A Montánunió első évei

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
A szén- és acéltermelés mértékére a Montánunió nem gyakorolt túl nagy hatást, ellenben a tagállamok közötti kereskedelem jelentős növekedésnek indult, a szén esetében (a kőszén közös piaca . február 10-én, az acélé május 1-jén jött létre). A hiteleket nyújtott a termelés modernizálására és a termelési költségek csökkentésére, amit a vámok eltörlése segített. Alacsonyabb maradt az , mint a közösségen kívül. Különösen komolyak voltak az eredmények szociális téren. A Montánunió 15 év alatt lakás építését finanszírozta a szénbányászok és acélgyári munkások számára, akik szabadon vállalhattak munkát a közösség területén. Az ESZAK hozzájárult a szakmunkások átképzéséhez, s ezzel új munkahely létrejöttéhez. Kidolgozta a munkanélkülivé váló dolgozók segélyezésének módozatát is. Nem sikerült viszont egységes árakat teremtenie a közösségen belül, mint ahogy a közös energiapolitika kialakítása sem történt meg.
A Montánuniót övező nemzetközi figyelmet mutatja, hogy az és kormánya kapcsolatot teremtett vele, később ugyanígy tett és .