a/ kisbetűk használatán alapuló írás
b/ egyszerű vonalakból álló betűit jobbára rajzolatos kerekded formák, zártság és tömörség jellemzik, izoláltságuk miatt azok könnyen felismerhetők
c/ kevés rövidítést alkalmaznak szövegeinek lejegyzői
d/ az ókori latin szerzők műveinek legtöbbjét ezzel az írással készült kódexek őrzik
a/ megalkotói az írás szépségét igyekeztek helyreállítani a korukban használt durvának és közönségesnek látott írásképpel szemben
b/ a rövidítések megritkításával is igyekeztek könnyebbé tenni az olvasást
c/ az írásszabályok következetessé tételére törekedtek
d/ hamar általánossá váló ismertsége nagyban köszönhető a könyvnyomtatásnak