Rendelje a meghatározásokhoz a hozzájuk illeszkedő szakkifejezést!

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
Kisbetűk használatán alapuló írás.
Nagybetűk használatán alapuló írás.
Betűket összekapcsoló kötővonal.
Közös betűszárak használatában jelentkező, ikerbetűket képező betűkapcsolat.
Szavak írásbeli megjelenítésében betű szerinti teljes leírásuk helyett alkalmazott rövidítés.
Szó- és térközök használatával nem élő, a betűket tagolatlan egymásutánsiságban megjelenítő írás.
Írott szöveg tagolását, mondatrészek elkülönítését jelző, a mondat hangsúlyozásának és hanglejtésének érzékeltetését is szolgáló, nem betűszerű írásjelek használatával élő központozás.
Kézírásban és nyomtatásban egyaránt előforduló, a könyvírás Karoling-betűinek kismértékű jobbra döntésével és a gótikus írás betűkötéseinek átvételével a humanista íráskorszak idején kialakított, elnevezése szerint itáliai eredetűnek mutatkozó folyóírás.
A humanista íráskorszak sajátos jegyeket mutató kézírásos kancelláriai írása.
Írástípus, amelynek a ’régiek írása’ jelentést hordozó megjelölése mögött a humanisták az antikvitás idealizált mintáját értették, holott valójában a fogalomnak tényleges tartalmat a Karoling-kor minuscularis írása adott.