Állítsa a felsorolt latin írásformákat / írástípusokat jelentkezésük időrendjébe!

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.